Vaikui pagalbos ranką gali ištiesti laikinieji globotojai

Palangos tiltas, 2018-10-04
Peržiūrėta
2044
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 Vaikui pagalbos ranką gali ištiesti laikinieji globotojai

Vaikų interesams atstovaujantys specialistai įsitikinę, jog paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Jei tai negali būti giminaičiai, tuomet geriausia išeitis yra budintys globotojai ar socialiniai globėjai. Kas jie tokie ir kaip tokiais tapti, papasakojo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Agnietė Kazlauskienė.

Kas yra budintys globotojai ir socialiniai globėjai
Tad kas yra socialinis globėjas (rūpintojas) ir budintis globotojas? Tai yra asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus. Socialinis globėjas yra asmuo, pasirengęs į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos. Jis yra vaiko įstatyminis atstovas. O budintis globotojas – fizinis asmuo, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, įstatyminis vaiko atstovas tokiu atveju yra Palangos miesto socialinių paslaugų centras.
„Socialinis globėjas, budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų (su savais vaikais, vaikų skaičius negali būti didesnis kaip 5 vaikai), išskyrus atvejus, kai nenorima išskirti brolių ar seserų. Socialinis globėjas, budintis globotojas gali globoti (rūpintis) vaikais: kriziniu atveju (iki 3 mėnesių), kai vaiką skubiai bet kuriuo paros metu reikia apgyvendinti saugioje aplinkoje, siekiant suteikti atokvėpį kitiems globėjams (iki 1 mėnesio per metus, išskirtinais atvejais iki 3 mėnesių) arba tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa. Vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa, gali globoti socialiniai globėjai“, – kalbėjo vyriausioji specialistė.
Socialiniais globėjais, budinčiais globotojais gali būti asmenys, kurie nėra teisti, jiems nebuvo apribota tėvų valdžia, jie nebuvo nušalinti nuo globėjo (rūpintojo) pareigų, yra sveiki (neserga psichinėmis ar kitomis ligomis), turi nuosavą ar nuomojamą būstą, yra 21-65 metų, yra išklausę Globėjų ir įtėvių mokymus (GIMK) ir gavę teigiamą išvadą tapti globėjais.

Privalomi veiksmai
Asmuo, norintis tapti socialiniu globėju (rūpintoju) ar teikti budinčio globotojo paslaugas, turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, kuriam turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą atlikti pasirengimo vaiko globai (rūpybai) pradinį įvertinimą. Prie šio prašymo turi būti pridedamas sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininis pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo, norintis tapti socialiniu globėju ar budinčiu globotoju, neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija, taip pat – kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).
Gavus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą įvertinimą, asmuo siunčiamas išklausyti globėjų ir įtėvių mokymus bei budinčių globotojų konsultavimo kursus, kuriuos organizuoja Palangos miesto socialinių paslaugų centras, adresu Klaipėdos pl. 76, Palangoje.
Išklausius mokymus ir kursus bei gavus teigiamą išvadą, kad asmuo gali būti vaiko (-ų) socialiniu globėju ir atsiradus vaikui(-ams), kuriam(-iems) reikalinga laikina ar nuolatinė globa (rūpyba), Savivaldybės direktoriaus įsakymu steigiama laikinoji vaiko globa (rūpyba) arba teismo nutartimi steigiama nuolatinė vaiko globa (rūpyba). Vykdant budinčio globotojo funkcijas, fizinis asmuo pasirašo sutartį su Palangos miesto socialinių paslaugų centru ir veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.
Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Atlygis budinčiam globotojui
Budinčio globotojo veikla – tai ne vien gerumo, pilietiškumo išraiška. Tai, kaip minėta, – veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas globos centro funkcijas vykdančio Palangos miesto socialinių paslaugų centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties laikotarpiu net ir tais atvejais, kai budinčiam globotojui neperduotas prižiūrėti vaikas.
„Savivaldybė budinčiam globotojui už prižiūrimą vaiką skiria ir moka, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus – minimalią mėnesinę algą per mėnesį (1 MMA šiuo metu yra 400 Eur). Papildomai už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką 0,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką per mėnesį, o už kūdikį ar neįgalų vaiką arba vaiką, prižiūrimą kriziniais atvejais – 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką per mėnesį“, – informavo Socialinės rūpybos skyriaus specialistė.
Papildomai mokama vieno vaiko poreikiams: 4 BSI (1 BSI šiuo metu yra 38 Eur) globos išmoka, tai yra 152 eurai, 0,79 BSI išmoka vaikui, 2 BSI pagalbos pinigai, 5 BSI vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti, 4 BSI globos išmokos tikslinis priedas, kurį administruoja Palangos miesto socialinių paslaugų centras.

Palangos miesto savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Minint Tarptautinę klausos dieną, ligonių kasų specialistai primena, kokios sveikatos priežiūros paslaugos ir medicinos priemonės klausos sutrikimų turintiems žmonėms yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. 


Kalėdos- stebuklų metas. O kaip gi įvyksta stebuklai?  Geri darbai pradžiugina visus.


Tokio bendruomenės susitelkimo ir noro padėti tiems, kuriems dabar labai to reikia, jau seniai nebuvau matęs. Nuoširdus ačiū visiems palangiškiams kurorto svečiams, įmonėms bei organizacijoms, labai aktyviai atsiliepusiems į Palangos miesto savivaldybės kvietimą padėti karo nusiaubtam miestui-partneriui Ukrainoje – Bučai. 


Gerbiami policijos pareigūnai, esate tikri Angelai sargai – tarsi nematomi, tačiau visuomet būnantys šalia ir prireikus ištiesiantys tvirtą pagalbos ranką.


Palangos miesto Savivaldybė tiesia pagalbos ranką labiausiai dėl koronaviruso pandemijos paliestiems miestelėnams – jie į Savivaldybę jau gali kreiptis dėl vienkartinės socialinės piniginės paramos.


Po to, kai Palangos Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nusprendė dalį Palangos turimų apsauginių kaukių ir kitų apsaugos priemonių skirti Klaipėdai, Palangos meras Šarūnas Vaitkus socialiniame tinkle Facebook parašė: „Džiaugiamės galėdami šiuo visiems nelengvu metu su kaimynais klaipėdiečiais dalintis tuo, ką turime."


Vaikų interesams atstovaujantys specialistai įsitikinę, jog paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Jei tai negali būti giminaičiai, tuomet geriausia išeitis yra budintys globotojai ar socialiniai globėjai. Kas jie tokie ir kaip tokiais tapti...


„Duok ranką, mielas drauge“, – rugsėjo 17dieną 10 valandą tarė Palangos senosios gimnazijos mokiniai. Siekdami aktyviai praleisti laiką, dar labiau susibičiuliauti su bendraminčiais ne tik iš savo mokyklos, bet ir su svečiais iš Palangos pradinės, „Baltijos“ pagrindinės mokyklos neįgaliųjų mokinukų klasių, rinkomės prie centrinės gelbėjimo...


2018 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja išmokų vaikams įstatymo redakcija. Universali 30 Eur išmoka vaikui bus mokama visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne...


Prieš didžiąsias metų šventes Palangos senojoje gimnazijoje šurmuliavo tradicinė kalėdinė labdaros mugė „Ištiesk gerumo ranką“, kurios metu gimnazijos bendruomenės – mokinių, tėvų ir mokytojų – surinktos lėšos bus skiriamos kilniam tikslui.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius