Savivaldybės kontrolierė: ir STT, ir Valstybės kontrolė turi pasikliauti mumis

Linas JEGELEVIČIUS, 2017-02-23
Peržiūrėta
1269
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybės kontrolierė: ir STT, ir Valstybės kontrolė turi pasikliauti mumis

Palangos miesto savivaldybės Taryba posėdyje šią savaitę savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Aušros Kedienės veiklos ataskaitą patvirtino vienbalsiai, jos nekamantinėdama, o iš kai kurių opozicijos politikų kontrolierė net sulaukė komplimentų. Tiesa, kai kurie politikai po posėdžio „Palangos tiltui“ sakė, kad tik „Elenos Kuznecovos (buvusios savivaldybės kontrolierės) laikais“, Kontrolės ir audito tarnyba dirbo „išsijuosusi“. Bet į „Palangos tilto“ klausimus atsakiusi A. Kedienė su tokiu vertinimu nesutinka: „Tuo metu pati žiniasklaida aktyviau domėjosi Kontrolės ir audito tarnybos darbu.“
– Apžvelkite, prašau, jūsų tarnybos vykdytus tyrimus 2016 metais? Savivaldybės tinklapy skelbiama, kad atlikote auditą šių įstaigų: Viešosios įstaigos Antano Mončiaus namų-muziejaus, Vaikų papildomų užsiėmimų lopšeliuose-darželiuose, Šventosios seniūnijos programos. Ką nustatėte? Kokias rekomendacijas pateikėte?
– Subjektus, kuriuos nurodėte, audituosime 2017 metais.
2016 metais audito procedūras atlikome Savivaldybės administracijoje, Palangos pradinėje mokykloje, Palangos turizmo informacijos centre, Palangos kurorto muziejuje, Palangos miesto botanikos parke, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.
Pagrindinės klaidos buvo nustatytos kultūros vertybių, vietinės reikšmės kelių, nebaigtos statybos bei biologinio turto apskaitos srityse.
Vertinant turto valdymą ir naudojimą, atkreiptas dėmesys, kad įstaigose vis dar formaliai žiūrima į metinės inventorizacijos atlikimą, nors tai gera vidaus kontrolės priemonė, kurios pagalba nustatomos buhalterinės apskaitos klaidos, patikrinama, ar turtas tinkamai saugomas, įvertinama faktinė turto būklė.
Taip pat atliekant auditus 2016 metais, nustatyta, kad buvo pažeista išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija, t. y. nesant Savivaldybės tarybos sprendimo, turtas suteikiamas panaudos pagrindais tretiesiems asmenims, paslaugos teikiamos nesant nustatyta tvarka patvirtintų įkainių.
Nustatytos klaidos ir neatitikimai sąlygojo ir teiktas rekomendacijas: ištaisyti apskaitos klaidas bei pašalinti turto valdymo neatitikimus.
– Kokią kitą veiklą vykdė jūsų tarnyba praėjusiais metais?
– Be aukščiau nurodytų auditų atlikome kontrolinius patikrinimus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ir likviduojamos UAB „Palangos autobusų stotis“ perduoto turto ir įsipareigojimų. Šiose srityse reikšmingų neatitikimų nenustatėme.
Taip pat 2016 metais buvo parengtos ir Tarybai pateiktos dvi išvados: dėl kempingo Nemirsetoje koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinių sutarties sąlygų pakeitimų ir dėl koncertų salės koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinių sutarties sąlygų pakeitimų.
– Šiais metais vykdote UAB „Palangos komunalinis ūkis“ auditą. Kas jau nustatyta?
– Mūsų veiklos planuose nenumatyta atlikti šios bendrovės audito. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ kiekvienais metais audituoja nepriklausomi auditoriai.
– Ar derinate, kokios įmonės bus audituojamos su miesto savivaldybės administracijos vadovais. Ar galima tikėtis Kontrolės ir audito tarnybos veiklos efektyvumo, jeigu tarnyba yra dalis savivaldybės struktūros?
– Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas sudaromas atsižvelgiant į subjekto veiklos sričių rizikingumo įvertinimą pagal srities pobūdį ir mastą, audito proceso cikliškumą, ankstesnių auditų rezultatus. Pirmiausia, planuojant kokiuose subjektuose bus atliekamos audito procedūros, vertinama kokia dalis biudžeto lėšų jiems skiriama. Kadangi apie 70 procentų visų lėšų administruoja Savivaldybės administracija, tai šiame subjekte kiekvienais metais numatomos atitinkamos audito procedūros. Kituose subjektuose auditai atliekami vadovaujantis cikliškumo principu, t. y. kas 4-5 metus.
Kontrolės ir audito tarnybos planas derinamas tik su Kontrolės komitetu. Tačiau tam, kad sudarant veiklos planą būtų tinkamai atsižvelgta į aktualiausias savivaldybės turto ir lėšų valdymo bei naudojimo problemas, kiekvienos įstaigos vadovas gali kreiptis į mus nurodydamas galimas rizikas. Sudarant savo veiklos planą, mes stengiamės įvertinti visus gautus ir surinktus duomenis. Jei, mūsų nuomone, pateikti duomenys gali būti reikšmingi teikiant išvadas dėl ataskaitų rinkinių ar turto ir lėšų naudojimo, tai tie subjektai ar atskiros veiklos sritys tikrai bus įtrauktos į veiklos planą.
Noriu pabrėžti, kad Kontrolės ir audito tarnyba, kaip ir visos kitos biudžetinės įstaigos (mokyklos, darželiai ir t. t.), yra Savivaldybės dalis, tačiau ji nėra Savivaldybės administracijos dalis ar pavaldi jai. Kontrolės ir audito tarnyba yra atskaitinga tik Tarybai.
– Kokių kitų miesto įmonių veiklą audituojate? Ar ketinate tai daryti artimiausiu metu?
– Be biudžetinių įstaigų galime auditus atlikti ir savivaldybės viešosiose įstaigose bei kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse.
2015 metais auditą atlikome VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centre.
2017 metais jau atlikome auditą VšĮ Antano Mončio namai-muziejus.
Kadangi kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse kiekvienais metais audito procedūras atlieka nepriklausomi auditoriai, mes auditus atliekame tik iškilus tam tikroms jų veiklos problemoms. Taip 2011 metais auditas buvo atliktas UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palangos klevas“, 2013 metais ir 2015 metais UAB „Palangos šilumos tinklai“.
2017 metais audito procedūrų kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse nenumatome atlikti.
– Praėjusiame Tarybos posėdyje, kalbant apie jūsų tarnybos darbą, buvo užsiminta apie bešeimininkius reklamos stulpus mieste. Paaiškinkite, prašau, visuomenei, ką jūsų specialistai nustatė dėl jų?
– Audito metu mes nustatėme, kad savivaldybės teritorijoje pastatyti 3,6 m aukščio 5 informaciniai įrenginiai: centrinėje miesto aikštėje, Vytauto g. – J. Basanavičiaus g. pradžioje, Jūratės ir Kastyčio skvere, Birutės alėjos – J. Basanavičiaus g. kampe ir prie Botanikos parko, kuriuose skleidžiama informacija, susijusi su miesto istorija, šventėmis, Palangos mieste vyksiančiais renginiais, lankytinais objektais. Pagal Savivaldybės administracijos specialistų paaiškinimus, šie įrenginiai laikytini bešeimininkiais, todėl pasiūlėme juos nustatyta tvarka pašalinti arba įtraukti į Savivaldybės turto registrus. Be to, Palangos miesto savivaldybės vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiajame plane nurodyta, kad šie įrenginiai yra įrengti I-oje zonoje (urbanizuotos teritorijos), kurioje reklaminių įrenginių aukštis leidžiamas iki 3 metrų, todėl šių informacinių įrenginių aukštis turėtų būti sumažintas.
– Ar turite signalų dėl netinkamo tarnybinio transporto naudojimo miesto poliklinikoje?
– Tokių signalų neturime. Tačiau, jei kas kreiptųsi ir pateiktų detalesnę informaciją dėl netinkamo transporto naudojimo, mes į savo veiklos planą įtrauktume tokį patikrinimą.
– Ką atsakytumėte jūsų kritikams, teigiantiems, kad su skundais dėl galimų pažeidimų naudojant savivaldybės biudžeto lėšas geriau iškart kreiptis į rimtas tarnybas – STT, pavyzdžiui, nes, girdi, jūsų tarnyba yra priklausoma nuo savivaldybės vadovų?
– Tiems kritikams galiu pasakyti tiek, kad tiek STT, tiek Valstybės kontrolė ar kitos tarnybos, gavusios skundą dėl galimo netinkamo savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo, jį tirti persiunčia mums. Todėl galiausiai jie turi pasikliauti mūsų atliktu darbu. O dėl priklausomumo atsakyčiau taip, kad mūsų darbas atsiremia į įstatymus bei kitus teisės aktus ir pateiktus dokumentus. Todėl, jei pagal pateiktus dokumentus bus nustatytas teisės akto pažeidimas, tai tokią išvadą mes ir pateiksime, ir joks savivaldybės vadovas to negali pakeisti ar daryti įtaką.
– Sutikite, jūsų tarnybai vadovaujant Elenai Kuznecovai, buvo atliktas ne vienas, vaizdžiai tariant, „skambus“, nemažo žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio sulaukęs tyrimas. Tokių tyrimų dabar nėra. Kaip tai paaiškintumėte?
– Sutinku su tuo, kad tuo metu žiniasklaida aktyviau domėjosi Kontrolės ir audito tarnybos atliktu darbu. Kodėl tas domėjimasis šiai dienai yra mažesnis, turbūt žiniasklaida pati tik ir galėtų atsakyti. Ir vėlesniu laikotarpiu buvo nustatyta reikšmingų dalykų, kaip, pavyzdžiui, vagystės atvejai, įsipareigojimų nevykdymas pagal infrastruktūros sutartis, Moksleivių klubo veiklos problemos, turto nuomos biudžetinėse įstaigose spragos, klaidos ir neatitikimai, atlikus UAB „Palangos šilumos tinklai“ auditą. Visi šie dalykai buvo paviešinti mūsų ataskaitos ir išvadose, tačiau didesnio susidomėjimo nesulaukė.
Be to, ir pačių audituojamų subjektų vadovai dirba ne vienerius metus, įstaigos yra įpratusios prie reikalavimų, todėl mažiau padaro klaidų, o jei ir padaro, stengiasi jas ištaisyti.
– Kiek praėjusiais metais gavote piliečių skundų? Ar sulaukėte miesto Tarybos narių skundų ar prašymų pradėti tyrimus?
– Pastaruoju metu skundų sulaukiame mažai. 2016 metais Valstybės kontrolė persiuntė mums ištirti vieno tarybos nario skundą dėl galimos žalos savivaldybės biudžetui padarymo. Pagal surinktą informaciją mes padarėme išvadą, kad žala nebuvo padaryta.
– Ką dar pabrėžtumėte?
– Šiandieninė savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra ne baudėja, o priežiūros institucija bei pagalbininkė, taisant klaidas dar proceso metu. Nė vienas mūsų neapdraustas nuo klaidų. Netyčia padaryta klaida nėra nusikaltimas, tačiau pastebėjus klaidą, ją reikia ištaisyti.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


„Karas verčia daugelį iš mūsų nerimauti. Nerimaujame dėl savo draugų, giminaičių Ukrainoje, bendrai dėl Ukrainos ir Europos likimo. Tokiu metu kai kurie išlieja savo pyktį ant rusų kalba kalbančių žmonių. Šis kelias veda į akligatvį, o galime judėti į savo įvairovės puoselėjimą“, – sako Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.


Lietuvos savivaldybių asociacija, vienijanti 60 šalies savivaldybių, palaiko Palangos miesto savivaldybės tarybos ir mero kreipimąsi į valstybės vadovus dėl ketinimų privatizuoti poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ Palangoje, kuriuo kategoriškai nesutinkama, kad būtų likviduojamas mūsų kurorte veikiantis poilsio ir reabilitacijos centras, naikinama kurorto sanatorinio gydymo...


Kaip Palangos miesto savivaldybė atrodė šiais metais žvelgiant mokesčių surinkimo prievaizdo, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) akimis? Kiek verslo liudijimų ir kokiai veiklai palangiškiai buvo šiemet išsiėmę? Kaip Palangoje surenkami labiausiai valstybės biudžetą papildantys gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčiai (GPM ir PVM)? „Palangos...


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius primena miesto gyventojams vieno svarbiausių kiekvienos suverenios valstybės atributų – valstybės vėliavos – iškėlimo tvarką. Valstybės vėliava – oficialus Lietuvos valstybės simbolis. Valstybinės vėliavos naudojimą reglamentuoja įstatymas.


Klaipėdos apygardos teismas praėjusį penktadienį, birželio 30 dieną, išnagrinėjęs apeliacinius skundus dėl netinkamai laikomos Kurhauzo dalies paėmimo valstybės nuosavybėn, atlyginimo priteisimo ir žalos atlyginimo, pakeitė Palangos apylinkės teismo sprendimą ir nutarė išlikusią medinę pastato dalį, priklausančią pastato bendrasavininkui Gediminui Jackai, perduoti valstybės...


Palangos miesto savivaldybės Taryba posėdyje šią savaitę savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Aušros Kedienės veiklos ataskaitą patvirtino vienbalsiai, jos nekamantinėdama, o iš kai kurių opozicijos politikų kontrolierė net sulaukė komplimentų. Tiesa, kai kurie politikai po posėdžio „Palangos tiltui“ sakė, kad tik „Elenos Kuznecovos...


  Trečiadienį kelininkų poilsio namai priešais miesto savivaldybę tapo miesto savivaldybės nuosavybe. Pastato perdavimo sutartį pasirašė Palangos savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir valstybinės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ direktorius Petras Kaučikas. Tikimasi, kad savivaldybės jėgomis parengus pastato renovacijos projektą ir...


Praėjusią savaitę Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu likviduota beveik du dešimtmečius gyvavusi Janinos ir Liudo Siručių šeimyna. Palangos vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovė Emilija Lapėnienė teigė, jog taip pasielgta todėl, kad sumažėjo vaikų skaičius ir kad šeimynos globėjai sulaukę daugiau nei  65 metų. Tarybai to pakako, kad būtų likviduota šeimyna. Nors posėdžio...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius