10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. birželio 27 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Palangos tiltas, 2024-06-27
Peržiūrėta
1273
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio, vyksiančio 2024 m. birželio 27 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 14-ąjį posėdį, kuris vyks 2024 m. birželio 27 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

2.Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2025 metams. Pranešėja – Aušra Kedienė.

3.Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2025 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

4.Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2025 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl transporto priemonių pirkimo finansinės nuomos (lizingo) būdu“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

6.Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Palangos miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

7.Dėl pritarimo projektui „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Palangos miesto savivaldybėje“. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

8.Dėl Palangos miesto savivaldybės budinčio ir nuolatinio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

9.Dėl greitosios medicinos pagalbos automobilio perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

10.Dėl valstybės turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vytauto g. 75, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

12.Dėl sutikimo priimti Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

13.Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Palangos jaunimo ir savanorystės centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

14.Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

15.Dėl Autobusų stočių steigimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

16.Dėl pritarimo projektų paraiškų teikimui ir finansavimui gauti. Pranešėja – Aušra Šikšnienė.

17.Dėl pritarimo paraiškos „Latvijos ir Lietuvos institucijų pasirengimas žmogaus sukeltų nelaimių likvidacijai Latvijos ir Lietuvos pakrančių teritorijose“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2021–2027 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja – Aušra Šikšnienė.

18.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Šikšnienė.

19.Dėl leidimo perduoti Antano Mončio kūrinius. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

20.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų etatų skaičiaus Palangos miesto savivaldybės kultūros įstaigose patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

21.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kurorto muziejuje patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

22.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kultūros centre patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

23.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

24.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

25.Dėl sutikimo perleisti (K. Š.) statinius, esančius adresu Kretingos g. 20, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

26.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius Prieplaukos g. 14, Palangos mieste (kadastro Nr. 2501/0005:64). Pranešėja – Reda Kairienė.

27.Dėl sutikimo perleisti patalpą, esančią Bangų g. 11E K15, Palangos mieste (kadastro Nr. 2501/0023:24). Pranešėja – Reda Kairienė.

28.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius Mėguvos g. 14, Palangoje. Pranešėja – Reda Kairienė.

29.Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, esančio Pirties g. 1, Palanga, dalies nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

30.Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės, esančios Vytauto g. 176A, Palanga, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

31.Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, esančio Užkanavės g. 33, Palangoje, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

32.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius Mokyklos g. 65, Palangoje. Pranešėja – Reda Kairienė.

33.Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 53, Palangos mieste, (kadastro Nr. 2501/0010:259) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

34.Dėl valstybinės žemės sklypo Anaičių g. 1, Palangos mieste, (kadastro Nr. 2501/0042:61) dalies nuomos teisės perleidimo (2/3 dalių pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2356-9155). Pranešėja – Reda Kairienė.

35.Dėl valstybinės žemės sklypo Anaičių g. 1, Palangos mieste, (kadastro Nr. 2501/0042:61) dalies nuomos teisės perleidimo (1/3 dalių pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2356-9155). Pranešėja – Reda Kairienė.

36.Dėl sutikimo įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (jo dalies), esančio Smilčių g. 31, Palangoje, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

37.Dėl 2016 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-80-(14.16.55.) nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

38.Dėl 2000 m. lapkričio 28 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N25/2000-163 nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

39.Dėl 2001 m. balandžio 4 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N25/2001-59 nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

40.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:155, unikalus Nr. 2501-0027-0155, esančio Smilčių g. 31, Palangos mieste, dalies nuomos (prie dalies 914/26945 pastato Nr. 2599-0001-4010). Pranešėja – Reda Kairienė.

41.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0027:155, unikalus Nr. 2501-0027-0155, esančio Smilčių g. 31, Palangos mieste, dalies nuomos (prie dalies 225/10778 pastato Nr. 2599-0001-4010). Pranešėja – Reda Kairienė.

42.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0031:130, unikalus Nr. 2501-0031-0130, esančio S. Daukanto g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie patalpos Nr. 4400-1848-4634:4953). Pranešėja – Reda Kairienė.

43.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:251, unikalus Nr. 4400-3946-1442, esančio Mokyklos g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie buto Nr. 4400-5949-2616:8536). Pranešėja – Reda Kairienė.

44.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:259, unikalus Nr. 4400-4804-6164, esančio Mokyklos g. 53, Palangos mieste, dalies nuomos (prie buto, unikalus Nr. 2598-7002-4024:0002). Pranešėja – Reda Kairienė.

45.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:122, unikalus Nr. 2501-0010-0122, esančio Mokyklos g. 71, Palangos mieste, dalies nuomos (prie poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-5409-0289:1809). Pranešėja – Reda Kairienė.

46.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:210, unikalus Nr. 2501-0027-0210, esančio Gintaro g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie ½ dalies poilsio patalpos, unikalus Nr. 2595-6000-3019:0017) V. G. Pranešėja – Reda Kairienė.

47.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro 2501/0027:210, unikalus Nr. 2501-0027-0210, esančio Gintaro g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie ½ dalies poilsio patalpos, unikalus Nr. 2595-6000-3019:0017) A. G. Pranešėja – Reda Kairienė.

48.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0027:210, unikalus Nr. 2501-0027-0210, esančio Gintaro g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie poilsio patalpos, unikalus Nr. 2595-6000-3019:0013). Pranešėja – Reda Kairienė.

49.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0028:161, unikalus Nr. 2501-0028-0161, esančio Liepų tak. 6, Palangos mieste, dalies nuomos (prie poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-5740-0910:1760). Pranešėja – Reda Kairienė.

50.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:89, esančio Jūros g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 1/2 dalies negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 2596-7001-7034:0003) G. V. Pranešėja – Reda Kairienė.

51.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:89, esančio Jūros g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 1/2 dalies negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 2596-7001-7034:0003) E. V. Pranešėja – Reda Kairienė.

52.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:89, esančio Jūros g. 28, Palangos mieste, dalies nuomos (prie negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 2596-7001-7012:0039). Pranešėja – Reda Kairienė.

53.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0034:19, unikalus Nr. 4400-3004-7668, esančio Vytauto g. 5, Palangos mieste, panaudos. Pranešėja – Reda Kairienė.

54.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0024:314, unikalus Nr. 4400-6259-6610, esančio Vytauto g. 123A, Palangos mieste, nuomos (prie pastato Nr. 2598-3001-3012). Pranešėja – Reda Kairienė.

55.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0010:81, esančio Mėguvos g. 9, Palangos mieste, dalies nuomos (prie negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-5863-5504:1631). Pranešėja – Reda Kairienė.

56.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0028:201, esančio Ganyklų g. 8, Palangos mieste, dalies nuomos (prie buto/patalpos – buto, unikalus Nr. 4400-2991-5400:5626)“ pakeitimo ir pritarimo susitarimui dėl 2024 m. balandžio 9 d. valstybinės žemės sklypo, esančio Ganyklų g. 8, Palangos mieste, nuomos sutarties Nr. (2.17.)S18-ŽN-2, pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

57.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0021:27, unikalus Nr. 4400-3014-7952, esančio Vanagupės g. 11N, Palangos mieste, dalies nuomos (prie poilsio patalpos, unikalus Nr. 4400-4422-8513:4602). Pranešėja – Reda Kairienė.

58.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro N 2501/0029:7, unikalus Nr. 2501-0029-0007, esančio Klaipėdos pl. 62A, Palangos mieste, dalies nuomos. Pranešėja – Reda Kairienė.

59.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0021:131, unikalus Nr. 4400-0552-0224, esančio Vanagupės g. 45, Palangos mieste, dalies nuomos (prie patalpos Nr. 4400-5910-0898:1685)“ 2 punktu patvirtintos 2024 m. gegužės 8 d. valstybinės žemės sklypo, esančio Vanagupės g. 45, Palangos mieste, nuomos sutarties Nr. S18-ŽN-20 pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

Meras       Šarūnas Vaitkus

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius