Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2022–2024 metais

Palangos tiltas, 2021-10-25
Peržiūrėta
2513
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2022–2024 metais

Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.

Paraiškas dėl Reprezentacinio renginio statuso suteikimo gali teikti kultūros, meno, sporto ar pramoginius renginius, mokslines konferencijas organizuojantys biudžetinės, valstybės ir savivaldybės kultūros įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, kurios turi ne mažesnę kaip 3 metų panašaus pobūdžio renginių organizavimo patirtį, tinkamos kvalifikacijos renginio organizavimo specialistus arba renginio autorines teises ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių renginys sėkmingai vyko bent 1 kartą Palangoje. 

Projektų paraiškos iki 2021 m. lapkričio 26 d. imtinai pateikiamos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga, (paštu registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį arba įteikiama Projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens). Paraiškos teikiamos užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė negu 2021 m. lapkričio 26 d. 

Paraiška kartu su papildomais dokumentais gali būti siunčiama ir elektroniniu laišku, adresu [email protected], elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“. Paraiškos turi būti pateiktos pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė negu 2021 m. lapkričio 26 d.

Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-193 (2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-186 nauja redakcija, 2021 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. T2-113).

Kontaktinis asmuo Jolanta Mažrimė, tel. (8 460) 34 156, el. p. [email protected]

 Konkurso dokumentus rasite Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.palanga.lt

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. sporto projektų rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2024 m. kultūros bei meno projektų atrankos konkursą.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto festivalio ar pramoginio renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2020–2022 metais


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius