Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia susipažinti su Palangos m. sav. 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektu

Palangos tiltas, 2023-01-26
Peržiūrėta
1218
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia susipažinti su Palangos m. sav. 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektu

Palangos miesto savivaldybė parengė Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti ir teikti siūlymus.

Strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Palangos miesto savivaldybės 2021-2030 metų strateginį plėtros planą. Strateginiame plėtros plane iškeltos keturios savivaldybės plėtros sritys, kurios atsispindi ir strateginiame veiklos plane: 1. Sumani savivalda, kurianti darnią gyvenimo aplinką; 2. Inovatyvus, socialiai atsakingas ir tvarus ekonomikos augimas; 3. Aukštą pridėtinę vertę kurianti kurorto infrastruktūra; 4. Atviro ir konkurencingo kurorto stiprinimas.

Strateginį veiklos planą sudaro 10 programų, apimančių visas savivaldybės veiklos sritis – nuo švietimo, kultūros, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos iki architektūros ir teritorijų planavimo. Programose pateikti kiekvienos srities tikslai, uždaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai.

Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą numatoma teikti savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti 2023 m. vasario 3 d.

Norinčius teikti pastabas, pasiūlymus ar turinčius klausimų dėl strateginio veiklos plano, kviečiame kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyrių elektroniniu paštu: [email protected] iki 2023 m. sausio 30 d.

Čia galima išsamiai susipažinti su 2023-2025 m. SVP programų projektu

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...
Kviečiame teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 


Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius rengia Socialinių paslaugų planą 2023 metams. 


Palangos miesto savivaldybės taryba 2023-2027 metais

"Palangos tilto" informacija, 2023 03 23 | Rubrika: Miestas

Skelbiame naujosios, 2023-2027 metų, Palangos miesto savivaldybės Tarybos sudėtį. Ji dar gali keistis, nes neaišku, ar į Tarybą išrinkti politikai neužims vicemerų postų.


Palangos miesto savivaldybė parengė Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti ir teikti siūlymus.


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Šią savaitę Savivaldybėje buvo organizuoti darbo grupių posėdžiai dėl Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimo. Darbo grupių nariais buvo kviečiami didelę patirtį ir aukštas kompetencijas savo srityse turintys verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai, Palangos miesto tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius