Savivaldybėms planuojama perduoti beveik 110 tūkst. hektarų valstybinės žemės

Palangos tiltas, 2023-11-22
Peržiūrėta
959
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma nuo 2024 m. sausio 1 d. perduoti savivaldybėms valdyti patikėjimo teise jų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus ar jų dalis ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus.

Savivaldybėms planuojama perduoti 109 554 ha valstybinės žemės. Perduodami 46 089 žemės sklypai ar jų dalys užima 41 784 ha ploto, taip pat perduodama 67 770 ha nesuformuotos valstybinės žemės plotų.

Didžiausias valstybinės žemės sklypas (184 ha) perduodamas Kėdainių raj. savivaldybei. Daugiausiai valstybinės žemės sklypų ar jų dalių perduodama Vilniaus miesto savivaldybei (5 430 sklypų) ir Kauno miesto savivaldybei (3 911 sklypų). Mažiausiai sklypų perduodama Rietavo savivaldybei (147 sklypai) ir Kazlų Rūdos savivaldybei (154 sklypai).

Daugiausiai sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perduodama Vilniaus miesto savivaldybei (7 769 ha) ir Kauno miesto savivaldybei (5 054 ha). Mažiausiai sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perduodama Kazlų Rūdos savivaldybei (127 ha).

Šis Vyriausybės nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Seimo priimtus Žemės įstatymo pakeitimus, numatančius, kad nuo ateinančių metų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus patikėjimo teise valdys savivaldybės.

Likusios valstybinės žemės, išskyrus žemės, kuri Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams, patikėtine ir toliau bus Nacionalinė žemės tarnyba. 

Prie savivaldybėms neperduotinos valstybinės žemės buvo priskirti valstybinės žemės sklypai ar jų dalys, suteikti kitiems patikėtiniams arba patenkantys į laisvųjų ekonominių zonų teritorijas,  valstybinės žemės sklypai ar jų dalys ir plotai, skirti krašto apsaugai ar užsienio valstybių diplomatinėms ir konsulinėms atstovybėms įkurti. Taip pat patenkantys į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje esančius valstybinės reikšmės miškus arba į valstybinius miškus, kurie sudaro miško masyvus ir yra įsiterpę ar ribojasi  su Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomais žemės sklypais.

Perduodamos savivaldybėms valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų ir plotų erdviniai duomenys skelbiami interneto svetainėje www.planuojustatau.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise“ projekto galima teikti iki gruodžio 7 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo svarbūs valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai – valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduodama valdyti savivaldybėms.
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma nuo 2024 m. sausio 1 d. perduoti savivaldybėms valdyti patikėjimo teise jų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus ar jų dalis ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus.


Praėjusią savaitę Vakarų Lietuvoje per parą iškritus viso lapkričio mėnesio kritulių normai, „Lietuvos draudimo“ duomenys rodo, kad patirtų nuostolių suma jau siekia beveik 90 tūkst. eurų sumą.


Ketvirtadienį, birželio 29-ąją, Seimas pritarė Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektui, numatančiam  viešųjų paslaugų administravimo pataisas. Dabar savivaldybės galės pačios administruoti ir užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, nustatyti šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, steigti biudžetines ir viešąsias įstaigas...


Didžiausi apleistos žemės plotai išlieka Vilniaus Molėtų ir Utenos rajonuose. Palangoje, Neringoje ir Vilniuje jų beveik nėra.


Reikalaujant Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) ir Palangos miesto savivaldybei, Palangos teismo rūmai 2020 m. lapkričio 11 dienos sprendimu prieš terminą nutraukė Nacionalinės žemės tarnybos 2012 metų gegužės 29 dieną su UAB „Serenitė“ sudarytą 1,06 ha valstybinės žemės, esančios Šventojoje, nuomos sutartį, nes sklypas yra neprižiūrėtas, o sklype stovi...


Pernai Palangos miesto savivaldybė pagaliau pardavė buvusį lopšelį-darželį „Saulutė“. Kaip rašoma Tarybos posėdyje patvirtintoje Savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2013-ųjų metų veiklos ataskaitoje, už viešo aukciono būdu parduotą privatizuojamą objektą – pastatą su priklausiniais Gintaro g. 13 – gauta 1 mln. 296 tūkst. Lt, iš kurių už patį pastatą – 720 tūkst. Lt, o už objektui...


Šiemet vilniškių bendrovei „Pinus proprius“, buvusio baseino „Jūratė“ vietoje statančiai sveikatingumo kompleksą, valdžia sumažino valstybinės žemės nuomos mokestį. Įmonei, nuomojančiai daugiau nei 1 hektarą valstybinės žemės, esančios paminklosauginėje teritorijoje, už 2009 metus apskaičiuota mokesčio suma siekė per 249 tūkst. litų. Miesto Tarybos sprendimu patvirtinta 77 proc. mokėtinos...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius