Trečiadienį šaukiamas pakartotinis Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis, Palangos meras Šarūnas Vaitkus gūžčioja pečiais: „Nesuprantu ir niekada to nesuprasiu“

Linas JEGELEVIČIUS, 2023-04-24
Peržiūrėta
1168
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Laimono Tamošiūno nuotr.
Laimono Tamošiūno nuotr.

Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo.

Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir meras.

Visi prisiekusieji perskaitė bei pasirašė po tokiu priesaikos tekstu: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“. Prisiekiant paskutinis sakinys nebuvo privalomas.

Priesaikos procedūrą teks pakartoti, kadangi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, kad prisiekiant buvo perskaitytas priesaikos tekstas, kuriame buvo du pertekliniai žodžiai.

„VRK laikosi pozicijos, jog Palangos miesto tarybos nariai ir meras prisiekdami pavartojo du perteklinius žodžius, o būtent „Lietuvos Respublikos“. Tai yra, anot VRK, prisiekti reikėjo ne mūsų valstybės Konstitucijai, o tiesiog Konstitucijai. Todėl laikytina, kad visi, kurie priesaikos metu ištarė „Lietuvos Respublikos Konstituciją“, perskaitė klaidingą priesaikos tekstą ir turi prisiekti iš naujo“, – sako Palangos miesto savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Virgilijus Beržanskis.

Praėjusį trečiadienį, balandžio 19 d., Palangos savivaldybės rinkimų komisija raštu kreipėsi į VRK išdėstydama savo poziciją, jog priesaikos metu perskaitytas pilnas pagrindinio mūsų šalies dokumento pavadinimas neturėtų būti traktuojamas kaip klaida.

„Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad oficialiame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo tekste vienuose straipsniuose rašomas pilnas pavadinimas – Lietuvos Respublikos Konstitucija, kituose tik – Konstitucija“, – nurodoma VRK adresuotame rašte.

Palangos miesto savivaldybių rinkimų komisija taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės nariai, teisėjai, prokurorai, pareigūnai ir kariai prisiekia Lietuvos Respublikai ir jos Konstitucijai.

Tapdami mūsų šalies piliečiais asmenys taip pat prisiekia laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų.

„Kaip matyti iš oficialiai publikuojamų teisės aktų, yra rašomi du pavadinimai, t.y. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucija. Šie pavadinimai savo logine ir semantine prasme reiškia tą patį, t.y. Lietuvos Respublikos Konstituciją. Išsakėme savo poziciją, jog tai, kad išrinkti Tarybos nariai ir meras prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, o ne Konstituciją, priesaikos esmės nekeičia“, – sako Palangos miesto savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Virgilijus Beržanskis.

Tačiau praėjusį ketvirtadienį, balandžio 20 d., buvo gautas VRK atsakymas, kuriame nurodoma, kad savivaldybės Tarybos nariai ir meras laikomi neprisiekusiais, jeigu priesaiką davė ne pagal galiojančiame Vietos savivaldos įstatyme nustatytą priesaikos tekstą. VRK nurodė, kad  „priesaika privalo būti duodama pagal tokį tekstą, kuris nurodytas dabar galiojančio Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje“, t.y. be žodžių „Lietuvos Respublikos“.

Trečiadienį vyksiančiame pakartotiniame pirmajame dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje taip pat teks pakartotinai tvirtinti vicemerų kandidatūras, Tarybos komitetų sudėties ir jų pirmininkų bei kitus klausimus, pakartotinai paskirti Tarybos narius, kurie turės prievolę pavaduoti merą jam nesant.

Tokia pati situacija kaip ir Palangoje susiklostė Kazlų Rūdos, Mažeikių, Plungės ir Trakų rajonų savivaldybėse, čia Tarybų nariai bei merai taip pat turi prisiekti pakartotinai, naudodami naujojoje Vietos savivaldos įstatymo redakcijoje nurodytą priesaikos tekstą.

Visos šalies savivaldybių tarybos yra pirmosios, kurios nuo šios kadencijos savo darbą pradeda pagal naująją Vietos savivaldos įstatymo redakciją ir joje numatytą naująjį veiklos modelį. Ši nauja įstatymo redakcija įsigaliojo nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Vienas iš esminių pokyčių – savivaldybių merai nebėra Tarybų nariai, jiems tenka visiškai naujos pareigos, teisės ir atsakomybės.

Po tokio VRK sprendimo Palangos meras Šarūnas Vaitkus neslėpė sumišimo ir nusistebėjimo.

Priesaika negalioja, nes prisiekėme Lietuvos Respublikos Konstitucijai?“ – jis pradeda savo įrašą Facebook pirmadienį, balandžio 24 dieną.

„Palangos tiltas“ skelbia visą mero įrašą.

„Nuo šios kadencijos tiek savivaldybių tarybos, tiek merai turės dirbti vadovaudamiesi naująja Vietos savivaldos įstatymo redakcija ir nauju vietos savivaldos veiklos modeliu. Tačiau tai nėra vienintelis iššūkis mums – pasirodo, tam, kad mūsų įgaliojimai taptų teisėti ir mes galėtume pradėti dirbti, mums teks prisiekti iš naujo. 

Taip nusprendė ir Palangos savivaldybės rinkimų komisijai nurodė Vyriausioji rinkimų komisija. Tokios situacijos dar niekada nėra buvę.

Praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos miesto Tarybos nariai, ir aš.

Visi prisiekusieji perskaitėme bei pasirašėme po tokiu priesaikos tekstu: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“. Prisiekiant paskutinis sakinys nebuvo privalomas.

Ir jau visai netrukus po posėdžio prasidėjo, mano manymu, sveiku protu sunkiai suvokiami dalykai.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, kad mums prisiekiant buvo perskaitytas priesaikos tekstas, kuriame buvo du pertekliniai žodžiai. O tie du žodžiai – LIETUVOS RESPUBLIKA. 

Anot VRK, prisiekti reikėjo ne mūsų valstybės Konstitucijai, o tiesiog Konstitucijai. Todėl laikytina, kad visi mes, kurie priesaikos metu ištarėme, jog gerbsime ir vykdysime „Lietuvos Respublikos Konstituciją“, perskaitėme neva klaidingą priesaikos tekstą ir turime prisiekti iš naujo. 

Praėjusį trečiadienį Palangos savivaldybės rinkimų komisija raštu kreipėsi į VRK išdėstydama savo poziciją, jog priesaikos metu perskaitytas pilnas pagrindinio mūsų šalies dokumento pavadinimas neturėtų būti traktuojamas kaip klaida.

Palangos miesto savivaldybių rinkimų komisija taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės nariai, teisėjai, prokurorai, pareigūnai ir kariai prisiekia Lietuvos Respublikai ir jos Konstitucijai. Tapdami mūsų šalies piliečiais asmenys taip pat prisiekia laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. 

O štai savivaldybių tarybų nariai ir merai, pasirodo, nuo šiol turi prisiekti tik Konstitucijai (nesvarbu, kad neaišku, kokiai), kitaip jų priesaika ir įgaliojimai neįgyja teisėtumo. Nes toks priesaikos tekstas, be žodžių „Lietuvos Respublikos“ įrašytas naujojoje Vietos savivaldos įstatymo redakcijoje. Tačiau net pačioje mūsų šalies Konstitucijoje vienuose straipsniuose ji minima pilnu pavadinimu, kituose – vienu žodžiu. 

Vien tam, kad galėtume kuo greičiau vykdyti Palangos rinkėjų mums patikėtas pareigas ir mums netektų varstyti teismų duris, ateinantį trečiadienį mes prisieksime iš naujo. Tačiau, koks bus tos priesaikos „skonis“, kai visiems ateinantiems laikams žinosime, kad dėl nesuprantamos VRK rekomendacijos reikalaujant priesaikoje nevartoti žodžių ,,Lietuvos Respublika” priesaika, duota Mūsų Valstybei, yra niekinė. 

Nesuprantu ir niekada nesuprasiu, kaip galima taip pažeminti ir mūsų valstybę, ir mus, ir pagrindinį mūsų šalies dokumentą, jei Lietuvos Respublikos Konstitucijai duota priesaika laikytina negaliojančia?“ – sako Š. Vaitkaus įrašas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


2023 m. rugsėjo 20 d. vyko pirmasis Palangos miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-185, posėdis. 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo. Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Į tiesų „Palangos tilto“ klausimą, ar kitais metais ves Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Palangos skyrių į naujus savivaldybės Tarybos rinkimus, Šarūnas Vaitkus, TS-LKD Palangos skyriaus pirmininkas ir Palangos miesto meras, neatsakė.


Nacionalinėje krepšinio lygoje netrukus kovas pradėsiantiems kurorto krepšininkams – „Palangos kuršiams“ – sėkmės trečiadienį palinkėjo miesto meras Šarūnas Vaitkus bei mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas. Meras pasidžiaugė, kad „Palangos kuršiai“ savo puikiu žaidimu pagyvina miesto sportinį gyvenimą. 


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius