Projekto lėšos suteikia galimybę teikti naudingas paslaugas

Palangos tiltas, 2018-03-02
Peržiūrėta
2061
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Anė Petrikienė pripažino, jog šis projektas jiems itin padeda.
Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Anė Petrikienė pripažino, jog šis projektas jiems itin padeda.

Pagalba įvairioms organizacijoms visuomet praverčia, ji padeda įgyvendinti numatytus planus, kurti įvairiapusiškas veiklas, o svarbiausia – suteikti reikalingą pagalbą žmonėms. Tai patvirtino ir dviejų Palangos organizacijų – Palangos neįgaliųjų draugijos ir Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos – atstovai, dalyvavę socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse.

Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją
Kaip pasakojo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Laura Stančiauskaitė, projekto konkursas vykdomas kasmet, ir kasmet organizacijos gali teikti paraiškas, kurių aktualumą ir tinkamumą įvertina komisija. Paraiškas organizacijos teikė iki spalio 15 dienos, metams baigiantis paaiškėjo ir rezultatai. Palangos neįgaliųjų draugijai buvo skirta kiek daugiau nei 7 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto, Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai iš valstybės biudžeto skirta beveik 14 tūkst. eurų, taip pat 4315 eurų prisidėjo ir Savivaldybė.
Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius. Taip pat siekiama skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Vykdo pasirinktas veiklas
Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Anė Petrikienė pripažino, jog šis projektas jiems itin padeda. „Kasmet dalyvaujame šiame projekte ir kaskart atsižvelgiame į pas mus besilankančius žmones – ko jiems reikia, kad jie jaustųsi patogiai, galėtume jiems suteikti veiklos. O pas mus besilankantys žmonės yra visi labai skirtingi. Kai ateina naujas žmogus, mes stengiamės sužinoti, ko jam reikia, kuo domisi. Vieni mėgsta piešti, turime lankytoją, kuris, naudodamas gamtines medžiagas, kuria įspūdingus paveikslus. Ir kiekvienas atėjęs žino, kur jam patogiausia įsitaisyti“, – pasakojo A. Petrikienė.
Pašnekovė teigė, jog projekto lėšos susimokėti komunalinius ir įsigyti reikalingų prekių, sumokėti projekto vykdytojams atlyginimus. „Iš šių gaunamų lėšų perkame viską, kas mums reikalinga. Jeigu nebūtų tokio projekto, negalėtume išlaikyti šių patalpų, kuriomis itin džiaugiamės, negalėtume nei žmonių prisikviesti“, – pripažino bendrijos vadovė.
Projekto lėšos padeda išlaikyti patalpas ir Palangos neįgaliųjų draugijai. Draugijos nariai organizuoja ir papildomas veiklas. Pavyzdžiui, draugijos patalpose sutiktos moterys papasakojo, jog dvi dienas per savaitę susirenka sportuoti – užsiiminėja joga.
„Mums tai – didžiulė paskata, juk namie neprisiverstume pajudėti. O čia ateini, tai ir pajudi (o tai yra labai naudinga), ir pasikalbame, pasigodojame. Moterys ir po sudėtingų operacijų palengva užsiiminėja joga – kiek kas gali, nieko neverčiamos. Judėjimas padeda kiekvienam. Džiaugiamės, kad turime kur susibėgti“, – kalbėjo moterys, negailėdamos gražių žodžių savo jogos vedlei Meilinai. Pradėjusi sportuoti viena, ji subūrė ir daugiau bendraminčių, kurios pripažino, kad dabar be sporto jau nelabai beįsivaizduoja savo gyvenimo.

Privalomi žingsniai
Projektus vertina komisija, kurios sudėtį ir jos sudarymo bei darbo organizavimo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai, vykdantys projektų atrankos stebėseną ir teikiantys komisijai rekomendacijas.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka sudaro sutartis su savivaldybių administracijomis dėl projektų finansavimo ir įgyvendinimo, planuoja ir skiria lėšas savivaldybių administracijoms projektams finansuoti ir administruoti, taip pat – kontroliuoja, kaip įgyvendinami nuostatų reikalavimai ir kaip tikslingai panaudojamos lėšos.
Savivaldybių administracijos nustatyta tvarka iki einamųjų metų rugsėjo 17 d. savo interneto svetainėse skelbia konkursus projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų, iki einamųjų metų spalio 15 d. priima projektų paraiškas finansuoti vienus metus: projektų vykdymo pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. Taip pat – organizuoja ir atlieka projektų paraiškų vertinimą ir projektų atranką, tvirtina lėšų paskirstymą, finansuoja atrinktus projektus, kontroliuoja, ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.
Organizacijos pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos formą kasmet iki einamųjų metų spalio 15 d. teikia savivaldybių administracijoms projektų paraiškas, atsako už projekto veiklų įgyvendinimą, vykdymo kontrolę ir rezultatus.

Savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykiteTėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kandidatė į vidaus reikalų ministrus Agnė Bilotaitė, pirmadienio (lapkričio 30-osios) vakarą paklausta LRT LT žurnalisto Raigardo Musnicko, ką ji mananti apie Palangos "Pušyną", kurio steigėjas yra Vidaus reikalų ministerija, išgirdo tiesmuką kandidatės į ministrus atsakymą.


Nuo gegužės 11 dienos Palangoje bus vėl galima teikti apgyvendinimo paslaugas – tokį sprendimą priėmė šiandien, balandžio 29 d., posėdžiavusi Ekstremalių situacijų komisija.


Palangos miesto savivaldybė kviečia viešbučius ar kitas apgyvendinimo paslaugas teikiančias įmones teikti pasiūlymus dėl izoliavimosi patalpų suteikimo paslaugos, esant poreikiui. Už šias paslaugas bus apmokama Vyriausybės nustatyta tvarka. Komercinius pasiūlymus su įkainiais teikti el. paštu [email protected].


Vyriausybė šiandien, kovo 25 d., posėdyje pritarė draudimui teikti apgyvendinimo paslaugas, išskyrus privalomam karantinavimui.


Visi 60 Lietuvos merų raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę, išsakydami poziciją, jog šalies gyventojai privalo turėti galimybę gauti viešąsias paslaugas,nesiekiant pelno.


Pagalba įvairioms organizacijoms visuomet praverčia, ji padeda įgyvendinti numatytus planus, kurti įvairiapusiškas veiklas, o svarbiausia – suteikti reikalingą pagalbą žmonėms. Tai patvirtino ir dviejų Palangos organizacijų – Palangos neįgaliųjų draugijos ir Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos – atstovai, dalyvavę socialinės reabilitacijos paslaugų...


Netikėtas infarktas ir širdies stentavimas privertė miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Bronių Martinkų atsisakyti cigaretės, daugiau valgyti žuvies, širdininkams naudingos dėl savo omega sočiųjų rūgščių, mažiau viską „imti į galvą“ ir džiaugtis kiekviena diena, bet į gydytojų patarimus vengti streso miesto politikos veteranas...


UAB „Palangos komunalinis ūkis“ – viešų paslaugų tiekėja kurorte, vienintelė teikianti itin platų paslaugų spektrą. Žinia, pernai bendrovei buvo patikėta ir naujos autobusų stoties statyba, taip pat ritualinių paslaugų teikimas. Dar šiais metais turėtų pradėti kilti nauja autobusų stotis, o Anapilin iškeliavę palangiškiai bus oriai išlydimi...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius