Paskutinis šiais metais Palangos miesto Tarybos posėdis įvyks gruodžio 22 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje

***, 2022-12-12
Peržiūrėta
1631
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

delfi.lt nuotraukoje
delfi.lt nuotraukoje

POTVARKIS DĖL 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 44-OJO POSĖDŽIO

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. M1-24

Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1 punktais,

sušaukiu 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 44-ąjį posėdį, kuris vyks 2022 m. gruodžio 22 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

2.Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

3.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia ir jos nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

4.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

6.Dėl pastato Jūratės g. 11, Palangoje, perdavimo Palangos švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

7.Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

8.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ suteikimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

9.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

10.Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

11.Dėl 2023–2025 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.

12.Dėl bendradarbiavimo sutarties su Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

13.Dėl Palangos miesto savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.

14.Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.

 

 

Mero pavaduotojas,                                                  Rimantas Antanas Mikalkėnas

pavaduojantis Merą

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Savivaldybė antradienį, spalio 26 d., pranešė, kad mirė buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Vincas Nesteckis. „Savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Sunkią netekties valandą telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė,"  sako Palangos miesto savivaldybė.


Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Svetlana Grigorian nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).


Vakar, rugsėjo 10-ąją, mirė Rolandas Rumšas, žinomas pajūrio visuomenininkas, politikas, buvęs Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, UAB „Solvitera“ direktorius. Jis buvo Lietuvos Socialdemokratinės Darbo partijos rinkimų į Seimą daugiamandatėje apygardoje sąraše.


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Artėja pirmasis naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdis, kuris įvyks balandžio 14 dieną 9 valandą Kurhauzo salėje. Pirmąjame posėdyje, kaip numato Vietos savivaldos įstatymas, meras Tarybai teiks ateinančius ketverius metus dirbsiančio mero pavaduotojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras.


Kreipimasis į Palangos miesto savivaldybės tarybos narius  9

Rimantas Germanas UAB „Litesko“ komercijos direktorius, 2013 06 06 | Rubrika: Miestas

Situacija Palangos šilumos ūkyje, o taip pat miesto savivaldybės ir „Litesko“ santykiai pasiekė ribą, kuomet nebeužtenka pasisiuntinėti raštais vieni kitiems. Turime labai rimtą situaciją, didžiulę problemą, kuri kaupėsi ne vieną mėnesį ir pasiekė kulminaciją. Apie tai ir noriu pasisakyti.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas