Sveikos visuomenės kūrimas – Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro uždavinys

Palangos tiltas, 2018-03-25
Peržiūrėta
2292
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Sveikos visuomenės kūrimas – Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro uždavinys

Nuo praėjusių metų vidurio mieste veikiantis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Sveikatos biuras) rūpinasi savivaldybės gyventojų sveikata, organizuoja ir vykdo įvairias sveikatinančias veiklas, siekdamas įgyvendinti šiuolaikinę visuomenės sveikatos misiją – gerinti gyventojų sveikatą bei mažinti sveikatos netolygumus.
Sveikatos biuro įsteigimas atskleidė dar stipresnę savivaldybės politinę valią rūpintis gyventojų sveikata, pasiryžimą turėti ilgalaikę gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei sveikatą lemiančių veiksnių suvaldymo strategiją. Sveikatos biuras yra vienas svarbiausių savivaldybės institucijų, siekiant iškeltų visuomenės sveikatos ir sveikatos netolygumų mažinimo tikslų, stebint gyventojų sveikatos būklę, rūpinantis vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimu, vyresnio amžiaus žmonių sveiku senėjimu. Juk sveikata – tai ne tik ilgas gyvenimas, bet ir gyvenimo kokybė.

Sveikatos biuro veiklos pradžia

Pirmiausia buvo organizuojama ir vykdoma: kvalifikuotų specialistų paieška, esamų darbuotojų perkėlimas (ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai buvo perkelti į Sveikatos biurą), darbo vietų ir saugių darbo sąlygų sukūrimas (darbo priemonių ir baldų įsigijimas, patalpų remontas ir kt.). Sveikatos biuras visuomenės sveiktos priežiūros paslaugas pradėjo teikti nuo 2017 liepos 1 d.
Visuomenės sveikatos specialistų komanda galutinai buvo suformuota 2017 m. lapkričio mėn. Visuomenės sveikatos veikla pirmiausia buvo orientuota į vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos stiprinimą, t. y. ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą ir vykdymą. Prieš Sveikatos biuro įsteigimą ugdymo įstaigose nebuvo vienodos sistemos, kuria remiantis galima būtų vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. Taigi buvo suplanuotos veiklos pagal teisės aktų reikalavimus, suderintos su ugdymo įstaigų administracijomis ir sėkmingai vykdoma sveikatos ugdymo bei priežiūros veikla.
Kita, ne mažiau svarbi įstaigos funkcijų atlikimo kokybei veikla – darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant teikti kokybiškas, mokslu pagrįstas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Suplanuotos ir pagal galimybes vykdytos bendruomenės sveikatos stiprinimo veiklos. Norint pritraukti kuo daugiau savivaldybės gyventojų įsitraukti į sveikatinimo veiklas ir stiprinti savo sveikatą, buvo sukurtas internetinis puslapis www.palangosvsb.lt, socialinio tinklapio „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/palangosvsb, kuriuose nuolat talpinama aktuali su sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu susijusi informacija.

Jaunosios kartos sveikatos ugdymas

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas – viena iš prioritetinių Sveikatos biuro veiklos krypčių. Sveikata bei sveikos gyvensenos įpročiai pradeda formuotis dar ankstyvoje vaikystėje. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys vaikų sveikatos priežiūrą ir atsakingi už sveikos gyvensenos įpročių formavimą.
Papildomas veiklas organizuoja Sveikatos biuro specialistai atsižvelgdami į dažniausiai pasitaikančius mokinių sveikatos sutrikimus. Kreipiamas ypatingas dėmesys skeleto ligų profilaktikai – praėjusių mokslo metų pradžioje vykdyta kuprinių svėrimo akcija, organizuotos mokomosios paskaitos regėjimo gerinimui. Darželiuose vykdyta plokščiapėdystės profilaktika, taip pat darželinukai buvo mokomi asmens higienos – rankų plovimo taisyklių, tinkamos burnos higienos įpročių.
Aktuali tema – lytiškumo ugdymas – šios paskaitos buvo organizuojamos vyresnių klasių mokiniams. Taip pat vyresnieji mokiniai buvo apmokyti pirmos pagalbos pagrindų – padėsiančių nepasimesti ir veikti nelaimingo atsitikimo metu. Nepamirštama žalingų įpročių prevencija ir psichikos sveikata – su vyresnių klasių moksleiviais paskaitų metu nagrinėta nikotino žala, mokytasi valdyti emocijas, ypač pyktį. Fizinis aktyvumas taip pat neliko nuošalyje. Biuro specialistės vedė (ir tęsia) sporto užsiėmimus įvairaus amžiaus vaikams. Beje, dalyvavome ir respublikiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai”!

Dėmesys bendruomenės sveikatos stiprinimui

Siekiama kuo patraukliau pateikti sveikatinimo paslaugas, jog kuo daugiau gyventojų noriai dalyvautų siūlomose veiklose ir taip gerintų savo sveikatos būklę. Veiklos planuojamas ir vykdomos atsižvelgiant į gyventojų poreikius, stengiamasi įgyvendinti kuo daugiau skirtingo pobūdžio užsiėmimų.
Dar praėjusią vasarą Birutės parke vyko garsų terapijos užsiėmimai, juoko jogos pamokos – veiklos, skirtos Palangos gyventojų psichikos sveikatos gerinimui. Vykdytos ir teorinės paskaitos visai bendruomenei – sveikos mitybos, fizinio aktyvumo temomis, gerinančios gyventojų sveikatos raštingumo lygį.
Taip pat įgyvendinta kūno kompozicijos analizės akcija – atliekamos patikros kūno analizatoriumi bei teikiamos individualios konsultacijos. Žmonės skatinami keisti savo gyvensenos įpročius bei apsilankyti Sveikatos biure po tam tikro laiko, jog būtų galima įvertinti pokyčius ir stipriau save motyvuoti keistis. Ši veikla tęsiama iki šiol.
Rūpinantis traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, praėjusių metų žiemą vykdyta atšvaitų dalinimo akcija, kurios metu Palangos gyventojai gavo atšvaitus ir išmoko tinkamai juos segėti.
Kadangi nepakankamas fizinis aktyvumas – šių dienų rykštė – jo skatinimui skirtas ypač didelis dėmesys. Organizuotos tikslingos mankštos senjorams, mankštos darbingo amžiaus žmonėms, mankštos nugaros sveikatos gerinimui, sulaukusios aktyvaus bendruomenės narių dalyvavimo. Šiuo metu žmonės fiziniu aktyvumu užsiima šokių, Zumba treniruotėse, stuburą koreguojančiose mankštose. Šį pavasarį, įsivyravus šiltesniems orams, Sveikatos biuras Palangos gyventojams pasiūlys ir populiarius šiaurietiško ėjimo užsiėmimus!

Artimiausi planai ir perspektyvos

Vienas iš pagrindinių Sveikatos biuro iškeltų tikslų – telkti ir motyvuoti kitas sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes visuomenės sveikatos iniciatyvoms ir aktualioms sveikatos problemoms spręsti savivaldybėje.
Sveikatos biuras ir toliau aktyviai bendradarbiauja su ugdymo įstaigų bendruomenėmis. Savivaldybės taryba nuo 2018 m. sausio 1 d. Sveikatos biurui skyrė papildomą finansavimą (remiant daugiau etatų), vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Ugdymo įstaigose dirbančių mokinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veikla yra itin reikšminga ir svarbi ugdant jaunąją kartą. Tad didesnis finansavimas atvėrė galimybes vykdyti daugiau sveikatinimo veiklų, renginių, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų bendruomenės poreikius, pagal poreikį kreiptis pagalbos į kvalifikuotus specialistus bei patiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams kelti kvalifikaciją atitinkamose sveikatos priežiūros srityse.

Bendradarbiavimas

Siekiant savivaldybėje pasiekti apčiuopiamų teigiamų pokyčių itin svarbus bendradarbiavimas su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Todėl šiais metais ypatingas dėmesys bus skiriamas bendradarbiavimo skatinimui su Palangos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrais teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Viena Sveikatos biuro numatytų iniciatyvų – vykdyti „Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą“, kurios metu bus vykdomi ir organizuojami mokymai širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenims.

Projektinė veikla

Pagrindinės priežastys, lemiančios didelį gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą, yra sąmoningo rūpinimosi savo sveikata stoka. Sveikatos biuras parengė projektą „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje“ , kuris ypatingą dėmesį skirs sveikatos išsaugojimui, ligų prevencijai bei ankstyvai ligų diagnostikai, siekiant sumažinti egzistuojančius sveikatos netolygumus tarp vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, skatinti sveiką gyvenseną. Projektas bus finansuojamas Europos sąjungos fondo lėšomis. Jo metu įsigytos priemonės, teikiamos kvalifikuotos paslaugos Sveikatos biuro specialistams suteiks daugiau galimybių vykdyti tikslinę sveikatinimo veiklą, orientuotą į didžiausiu sergamumu pasižyminčių gyventojų grupę, paskatins didesnes bendradarbiavimo galimybes ir įtrauks bei paskatins kuo daugiau žmonių įsitraukti į naudingą, tikslingą sveikos gyvensenos formavimo procesą.
Sveikatos biuras, atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius ir skirtingą gyventojų amžių, yra suplanavęs ir vykdo tikslingą sveikatinimo veiklą bei yra parengęs visuomenės sveikatos stiprinimo projektus („Sveikatos paslaptis – fizinis aktyvumas kiekvieną dieną“ ir „Psichikos sveikatos stiprinimas ir sveikatos žinių ugdymas“), kurių dalinio finansavimo tikimasi iš Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšų.

Gyventojų sveikos gyvensenos tyrimas

Šių metų pavasarį (kovo – gegužės mėn.) Sveikatos biuras vykdys suaugusiųjų gyvensenos tyrimą savivaldybėje. Tyrimo rezultatai leis atskleisti esamą gyvenseną Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse, stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.

Mokamų paslaugų teikimas

Dar viena iš numatomų prioritetinių veiklos sričių – mokamų licencijuojamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (pirmos pagalbos, higienos įgūdžių mokymo, alkoholio ir narkotikų žalos prevencijos, elgesio keitimo programų vykdymas).
Sveikatos biuras ir toliau sieks, kad kuo daugiau žmonių sąmoningai rūpintųsi savo sveikata ir turėtų tikrai ne vieną galimybę ją stiprinti, semtis žinių, mokytis naujų įgūdžių ir gyventi kokybiškai. Reikia pastebėti, kad visa tai labai priklausys nuo valstybinės ir vietos politikos visuomenės sveikatos priežiūros srityje, gyventojų sveikatos rodiklių ir turimų finansinių bei žmogiškųjų išteklių.

 

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.
 

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia atlikti kūno kompozicijos analizę nauju prietaisu – segmentiniu kūno kompozicijos analizatoriumi Tanita MC-780 MA.

Gegužės 27 d. sanatorijoje „Gradiali“ (Vanagupės g. 15, Palanga) Palangos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia tėvus kartu su vaikučiais (4-10 metų) dalyvauti mokymuose ir paskutinį gegužės šeštadienį praleisti prasmingai!


Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamas anonimines konsultacijas su priklausomybės konsultantu.


Informuojame, kad asmenys, kurie neturi galimybės PGR tyrimui užsiregistruoti  www.1808.lt , ar nepavyksta to padaryti per Karštąją liniją tel. Nr. 1808, gali būti PGR tyrimui užregistruoti per savo šeimos gydytojus, o moksleiviai ir pedagogai - per Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovus


Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro geriausia 2020 metų specialiste tapo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Agnė Leonavičiūtė, įvertinta už atsakingą, nuoseklų darbą stiprinant Palangos miesto savivaldybės gyventojų sveikatą nuo įstaigos įsikūrimo pradžios. Specialistę pasveikino Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta...


Nuo praėjusių metų vidurio mieste veikiantis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Sveikatos biuras) rūpinasi savivaldybės gyventojų sveikata, organizuoja ir vykdo įvairias sveikatinančias veiklas, siekdamas įgyvendinti šiuolaikinę visuomenės sveikatos misiją – gerinti gyventojų sveikatą bei mažinti sveikatos netolygumus.


Liepą veiklą kurorte pradėjo Palangos miesto visuomenės sveikatos biuras, besirūpinsiantis miesto gyventojų sveikata bei aktyvų laisvalaikį mėgstantiems kurorto gyventojams ir svečiams pasiūlysiantis įdomių nemokamų sveikatai naudingų veiklų.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius