VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius: UAB „Palangos vandenys“ privalo užtikrinti vandens saugą ir kokybę

Palangos tiltas, 2024-04-25
Peržiūrėta
1194
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimą vartotojams vykdo vienas geriamojo vandens tiekėjas UAB „Palangos vandenys“. Vanduo tiekiamas iš Antrosios ir Šventosios vandenviečių. 

Viešai tiekiamo geriamojo vandens tinklai apima teritoriją nuo Nemirsetos iki Būtingės, per 900 juridinių asmenų. 2023 metais gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį skaičius išaugo iki 19521 vartotojų (2022 m. - 16976). Vandentiekio ilgis siekia 183 km. Vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių, gręžinių gylis siekia 250 m. Vandens gerinimo technologijos pritaikytos konkrečioms vandens savybėms - Antrojoje ir Šventosios vandenvietėse įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir fluorą. Šventosios vandenvietėje fluoridų šalinimo įrenginiai pradėti eksploatuoti 2022 m. birželio mėn. Vartotojams 2023 metais buvo tiekiama vidutiniškai   5223 kub. m vandens per dieną (2022 m. –3783 kub. m/d). Viešai tiekiamo geriamojo vandens suvartojimas išaugo 38 proc.  Įmonės atestuotoje laboratorijoje kasdien atliekami jusliniai, cheminiai ir mikrobiologiniai geriamojo vandens tyrimai.

UAB „Palangos vandenys“ vykdo viešai tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą pagal su VMVT  Klaipėdos departamentu suderintą geriamojo vandens programinės priežiūros 2023 metų planą. Planuotų mėginių skaičius atitiko teisės aktų reikalavimus.  Per 2023 metus atlikta 290 tyrimų, ištirti 47 rodikliai, iš jų: 2 mikrobiologiniai, 27 cheminiai (toksiniai), 16 indikatorinių.  2023 metais visi ištirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“  reikalavimus. Siekiant išvengti mikrobinės taršos, gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Nuolat kontroliuojama laisvojo chloro vertė.  Įdiegta dezinfekavimo technologija nepavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai.UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitos duomenimis – Palangos mieste viešai tiekiamas geriamasis vanduo atitinka saugos ir kokybės reikalavimus. Apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus vartotojai informuojami UAB „Palangos vandenys“  internetinėje svetainėje http://www.palangosvandenys.lt.

VMVT Klaipėdos apygardos Priežiūros skyrius vykdo valstybinę viešai tiekiamo geriamojo vandens kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka. 2023 metais atliktų UAB „Palangos vandenys“ patikrinimų  metu neatitikčių nenustatyta.

VMVT Klaipėdos apygardos Priežiūros skyrius 2023 m. gruodžio mėn. ir 2024 m. sausio ir kovo mėn. gavo Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos pranešimus dėl padidėjusio mangano ir geležies kiekio geriamajame vandenyje Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Palangos jūrų stebėjimo poste.  UAB „Palangos vandenys“ atliko vandentiekio plovimo darbus, siekiant užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, tačiau mangano ir geležies kiekio padidėjimo priežastys dar neišaiškintos.

VMVT Klaipėdos apygardos Priežiūros skyrius primena, kad individualiai išgaunamo vandens kokybe turi rūpintis patys savininkai.

Informacija apie viešai tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę vartotojams teikiama UAB „Palangos vandenys“  internetiniame tinklapyje www.palangosvandenys.lt.

Geriamasis vanduo yra būtinas ir niekuo nepakeičiamas produktas, todėl vandenvietes eksploatuojanti  įmonė privalo užtikrinti viešai tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę, vykdyti prevencines priemones geriamojo vandens taršai išvengti.

 

Informaciją parengė 

VMVT Priežiūros departamento

Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus

Vyriausioji specialistė inspektorė Birutė Simutienė

2024-04-25

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangoje gyventojų ir miesto svečių laukia maloni naujiena – mieste įrengti keturi nauji geriamojo vandens fontanėliai . 


Keleiviams lengvai prieinamos nemokamos geriamojo vandens stotelės nuo šiol veikia visame Lietuvos oro uostų tinkle.


Palangos miesto savivaldybės teritorijoje viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimą vartotojams vykdo vienas geriamojo vandens tiekėjas UAB „Palangos vandenys“. Vanduo tiekiamas iš Antrosios ir Šventosios vandenviečių. 


Kurorto socialdemokratų lyderė, Palangos miesto savivaldybės Tarybos narė Svetlana Grigorian paskelbė, kad dalyvaus tiesioginiuose mero rinkimuose, kurie įvyks pirmąjį kovo savaitgalį. Vieni ją giria už drąsą, o kiti, tarp jų ir Savivaldybės Atstovė spaudai Tamara Zaiceva, žavisi kandidatės suknele.


Nors šią vasarą Palangai prireikė mažiau geriamojo vandens negu praėjusiais metais, vandentvarkininkų pajamas sparčiai didina gausėjantys nuolatiniai vartotojai.


UAB „Palangos vandenys“ diegiama šiuolaikiška nuotolinė vandens suvartojimo apskaita jau yra prieinama kiekvienam miesto geriamojo vandens vartotojui.


UAB „Palangos vandenys“ praneša, kad dėl vykdomų darbų geriamojo vandens tinkluose laikinai bus nutrauktas vandens tiekimas.


Geriamajame vandenyje yra fluoridų, o jų pajūrio savivaldybėse  – ypač daug. Šventoji – ne išimtis. „Tačiau po visų UAB „Arionex LT“ atliktų darbų gyvenvietės geriamojo vandens ruošykla tampa bene ekologiškiausia Lietuvoje“, – žurnalui „Lietuvos pajūris“, laikraščio „Palangos tiltas“ turinio partneriui, sakė bendrovės direktorius Giedrius Rutkauskas, kuris jai vadovauja nuo pat įmonės...


Nuo sausio 10 dienos Palangos miesto savivaldybėje, Komunikacijos ir e. paslaugų skyriuje įsidarbino buvusi Palangos miesto laikraščio „Vakarinė Palanga“ leidėja Tamara Zaiceva. Kaip skelbiama Palanga.lt puslapyje, jos pareigos – atstovė spaudai.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Palangos vandenys" 2019–2021 metų investicijas, kurių vertė yra beveik 2,6 mln. Eur, bei Palangos miesto savivaldybės bendrovei perduotą ilgalaikį turtą, kurio vertė – daugiau nei 1,4 mln. Eur.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius