Palangos miesto strateginės plėtros planas 2021-2030 metams netrukus bus atskleistas visuomenei

"Palangos tilto" informacija, 2021-04-22
Peržiūrėta
2517
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto strateginės plėtros planas 2021-2030 metams netrukus bus atskleistas visuomenei

Palangos miesto savivaldybė ir toliau intensyviai ruošiasi ateinančiam dešimtmečiui, t.y. rengiamas Palangos miesto strateginės plėtros planas 2021-2030 m. (toliau SPP iki 2030 m.) laikotarpiui. Šis strateginio planavimo dokumentas apibrėš tolimesnes kurorto vystymosi kryptis. Dar pernai atlikti gyventojų ir verslo atstovų tyrimo rezultatai atskleidė, kad Palangos miesto savivaldybėje pastarąjį dešimtmetį vienareikšmiškai vyko daug pastebimų pokyčių ir pasitenkinimo gyvenant bei dirbant kurorte faktorius vertintas itin aukštu rezultatu. Tai rodo aiškius kurorto formuluojamus lyderystės principus Palangos miesto ateities vizijoje.

Itin aktualūs SPP iki 2030 m. dokumento skyriai: strateginio plėtros plano 2011-2020 m. įgyvendinimo analizė, Palangos miesto aplinkos ir išteklių analizė. Šiose strateginio dokumento dalyse nagrinėtos ekonominės – investicinės aplinkos, švietimo, kultūros, teritorinio planavimo, gamtos išteklių ir kitos svarbios viešojo sektoriaus sritys, nuosekliai įvertinti Palangos miesto savivaldybės valdymo plėtrai svarbūs išorės ir vidiniai veiksniai. Šių analizių ir nuomonės tyrimo pagrindu buvo formuojama naujoji Palangos miesto vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės.

Aktyviai rengiant SPP iki 203 m. rengime dalyvavo visos 4 darbo grupės: Socialinės aplinkos (visuomenės saugumo, sveikatos srities); Ekonominės aplinkos (verslo turizmo srities); Inžinerinės aplinkos (urbanistinio planavimo, aplinkos ir infrastruktūros plėtros srities); Kultūros, švietimo ir sporto. Darbo grupių nariais buvo kviečiami didelę patirtį ir aukštas kompetencijas savo srityse turintys verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai, Palangos miesto tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojai. Taigi bendro intensyvaus ir nuoseklaus darbo dėka suformuluota Palangos miesto plėtros iki 2030 m. vizija:

Palanga – tvarus, atviras, saugus ir patogiai pasiekiamas kurortas, Baltijos jūros regiono lyderis su konkurencinga ir inovatyvia sveikatingumo, kultūros ir sporto infrastruktūra bei nuolat puoselėjama integralia kultūrinio paveldo, gamtos išteklių ir modernia aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui.

SPP iki 2030 m. dokumente suformuotos vizijos įgyvendinimui nustatyti vertikalieji prioritetai, kurie detalizuojami strateginio vystymo ir plėtros tikslais ir uždaviniais. Šiuos tikslus ir uždavinius vienija horizontalieji prioritetai: tvarumas ir ekologiškumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas ir konkurencingumas. SPP iki 2030 m. yra numatytos keturios strateginės plėtros sritys arba šie vertikalieji prioritetai: sumani savivalda, kurianti darnią gyvenimo aplinką; inovatyvus, socialiai atsakingas ir tvarus ekonomikos augimas; aukštą pridėtinę vertę kurianti kurorto infrastruktūra; atviro ir konkurencingo kurorto stiprinimas.
Pirmuoju prioritetu Palangos miesto savivaldybė skiria ypatingą dėmesį kurdama darnią gyvenimo aplinką, į kurios sąvoką įeina pažangi ir lanksti sveikatos apsaugos sistema, inovatyvi ir kokybiška švietimo sistema, visiems prieinama socialinė apsauga, mažinanti egzistuojančią atskirtį, darni ir saugi bendruomenė bei aktyvus kultūrinis gyvenimas su prieinamomis ir išvystytomis sporto paslaugomis. Šis prioritetas aprėpia ir savivaldos funkcijų tobulinimą. Pirmam prioritetui numatyti 8 tikslai su 24 uždaviniais, kurių įgyvendinimui priskirtos 73 priemonės.

Antrasis prioritetas nukreiptas į inovatyvų, socialiai atsakingą ir tvarų ekonomikos augimą. Šis prioritetas atliepia sąlygas verslo plėtrai, investicijų pritraukimui ir augimui kurorte bei naujų darbo vietų kūrimą. Antrasis prioritetas netiesiogiai aprėpia ir talentų bei žmogiškojo kapitalo pritraukimą į savivaldybę. Šiam prioritetui pritaikyti 3 tikslai ir 5 uždaviniai, kuriems įgyvendinti numatyta 18 priemonių.

Trečiasis Palangos miesto savivaldybės prioritetas siejasi su kurorto infrastruktūra, kuri kuria aukštą pridėtinę vertę verslui, miesto svečiams ir gyventojams. Šiuo prioritetu keliami uždaviniai toliai vystyti miesto teritorijas, Šventosios uostą, vystyti darnų ir subalansuotą transporto ir pėsčiųjų susisiekimą bei skatinti daugiabučių renovaciją. Šiam prioritetui priskirti 4 tikslai ir 9 uždaviniai, o šiems įgyvendinti suformuluota 31 priemonė.
Ketvirtasis Palangos miesto prioritetas siekia, kad savivaldybė dar labiau taptų atviru ir konkurencingu kurortu. Į ši prioritetą įeina stipraus kurorto įvaizdžio formavimas bei tarptautinių ir regioninių bendradarbiavimo ryšių stiprinimas. Siekiama, kad šis prioritetas formuodamas stiprų, teigimą ir patrauklų Palangos miesto savivaldybės įvaizdį kurtų pridėtinę vertę vietos gyventojams ir verslams. Šiam prioritetui įgyvendinti numatyti 4 tikslai ir 10 uždavinių, kuriems pritaikytos 32 priemonės.
Artimiausiu metu SPP iki 2030 m. dokumentas bus pateiktas visuomenės susipažinimui.
Palangos miesto savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Socialiniame tinkle Palangos miesto savivaldybės meras pasidalijo žinia, kad jau patvirtas Palangos strateginis veiklos planas, kuriame miesto gyventojų poreikiams numatyti 62 mln. eurų.


Rengiant Palangos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginį plėtros planą buvo įtraukti Savivaldybės tarybos, administracijos, verslo, nevyriausybinių organizacijų bei visuomenės atstovai. Palangos miesto visuomenė viso strateginio dokumento rengimo metu buvo įtraukta dalyvauti, kviečiama teikti pasiūlymus. Taip pat buvo atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo Palangos miesto...


Palanga sieks iki 2030 metų tapti Baltijos regiono lydere

"Palangos tilto" redakcija, 2021 05 13 | Rubrika: Miestas

Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 metams. Kas jame itin aktualu Palangos gyventojams? To paprašėme atsakyti Ramunės Olšauskaitės-Urbonienės...


Pasibaigus Palangos miesto savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai savivaldybėje, buvo parengtas naujasis Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas.  


Palangos miesto savivaldybė ir toliau intensyviai ruošiasi ateinančiam dešimtmečiui, t.y. rengiamas Palangos miesto strateginės plėtros planas 2021-2030 m. (toliau SPP iki 2030 m.) laikotarpiui. Šis strateginio planavimo dokumentas apibrėš tolimesnes kurorto vystymosi kryptis. Dar pernai atlikti gyventojų ir verslo atstovų tyrimo rezultatai atskleidė, kad Palangos...


Senas lietuvių liaudies priežodis sako: „Niekada neišsižadėk lazdos, terbos ir turmos.“ Moderniai kartai turbūt jį reikėtų paaiškinti – neišsižadėk ubagystės, krepšio ant peties pasikabinti ir kalėjimo. Kokie praėjusieji metai buvo Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams? Į „Palangos tilto“ klausimus atsako Skaistė Sadonytė, Plungės...


Sakote, kad laikraštis – jau seniena, nes negali konkuruoti su socialiniais tinklais? Galbūt, tačiau įdomiausius „Palangos tilto“ straipsnius jūs laikraščio Facebok puslapyje Facebook/Palangostiltas pamatote gerokai vėliau nei jūsų tėvai ar seneliai prenumeruojantys popierinį laikraštį – savo įdomiausius, aktualiausius straipsnius į internetą...


Ar užsisakėte vienintelį Palangos laikraštį „Palangos tiltas“ 2021 metams? Dėl visų mūsų sveikatos patariame laikraštį kol kas užsisakyti nuotoliniu būdu: sumokant į „Palangos tilto“ banko sąskaitą AB SEB banke LT207044060006330540 (UAB „Palangos tiltas“ įmonės kodas – 301597537) ir pavedimo paskyroje nurodant adresą, kuriuo...


Šią savaitę Savivaldybėje buvo organizuoti darbo grupių posėdžiai dėl Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimo. Darbo grupių nariais buvo kviečiami didelę patirtį ir aukštas kompetencijas savo srityse turintys verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai, Palangos miesto tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių ir...


Trečiadienį, liepos 23 d., į pirmą pasitarimą Savivaldybėje rinkosi Palangos miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengėjai – įmonės UAB „Smart Continent“ atstovai – bei iš Savivaldybės atstovų sudarytos koordinacinės darbo grupės nariai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius