Atsispyrusi kainų komisijos siekiui padidinti vandens kainas visiems, nusileido dėl kelių grupių

Linas JEGELEVIČIUS, 2016-03-21
Peržiūrėta
2369
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis.
UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis.

Kad nuo 2009-ųjų, kuomet miesto savivaldybės Taryba paskutinįjį kartą patvirtino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, iki šiol neprireikė didinti šių viešųjų paslaugų kainų gyventojams ir įmonėms, UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis vadina „mažu stebuklu“. Bet įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatą dėl naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo naujos metodikos, ir Palanga buvo priversta kainą nežymiai padidinti kelioms vandens vartotojų grupėms. „Palangos tiltas“ kalbėjosi su V. Beržanskiu.
– Praėjusį penktadienį miesto savivaldybės Taryba pritarė miesto įmonės UAB „Palangos vandenys“ projektui „Dėl geriamo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros rekonstravimo ir plėtros Palangos mieste“. Pagal jį numatytas nuotekų siurblinės Vytauto gatvėje 1A rekonstravimas, darbų vertė – 301 tūkstantis eurų. Kodėl reikalinga siurblinę rekonstruoti? Kaip rekonstrukcija bus vykdoma?
– Kaip dauguma šalies vandentvarkos įmonių, UAB „Palangos vandenys“ dalyvauja įsisavindama Europos Sąjungos skirtas lėšas vandentvarkai 2014–2020 metais. Europinės lėšos šiam periodui yra ar bus skiriamos įrangos arba vandens ar nuotekų tinklų rekonstrukcijai, arba jų plėtrai.
Mes, žinia, dalyvaujame rekonstrukcijos priemonėje. Mieste yra 20 nuotekų siurblinių, visos yra rekonstruotos ir atnaujintos, o ši Vytauto gatvėje iki šiol likusi vienintelė nerekonstruota nuo pat pastatymo, dėl to reikalauja daug remonto darbų ir priežiūros. Net jeigu europinių lėšų negautume, nors tikimybę, kad jas gausime, vertinu 95 procentais, mes siurblinę rekonstruotumėme savo lėšomis. Jos rekonstrukcija yra įtraukta į mūsų veiklos ir plėtros planą.
Penktadienį gavę savivaldybės Tarybos pritarimą projektui, jau pateikėme jį Klaipėdos regiono plėtros tarybai. Jai pritarus, turėtumėme gauti europines lėšas. Bendra rekonstrukcijos vertė – virš 300 tūkstančių eurų, pusę sumos tikimės iš ES, kitą pridėsime patys.
– Ar „Palangos vandenys“ kofinansavimui ims paskolą ar padengs iš įmonės lėšų?
– Ne, paskolos neimsime. Panaudosime įmonės lėšas, juolab, kad įmonė jau antrus metus iš eilės dirba pelningai. Sprendimas dėl ES finansavimo regiono plėtros taryboje turėtų paaiškėti per mėnesį, o po to pirksime rangos darbus Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka. Manau, kad darbai galėtų prasidėti kitų metų pradžioje.
– Ar šis pirmas klausimas, kurį svarstė miesto Taryba, yra susijęs su itin aktualiu miesto visuomenei ir verslui antru klausimu: „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. Kitaip tariant, ar siurblinės rekonstrukcijos kaštai bus iš dalies dengiami padidintų paslaugų tarifų sąskaita?
– Toks svarstymas ir susiejimas Tarybos posėdyje yra visiškai nepagrįstas. Manau, kad kai kurie Tarybos nariai nelabai atsakingai elgiasi skelbdami žinią, kad neva visiems didėja vandens kaina Palangos mieste. Taip nėra.
Noriu kai ką čia paaiškinti. Kadangi minėtos siurblinės rekonstrukciją esame įsitraukę į savo trejų metų veiklos ir plėtros planą, net ir tuo atveju, jeigu negausime europinės pagalbos, bazinė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina tam trejų metų periodui jau yra paskaičiuota, įvertinant siurblinės rekonstrukciją.
Jeigu gausime ES paramą, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina teoriškai net galėtų mažėti, nors ir čia yra kai kurių „bet“.
Rengdama naujus geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tarifus, UAB „Palangos vandenys“ tiesiog vykdo Lietuvos šalies geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos nuostatas. Šie norminiai aktai įsigaliojo nuo 2015 metų pradžios.
– Kokių naujovių laukti palangiškiams jai įsigaliojus?
– Pagal šią metodiką keičiasi ne tik kainų derinimo, bet ir kainų apskaičiavimo tvarka. Vienas iš pakeitimų, – tai nuostolių, kurie atsiranda tiekiant geriamąjį vandenį bei tvarkant nuotekas, įskaičiavimas nustatant bazines paslaugos kainas. Iki šiol tokius nuostolius dengdavo vandens tiekėjas. Aptariami nuostoliai daugiausia susidaro dėl nesavalaikio ar netgi nesąžiningo vandens rodmenų deklaravimo, kuomet atsiranda skirtumas, pavyzdžiui, tarp daugiabučio namo įvadinio skaitiklio ir butų skaitiklių rodmenų sumos.
Dėl šios aukščiau nurodytos priežasties, vadovaujantis nauja kainų nustatymo Metodika, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 metų sausio 22 d. nutarimu Nr. O3-15 suderino UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
Pažymėtina, kad Komisija iš esmės suderino beveik tokias pat kainas, kokios buvo suderintos prieš devynerius metus, t.y. 2007 metų gruodžio 5 dienos Komisijos nutarimu Nr.O3-133. Bet kaip minėjau, pagal naują Metodiką, į kainą turi būti įskaičiuotini nuostoliai. Be to, pabrėžiu, pagal naują Metodiką kaina turės būti perskaičiuojama kiekvienais metais, o ne kas trejus ar penkerius metus, kaip anksčiau.
– Patikslinkite: kam didės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tarifai mieste? Tarybos posėdyje buvo išsakyta mintis, kad didės tik komerciniams objektams...
– Bendras kainų augimas, paskaičiuotas pagal naują Metodiką ir suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, labai nežymus. Daliai vartotojų ir abonentų kainos net mažėja.
Tik derėtų paaiškinti, kad pagal naują Metodiką buvo labiau išskaidytos vandens vartotojų grupės. Iki šiol buvo vartotojai (gyventojai), abonentai (juridiniai asmenys) ir sezoniniai abonementai, tai yra taip pat juridiniai asmenys.
Pagal naująją Metodikos redakciją, atsirado septynios vartotojų grupės: vartotojai (gyventojai), kaip grupė, buvo išskaidyti į keturias dalis. Tuo tarpu vietoje dviejų abonementų grupės dalių atsirado trys. Pagal tai, kuriai pozicijai priklauso juridiniai ir fiziniai asmenys, vieniems kaina šiek tiek padidėjo, kitiems net sumažėjo.
Kadangi buvo apskaičiuotas ir suderintas kainų augimas gyventojams, gyvenantiems butuose ir atsiskaitantiems už vandenį pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus, Taryba savo sprendimu jas paliko tas pačias, nors kainų komisijos buvo paskaičiuota šiai vandens vartotojų grupei 2,04 euro už vieną kubinį metrą vandens, o Taryba paliko senąjį tarifą – 1,86 euro už vieną kubinį metrą vandens. Perskaičiuota, nes pagal naują Metodiką 2014 metais patirti nuostoliai daugiabučiuose namuose turėjo būti įkalkuliuoti į naujus tarifus. Atsižvelgus į savivaldybės tarybos pataisymą, Palangos gyventojams geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina išlieka tokia pati, o daliai net mažėja.
Žinia, kitoms pozicijoms Taryba tvirtino kainų komisijos paskaičiuotus tarifus.
– Kokia buvo prasmė miesto Tarybai diskutuoti dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tarifų, jeigu juos nustato Valstybinė kainų ir energetikos reguliavimo komisija, o Taryba tik jas mechaniškai patvirtina? Vadinasi, Tarybai nebalsavus už kainų komisijos nustatys tarifus, tik laiko klausimas, kada ji vėl pateiks Tarybai tvirtinti savo nustatytus tarifus?
– Ne visai taip yra, kaip jūs sakote. Visa procedūra tokia: pirmiausia vandens tiekimo įmonė pagal Metodiką paskaičiuoja kainą, kainų komisija patikrina jai pateiktus įmonės, tai yra „Palangos vandenys“, skaičius, ir suderina. Vėliau procedūra pasiekia savivaldybės Tarybą, kuri gali patvirtinti kainų komisijos paskaičiuotą kainą, ar esant pagrįstiems motyvams, gali ją pakeisti. Taigi, balsavimas Taryboje nėra tik techninis dalykas.
– Kaip įmonė siekia sumažinti nuostolius, kurie, pagal naują Metodiką, bus iš dalies dengiami iš gyventojų kišenės?
– Nuostoliai daugiabučiuose namuose 2014 metais buvo apie 10 procentų, pernai – mažiau nei 7 procentai. Tikimės, kad 2016 metais nuostoliai bus dar labiau sumažinti. Labai stipriai pagerinome kontrolierių darbo efektyvumą. Pagrindinė mūsų nuostolių priežastis: skaitiklio rodmenų nedeklaravimas ar neteisingas deklaravimas, nepranešimas apie sugedusius skaitiklius. Nemažai randame sugadintų ar nuplėštų vandens apskaitos skaitiklių plombų. Radus tokius pažeidimus, taikome sankcijas, kurios yra pakankamai griežtos.
– Kiek vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaštai realiai padidėjo per paskutiniuosius metus?
– Atkreipčiau dėmesį į tai, kad paskutinį kartą miesto Taryba tvirtino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas dar 2009 metais paskaičiuotas pagal 2007 metų rodiklius, tad praėjusiame miesto Tarybos posėdyje patvirtinta kaina – kuri, pabrėžiu, didėjo tik daliai abonentų (juridinių asmenų) – nėra didelė. Kartais manau, kad yra pakankamai neįtikėtina, jog mes nuo 2009 metų sugebėjome Palangoje išlaikyti tą pačią kainą. Kitose savivaldybėse vandens kaina keitėsi, kai kuriose – ir ne kartą ir kai kuriose savivaldybėse kaina gerokai augo. Kad kaina po Tarybos sprendimo daliai vartotojų kils, ir nežymiai, yra pasekmė, kad mums pavyko sumažinti sąnaudas per 2014–2015 metus. Sykiu norime pasidžiaugti, kad pirmą kartą per tiek metų 2014 metais ir praėjusiais 2015-aisiais įmonė vykdė pelningą veiklą. Pelnas pagrinde pasiektas iš papildomos veiklos, kuris skaičiuojant kainas nevertinamas.
UAB „Palangos vandenys“ 2014–2015 metais įvykdė struktūrinę pertvarką, patvirtino eilę priemonių, siekiant sumažinti bendrovės sąnaudas, todėl visus tuos metus pavyko išlaikyti vartotojams kainas iš esmės nepakitusias beveik dešimt metų, nors per šį ilgą laikotarpį nuolat augo medžiagų, žaliavų, elektros energijos kainos, brango gamtos išteklių (vandens išgavimo) mokesčiai (2009 metais mokestis už 1 kub. m buvo 0,008 Eur, o 2016 metais jau 0,03 Eur, tai yra padidėjo 3,75 karto).
– Optimizuodama vandens apskaitą, UAB „Palangos vandenys“ neatlygintinai savo lėšomis diegia vandens skaitiklių nuotolinio nuskaitymo įrangą. Kaip vyksta darbai? Kas jau padaryta?
– Tai – vienas moderniausių būdų vykdyti vandens sunaudojimo apskaitą. Įdiegus bute tokią įrangą ir buto savininkui sudarius atitinkamą sutartį su mumis ir banku, gyventojas atsiskaito tiesioginiu debetu – nereikia gyventojui deklaruoti pačiam, kiek vandens sunaudota, ką rodo vandens skaitiklių skaičiukai.
Šiuo metu Palangoje jau 30 daugiabučių namų tokia įranga veikia, nuostolių juose nėra. 2016 metais tokią įrangą bendrovė numačiusi įdiegti dar 20 daugiabučių namų. Moderni skaitiklių nuotolinio nuskaitymo įranga būtų ne tik patogi vartotojams, bet ir akivaizdžiai mažintų patiriamus nuostolius, o tai – kas svarbiausia – ateityje leistų kainas net mažinti.
– Kada ketinate Tarybai pateikti savo, kaip UAB „Palangos vandenys“ direktoriaus, ataskaitą?
– Tai padarysiu balandį. Dar laukiu auditoriaus išvadų, su kuriomis pirmiausia supažindinsiu įmonės akcininkus.
– Kokie buvo „Palangos vandenims“ 2015-ieji, glaustai kalbant?
– 2015 metų pelnas sudarė 40 tūkstančių eurų. Iš pagrindinės veiklos pelno beveik nebuvo sulaukta – visos gautos pajamos padengė veiklos sąnaudas. Pajamų gavome iš savo netiesioginės veiklos: nuomos, statybų darbų. Ji 2015 metais generavo iš viso apie 200 tūkst. eurų. Netiesioginė veikla šiek tiek padėjo sumažinti tiesioginės veiklos sąnaudas. Kai kuriuos infrastruktūros darbus, pavyzdžiui, nuotekų tinklą Jūros gatvėje, Šventojoje, atlikome savo lėšomis. Pajungus iki tol prie tinklų neprisijungusius namus, sumažinome riziką dėl bėdų šioje gatvėje su kanalizacija ateityje. Kita vertus, sąnaudų prasme, mums tai būtų nemažai kainavę, jeigu šiems darbams atlikti būtume samdę rangovus. Tam būtume išleidę apie 50 tūkst. eurų daugiau. Netiesioginei veiklai turime atskirą brigadą iš keturių asmenų, kurie dirba tik netiesioginės veiklos darbus. Palangoje statybos vyksta gan intensyviai, vadinasi, darbų bus ir „Palangos vandenims“.

Jūsų komentaras:

brawo 2016-03-21 20:20 (IP: 78.57.226.210)
brawo

Taip pat skaitykite

Antrose draugiškose rungtynėse Palangos „Olimpas“ po atkaklios kovos išvykoje 72:74 (21:20, 17:22, 15:12, 19:20) nusileido latvių Uogrės „BK Ogre“ klubui.


Nekilnojamo turto kainų šuoliai jau praeityje ir rinkai žadamas stabilių kainų laikotarpis – kai kur net galima pamatyti, kaip ženkliai susitraukė kainos supratus, kad lietuviai neskuba pirkti neadekvačias kainas pasiekusio būsto. 


Išaugusi infliacija kainas šį vasaros sezoną augins ir Letuvos kurortuose. Pajūrio turizmo atstovų tegimu, laukiantis kainų augimas bus dviženklis ir sieks apie 10 proc., todėl pernykščių kainų tikėtis jau nereikėtų.


Nuo rugsėjo 7 d. sustiprinančiąja trečia vakcinos doze kviečiama skiepytis dar daugiau visuomenės grupių, tarp jų – sveikatos sistemos, globos įstaigų, socialinės sistemos darbuotojai ir vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys.


Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia depolitizuoti vietos veiklos grupių (VVG) veiklą. „Vietos veiklos grupės neturėtų priklausyti nuo politinių vėjų. Siekiame, kad vietinės valdžios interesams VVG nebeatstovautų savivaldybių merai ir kiti politikai“,  –  sako žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas.


Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia depolitizuoti vietos veiklos grupių (VVG) veiklą. „Vietos veiklos grupės neturėtų priklausyti nuo politinių vėjų. Siekiame, kad vietinės valdžios interesams VVG nebeatstovautų savivaldybių merai ir kiti politikai“, – sako žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas.


Lapkričio 18–21 d. Seime vyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai, kuriems pirmininkavo parlamentaras Antanas Vinkus, kuris yra komisijos pirmininkas Seime.


Šilumos gamintojai stvėrėsi už galvos – absurdišku sprendimu, įpareigojančiu pirkti niekam nereikalingas dujas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) užsimojo padidinti šilumos kainas kelių Lietuvos miestų gyventojams. VKEKK įpareigojo šilumą tiekiančią bendrovę „Litesko“ iki 2016 metų gruodžio 31 dienos iš...


Kad nuo 2009-ųjų, kuomet miesto savivaldybės Taryba paskutinįjį kartą patvirtino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, iki šiol neprireikė didinti šių viešųjų paslaugų kainų gyventojams ir įmonėms, UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis vadina „mažu stebuklu“. Bet įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo...


Palangos „Palanga“ nusileido Klaipėdos klubo krepšininkams

"Palangos tilto" informacija, 2014 11 03 | Rubrika: Sportas

Antrąją nesėkmę savaitgalį patyrė Palangos krepšininkai, kurie pajūrio derbyje 64:67 (15:20, 22:10, 15:18, 12:19) nusileido Klaipėdos „Nafta-Uni-Akvaservis“ komandai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius