„Palangos šilumos tinklai“ prašo gyventojų supratingumo ir kantrybės

Linas JEGELEVIČIUS, 2016-07-28
Peržiūrėta
2061
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

„Palangos šilumos tinklai“ prašo gyventojų supratingumo ir kantrybės

Kodėl kai kuriems gyventojams vėlavo birželio sąskaitos už karštą vandenį? Kodėl pasirašant šilumos ir karšto vandens tiekimo sutartis su iš „Litesko“ miesto šilumos ūkį perėmusia savivaldybės įmone UAB „Palangos šilumos tinklai“, reikia pateikti pažymą, kiek gyventojų yra deklaravę gyvenamą vietą bute? Ar bus galima sąskaitų mokėjimą išdėlioti visiems metams? Milžinišką darbą perimant miesto šilumos ūkį į savo rankas atlikusiai įmonei, prieš artėjantį šildymo sezoną, teks vis dažniau iš miestelėnų išgirsti daugiau tokių ir kitų klausimų. Kad gyventojams būtų daugiau aiškumo, „Palangos tiltas“ paprašė „Palangos šilumos tinklai“ vadovaujančių darbuotojų atsakyti į gyventojams jautrius klausimus.


– Nuo 2016 metų birželio 1 dienos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos vykdymą Palangos mieste perėmė savivaldybės įmonė UAB „Palangos šilumos tinklai“. Kokia yra jūsų įmonei tokios veiklos pradžia? Su kokiais rūpesčiais susidūrėte?
UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas technikos reikalams Tomas Auryla: – Visuose įmonės padaliniuose rūpesčių, perėmus miesto šilumos ūkį iš „Litesko“, buvo, ir yra pakankamai daug. Pati veiklos pradžia – didelis išbandymas mūsų kolektyvui. Audra su žaibo iškrova liepos pradžioje padarė nemažai bėdų mūsų naujajai biokuro katilinei: trenkęs į pagrindinę katilinę, sugadino biokuro katilo valdymo skydą. Specialistams teko skubiai taisyti iš rikiuotės išvestą įrangą ir perrašyti programas. Džiaugiamės, kad gedimą pavyko pataisyti, o patirtą žalą kompensuos draudimo bendrovė. Prieš perimdami visą turtą pasielgėme akylai apdrausdami jį. Yra ir daugiau rūpesčių, bet jie visi išsprendžiami.
– Jums perėmus šilumos ūkį, gyventojams atsirado prievolė pasirašyti naujas šilumos ir karšto vandens tiekimo sutartis su „Palangos šilumos tinklais“. Kaip vyksta pasirašymas? Kam, kada ir kur pateikti reikiamus dokumentus? Kokie jie?
UAB „Palangos šilumos tinklai“ komercijos skyriaus viršininkas Jonas Pleškys: – Suprantama, kad perėmus turtą, mūsų įmonei tenka sudaryti naujas sutartis su vartotojais. Juolab, kad išeidama „Litesko“ su jos sudarytomis sutartimis su mūsų įmone nepasidalino. Sutartims pasirašyti reikalingus dokumentus palangiškiai turi pateikti mūsų komercijos skyriui. Kaip esame informavę jame ir mūsų gyventojams išsiųstame rašte, gyventojai dėl sutarčių pasirašymo turi apsilankyti pas mus arba reikalingus duomenis pateikti nurodytu elektroniniu paštu. Pastaruoju būdu juos pateikus, mes parengiame sutartį ir išsiunčiame tradiciniu paštu.
– Koks yra duomenų sutartims pasirašyti pateikimo terminas?
J. Pleškys: – Termino nėra, bet mes ragintumėme gyventojus nedelsti ir sutartis pasirašyti greičiau.
UAB „Palangos šilumos tinklai“ teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus viršininkė, teisininkė Kristina Liaugaudaitė: – Šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
– Kas nutiks su tais vartotojais, kurie nepasirašys sutarčių?
K. Liaugaudaitė: – Šiluma ir karštas vanduo bus ir toliau tiekiami. Sutartis siekiame su vartotojais sudaryti pirmiausia dėl to, kad gautume daugiau informacijos apie savo vartotojus bei patikslintumėme jau turimą. Taip pat, kad aptartumėme ir apsibrėžtumėme savo atsakomybės ribas, sąlygas ir panašiai.
– Ar naujosios sutartys skiriasi nuo ankstesnių, pasirašytų su „Litesko“?
J. Pleškys: – Ne. Sutartys yra standartinės, naudojamos visų šilumos įmonių.
– Kai kurie gyventojai yra nepatenkinti, kad užuot naudoję turimą informaciją apie vartotojus, „Palangos šilumos tinklai“ siekia naujų sutarčių pasirašymo...
K. Liaugaudaitė: – Tokį klausimą mes sprendėme. Bet kaip minėjo mano kolega (Jonas Pleškys), iš UAB „Litesko“ pusės nebuvo tokio noro jas mums palikti. Jie įrodinėjo, kad sutartys buvo sudarytos su jų įmone, todėl jie neturį teisės jų perduoti mums. Mes gavome iš UAB „Litesko“ tik bazinius duomenis apie vartotojus el. versija, juos įsikėlėme, apskaita naujai vedama.
– Jūsų išplatintame rašte Palangos miesto ir Šventosios gyventojams, ne visiems suprantama kalba teigiama, kad (cituoju) „sudarant rašytinę šilumos-pardavimo sutartį jums kartu su visais namo butų patalpų savininkais reikia pasirinkti viso pastate suvartoto šilumos kiekio nustatomo pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, paskirstymo (išdalijimo) metodą...“ Ar galite suprantamai paaiškinti, apie ką čia kalbama?
J. Pleškys: – Žmogiška suprantama kalba sakant, tai reiškia, kad šiluma yra paskirstoma ne bet kaip, o Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) rekomenduotais metodais.
K. Liaugaudaitė: – Kalbama apie šešis metodus. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra nustatyta, kad šilumos tiekėjas parenka iš VKEKK rekomenduojamų taikyti metodų tinkamiausią, atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Pasirinktas metodas taikomas visam daugiabučiui namui. Tokia pastraipa, matyt, kai kuriuos gyventojus suklaidino – gyventojams nieko nereikia pasirinkti ar ką nors daryti dėl šios eilutės minėtame rašte, nebent gyventojai nėra patenkinti metodu, pagal kurį jų name yra paskirstoma šiluma. Tokiu atveju, gyventojai turi teisę pasirinkti kitą nei VKEKK rekomenduojami metodai (naująjį metodą pasitvirtinti VKEKK ir pateikti šilumos tiekėjui).
– Tai pakartokite, prašau: gyventojai iš esmės neturi reaguoti į šią jūsų rašto vietą?
J. Pleškys ir K. Liaugaudaitė: – Nereikia nieko daryti, jeigu nenori keisti esančio metodo. Visi gyventojai yra laukiami mūsų įmonėje, kur mes jiems suteiksime reikalingas konsultacijas.
– Kas konkrečiai gyventojams rūpimais šilumos klausimais teikia konsultacijas „Palangos šilumos tinkluose?“
J. Pleškys: – Mūsų komercijos skyrius, nes jis dirba su klientais.
K. Liaugaudaitė: – Galima ir atvykti, ir paskambinti (tel. 8 460 53509), ir rašyti. Mūsų bendrovės tikslas – teikti informaciją ir paslaugas kokybiškai ir laiku.
– Kai kuriuos „Palangos tilto“ redakcijos darbuotojus palangiškius nustebino jūsų prašymas pateikti informaciją apie gyvenamąją vietą bute deklaravusius asmenis? Kam to reikia? Ar tai nėra perteklinis reikalavimas?
J. Pleškys: – Reikalavimas nėra perteklinis, kaip jūs sakote. Kalbant apie karšto vandens tiekimą, reikia pastebėti, kad ne visi gyventojai yra dar įsirengę butuose karšto vandens skaitiklius. Jeigu jų nėra, karšto vandens suvartojimas skaičiuojamas pagal nustatytą normatyvą, kuris priklauso nuo bute savo gyvenamą vietą deklaravusių asmenų skaičiaus. Perimti kai kurie duomenys iš „Litesko“ neatspindi realios padėties: pavyzdžiui, matome, kad 2003 metais bute pagal deklaraciją gyveno penki žmonės, nors dabar jame gyvena tik du asmenys. Įvykus karšto vandens skaitiklio gedimui, būtinybė žinoti tikslų gyvenamąją vietą bute deklaravusių asmenų skaičių tik padidėja. Gyventojai gan noriai teikia mums deklaracijas apie gyvenamąją vietą bute deklaravusius asmenis. Jokio priešiškumo dėl to nesulaukiame. Pažyma apie deklaraciją yra išduodama savivaldybės Metrikacijos skyriuje ir ji yra nemokama.
– Kodėl „Palangos šilumos tinklams“, taupant gyventojų laiką, nesusitarus su Metrikacijos skyriumi, kad jis pats pateiktų informaciją apie gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus?
J. Pleškys: – Apie tai kalbėjomės, bet mums buvo paaiškinta, kad tai gali padaryti tik patys gyventojai.
– Kokia dalis miestelėnų neturi instaliuotų karšto vandens apskaitos prietaisų?
J. Pleškys: – Labai nedaug. Iki penkių procentų.
– Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad „Palangos šilumos tinklams“ perėmus miesto šilumos ūkį, šiek tiek vėlavo sąskaitos. Kodėl? Kas daroma, kad jos pasiektų gyventojus laiku?
UAB „Palangos šilumos tinklai“ ekonomistė Giedrė Juršėnė: Turėkime visi omeny, kad mes, kaip naujas šilumos ir karšto vandens tiekėjas, tik pradėjome veiklą ir kol kas pateikėme sąskaitas tik už vieną mėnesį, birželį. Pagal nustatytą tvarką, mes jas turime pateikti iki kiekvieno mėnesio 10-osios dienos. Taip, nežymi dalis sąskaitų gyventojams vėlavo, nes užtruko šiek tiek ilgėliau suderinti programinę įrangą. Galutinai suformuoti sąskaitą nėra taip paprasta, kaip galbūt atrodo iš šono: kalbame apie daugybę duomenų, barkodus ir kita. Gyventojų prašome būti supratingais ir kantriais. Kitą mėnesį stengsimės sąskaitas pateikti laiku.
– Ar visas sąskaitas siunčiate tradiciniu būdu, per Lietuvos paštą, ar galima jas gauti ir elektroniniu būdu?
J. Pleškys: – Šį mėnesį visas sąskaitas siuntėme tradiciniu paštu, o sąskaitas už liepos mėnesį pageidaujantiems galėsime siųsti ir elektroniniu būdu.
– Palangiškiai teiraujasi, ar „Palangos šilumos tinklai“, kaip ir „Litesko“, leis dideles sąskaitas už paslaugas už žiemos mėnesius mokėti išdėstant jų mokėjimą tolygiai per visus metus?
J. Pleškys: – Tai – mūsų siekiamybė, dėl to tariamės.
K. Liaugaudaitė: – Klausimas dar sprendžiamas.
G. Juršėnė: – Sprendimo gyventojai gali tikėtis, kai mes turėsime sukaupę faktinius duomenis, istoriją apie praėjusį periodą. Tokių „Litesko“ duomenų neturime – dėl konfidencialių komercinių dalykų bendrovė su mumis tokiais duomenimis nepasidalijo, tad turime patys turėti mokėjimų istoriją.
– Kiek jau esate pasirašę sutarčių su vartotojais?
J. Pleškys: – Apie 200.
– O kiek abonementų?
J. Pleškys: – Šeši tūkstančiai. Bet reikia pažymėti, kad vis daugiau sulaukiame gyventojų, kurie atsiliepė į mūsų raginimą pasirašyti naujas sutartis.
– Ar bus laiku šildymo sezonui paleista naujoji biokuro katilinė?
T. Auryla: – Taip, tam esame pasiruošę.
– Kiek bus miesto šildymui naudojama biokuro, o kiek dujų?
T. Auryla: – Biokuro dalis bus apie 80 procentų, dujų – apie 20 procentų. Kol nėra nustatyta mums bazinė šilumos kaina, šilumos kainą apspręs biokuro kaina biokuro biržoje.
UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorius Artūras Mažrimas: – Raginu visus palangiškius, turinčius klausimų, susijusių su šildymo ar karšto vandens tiekimu, kreiptis į „Palangos šilumos tinklus“. Užeiti, skambinti ar rašyti. Visada esame pasirengę atsakyti į visus klausimus dalykiškai ir suprantamai. Jeigu būtų atvejų, kuomet, gyventojų nuomone, jie negavo atsakymų į jiems rūpimus klausimus ar jie buvo pateikti netinkamai, raginu tokius gyventojus kreiptis asmeniškai į mane, kad ryšys tarp „Palangos šilumos tinklų“ ir kiekvieno vartotojo nuo pat pradžių būtų ir draugiškas, ir dalykiškas, ir įpareigojantis. Tai – mano ir visų mūsų darbuotojų siekiamybė.
Jeigu kai kurie miestelėnai dėl sveikatos problemų negali atvykti pas mus dėl sutarčių pasirašymo, prašau pranešti apie tai mums ir mes rasime būdų bei laiko, kaip tokius žmones aplankyti jų namuose. Mūsų įmonės tikslas: matyti kiekvieną žmogų ir padėti jam.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vienas iš šilumos kainą apsprendžiančiųjų faktorių yra biokuro kaina, kurį perkame per BALTPOOL biržą. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) rugsėjo pradžioje savo tinklapy paskelbė, kad per metus biokuro kaina biržoje didėjo 19,8 procento. Ko tikėtis Palangos šilumos vartotojui? Apie tai „Palangos tiltas“ kalbėjosi su UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktore Giedre Juršėne.


UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad hidraulinių bandymų metu gegužės 6 d. trūko magistralinis šilumos energijos tiekimo vamzdis. Avarija įvyko ties Gintaro g. 46 pastatu.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,19 ct/kWh be PVM, t. y. 0,8 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu taikoma (5,15 ct/kWh be PVM).


Kodėl kai kuriems gyventojams vėlavo birželio sąskaitos už karštą vandenį? Kodėl pasirašant šilumos ir karšto vandens tiekimo sutartis su iš „Litesko“ miesto šilumos ūkį perėmusia savivaldybės įmone UAB „Palangos šilumos tinklai“, reikia pateikti pažymą, kiek gyventojų yra deklaravę gyvenamą vietą bute? Ar bus galima...


„Palangos šilumos tinklai“ turi naują vadovą  4

„Palangos tilto” informacija, 2013 12 12 | Rubrika: Miestas

Pirmadienį įvyko konkursas bendrovės „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigoms užimti.


Apie daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų pasirinkimą „Palangos tiltas“ kalbėjosi su UAB „Palangos butų ūkis“ atstovu Jevgenij Sakovskiu


Šildymo sezonas pasibaigė, bet UAB „Palangos šilumos tinklai“ jau pradeda ruoštis naujam šildymo sezonui. Užpernai įsigaliojus Šilumos įstatymo dėl šilumos tiekėjo ir šilumos punktų priežiūros atskyrimo pasikeitimams, UAB „Palangos šilumos tinklai“ jau penkis mėnesius, nuo gruodžio 1-osios, rūpinasi kurorto...


Pirmadienį miesto savivaldybės Kontrolės komitetas, apsvarstęs kontrolierių tarnybos pateiktas  UAB „Palangos šilumos tinklai“ audito išvadas, joms pritarė.


Kurorto valdžia, apsvarsčiusi ir pritarusi trijų dešimčių Savivaldybės įmonių vadovų  ataskaitoms, vienintelei UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo veiklos ataskaitai nepritarė.


Savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ yra pagal sutartį išnuomoto turto UAB „Litesko“ valdytoja. Miesto savivaldybės Kontrolierių tarnyba, atlikusi bendrovės auditą, konstatavo, kad įmonės vadovybė neteisingai sudarė finansinę atskaitomybę bei pateikė klaidingą informaciją. Taip pat nustatyta, kad įmonė dirba nuostolingai bei jos veikloje yra nemažai ...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius