Statybininkams mokama dukart daugiau...

Dalia JURGAITYTĖ, 2010-03-20
Peržiūrėta
313
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi 2006-2009 metų investicijų apskaitos bei jų vykdomo kontrolės patikrinimą, konstatavo, jog įgyvendinant investicinius projektus Savivaldybėje nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei nėra tinkamos kontrolės atliekant turto rekonstrukcijos ir remonto darbus. Auditorių teigimu, darant ugdymo įstaigų bei kitų objektų rekonstrukciją, numatyta naujų papildomų darbų už daugiau nei 8 mln. litų.

 

Investuota per 49 mln. litų

Kontrolierių nustatyta, kad per 2006-2009 metus, įgyvendinant investicinius projektus, investuota daugiau kaip 49,5 mln. litų, kurie gauti iš įvairių finansavimo šaltinių. Tai miesto Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir Savivaldybės privatizavimo fondų pinigai bei paskolos. Audito metu nustatyta, kad pagrindiniai investavimo objektai yra vietinės reikšmės keliai, infrastruktūros objektai bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys švietimo paskirties ir kiti pastatai. Vidutiniškai per metus Savivaldybės administracija į infrastruktūros projektus ir pastatus investuoja apie 12 mln. litų.

 

Papildomų darbų – už 8 mln. litų

Kontrolierių tarnyba, išanalizavusi duomenis, kaip Savivaldybės administracija vykdė ugdymo įstaigų „Gintarėlis“, „Pasaka“, V.Jurgučio pagrindinės mokyklos, Palangos gelbėjimo stoties pastatų rekonstrukcijos darbus, atkreipė dėmesį į tai, kad papildomais darbų priėmimo aktais buvo pakeistos konkurso ir sutarties sąlygos. Per 2006-2009 metus numatyta naujų ir papildomų darbų už 8 mln.193 tūkst. litų. Ketvirtadalį šios sumos sudaro V.Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos metu atlikti pakeitimai ir numatyti nauji papildomi darbai, kurie kainavo 2 mln. 551 tūkst. litų, arba 24,6 proc. sutartinės sumos. Be to, ne visos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį. Už 19 tūkst. litų nupirkti baldai chemijos kabinetui. Auditoriai nustatė, kad vykdant mokyklos pastatų rekonstrukciją, darbų priėmimo aktus pasirašė miesto savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas, o ne Administracijos direktorius. Ugdymo įstaigos rekonstrukciją atlieka bendrovė „Dovirma“, kuri dar nepabaigė darbų, ir šis investicinis projektas vykdomas daugiau nei šešerius metus.

 

Papildomi darbai keičia sutartis

Kontrolierių nustatyta, kad rekonstruojant lopšelį-darželį „Gintarėlis“, naujų papildomų darbų suma siekia 1 mln. 120 tūkst., ir tai yra apie 80 proc. nuo pasirašytos darbų atlikimo sutartyje sumos. Šios įstaigos remonto darbus laimėjo UAB „Parama“, pasirašė sutartį darbus atlikti už 1 mln. 400 tūkst. litų. Vadinasi, sutartyje numatytos papildomos sumos pakeitė sutarties sąlygas.

Rekonstruojamo mokyklos-darželio „Pasaka“ dėl papildomų stogo dangos remonto darbų, kainavusių 235,9 tūkst. litų, sutartinė kaina padidėjo apie 50 proc. Palangos gelbėjimo stoties rekonstrukcijos darbų pakeitimai siekia 18,5 proc. arba 550 tūkst. litų.

Auditorių pripažinta, kad surašant papildomų darbų atlikimo aktus nenurodomos priežastys, kodėl nukrypstama nuo patvirtinto projekto ir sudarytos sutarties. Atskirais atvejais darbai ir medžiagos pakeičiamos brangesniais. Kontrolierių nuomone, tokiu būdu sudaromos prielaidos neskaidriai ir netaupiai naudoti lėšas.

 

Brangesni statybų darbai

Pavyzdžiui, rekonstruojant Pirties gatvę, nepagrįstai buvo pakeista važiuojamosios kelio dalies žymėjimo darbų kaina. Sutartyje nurodyta kaina už šiuos darbus – 8 tūkst. 280 litų, tačiau gatvės žymėjimą pakeitus termoplastu, šių darbų suma išaugo iki 36 tūkst. litų. Taip pat nupirktos du kartus brangesnės, nei numatyta sutartyje, šiukšlių dėžės.

Dėl Bangų gatvės statybos sutartis buvo pasirašyta su UAB „Telšių melioracija“. Bendra statybos darbų suma – per pustrečio milijono litų. Atliekant statybos darbus, buvo numatyta pakeisti šaligatvių plyteles. Dėl to šių darbų kaina padidėjo 12 proc. Taip pat darbų kaina padidino pakeitus šviesoforų rūšį. Vietoj numatyto valdymo pulto „Siemens“, kurio kaina 56 tūkst. 305 litai, įrengti šviesoforai „Sturenberg“, kainavę daugiau kaip 90 tūkst. litų.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


2017 m. Lietuvoje kilo 9394 gaisrai. Palyginti su 2016 m., jų sumažėjo 6,4 proc. Pernai gaisruose žuvo 103 žmonės (2016 m. – 101), iš jų – 3 vaikai (5), o 181 gyventojas (204) patyrė traumų. Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 152 žmones, iš jų 15 vaikų gyvybes, 721 pastatą, 117 transporto priemonių, 499 gyvūnus.


Vakar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizavo pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų atsakingais darbuotojais, savivaldybės vyr. gydytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ir aptarė maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijas...


Palangos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2010 metais atliko 12 veiklos plane numatytų auditų. Šiuo metu yra dar atliekami 7, iš kurių trys yra baigiami, ir jų ataskaitų projektai iki metų pabaigos bus pateikti savivaldybės administracijai. „Tai ribotos apimties auditai dėl biudžetinių įstaigų perėjimo prie naujos apskaitos, dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą miesto...


Sunkmečiu kai kuriems žmonėms Baltijos jūra tapo pragyvenimo šaltiniu - joje sužvejojama žuvis pasiekia ne tik savo pietų stalą, bet ir, kur kas dažniau, turgų. Deja, ne visi Baltijoje žvejoja legaliai. „Šiais metais, iki rugsėjo pirmos dienos, jau buvo užfiksuota 7410 km nelegaliai išdėstytų tinklų, ir jų, nė kiek neabejojame, dar daugės. Praėjusiais metais buvo rasta tik 3540 km...


Ketvirtadienį  į Vilnių Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) vykusi visa Palangos savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija su pirmininku Broniumi Martinkumi priešakyje namo grįžo niūrūs – 5 iš 7 komisijos nariai buvo nubausti baudomis po 800 litų.


Viešųjų pirkimų tarnybai užkliuvo praėjusių metų miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo iš gyventojų ir įstaigų papildomų paslaugų pirkimas. Tarnybai kilo abejonių dėl apie pustrečio milijono litų pirktos papildomos paslaugos šiukšlėms vežti iš vienintelio tiekėjo „Palangos komunalinis ūkis“. Tarnybos konstatuota, jog sprendimas vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu yra...


Dėl ugdymo įstaigų renovacijos – į FNTT

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 06 12 | Rubrika: Miestas

Kurorte ugdymo įstaigų renovacija tęsiasi ne vienerius metus. Didžioji dalis investicinių projektų finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės bei Savivaldybės lėšomis. Kontrolės komitetas išanalizavęs savivaldybės kontrolierių pateiktą medžiagą apie  Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vykdomus investicinius projektus, konstatavo...


Statybininkams mokama dukart daugiau...

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 03 20 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi 2006-2009 metų investicijų apskaitos bei jų vykdomo kontrolės patikrinimą, konstatavo, jog įgyvendinant investicinius projektus Savivaldybėje nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei nėra tinkamos kontrolės atliekant turto rekonstrukcijos ir remonto darbus. Auditorių teigimu, darant ugdymo įstaigų bei kitų objektų...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius