„Reikalavau ir reikalausiu, kad politikai tarnautų miestui

Linas JEGELEVIČIUS, 2014-04-14
Peržiūrėta
1927
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 „Reikalavau ir reikalausiu, kad politikai tarnautų miestui

 Miesto Tarybos narys, socialdemokratas, žinomas miesto advokatas Aleksandras Jokūbauskas – neabejotinai ryškiausias Tarybos politikas. Niekada neieškantis žodžio kišenėje ir jais kertantis kaip azartiškas lošėjas kortomis, dėl savo tiesmuko žodžio – kartais galbūt ir ne visada pamatuoto – jis bene labiausiai užsitraukęs Tarybos vadovų nemalonę. Bet ilgametis STT Kauno skyriaus pavaduotojas, jau ketvirtus metus gyvenantis Palangoje, į ją numoja ranka: „Tarybos nario mandatas man niekada nebuvo siekiamybė ir asmeninių interesų aš netenkinu Taryboje“. Sutikęs atsakyti į „Palangos tilto“ tilto“ klausimus, A. Jokūbauskas, kaip įprastai, nestokojo aštrių žodžių ir vertinimų – su kai kuriais jų redakcija ir nesutinka.

– Buvote prasitaręs, kad jums politika kartais yra tarsi našta. Ar tai reiškia, kad baigęs kadenciją, daugiau aktyviai nedalyvausite politikoje? Nesieksite mandato naujoje Tarybos kadencijoje?

– Siekis skirti gyvenime sukauptą patirtį miesto, kuriame gyvenu, svarbiems uždaviniams spręsti, niekad nebuvo ir nebus našta. Bet man, buvusiam statutiniam pareigūnui, daug metų sąžiningai dirbusiam Valstybei (tą, manau, patvirtins visi mane žinantys, net ir tie, kurie buvo kitoje „barikadų“ pusėje) – skaudu, kad ne vienam mūsų miesto politikui „buvimas valdžioje“ susitapatina su asmeninių savo ar jo aplinkos poreikių tenkinimu, o kadencijos pradžioje duota priesaika sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas bei susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, net paprašius dėl to Dievo pagalbos, ignoruojama. Tą priimti man tikrai yra našta. Tarybos nario mandatas nėra mano siekiamybė. Nesu apsisprendęs ir dėl tolesnio dalyvavimo politikoje. Žinau tik vieną – buvau ir būsiu aktyvus miesto bendruomenės narys, reikalaujantis, kad politikai tarnautų miestui, o ne miestas politikams.

– Kas jus labiausiai nuvylė ir nudžiugino per tris darbo Taryboje metus?

– Labiausiai nuvylė, kad valdančioji dauguma 2013 m. gegužės 30 d. labai trumpame Tarybos posėdyje balsavo prieš šviesaus atminimo kolegos Giedriaus Šatkausko mirties dieną teiktą pasiūlymą „Dėl žemės mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ sprendimo projekto pataisų, kurios buvo skirtos paprastiems miestiečiams, o ne J. Basanavičiaus gatvės verslininkams, ir taip Taryba nepriimdama a.a. Giedriaus pataisų, nustatė didesnius mokesčio procentus zonose, kur verslo veikla visai apribota. Nemanau, kad trumpalaikė politinė nauda šiuo atveju buvo didesnė vertybė už žmogiškumą. O kas džiugina? Džiugina savitarpio supratimu pagrįstas bendravimas su miesto gyventojais. Žinau, kad yra nemažai mane ir kolegas palaikančių, o mes palaikome juos.

– Ar yra sprendimų, balsavimo, dėl kurių dabar apgailestaujate?

– Nėra, kad apgailestaučiau dėl savo balsavimų... Visada balsavau ir balsuosiu tik pagal sąžinę. Man įstrigo vienas nesenas pono T. Žulkaus viešas pasisakymas, jog jis balsuoja „pagal sąžinę“ arba kaip „dauguma nusprendė“. Jeigu kiekvienas sprendimas daugumoje būtų išdiskutuotas ir priimtas demokratiniu būdu, dar suprasčiau, bet kodėl tada Tarybos nariui lieka priešprieša su sąžine?

– Prisimenu, kad balsuojant dėl lėšų Kurhauzo restauracijai skyrimo, susilaikėte? Ar tai buvo politiškai toliaregiškas sprendimas?

– Ačiū už šį klausimą. Aš jo jau seniai laukiau... Niekada nebuvau prieš Kurhauzo restauraciją ar lėšų šiam darbui skyrimą. Toks mano balsavimas šiuo atveju nukreiptas prieš „dviveidės“ politikos apraiškas miesto savivaldybėje.

Palangoje yra vienas jaunas žmogus, kuris jau dabar siekia, kad jam būtų „giedamos odės“ ir „gyvam statomas paminklas“. To vaikino aplinka sugeba pasikviesti pirmus valstybės asmenis ir suorganizuoti „šou“, kad kapsulė su laišku ateities kartoms į Vasaros koncertų estrados pastato pamatus būtų įbetonuota ten, kur tų pamatų visai nebus, pats laiškas jau po mėnesio išvys dienos šviesą ir tik lauks greito eksponavimo dabarties kartai, kol vaikinas dar nepražilo. 2012 metais iš Savivaldybės buvo priversta išeiti teisininkė Daiva Zubytė, apkaltinta, kad dar 2004 metais neapskundė tam tikrų sandorių, susijusių su Kurhauzo bendraturčiais ir taip ilgam „įšaldė“ Kurhauzo restauraciją. Šia tema ne vieną kartą yra pasisakęs ir „Palangos tiltas“. Gavęs duomenų, kad D. Zubytei 2004 metais politikų buvo nurodyta nieko neskųsti, balsuojant susilaikiau, nes esu įsitikinęs, kad Kurhauzas atgimti turėjo daug anksčiau. Kas 2004 metais buvo valdžioje, manau, palangiškiai žino.

– Kai kurie jūsų kolegos Taryboje vadina jus „garsiakalbiu“, „advokatu teismo salėje, bet ne Taryboje“. Gal tikrai mintis kartais reikėtų reikšti politiškai korektiškiau?

– Savo mintimis ar išsireiškimais nieko nesiekiu įžeisti. Jaunystėje teko vaidinti spektakliuose, dalyvauti įvairiuose konkursuose, net tapti laureatu. Jeigu mano balsas skardus – tegul oponentai vadina mane kaip nori. O tie politikai, kurie aiškina apie advokatą Tarybos posėdžių salėje, paprasčiausiai tyčiojasi iš teisingumo bei rodo žemą intelekto lygį.

– Kas jūsų netenkina valdančiosios koalicijos darbe? Mero ir vicemero veikloje?

– Valdančioji koalicija bei miesto vadovai labai skausmingai ir perdėtai reaguoja į kritiką. Jų darbuose ir veikloje yra daug problemų. Blogai tai, kad jos slepiamos ir nuo Savivaldybės tarybos narių, ir nuo miesto visuomenės.

– Ar neapmaudu jums, kad Antikorupcijos komisijai iki šiol vadovauja miesto vicemeras, nors jums padedant „Palangos tiltas“ atskleidė galimai valdžios korupcines veiklas, deleguojant vicemerą į sporto renginius už savivaldybės biudžeto lėšas?

– Ponas Saulius Simė vadovauja daug kam, jeigu ponui Š. Vaitkui ir koalicijai toks vadovavimas tinka, tai tegul lieka jų problema. Viešai sakiau ir dar kartą pakartosiu – S. Simė jokiame Panevėžio mieste organizuotame seminare nedalyvavo, jo pavardės dalyvių sąrašuose nėra. Todėl jo, kaip mero pavaduotojo, komandiruotė faktiškai į bokso varžybas yra neteisėta bei turinti korupcinės veikos požymių. Laukiu tik kada politikas tęsės spaudoje duotą pažadą ir paduos mane į teismą dėl šmeižimo. Taip pat matau galimai kitų korupcinių veikų valdžios sprendimuose ir tai turėtų būti kompetentingų valstybės institucijų tyrimo objektai.

– Bet kažin ar jūsų kritika valdžiai gali būti laikoma pagrįsta, kai sunku suabejoti Tarybos valdančiosios koalicijos ir mero darbais bei pasiekimais per tris metus?

– Nemanau, kad jeigu merui prieš porą metų su kostiumu ir kaklaraiščiu nusifotografavus Meilės alėjoje klojant plyteles ir tai publikavus vietos spaudoje – tai galima laikyti jo ir koalicijos pasiekimu. Tuo labiau, kad Savivaldybė dėl šių darbų apmokėjimo su rangovais pradėjo ginčus teismuose, juos pralaimėjo bei antstoliai iš Savivaldybės biudžeto prieš kelias dienas jau ne ginčo tvarka nurašė 700 tūkstančius litų.

Tai – tik vienas pavyzdys. Tokių yra daugiau. Savivaldybėje neatskirtos valdžių padalijimo funkcijos, problematiška vadyba, tarpusavio santykiai, vadovų požiūris į darbuotojus. Slapukaujama, yra kiršinimo apraiškų. Pagrindinė mero ir politikų veiklos funkcija turėtų būti sklandaus Savivaldybės tarybos ir Administracijos darbo organizavimas, svarbių miestui veiklos sričių strategavimas ir savalaikių politinių sprendimų priėmimas.

Deja, šis darbas yra stipriai apleistas... Sprendimai priiminėjami „tik savų“ rate, su visuomene nesitariama, svarbiais miestui klausimais nediskutuojama.

– Ar viskas jus tenkina opozicijos veikloje?

– Mes trys – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai esame tik pirmą kadenciją Savivaldybės taryboje. Be abejo, kol kas trūksta patirties, o opozicijos veikloje daug kas tobulintina.

– Kas kaltas, kad Taryboje neliko partijos Tvarka ir teisingumas atstovų? Ar partijos vadovai nepadarė klaidos jūsų nerekomenduodami į partijos skyriaus pirmininkus prieš trejus metus?

– Kodėl partiją Tvarka ir teisingumas paliko G. Valinevičius, gali atsakyti tik jis pats. Mano išėjimo priežastis – esminis nepritarimas kai kuriems partijos vadovų strateginiams sprendimams. Su buvusiais bendrapartiečiais skyriuje nesipykome ir dabar konstruktyviai bendraujame. Niekada neturėjau tikslo tapti partijos Tvarka ir teisingumas skyriaus pirmininku ir man tokių rekomendacijų, apie ką Jūs kalbate, net nereikėjo.

– Ar jau įsitvirtinote LSDP skyriuje?

– LSDP skyriuje jaučiuosi savas.

– Yra nuomonių, kad LSDP Palangos skyriaus pirmininkas D. Paluckas padarė klaidą jus priimdamas į skyrių, nes, girdi, jūs galite jį užgožti ir panašiai...

– Nežinau, yra ar ne tokių nuomonių ir kas jas išsako. Tai man visiškai nesvarbu. Visada buvau toks koks esu ir nieko neužgožiu. Pasikartosiu – postai man nėra svarbūs.

– Kodėl perėjote į Tarybos Statybų ir miesto ūkio komitetą? Kodėl taip į jį veržiasi dauguma politikų? Jūs taip pat?

– T. Žulkus kadencijos pradžioje pasakė: „Man Šarūnas pažadėjo Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininko postą, tad aš būsiu tik su juo“. Ten iš karto buvo nukreiptas vienintelis iš opozicijos G. Valinevičius, kaip ir T. Žulkus – „Rotary“ klubo narys. Kad jie abu dabar jau konservatoriai – rodo tuometinį jų požiūrių tapatumą. Ko veržiasi dauguma politikų į šį komitetą – tegul jie ir atsako.

Kad šiam komitetui deleguojami svarstyti klausimai net nesusiję su komiteto kompetencija bei komitete sprendimai ir tam tikri pasiūlymai, liečiantys komiteto pirmininką – verslininką, priimami net nesant kvorumo – tegul atsako meras ir taip balsavę bei pasirašę posėdžio protokolus komiteto nariai, beje, taip pat konservatoriai.

Mano nuėjimo į šį komitetą priežastis labai paprasta – G. Valinevičiui de jure tapus daugumos nariu, Statybos ir miesto ūkio komitete viena vieta priklauso opozicijai – todėl aš dirbu šiame komitete.

– Kokie yra partijų Palangos skyrių šansai savivaldos rinkimuose?

– Nebūsiu konservatorius Š. Vaitkus, kuris „rūpindamasis demokratija Palangoje“ važiuoja į Vilnių ir ten sprendžia vidinius vienos partijos kurorto skyriaus reikalus. Partijų Palangos skyriai turi savo strategiją ir bandys ją įgyvendinti rinkimuose. Apie šansus rinkimuose tegul ir pasisako jie patys. Lietuvos socialdemokratų partijos Palangos skyriaus nariai – visuomeniški, veiklūs, žino miestą ir miestiečius, todėl turi gerus šansus artėjančiuose savivaldos rinkimuose.

– Esate žymus miesto advokatas. Kokia byla atstovaujant palangiškio(-ių) interesams jums labiausiai įstrigo praėjusias metais?

– Atsakingai dirbu advokato darbą ir visos bylos man yra vienodai svarbios. Be to esu saistomas advokato konfidencialumo įsipareigojimų klientui, todėl apie konkrečias bylas ir asmenis net neturiu teisės kalbėti.

Jūsų komentaras:

Akivaizdu ! 2014-05-02 15:01 (. / IP: 86.100.63.40)
Tai akivaizdūs faktai, kaip "darbuojasi" ir yra prisidirbusi "Palangos Žemėtvarka" su Jonikiene priešaky,(Stonkum, Siušinsku)ir co'

Taip pat skaitykite

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Dėl klaidingo priesaikos teksto penkių savivaldybių politikai turės pakartoti ceremoniją.


Nereikia ir sakyti, kad rankinė yra vienas svarbiausių moteriškų įvaizdžių elementų. Belieka tik pridurti, kad kiekviena mergina bei moteris nori, kad jos mėgstama rankinė tarnautų kuo ilgiau. Yra daug kriterijų, kurie lemia, kaip ilgai tarnaus rankinė, tačiau dėmesį verta atkreipti į tai, kad viskas bus kur kas paprasčiau, jei ir pačios laikysitės tam tikrų patarimų. Taigi, kaip elgtis, kad...


Balandžio 14 dieną sukako lygiai dešimt metų, kai Palangos miestui vadovauja meras Šarūnas Vaitkus. Trečią kadenciją miesto vairą savo rankose tvirtai laikančio kurorto vadovo pasiteiravome, koks, jo nuomone, šis dešimtmetis buvo miestui, bei kokią Palangą Š. Vaitkus nori matyti ateityje.


Nesunku pastebėti, kad kiekvieno iš mūsų namai susideda iš tūkstančių detalių, tačiau kartais tereikia tik atnaujinti labai nedidelę jų dalį, kad susidarytų vaizdas, jog nuo šiol gyvensite visiškai naujuose namuose. Nieko keistai ir tai, kad didelei daliai žmonių kyla klausimų, kaip dažnai turėtų būti keičiamas vienas ar kitas elementas, o taip pat – kam...


Visai Lietuvai kalbant apie Saulių Skvernelį užklupusią sunkią ligą – premjeras serga pirmos stadijos limfoma, vėžiu, Palangos politikai, vaizdžiai tariant, noriai kalba apie gyvybę Marse ir gėjų teises, tik ne apie savo sveikatą. „Palangos tilto“ šaltiniai kurorto sveikatos įstaigose teigė, kad miesto politiką jose išvysti galima išvysti nebent su sloga....


Miesto Tarybos narys, socialdemokratas, žinomas miesto advokatas Aleksandras Jokūbauskas – neabejotinai ryškiausias Tarybos politikas. Niekada neieškantis žodžio kišenėje ir jais kertantis kaip azartiškas lošėjas kortomis, dėl savo tiesmuko žodžio – kartais galbūt ir ne visada pamatuoto – jis bene labiausiai užsitraukęs Tarybos vadovų...


Palanga keičiasi, gražėja ir tampa įdomesnė, net mielesnė nei, pavyzdžiui, Nida, bet joje iki šiol trūksta kai kurių elementarių, be kurių neįsivaizduojamas joks kurortas, dalykų. Tokias nuomones išgirdo „Palangos tiltas“, pasiteiravęs, kaip patiko kurortas šį sezoną šalies žinomiems  politikams, kurių veidai vasarą sušmėžuodavo ir...


Vienas kurorto politikos veteranų, Tarybos narys Albinas Stankus, save pirmiausia laiko mokslininku „iki kaulų smegenų“. „Politikoje esu seniai, administratoriaus darbo nelabai mėgstu, o, va, mokslininko veikla – labiausiai man prie širdies“, – prisipažino A. Stankus, kuris dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose. Jis taip pat yra Lietuvos...


Nors Naujųjų metų nuotaikos, ko gero, apėmusios jau daugelį savivaldybės Tarybos narių, bet Tarybos posėdyje, įvykusiame vakar, jos nelabai jautėsi – politikai narsiai gynė savo politinius ir idėjinius įsitvirtinimus abiejose apkasų pusėse. Pastebėtina, kad vakarykščiame posėdyje burnas pravėrė ir politikai –R. Kirstukas, L. Ežerinskienė ir R. Garolis, kurie paprastai linkę – išmintingai?...


Mes politikams – žmonės ar rinkėjai?

Alvydas ZIABKUS, „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas, 2010 03 26 | Rubrika: Miestas

Praėjusį ketvirtadienį Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje klausant palangiškės Danutės Apalainienės kalbos apie Palangos šilumos ūkio problemas, vis augo nuoskauda:  juk taip iš tribūnos turėtų kalbėti miesto gyventojų išrinktas ir palangiškių interesus įsipareigojęs ginti Tarybos narys.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius