Savivaldybės administracijoje įdiegta kokybės vadybos sistema

Rasa GEDVILAITĖ, 2011-06-30
Peržiūrėta
1189
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybės administracijoje įdiegta kokybės vadybos sistema

Palangos miesto savivaldybės administracijoje 2010 metų vasario 26 dieną imtas įgyvendinti kokybės vadybos sistemos diegimas baigtas. Įgyvendinant Europos socialinio fondo – pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“, kokybės vadybos sistema įdiegta. Tikimasi, jog nuo šiol Palangos miesto savivaldybė aptarnaus gyventojus greitai ir efektyviai. Planuojama, jog įdiegus kokybės vadybos sistemą, ženkliai pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Kaip patikino Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja Inga Aksamitauskaitė-Bružienė, apie tai, ar projektas pasiteisino, bus galima kalbėti praėjus dviem, trims metams, visgi tikimasi, jog jais liks patenkinti ir darbuotojai, ir gyventojai.

 

Efektyvesnė veikla

„Dabar tik baigėm projektą, tad tik pradedamos taikyti procedūros, visgi nauji ir vadovai, visus reikia supažindinti“, - apie naujai atsirandančius pokyčius teigė Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja. Baigto projekto tikslas – efektyvinti Savivaldybės administracijos veiklą, operatyviau ir kokybiškiau teikiant paslaugas piliečiams, gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Projektu siekiama gerinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teikiamų paslaugų kokybę, optimizuojant bei supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų rezultatyvumą, efektyvumą, didinant suinteresuotų šalių supratimą bei pasitikėjimą.

 

Įvertinta esama valdymo sistema

Projekto vykdytojams teko nuveikti daug darbų, kad Palangos savivaldybė savo miesto gyventojams ir svečiams galėtų suteikti kokybiškas paslaugas. Juos atlikti padėjo UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) konsultantai. Buvo įvertinta esama savivaldybės valdymo sistema ir jos atitikimas kokybės vadybos principams, atliktas vartotojų pasitenkinimo tyrimas, savivaldybės administracijos darbuotojai buvo mokomi kokybės valdymo principų, paruoštas ir įdiegtas kokybės vadybos modelis. „Buvo atlikta gyventojų apklausa, kurioje buvo aiškinamasi, kaip gyventojai vertina mūsų teikiamas paslaugas. Gyventojams ši sistema išties bus naudinga, jie atsakymus gaus kur kas greičiau, taip pat nereikės žmonėms važiuoti iš Vilniaus pateikti paraiškų. Ir šiandien esama tokių žmonių, kurie tokios paslaugos pageidautų“, - keletą būsimų privalumų įžvelgė I.Aksamitauskaitė-Bružienė.

Savivaldybės darbuotojai, apmokyti dirbti pagal naują veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą, galės kokybiškiau ir greičiau atlikti savo darbus, teikti paslaugas. Tikimasi, jog atsiradęs apibrėžtumas ir aiškumas padidins darbuotojų našumą, sumažins neefektyvių darbų skaičių.

 

Kokybiškiau teiks paslaugas

Diegiant kokybės vadybos sistemą bus sprendžiamos Administracijoje egzistuojančios problemos. O piliečiai, besikreipiantys į Administraciją, bus greičiau ir kokybiškiau aptarnaujami. Administracijos darbuotojai, apmokyti dirbti pagal įdiegtą kokybės vadybos sistemą, galės kokybiškiau teikti paslaugas. Administracijos darbuotojai papildomai įgaus kompetencijų dirbti remiantis procesiniu valdymu, kas padidins atsakomybės pojūtį, platesnį suvokimą apie atliekamo darbo naudą. Kokybiškai atliekami darbai sumažins teisinių ginčų skaičių, daromų klaidų kiekį, leis ekonomiškiau vykdyti veiklą.

 

Būtina suspėti su laiku

Palangos savivaldybėje sukurtas novatoriškas kokybės vadybos sistemos modelis elektroninėje laikmenoje, kuris apjungia organizacinę struktūrą, pagrindines vykdomas veiklas, teisės bei kitus normatyvinius dokumentus. Tai padeda greitai reaguoti į atsiradusius pokyčius – veiklos organizavimo tvarka pakeičiama, modeliuojant pagrindines vykdomas veiklas, atsakingus darbuotojus ir susijusius teisinius bei kitus normatyvinius dokumentus.

ES lėšos yra būtinos, nes dėl esamo savivaldybės biudžeto lėšų trūkumo projekto įgyvendinti nepavyktų. Projektui buvo skirtas 204 tūkstančių litų Europos Sąjungos finansavimas.

Kaip pastebėjo ir kalbinta Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja, niekas nestovi vietoje, reikia su laikmečiu lygiuotis. „Galbūt mes šalia konkurentų ir neturime, antros savivaldybės Palangoje nėra, taip kaip konkuruoja įvairios įmonės, tačiau yra savivaldybės kituose miestuose, kur žmonės gali pabėgti“, - nusišypsojo pašnekovė, kalbėdama apie diegiamas naujoves.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


Pradedamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas.


Palangos kurortas miesto gyventojus bei svečius kasmet džiugina aukšto lygio renginiais bei kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Kasmet Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ieško būdų, kaip dar labiau pagerinti mieste vykstančių renginių kokybę. Pandeminiu laikotarpiu sumažėjus renginių skaičiui, jų kokybei skirtas ypatingai didelis dėmesys.


Palangos savivaldybės administracija rugsėjo 15 d. pranešė, jog, reaguodama į Vyriausybės sprendimus ir į ekstremalią padėtį dėl koronaviruso pandemijos pasaulyje, siekia saugiai organizuoti interesantų aptarnavimą.


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


  UAB „Palangos vandenys“ direktorius Pranas Madzajus neslepia, kad dėl ženkliai padidinto mokesčio už vandens resursų išgavimą ir kitų sąnaudų didėjimo, kurios nepriklauso nuo įmonės, nustatyta tvarka turėjo prašyti savivaldybės Tarybos padidinti vandens kainą. Bet užtat po visų „Palangos vandenys“ investicijų į vandens tiekimo ir nuotekų...


Palangos miesto savivaldybės administracijoje 2010 metų vasario 26 dieną imtas įgyvendinti kokybės vadybos sistemos diegimas baigtas. Įgyvendinant Europos socialinio fondo – pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės...


Palangos savivaldybė, norėdama pagerinti savivaldybės administracijos veiklą bei darbuotojų operatyvumą darbe, dar 2010 metų vasario 26 dieną pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ finansuojamą projektą „ Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius