„Mano vadovavimo stilius dirbant su žmonėmis neretai keičiasi pagal situaciją“

Linas JEGELEVIČIUS, 2017-12-22
Peržiūrėta
2132
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Akvilė Kilijonienė, savivaldybės administracijos direktorė
Akvilė Kilijonienė, savivaldybės administracijos direktorė

Palangos kaip miesto politiką vykdo miesto Taryba ir jos pirmininkas, miesto meras, tačiau, vaizdžiai tariant, darbščiosios bitutės yra savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie politikų sprendimus įgyvendina praktiškai. Joms jau septintus metus vadovauja Akvilė Kilijonienė, savivaldybės administracijos direktorė. Ji davė išskirtinį interviu „Palangos tiltui“.
– Jūs – jau septintus metus vadovaujate Palangos miesto savivaldybės administracijai. Palyginkite, kaip savivaldybės administracijos vadyba pasikeitė per tuos metus. Kokius strateginius vadybos sprendimus priėmėte?
– Strateginių sprendimų rezultatai yra aiškiai matomi Palangos mieste: atsirado naujų objektų, atnaujintos ir įkurtos naujos viešosios erdvės. Į kultūros renginius kviečia naujoji Koncertų salė, restauruotas kurhauzas, sporto mėgėjai gali lankytis naujame universaliame sporto komplekse. Ypatingai gerinama ir susisiekimo infrastruktūra, išaugo oro skrydžių skaičius. Atnaujintos ir primirštos kurorto erdvės – Tiškevičių alėja, Jūros g. Šventojoje, baigiama Būtingės bažnyčios rekonstrukcija, sutvarkyta vilos „Anapilis“ aplinka ir kt.
– Sakoma, yra „minkštas“ ir „kietas“ vadovavimo stilius. Kuris jums yra priimtinesnis? Kokį pasitikėjimo ir kontrolės santykį jūs nustatė vadovaudama administracijai?
– Mano vadovavimo stilius dirbant su žmonėmis neretai keičiasi pagal situaciją. Nepriskirčiau savęs vienam konkrečiam vadovavimo stiliui, nes tada jaučiami atsiradę kraštutinumai, o jie žalingi organizacijos mikroklimatui ir vidiniam bendradarbiavimui. Formuojant stiprią komandą labai svarbus pasitikėjimo, atsakomybės ir gebėjimo susitelkti svarbiausiais momentais klausimas. Nuo to priklauso ir kontrolės dėmens svoris. Tad santykis tarp kontrolės ir pasitikėjimo tarsi savaime nusistato pagal situaciją ir strateginio sprendimo svarbą.
– Kas jums svarbiausia valdant personalą?
– Savivaldybė yra organizacija, kurioje priimami sprendimai yra aktualūs ne vienai ar kitai gyventojų grupei, bet visiems miesto gyventojams. Todėl labai svarbu, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai dirbtų kompetentingai, kad sprendimai būtų priimami laiku ir argumentuotai.
Norint, kad darbo rezultatai būtų kuo geresni, kad darbuotojai norėtų dirbti, būtinas ir geras mikroklimatas darbovietėje, geri darbuotojų bei vadovų tarpusavio santykiai. Man svarbu, kad specialistai, iškilus klausimams, nevengtų pasitarti ne tik su kolegomis, bet ir su vadovais, taip pat svarbu, kad specialistai pas vadovus ateitų ne tik išsakyti kilusių problemų, bet ir pasiūlytų galimus sprendimo būdus. Tariantis, konsultuojantis, diskutuojant gimsta geriausi sprendimai.
– Miestelėnams ir kurorto svečiams svarbiausia, kad būtų kuo mažiau biurokratinių kliūčių gaunant atsakymus į juos dominančius klausimus. Vieno langelio sistema savivaldybėje jau veikia ne vienerius metus. Ar ji pasiteisino? Kokius kitus sprendimus svarstote mažinant biurokratines kliūtis? Ar jų apskritai jūs matote?
– Neabejoju, kad vieno langelio sistema savivaldybėje pasiteisino, nes daugeliu atveju žmogus gauna visą reikiamą informaciją, rašto kopijas ir kt. reikiamus dokumentus tą pačią dieną. Viename langelyje dirbantys specialistai turi prieigą prie Savivaldybės duomenų bazės ir gali vietoje gyventojams ir kurorto svečiams atsakyti į rūpimus klausimus, esant galimybei iškart išnagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ar skundus raštu ir žodžiu, prireikus pakviečia kompetentingą asmenį. Į Savivaldybę įvairiais klausimais besikreipiantys gyventojai neabejotinai pajuto patogumą – jiems nebereikia rūpintis, galvoti, į kurį skyrių eiti, į kurį specialistą kreiptis.
Pasiteisino ir kitas sprendimas – žmones, atėjusius į Savivaldybę, pasitinka savivaldybės specialistas. Jis, išklausęs gyventojo dominančio klausimo, pataria, nukreipia į reikiamą specialistą, palydi iki kabineto. Tai žmonėms yra tikrai patogu. O būtent to, kad gyventojai, besikreipiantys į Savivaldybę, jaustųsi patogiai, mes ir siekiame.
Kad informacija kuo operatyviau būtų perduodama Savivaldybės administracijos skyriams, buvo atnaujinta ir Savivaldybės duomenų valdymo sistema.
Visus šiuos teigiamus pokyčius tiesiogiai ar netiesiogiai pajunta kiekvienas interesantas, besikreipiantis į Savivaldybę.
– Kaip vyksta vidinė savivaldybės administracijos komunikacija? Ar tik tradicinėmis priemonėmis – telefonu? E-paštu? Kaip dažnai su skyrių vadovais susitinkate „penkiaminutėms“?
– Komunikacija įmonės viduje yra labai svarbi. Be abejonės, tam pasitelkiamos ir Jūsų paminėtos tradicinės priemonės – skambučiai telefonu, elektroniniai laiškai, kiekvieną rytą vyksta gamybiniai pasitarimai, svarbiems kompleksiniams strateginiams sprendimams įgyvendinti formuojamos darbo grupės.
Savivaldybės administracijos bendruomenė įtraukiama ir į socialines iniciatyvas (pvz. Pyragų diena, Kraujo donorystės akcija), kur skatinamas ir neformalus bendravimas.
– Visuomenė, o ir žiniasklaida, dažniausiai nesužino visų sprendimų priėmimo mechanizmo, ypač jo detalių. Koncesininkų radimas Nemirsetos kempingui ir Koncertų salei, „Marriott“ ir SPA „Vilnius“ atėjimas į Palangą – ne tik visos Palangos valdžios struktūros, bet ir svarbus savivaldybės administracijos, jūsų, kaip jos vadovės, pasiekimas. Ar viskas buvo paprasta? Kokius esminius momentus išskirtumėte, kad pavyko rasti koncesininkus, kad Palanga susidomėjo „Marriott“ ir SPA „Vilnius“?
– Jūsų paminėti darbai – ilgo proceso, į kurį buvo įtraukta daug Savivaldybės administracijos specialistų bei miesto politikų, darbo rezultatas. Paprasta tikrai nebuvo, kadangi bet koks darbas reikalauja specialistų kompetencijos, ilgų darbo valandų, neretai – diplomatijos bei derybinių sugebėjimų.
Trumpai atsakyti, kaip pavyko pasiekti šių rezultatų, nėra lengva. Tai, kaip minėjau – daugelio žmonių darbo indėlis. Džiaugiuosi, kad meras, miesto Taryba dirba sklandžiai, kadangi politiniai sprendimai yra labai svarbu. Savivaldybėje taip pat dirba tikrai profesionalūs, savo veiklos sritį išmanantys specialistai.
Palanga yra pasirinkusi keletą strateginių plėtros krypčių – sveikatinimą, sportą ir kultūrą. Atsižvelgiant į tai, mieste statomi uždari objektai, kuriuose miestiečius bei kurorto svečius dominanti veikla galėtų vykti ne tik šiltuoju metų laiku, bet visus metus. Ir tai pasiteisino – per keletą paskutiniųjų metų mieste pastačius universalų sporto kompleksą, Koncertų salę, atstačius Kurhauzą, restauravus bei Kurorto muziejui perdavus vilą „Anapilis“ kurortas sulaukia vis daugiau svečių ir šaltuoju metų laiku.
Didelis dėmesys skiriamas ir miesto infrastruktūrai – rekonstruojamos gatvės, atnaujinamos ar naujai įrengiamos viešosios erdvės Palangą daro dar patrauklesnę.
Tai, kad Palanga per keletą metų gerokai pasikeitė, netruko pastebėti ne tik miesto gyventojai bei svečiai, bet ir verslo atstovai. ¬Palanga tapo patrauklesnė ne tik poilsiautojams, bet ir investuotojams. Visa tai lemia ir kasmet vis didėjančios investicijos į Palangą.
– Po Viešosios tvarkos skyriaus įsteigimo 2012 metais ir Statybų bei Ūkio ir turto skyriaus išskyrimo į du atskirus skyrius prieš kelis metus daugiau savivaldybės skyrių restruktūrizacijos neįvyko. Ar tai reiškia, kad dabartinė savivaldybės struktūra veikia efektingai ir nieko keistina ar taisytina nėra?
– Jūsų paminėta restruktūrizacija labai pasiteisino, tačiau dažni restruktūrizacijos procesai organizacijai nėra naudingi. Be abejonės, tobulumui ribų nėra, bet šiandieninė Savivaldybės administracijos padalinių struktūra leidžia pasiekti išsikeltus strateginius tikslus.
– Natūralu, kad vieni skyriai ir jų vadovai dirba efektyviai nei kiti. Kurių skyrių veiklą jūs išskirtumėte? Paminėkite prašau, kokias konkrečias jiems patikėtas svarbias užduotis jie sėkmingai įveikė.
– Kiekvieno skyriaus kuruojamos sritys ir atliekamos funkcijos labai skirtingos, tad, manau, didesnį ar mažesnį darbo efektyvumą išskirti būtų neetiška. Džiaugiuosi, kad visi Savivaldybės administracijos skyriai veikia efektyviai, žymios darbuotojų kaitos nėra, tad pagal tai būtų galima spręsti, jog personalas veikia kryptinga ir teisinga, komandine linkme.
– Kokie savivaldybės administracijos veteranai nusipelno paminėjimo?
– Savivaldybės administracijoje dirba per šimtą darbuotojų, ir kiekvienas iš jų stengiasi savo funkcijas atlikti kaip galima geriau. Džiaugiuosi kiekvieno Savivaldybės specialisto indėliu į bendrą rezultatą.
– Kiek savivaldybė investuoja į savo administracijos, jūsų, kaip jos vadovės, ir skyrių vedėjų kvalifikacijos kėlimą? Kokių kitų šalies savivaldybių administracijų valdymo modeliai jums asmeniškai imponuoja? Kokią gerąją jų patirtį esate panaudoję?
– Negali lygiuotis į konkrečią Savivaldybę ar jos valdymo modelį, nes kiekvienas miestas turi skirtingas vizijas ir strategijas. Miesto biudžete darbuotojų kvalifikacijos kėlimui visuomet numatome lėšų, nes tobulėti, domėtis naujovėmis yra labai svaru – tai lemia tolesnius darbo rezultatus.
– Neabejoju, kad ne vienai Lietuvos savivaldybei Palanga yra sektinas pavyzdys. Tiesa?
– Kalbėti kitų šalies savivaldybių vardu tikrai negalėčiau. Tačiau pasidžiaugti tikrai turime kuo – šiais metais Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė Lietuvos savivaldybių reitingą, kuriame tarp Lietuvos 54 mažųjų savivaldybių Palanga užėmė itin aukštą 3-ią vietą. Itin gerai įvertinta investicinė aplinka. Tokie tyrimo rezultatai iš išorinių šaltinių visada įpareigoja nenuleisti kartelės ir dar labiau pasitempti.
– Kokius matote Palangos miesto savivaldybei ir jos administracijai iššūkius Naujaisiais metais? Kokius svarbiausius darbus planuojate?
– Kiekvieni metai yra kruopščiai planuojami, todėl ir kiti metai pilni iššūkių. Vieni iš svarbesnių darbų – užbaigti miesto baseino su sveikatingumo centru statybas, ir jau 2018 m. žiemą pasitikti pirmuosius lankytojus. Taip pat minėtinas svarbus ir ilgai miesto gyventojų lauktas projektas – Kretingos g. rekonstrukcija, Šventosios centrinės aikštės rekonstrukcija, miesto poliklinikos rekonstrukcijos pradžia, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų kompleksinis tvarkymas ir kita.
Planų išties daug, tad Savivaldybės komandai linkiu, jog ateinantys metai būtų kupini kūrybinių idėjų, ryžto užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Na, o miesto gyventojams bei kurorto svečiams linkiu šviesių, jaukių ir prasmingų švenčių!

 

Jūsų komentaras:

Akvile 2018-01-20 18:15 (IP: 51.15.141.220)
Mano vadovavimo stilius - prisimusti kisenes betkokia kaina

Svogerizmas 2018-01-15 06:15 (IP: 217.147.38.212)
"Savivaldybėje taip pat dirba tikrai profesionalūs, savo veiklos sritį išmanantys specialistai".. Kaip sakant, begalinis ponios bla bla bla. Suprantama, ji pati nebando pasinaudoti tu savo "profesionalu" paslaugomis. Siaip visa Palangos administracija - perpuves biurokratinis darinys, kuris inirtingai save dangsto ir giria. Ir mociutes bei neprotaujantys zmones tuo tiki. Jus pabandykit kaxka naujo Palangoje padaryti, ypac krintancio i akis- isgirsite tiek NE, kad maza nepasirodys. Ir Palangoje viskas vilkinama! Nebent jus esate kokio tai biurokrato svogeris. Tuomet jums pasiseke.

Palangos patriotas 2018-01-10 20:04 (IP: 94.110.246.78)
Toki sios Vaitkaus asmenines veikejos vadovavimo stiliu pavadinciau - a.m.e.b.a. Tai zmogus uzimantis pareigas visiskai be stuburo. Ji jums gali linkcioti, graziai sypsotis, bet niekada nepasakys sviesiai tiesiai. Kita vertus, ne karta yra buve, kas budavo pasakyta absoliuciai niekas neivykdavo. Tik as nesuprantu, ar tai del to, kad ji pati uzmirsdavo ka kalbedavo, ar tiesiog su jos nuomone nesutikdavo jos virsisninkas ir ji kaip mat ta nuomone pakeisdavo. Zodziu, pagarba yra uzdirbama- as pagarbos siai poniai nejauciu, nes ji toli grazu nepateisina mano ir eiles kitu mano pazistamu lukesciu.

Patarimas direktorei 2018-01-02 06:35 (IP: 91.219.239.114)
Geriau rupintusi savo anukais negu tame durnyne dirbtu!

Taip pat skaitykite

Bėgant laikui mados nuolat keičiasi ir šiomis dienomis tai vyksta ypatingai greitai. Kiekvieną sezoną pristatomos naujos kolekcijos, nevengiama eksperimentuoti ir atrasti kažką nauja. Taip pat didelę įtaką daro ir kiekvienos kartos pomėgiai bei požiūris, prie kurio turi prisitaikyt ir madų kūrėjai. Tuo labiau, kad dažnai tai yra visiškai natūralus vyksmas. Tačiau džinsai jau kurį laiką yra...


Nuo liepos keičiasi „Sodros“ išmokų „grindys“ ir „lubos“. Šie pokyčiai aktualūs pačias mažiausias ir didžiausias pajamas uždirbantiems gyventojams: tiems, kuriems išmokos, apskaičiuotos pagal jų draudžiamąsias pajamas, nesiekia minimalaus arba viršija maksimalų galimą dydį. 


Dainius Dundulis, prekybos tinklo „Norfa“ savininkas, naujaisiais metais, ko gero, vis dažniau linksniuos žodį „Palanga“ – joje, pačiame centre, Bangų gatvėje, prie „Senukų“, suplanuota pirmoji kurorte „Norfa“ parduotuvė. Ir ne bet kokia – joje bus įrengti uždari teniso kortai. Žurnalas „Lietuvos pajūris“, laikraščio „Palangos tiltas“ turinio partneris, kalbėjosi su D. Dunduliu.


Lapkričio 15 d., penktadienį, 18 val. Palangos koncertų salėje vyks nemokamas iškilmingas koncertas „Mažesnieji broliai – su žmonėmis ir dėl žmonių“ , skirtas brolių pranciškonų atsikūrimo Lietuvoje 30-mečiui.


Meteorologė, fizinių mokslų daktarė, meteorologijos mokslo populiarintoja Audronė Galvonaitė, minint Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Nacionalinę bibliotekų savaitę, palangiškiams suteikė daug naudingų žinių apie klimato ir orų įtaką žmonių sveikatai. Gausus būrys gyventojų nepraleido progos susitikti su legendine meteorologe ir su ja padiskutuoti įvairiais...


Palangos kaip miesto politiką vykdo miesto Taryba ir jos pirmininkas, miesto meras, tačiau, vaizdžiai tariant, darbščiosios bitutės yra savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie politikų sprendimus įgyvendina praktiškai. Joms jau septintus metus vadovauja Akvilė Kilijonienė, savivaldybės administracijos direktorė. Ji davė išskirtinį interviu „Palangos...


Net ir akylūs miesto poltikos stebėtojai galbūt praleido vieną svarbų įvykį – Palangos miesto Taryba jau įveikė savo darbo 2015–2019 metų kadencijoje pusiaukelę. Šiandien valdančioji Tarybos koalicija ir jos pirmininkas, miesto meras Šarūnas Vaitkus vis dažniau pavarto „žaliąją knygutę“, konservatorių rinkimų programą – ar spės miestas įvykdyti...


Tarptautinės vaikų gynimo dienos išvakarėse kalbėjomės su mama, auginančia du išskirtinius vaikus, kurių kiekvienas į šį pasaulį atsinešė skirtingą misiją. Loreta Ubartienė su dukromis Ėve ir Grėte – dažnos Palangos viešnios: jas gali sutikti Birutės parke ar pajūryje. Du vaikus auginančiai šeimai likimas atsiuntė tikrai nestandartines atžalas:...


Praėjusį trečiadienį Palangos miesto savivaldybėje įvyko Lietuvos Carito inicijuota apskrito stalo diskusija „Prekybos žmonėmis problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas“.


Politikus turime rinkti ne pagal grožį, o pagal protą  34

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2012 08 16 | Rubrika: PT redaktoriaus skiltis

Vasara – nėra pats tinkamiausias metas politinėms temoms. Tačiau sugrįžti prie politikos verčia kilęs nesveikas ažiotažas po išsakytos nuomonės apie socialdemokratų kandidato į Seimą Dano Palucko padarytą administracinį pažeidimą.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius