Išvalius Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upes, jas bus galima efektyviai naudoti rekreaciniams tikslams

Ugnė RAUDYTĖ, 2011-05-16
Peržiūrėta
1523
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Išvalius Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upes, jas bus galima efektyviai naudoti rekreaciniams tikslams

Pagal 2011 metų kovo 25-ąją pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį Palangos miesto savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“.

 

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – itin svari

Bendra projekto vertė siekia 362 473 litų. Finansavimas yra skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto. Prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis taip pat prisideda ir Palangos miesto savivaldybė. Iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų  projektui buvo skirta 326 226 litų parama.

Šis projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos antrojo prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” uždavinio ,,Skatinti gamtos išteklių išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms“ priemonę ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“.

 

Dumblėjimas kelia rimtas problemas

Visa Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių pakrantė yra užžėlusi pertekline augalija – nendrėmis ir švendrais. Susikaupęs dumblas labai sumažina upių vandens gylį, blogina vandens kokybę, sudaro sąlygas vandens augalijai augti ir dar spartesniam dumblo sluoksnio didėjimui. Nesiimant esminių priemonių upių dumblėjimui sustabdyti, upės apaugs vandens augalija, jų būklė blogės, taip pat blogės ir rekreacinės sąlygos.

„Rąžės ir jos intako – Žiogupio bei Ošupio užterštumas daro tiesioginę įtaką Baltijos jūros būklei. Pažymėtina, kad Rąžės ir Ošupio upės įteka tiesiai į Baltijos jūrą, visi  teršalai patenka į jūros vandenį. Todėl teršiama jūros paplūdimio teritorija bei visas Baltijos jūros regionas“,- kalbėjo Palangos miesto savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Butenienė.

 

Techninė dokumentacija paruošta

Nežiūrint į ankstesnes Rąžės, Ošupio upių įgyvendintas aplinkosaugines priemones ir iš esmės sumažintą taršą, ekologinė situacija vis dar prasta. Pasak J. Butenienės, tyrimų rezultatai rodo, kad upėse ženkliai viršijamos vandens užterštumo normos, dėl ko Rąžė, Ošupis ir Žiogupis nėra geros ekologinės būklės, upės uždumblėjusios, pažeisti jų krantai.

Šiuo metu projektui yra paruošta techninė dokumentacija ir greitu metu prasidės darbai. Projekto metu planuojama atlikti biogeninių medžiagų pašalinimą iš vandens telkinių ekosistemos, pašalinti su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus ir kt.) bei telkinių dumblą, turintį daug biogeninių medžiagų.

„Taip pat planuojama atlikti vandens telkinių pakrančių gamtosauginį tvarkymą. Dėl lėšų stokos projekto metu planuojama tvarkyti Ošupio, Žiogupio upes bei tik dalį Rąžės upės (pagal parengtą techninį projektą Rąžės upelio II etapas)“,- pasakojo J. Butenienė.

 

Svarbu ne tik ekologine prasme

Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upės yra svarbios ne vien ekologine prasme, bet ir Palangos miesto socialiniam vystymuisi ir gyventojų rekreacijai.

„Tai labiausiai pamėgtos Palangos miesto svečių, turistų ir poilsiautojų vietos. Rąžės ir Ošupio upės į jūrą įteka plačiausiuose ir geriausiuose kurorto paplūdimiuose. Išvalius Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upes, pagerės šių upių būklė ir jas bus galima efektyviai naudoti rekreaciniams tikslams“,- kalbėjo Palangos miesto savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė J. Butenienė.

Sėkmingai įgyvendinus projektą tiesioginiais naudos gavėjais būtų Palangos miesto gyventojai bei kurorto lankytojai. Geresnė vandens telkinių ekologinė būklė prisidės prie Palangos kurorto patrauklumo didinimo, gyventojų sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimo.

„Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama yra labai svarbi. Akivaizdu, kad be jos tokio projekto įgyvendinimo nebūtume galėję imtis“, - teigė J. Butenienė.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybė parengė Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti ir teikti siūlymus.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


2021 m. Valstybės įmonei Registrų centrui atliekant Gyventojų registro modernizavimo bei Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS) paleidimo darbus, buvo sulyginti visi asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys, siekiant užtikrinti tinkamą sąveiką su Adresų registru, ir kiekvienam adresui suteikti unikalų adreso kodą, naudojamą Adresų...


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Klaipėdos apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo vilos „Auska“ Palangoje turto pasisavinimo bei sugadinimo. Ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams. Minėtoji vila pagal nuomos sutartį 2011 metais buvo išnuomota dešimčiai metų vienai privačiai bendrovei. Praėjus numatytam...


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Vilniuje šiandien Palanga pasirašė sutartį dėl Šventosios uosto statybos II etapo darbų finansavimo.


Metams skaičiuojant paskutines dienas, gruodžio 30 dieną, Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko 2011-ųjų metų geriausių Palangos miesto sportininkų pagerbimo renginys. Sportininkus sveikino ir atminimo dovanas bei padėkas įteikė miesto vicemeras Saulius Simė, mero patarėja Karolina Kubeldzienė ir Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė. Geriausių miesto sportininkų bei...


Pagal 2011 metų kovo 25-ąją pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį Palangos miesto savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“.


Palangos miesto savivaldybės Peticijų komisijoje pripažinta, jog šį rudenį mitingavusių palangiškių parengtoje peticijoje reikalavimas  nutraukti sutartį  su UAB „Litesko“, pagrįstas. Regis, turi būti startas nutraukti neskaidriai ir netinkamai vykdomą sutartį, tačiau aktyvioji bendruomenės dalis pradėjo pagrįstai nuogąstauti, kad valdžia vilkina priimti sprendimą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius