Variacijos mistiniu tapusio paminklosauginio plano tema

Dalia JURGAITYTĖ, 2009-05-08
Peržiūrėta
1034
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Praėjusį antradienį  Palangos miesto savivaldybės meras Vytautas Stalmokas sukvietė Tarybos narius, kurorto architektus, teisininkus, verslininkus prie „apvalaus stalo“ aptarti problemas ir pasiūlymus dėl šiuo metu netylančių ginčų ir aistrų, kurias sukėlė miesto centrinės dalies  paminklosauginis planas, parengtas Marijos Ptašek įmonės. Minėtas planavimo dokumentas  tapo mistiniu, nes originalas dingęs, o likusios tik kelios skirtingos kopijos. Pasitarimo pabaigoje paaiškėjo, kad vis dėlto originalas esąs, ir tą faktą pagarsino miesto vadovas.

 

Sprendimas apskųstas

Miesto savivaldybės salėje gausiai susirinkusių miestelėnų kurorto meras paprašė išsakyti savo poziciją bei pateikti pasiūlymus šiuo itin opiu klausimu, kad daugiau jis nebebūtų eskaluojamas ir spekuliuojama dėl centrinės dalies ir paminklosauginio plano. Anot V.Stalmoko, yra Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartis dėl M.Ptašek plano neteisėtumo, tačiau ji apskųstas. „Mes norime Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir Kultūros paveldo departamentui išsakyti savo nuomonę bei iš šių institucijų gauti atsakymus, ką Savivaldybė gali daryti ir kas leidžiama. Dėl biurokratinių kliūčių ir neaiškios situacijos stringa statybos, investuotojai taip pat nežinioje ir susidaro įspūdis, jog Kultūros paveldo departamentas suinteresuotas, kad mieste nieko nevyktų“, - trumpai reziumavo aplinkybes V.Stalmokas.

 

Dviprasmiška padėtis

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas einantis Svajūnas Bradūnas pripažino, kad dėl keturių sklypų detaliųjų planų rengimo yra ginčijamos procedūros ir nederinama, nenurodant motyvuotai, kodėl taip elgiamasi. Anot jo, dviprasmybių daug ir nebeaišku, kur Savivaldybės kompetencija, o kur Kultūros paveldo departamento.


Siūlė naikinti

Bendrovės „Pinus Proprius“, kurios statybas buvusio baseino vietoje sustabdė prokurorai, gindami viešąjį interesą, atstovas Kęstutis Navickas siūlė Tarybai pačiai inicijuoti ir panaikinti patvirtintą paminklosauginį planą, nes, jo teigimu, teismas pasisakė, kad M.Ptašek planas patvirtintas nesilaikant nustatytų procedūrų ir neatitinka paveldosauginių reikalavimų bei tuo metu galiojusių teisės normų. „Susisklostė padėtis, kai Savivaldybė kovoja teismuose, prokuratūra gina viešąjį interesą, o mūsų bendrovė skaičiuoja nuostolius dėl sustabdytų statybų, kurie siekia apie pusantro milijono litų. Mums belieka laukti, kokiai organizacijai pateikti sąskaitas“, - sakė jis.

 

Baisios pasekmės

Dalyvavusieji architektai siūlė rengti U-2 paminklosauginės teritorijos kokybišką korektūrą, kurią patvirtintų Kultūros paveldo departamentas.  Kiti – planavimo dokumentą stabdyti ir kad Savivaldybė rengtų naują specialųjį planą. Išsakyta nuomonė,  jei miesto valdžia panaikintų paminklosauginį planą, atsirastų vakuumas ir nežinia, kaip bus įmanoma dirbti. Specialistai kalbėjo, kad nebeverta spekuliuoti mistiniu sprendimu, nes dešimt metų buvo planuojama vadovaujantis šiuo dokumentu, o jį panaikinus gali kilti pasekmės, kurios pinigine išraiška būtų baisios.

 

Nėra susipažinę

Tarybos narys Danius Puodžius pasitarime atkreipė dėmesį į tai, jog ne visi yra matę ir susipažinę su šiuo garsiuoju M.Ptašek planu. Prisipažinęs, kad ir jis nėra dokumento nagrinėjęs, politikas sakė, jog negalįs išsakyti savo nuomonės dėl dokumento naikinimo. Pasak D.Puodžiaus, reikia atidžiai peržiūrėti. Tarybos narys pamąstė, jog  Palangoje reikia išsaugoti ir prižiūrėti saugotinus objektus, nes didžiosios dalies jų nebėra.

 

Klausimas suveltas

Tarybos nario Mindaugo Skritulsko teigimu, reikalas „suveltas“. „Kai prieš dešimtmetį dokumentas tvirtintas, planas buvo rekomendacinio pobūdžio. Tačiau 2004 metais kultūros ministro įsakymu paminklosauginė teritorija įtraukta ne į saugotinų teritorijų, o į saugomų objektų registrą. Politiko nuomone, vertėtų prašyti stabdyti ministro įsakymą ir ištaisyti klaidą bei Savivaldybei priimti sprendimą, kad būtų galima parengti aukštos kokybės specialųjį paminklosauginį planą.

 

Svarsto paslaptį

Seimo nario Prano Žeimio padėjėjas, Tarybos narys Dainius Želvys pasigedo dokumento, dėl kurio diskutuojama. Pasak politiko, susidaro įspūdis, kad svarstoma paslaptis. „Žinom, kad yra kopijos, tačiau originalo kol kas nėra“, - sakė jis. Tarybos narys D.Želvys kreipėsi į merą prašydamas paaiškinti, kokia yra tikroji situacija. Kurorto vadovas patikino, kad originalas atsirado ir dabar yra teisme.


Tikrino antspaudus

„Palangos tiltui“ pasiteiravus, kokiame teisme gali būti M.Ptašek plano originalas, meras V.Stalmokas konkrečiai atsakyti negalėjo. Esą Savivaldybė dalyvaujanti ne viename teisminiame ginče. „Radus originalą, buvo kruopščiai žiūrima, ar išties antspaudai tikri“, - pridūrė miesto vadovas.

 

Pareikalavo atsakyti

Ketvirtadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje, opozicija pareikalavo, kad meras raštu atsakytų politikams, kur šiuo metu yra šis itin svarbus miestui planavimo dokumento originalas. Jų nuomone, kyla pagrįstas įtarimas, kad šioje istorijoje dėl dokumento dingimo ir nelaukto atsiradimo nemažai klaustukų.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Savivaldybė antradienį, spalio 26 d., pranešė, kad mirė buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Vincas Nesteckis. „Savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Sunkią netekties valandą telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė,"  sako Palangos miesto savivaldybė.


Dvejus metus tyrusi galimus konkurencijos pažeidimus Palangos miesto savivaldybės sutartyje su „Palangos komunaliniu ūkiu“, praėjusią savaitę Konkurencijos taryba rado „kabliuką“ viename iš 15 tirtų punktų. Palangos miesto savivaldybei skirta bauda už, kaip nurodoma minėtos tarybos rašte, ribotą konkurenciją, kuomet Savivaldybės kontroliuojamai įmonei buvo paskirta prižiūrėti išimtinai tik...


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Vienas svarbiausių kurorto planavimo dokumentų – paminklosauginis planas – dešimtmetį tąsomas po teismus. Dėl šio dokumento teisėtumo ne viename teisme buvo ginčijamasi. Šią savaitę Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs faktines šio dokumento rengimo, tvirtinimo aplinkybes, paskelbė verdiktą, kad prieš dešimtmetį parengtas M.Ptašek planas yra rekomendacinio pobūdžio...


Vienas svarbiausių kurorto planavimo dokumentų – paminklosauginis planas – jau ne vienerius metus tąsomas teismuose. Šįsyk Klaipėdos apygardos administracinis teismas nagrinėjo UAB „Pinus proprius“ prašymą ištirti, ar paminklosauginis planas teisėtas. Teismo nustatyta, kad prieš dešimtmetį priimtas miesto Tarybos sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas minėtas planavimo dokumentas, negali...


Praėjusį antradienį  Palangos miesto savivaldybės meras Vytautas Stalmokas sukvietė Tarybos narius, kurorto architektus, teisininkus, verslininkus prie „apvalaus stalo“ aptarti problemas ir pasiūlymus dėl šiuo metu netylančių ginčų ir aistrų, kurias sukėlė miesto centrinės dalies  paminklosauginis planas, parengtas Marijos Ptašek įmonės. Minėtas planavimo dokumentas  tapo...


Antradienį Klaipėdos apygardos administraciniame teisme pradėta nagrinėti byla dėl Palangos miesto specialiojo paminklosauginio plano, kurį parengė Marija Ptašek, galiojimo teisėtumo. Aiškintasi, ar minėtas planavimo dokumentas atitiko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo bei Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų nuostatas, galiojusias paminklosauginio plano priėmimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius