Paskutinis šiais metais Palangos miesto Tarybos posėdis įvyks gruodžio 22 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje

***, 2022-12-12
Peržiūrėta
2032
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

delfi.lt nuotraukoje
delfi.lt nuotraukoje

POTVARKIS DĖL 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 44-OJO POSĖDŽIO

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. M1-24

Palanga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1 punktais,

sušaukiu 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 44-ąjį posėdį, kuris vyks 2022 m. gruodžio 22 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.

2.Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

3.Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia ir jos nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

4.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

6.Dėl pastato Jūratės g. 11, Palangoje, perdavimo Palangos švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

7.Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

8.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ suteikimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

9.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Aušra Kedienė.

10.Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

11.Dėl 2023–2025 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.

12.Dėl bendradarbiavimo sutarties su Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

13.Dėl Palangos miesto savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.

14.Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Svetlana Grigorian.

 

 

Mero pavaduotojas,                                                  Rimantas Antanas Mikalkėnas

pavaduojantis Merą

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


2023 m. rugsėjo 20 d. vyko pirmasis Palangos miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-185, posėdis. 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo. Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Birželio 17 d. 9 val. įvyks Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdis, jame 24 klausimai


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius