Paskutinis šiais metais Palangos miesto Tarybos posėdis įvyks gruodžio 22 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje

***, 2022-12-12
Peržiūrėta
2301
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

delfi.lt nuotraukoje
delfi.lt nuotraukoje

POTVARKIS DĖL 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 44-OJO POSĖDŽIO

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. M1-24

Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1 punktais,

sušaukiu 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 44-ąjį posėdį, kuris vyks 2022 m. gruodžio 22 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

2.Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

3.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia ir jos nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

4.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

6.Dėl pastato Jūratės g. 11, Palangoje, perdavimo Palangos švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

7.Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

8.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ suteikimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

9.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

10.Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

11.Dėl 2023–2025 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.

12.Dėl bendradarbiavimo sutarties su Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

13.Dėl Palangos miesto savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.

14.Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.

 

 

Mero pavaduotojas,                                                  Rimantas Antanas Mikalkėnas

pavaduojantis Merą

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius