Siūloma susitarti taikiai

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-10-02
Peržiūrėta
1821
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Kurorto Darbo biržos administracinio pastato statyba baigta liepą. Tačiau iki šiol Valstybinė komisija statinio nepriėmė. Be to, rugsėjo 9 dienos Klaipėdos apskrities viršininko Arūno Burkšo  įsakymu Palangos darbo biržai nutraukta valstybinės žemės panaudos sutartis, motyvuojant tuo, kad sklypas naudojamas ne pagal panaudos sutartyje nurodytas sąlygas. Todėl šį rudenį naujasis kurorto Darbo biržos pastatas pakibo ore.

 

Įtartinas įsakymas

Atidžiau pažvelgus į apskrities viršininko A.Burkšo įsakymo pasirašymo datą, kyla pagrįstų įtarimų, ar pastarasis teisėtas. Premjero Andriaus Kubiliaus potvarkis byloja, kad apskrities viršininkas A.Burkšas atostogauja nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 11 dienos. Žinia, viršininkas sėkmingai žvejojo Norvegijoje. Tuo metu A.Burkšą pavadavo jo pavaduotojas Artūras Šulcas.

 

Užsuktas bylinėjimosi ratas

Palangos darbo biržai minėtą Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą dėl žemės sklypo panaudos panaikinimo tenka skųsti. Pasak įstaigos direktorės Ritos Kivytaitės, dėl naujojo administracinio pastato statybos įsuktas teismų karuselės ratas, kuris nežinia kada baigsis. Su Klaipėdos apskrities viršininko administracija pradėta bylinėtis šių metų kovą dėl statybos leidimo ir projektavimo sąlygų sąvado panaikinimo. Klaipėdos  apygardos administracinis teismas apskrities skundą patenkino. Tačiau Darbo birža apeliacine tvarka apskundė teismo sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Nepaisant to, jog nėra įsigaliojęs Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas, nutraukiama žemės sklypo panaudos sutartis, nes esą sklypas naudojamas ne pagal paskirtį bei statyba vykdyta neparengus žemės sklypo detaliojo plano. „Jei valstybiniame sklype pastatytas ne administracinis pastatas, tai ką turi omeny apskritis, nebesuprantama“, - traukė pečiais direktorė.

 

Paisyta galiojančių dokumentų

Pasak Palangos darbo biržos vadovės, yra galiojantys Palangos miesto centrinės dalies bei paminklosauginis planai. Statyba vykdyta paisant šių teritorinių planavimo dokumentų reglamentų bei sprendinių. Šioje, anot R.Kivytaitės, taip vadinamoje U-2 teritorijoje laikytasi nurodyto galimo maksimalaus pastato aukščio bei užstatymo tankumo.

Be to, direktorės teigimu, išduodant statybos leidimą, pagal tuo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, nėra numatyta, kad privalu rengti planavimo dokumentą, jei nekeičiamas sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas. Nuolatinė statybos komisija, patikrinusi statinio projektą, taip pat jam pritarė, tuo patvirtindama, kad projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentus.

 

Kreiptasi į ministrą

Padėtį gelbėti ėmėsi Seimo narys Pranas Žeimys. Įvertinęs susiklosčiusią situaciją, parlamentaras kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Donatą Jankauską su prašymu skubiai organizuoti pasitarimą, kuriame dalyvautų visų suinteresuotų institucijų vadovai. Seimūno nuomone, jame turėtų dalyvauti Lietuvos darbo biržos, Aplinkos ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, Palangos miesto savivaldybės, statybinės organizacijos atsakingi atstovai.

 

Projektas finansuojamas ES lėšomis

Kaip savo rašte, adresuotame ministrui Donatui Jankauskui, nurodo P.Žeimys, Lietuvos darbo birža vykdo ERPF finansuojamą projektą „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 metais. Projekto vertė – 86,3 mln. litų. Vienas iš projekto tikslų yra pastatyti arba rekonstruoti 12 teritorinių darbo biržų pastatų, kuriuose veiktų profesinio konsultavimo centrai.

 

Naujas administracinis pastatas

Palangos darbo birža pateikė paraišką dalyvauti šiame projekte. Pasak P.Žeimio, birža, atlikusi visus reikalingus veiksmus, teisėtai bei sąžiningai gavo pastato projektavimo sąlygų sąvadą. 2005 metais Palangos darbo birža kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją su prašymu suteikti teisę be konkurso naudotis žemės sklypu Vytauto g. 87. Nurodyta, jog minėtame sklype bus statomas administracinis pastatas. Su Klaipėdos apskritimi buvo sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis, kur Palangos darbo biržai buvo neatlygintinai skirtas per 9 arų žemės sklypas.  Tais pačiais metais Darbo birža Palangos miesto savivaldybės administracijai pateikė visus reikiamus dokumentus pastato projektavimo sąlygoms gauti. Parengus visus būtinus dokumentus, kuriems neprieštaravo ir Klaipėdos apskritis, buvo išduotas statybos leidimas. 2008 metais Palangos darbo birža su bendrove „Kortas“ pasirašė sutartį dėl naujo administracinio pastato statybos. Darbai baigti 2009 metų liepos 10 dieną. Statybininkai savo įsipareigojimus įvykdė.

 

Nesudaroma komisija

Tačiau, užbaigus pastato statybą, į Darbo biržos prašymus sudaryti komisiją dėl  pastato pripažinimo tinkamo naudoti, iš Klaipėdos apskrities atsakymo nesulaukta. Pagal Statybos reglamentą komisija turi būti sudaryta ne vėliau kaip po 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Rugpjūtį, paprašius pakartotinai informuoti apie priežastis, kodėl nesudaroma komisija, vėl tyla.

 

Grėsmingos pasekmės

Seimūno įsitikinimu, susidariusią situaciją reikėtų spręsti pasirašant taikos sutartį. Jo manymu, besitęsiantys beprasmiai teisminiai ginčai naudos tiek Lietuvos darbo biržai, tiek šaliai neduos. Padėtis grėsminga ir dėl ES lėšų įsisavinimo, nes gali būti priimtas sprendimas nutraukti projekto finansavimą. Tokiu būdu pasekmės gali būti žalingos valstybės biudžetui. Seimo nario P.Žeimio  teigimu, kol pastatas nepripažintas tinkamu naudoti, Lietuvos darbo birža negali atsiskaityti su statybininkais, kas yra neteisėta pastarųjų atžvilgiu. Kita vertus, jau dabar yra išlaidų, susijusių su pastato eksploatacija. Reikia mokėti už elektrą, apsaugą, o netrukus ir už šildymą.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Klaipėdos teritorinė darbo birža įgyvendina ESF projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, skirtą padėti 55 metų ir vyresniems darbo ieškantiems asmenims kelti kvalifikaciją, įgyti naujų profesinių gebėjimų ar patobulinti jau turimus.


Nuo 2014 metų sausio 2 dienos Lietuvos darbo biržos įgyvendinamame ESF projekte „Išlik darbo rinkoje“ dalyvavo 118 asmenų, registruotų Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriuje.


Jei darbo ieškantys asmenys negali įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar trūksta įgūdžių, Klaipėdos teritorinė darbo birža siūlo dalyvauti profesinio mokymo programose. Klaipėdos teritorinė darbo birža ir viešoji įstaiga „Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras“ pasirašė bendradarbiavimo...


Praėjusį ketvirtadienį, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriuje buvo atidarytas papildomas Jaunimo darbo centras (JDC), kurį atidarant dalyvavo Palangos miesto vadovams bei administracijos darbuotojams, būsimųjų darbdavių atstovams, kurorto Darbo biržos kolektyvui bei kolegoms iš Klaipėdos,  taip pat ir tiems, kam skirtas naujasis centras – jaunimas.


Vakar popietę Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriuje buvo atidarytas papildomas Jaunimo darbo centras (JDC), aptarnausiantis darbo ieškančius ir profesinę karjerą planuojančius jaunus asmenis iki 29 metų amžiaus bei darbdavius, siekiančius įdarbinti jaunimą. Į naujomis spalvomis suspindusią Palangos darbo biržos pirmojo aukšto erdvę, kur įsikūrė JDC...


Kurorto Darbo biržos byla atidėta

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 01 08 | Rubrika: Miestas

Trečiadienį Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėta byla dėl Palangos darbo biržai skirto valstybinio žemės sklypo panaudos sutarties nutraukimo. Pasak kurorto Darbo biržos direktorės Ritos Kivytaitės, teismas bylą atidėjo iki tol, kol išsispręs  kurorto paminklosauginio plano likimas, nes ši byla siejama su šiuo svarbiu Palangai teritorijų planavimo dokumentu. ...


Sudaryta Darbo biržos pastato priėmimo komisija

„Palangos tilto“ informacija, 2009 10 23 | Rubrika: Miestas

Palangoje Seimo nario Prano Žeimio inicijuotame atsakingų institucijų vadovų pasitarime dėl Palangos Darbo biržos pastato likimo žiniasklaidos atstovų paprašyta nedalyvauti, nes tai esą  protokolinis pasitarimas, apie kurio rezultatus busią pranešta jam pasibaigus. Tačiau sutartu laiku posėdžiavusieji susitikti su žiniasklaida nebepageidavo.


Siūloma susitarti taikiai

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 10 02 | Rubrika: Miestas

Kurorto Darbo biržos administracinio pastato statyba baigta liepą. Tačiau iki šiol Valstybinė komisija statinio nepriėmė. Be to, rugsėjo 9 dienos Klaipėdos apskrities viršininko Arūno Burkšo  įsakymu Palangos darbo biržai nutraukta valstybinės žemės panaudos sutartis, motyvuojant tuo, kad sklypas naudojamas ne pagal panaudos sutartyje nurodytas sąlygas. Todėl šį rudenį naujasis...


Palangos darbo biržos pastatas – nelegali statyba

„Palangos tilto“ informacija, 2009 07 24 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Klaipėdos apskrities viršininko administracijos prašymą, panaikino Palangos miesto savivaldybės išduotą Darbo biržos pastato projektavimo sąlygų sąvadą ir leidimą statyti. Neturint minėtų dokumentų, statinys pripažįstamas nelegaliu.


„Darbo biržos“ pastatą Palangoje gali tekti griauti

„Palangos tilto informacija, 2009 03 17 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus darbuotojai, patikrinę Palangos „Darbo biržos“ administracinio pastato su informaciniu profesiniu konsultavimo centru, esančio Vytauto g. 87, projektavimo sąlygas bei jų sąvadą, statinio projekto rengimo bei statybos leidimo išdavimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius