Dėl 50 litų baudos su Savivaldybe nusprendęs bylinėtis verslininkas gavo teismo atkirtį

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2014-06-26
Peržiūrėta
2136
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Dėl 50 litų baudos su Savivaldybe nusprendęs bylinėtis verslininkas gavo teismo atkirtį

Klaipėdos apygardos teismas padėjo tašką nuo 2012-ųjų vasaros besitęsiančioje istorijoje, kai Palangos miesto savivaldybės administracija buvo skyrusi 50 Lt baudą Vincui Nesteckiui už jo valdomame sklype vykdytą komercinę veiklą, neturint tam leidimo. Užuot sumokėjęs baudą, verslininkas nusprendė bylinėtis. Bet birželio 13-ąją teismas priėmė neskundžiamą nutartį – paliko galioti šį nutarimą ir tuo pačiu pasiuntė aiškią žinią sklypų savininkams bei nuomininkams: komercinė veikla juose turi būti vykdoma laikantis teisės aktų.

 

Skyrė baudą

Istorija prasidėjo 2012-ųjų vasarą. Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai užpernai liepos 8-ąją patikrinimo metu nustatė bei nuotraukomis ir tarnybiniu pranešimu užfiksavo, jog J. Basanavičiaus g. 35, V. Nesteckiui išnuomotame valstybinės žemės sklype vykdoma prekyba šerbetu iš laikinojo įrenginio. Prekybos faktą įrodo patikrinimo metu padarytos foto nuotraukos bei Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų surašytas tarnybinis pranešimas ir liudijimai.

Liepos 24-ąją Mindaugui Nesteckiui, V. Nesteckio sūnui, kaip įgaliotam asmeniui, buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad minėtame sklype vykdoma prekyba šerbetu, neturint leidimo. O rugpjūčio 29 d. buvo priimtas nutarimas, kuriuo administracinė byla M. Nesteckio atžvilgiu yra nutraukiama, nes jis pateikė leidimus prekybai, išduotus V. Nesteckio vardu, todėl  būtent jis ir yra atsakingas už nelegalią prekybą. Pats nelegalios prekybos faktas nebuvo ginčijamas. Be to, ir V. Nesteckis neginčijo fakto, kad norint prekiauti reikalingas leidimas, kuris pagal galiojančią nustatytą tvarką išduodamas tik žemės savininkui.

Spalio 22 d. Palangos miesto savivaldybės administracija V. Nesteckiui pagal ATPK 167 str. 1 d. surašė nutarimą už tai, kad jam išnuomotame valstybinės žemės sklype buvo vykdoma prekyba, neturint Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir planavimo skyriaus laikinųjų įrenginių suderinimo, prilygstančio leidimui. V. Nesteckis kaip asmuo, kuriam valstybinės žemės sklypas, esantis J. Basanavičiaus g. 35, priklauso nuomos teise, privalėjo užtikrinti, kad komercinė veikla nurodytame sklype būtų vykdoma tik turint prekybai išduotą leidimą. Tuo pačiu nutarimu V. Nesteckiui paskirta 50 Lt bauda.

Šį nutarimą V. Nesteckis apskundė teismui. Palangos miesto apylinkės teismas šių metų kovą V. Nesteckio skundą tenkino ir panaikino Savivaldybės administracijos nutarimą bei administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukė.

 

Kreipėsi į aukštesnės instancijos teismą

Šį Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui apskundė jau Palangos miesto savivaldybės administracija.

Apeliaciniame skunde, be aukščiau išvardintų faktų, kai buvo nustatytas nelegalios prekybos atvejis, Savivaldybės administracija nurodo, užpernai gegužę Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Svajūnas Bradūnas, adresu J. Basanavičiaus g. 35,  buvo patvirtinęs bei išdavęs leidimą keturiems laikiniems prekybos įrenginiams. Leidimo prekybai iš laikinojo įrenginio šerbetu išduota nebuvo, ir kodėl V. Nesteckis nesikreipė, kad gautų leidimą prekybai šerbetu, nėra aišku, nors jau 2013-ųjų kovą jis pats kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją su prašymu, kad būtų išduotas leidimas prekybai šerbetu. Gegužės 15-ąją toks leidimas buvo išduotas, ir pernai  UAB „Šaltanosis“ V. Nesteckio sklype savo veiklą vykdė legaliai.

Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad 2012-aisiais administracinio teisės pažeidimo protokolas V. Nesteckiui ir buvo surašytas būtent dėl prekybos iš laikinojo įrenginio šerbetu, kaip asmeniui, kuriam valstybinės žemės sklypas, esantis J. Basanavičiaus g. 35, priklauso nuomos teise. Todėl jis privalėjo užtikrinti, kad komercinė veikla nurodytame sklype būtų vykdoma tik turint Palangos miesto savivaldybės išduotą leidimą prekybai.

 

Nelegali prekyba

Pasak apeliantės, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-ųjų kovą patvirtintų „Prekybos viešosiose vietose“ taisyklių punktuose nustatyta, jog taisyklės nustato bendruosius prekybos ir paslaugų teikimo Palangos miesto viešose vietose organizavimo reikalavimus, bei tai, kad taisyklių privalo laikytis visi juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir fiziniai asmenys.

Taisyklių 6 punkte nustatyta, kad viešose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be leidimo draudžiama.

Leidimus prekybai Palangos miesto savivaldybės administracija nuosavybės teise ar nuomos pagrindu valdomose (naudojamose) žemės sklypuose išduoda tik žemės sklypų savininkams bei valdytojams, bet ne prekiautojams, todėl, apeliantės manymu, pareiškėjo argumentas, jog administracinėn atsakomybėn turėjo būti patrauktas šerbeto pardavėjas yra atmestinas. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, žemės sklypas, esantis J. Basanavičiaus g. 35, priklauso Lietuvos Respublikai ir iki 2095 m. yra išnuomotas V. Nesteckiui.

Taip pat nurodoma, kad minėtose taisyklėse numatyta, kad nuosavybės teise ar nuomos pagrindu valdomose (naudojamose) žemės sklypuose laikino prekybos ar paslaugų teikimo įrenginio suderintas projektas su Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi prilygsta leidimui, t.y., asmuo, kurio nuosavybės teise ar nuomos pagrindu valdomose (naudojamose) žemės sklypuose, vykdoma prekyba, privalo pasirūpinti, kad veikla būtų vykdoma turint išduotą leidimą.

Savivaldybės administracijos įsitikinimu, V. Nesteckis nurodytos pareigos nevykdė, nesikreipė, jog būtų išduotas leidimas prekybai šerbetu, todėl jam buvo paskirta 50 Lt. Be to, pagal galiojančius įstatymus norint subnuomoti žemės sklypą prekybai, reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimas. Neteisėtai suteikdamas vietą prekiauti, V. Nesteckis neužtikrino, kad tokia prekyba jo valdomame sklype nebūtų vykdoma, o suteikdamas žemės sklypą prekybai be  NŽT sutikimo ir jos nekontroliuodamas, V. Nesteckis tapo neteisėtos prekybos organizatorius, todėl privalo ir gali atsakyti pagal ATPK 167straipsnį.

V. Nesteckis pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2014-ųjų kovo 28 d. nutarimą nepakeistą.

 

Taisykles V. Nesteckis pažeidė

Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Savinijus Katauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio pažeidimo bylą pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos

apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014-ųjų kovo 28 d. nutarimo, kuriuo patenkintas administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. Nesteckio skundas ir Palangos miesto savivaldybės administracijos nutarimas panaikintas, o administracinė byla V. Nesteckio atžvilgiu nutraukta, konstatavo, jog apeliacinis skundas tenkintinas.

Išanalizavęs administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu.  

ATPK 167 str. 1 d. numato administracinę atsakomybę už savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešose vietose taisyklių pažeidimą.

V. Nesteckiui 2012-ųjų rugsėjo 11 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 167 str. 1 d., dėl to, kad tų pačių metų liepos 8 d., 18.25 val. J. Basanavičiaus g. 35,  buvo vykdoma prekyba iš laikinojo įrenginio (šerbeto šaldytuvo), neturint suderinimo (leidimo) su Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Tokiu būdu V. Nesteckis, būdamas žemės sklypo, esančio J. Basanavičiaus g. 35, savininku neužtikrino, kad prekyba būtų vykdoma turint Palangos miesto savivaldybės išduotą suderinimą. Tokiais savo veiksmais V. Nesteckis pažeidė Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų „Prekybos viešose vietose“ taisyklių atitinkamų punktų reikalavimus. 2012-ųjų spalį Palangos miesto savivaldybės administracija V. Nesteckiui už pažeidimą, numatytą ATPK 167 str. 1 d., paskyrė 50 Lt dydžio baudą.

Teismą įtikino Palangos miesto savivaldybės administracijos išdėstyti argumentai.

 

Savivaldybė buvo teisi

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog būtent V. Nesteckis privalėjo prižiūrėti nuomos pagrindu valdomą žemės sklypą ir užtikrinti, kad jame vykdoma veikla būtų legali ir turėtų prekybai reikalingus leidimus.

Apygardos teismo vertinimu, aplinkybės, jog byloje nenustatytas laikiną įrenginį pastatęs asmuo, neatleidžia V. Nesteckio nuo administracinės atsakomybės, nes būtent jis pažeidė Prekybos viešosiose vietose taisyklių 6, 7, 7.1 punktų reikalavimus. V. Nesteckis, kaip teisėtas sklypo naudotojas, kuriame buvo vykdoma minima prekyba, privalėjo imtis priemonių, kad užtikrinti tinkamų Prekybos viešosiose vietose taisyklių vykdymą.

V. Nesteckio kaltę padarius pažeidimą, numatytą ATPK 167 str. 1 d., byloje įrodo byloje esančių duomenų visuma: administracinės teisės pažeidimo protokolas, tarnybinis pranešimas, fotonuotraukos, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, Prekybos viešosiose vietose taisyklės, V. Nesteckio paaiškinimas, liudytojų parodymai ir kita byloje esanti rašytinė medžiaga. Apeliacinis teismas, vadovaudamasis aptartais įrodymais, pripažįsta, jog įrodyta, kad V. Nesteckis pažeidė Prekybos viešosiose vietose taisyklių 6, 7, 7.1 punktų reikalavimus ir padarė ATPK 167 str. 1 d. numatytą pažeidimą.

Klaipėdos apygardos teismas birželio 13 dieną priėmė neskundžiamą nutartį  Palangos miesto apylinkės teismo 2014-ųjų kovo 28 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo byloje priimti naują nutarimą: Palangos miesto savivaldybės administracijos 2012-ųjų spalio 2 d. nutarimą palikti nepakeistą ir V. Nesteckio skundo dėl šio nutarimo panaikinimo netenkinti.


Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Teisingumo atkūrimo laukusiam Vaidotui Jankauskui po Aukščiausiojo teismo (AT) nutarties pakirto kojas – verslininkas nieko nelaimėjo, negana to, jo bylinėjimosi išlaidos dar labiau padidėjo.


Tūkstantinės baudos už draudimo vyrams ir moterims maudytis kartu nepaisymą yra vienas keisčiausių tarpukariu besimezgusios poilsiavimo kultūros atributų. Apie šią ir kitas to meto kurortavimo tradicijas rašoma leidyklos „Lapas“ išleistoje dr. Viltės Migonytės-Petrulienės monografijoje „Weekendų miestai ir priemiesčiai. Kaip buvo kuriami modernūs kurortai tarpukario (1918–1940) Lietuvoje“.


Buvusio policijos generalinio komisaro Lino Pernavo sūnus Svajūnas Pernavas nesulaukė teismo palaikymo. Vaikinas Klaipėdos apygardos teismui skundė 200 eurų baudą, kurią gavo už tai, jog Palangoje, homoseksualų pamėgtame bare, persirengusiems policijos pareigūnams pardavė alaus neleistinu laiku.


Rugsėjo mėnesį visoje Lietuvoje vyks jau tradicija tapusi saugaus eismo akcija „Apsaugok mane“. Jos iniciatorė bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Palangos miesto savivaldybe skatins eismo dalyvius būti atsargius. Savivaldybė prie Palangos miesto mokyklų esančias perėjas pažymėjo specialiu „Apsaugok mane“ ženklu, o „Lietuvos draudimas“...


Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Svajūno Bradūno, buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto, ir jo gynėjo advokato Aleksandro Jokūbausko kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 metų sausio 13 dienos nuosprendžio...


Klaipėdos apygardos teismas padėjo tašką nuo 2012-ųjų vasaros besitęsiančioje istorijoje, kai Palangos miesto savivaldybės administracija buvo skyrusi 50 Lt baudą Vincui Nesteckiui už jo valdomame sklype vykdytą komercinę veiklą, neturint tam leidimo. Užuot sumokėjęs baudą, verslininkas nusprendė bylinėtis. Bet birželio 13-ąją teismas priėmė neskundžiamą nutartį – paliko...


Atrakcionai Palangoje vos ne kasmet kaitina aistras tarp verslininkų ir miesto valdžios. Šią vasarą niekaip neišsprendžiama, ką daryti su vaikų žaidimo teritorija Vytauto gatvėje, šalia kurhauzo. Teismų maratonai tęsiasi, tačiau taškas painioje istorijoje taip ir nepadedamas.   Pasiūlė skirti baudas Šiomis dienomis pas...


Žinomas Palangos verslininkas Vidas Buzas, beveik prieš pusantrų metų avarijoje pražudęs Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigą jubiliatą Liudą Serapiną, teisme mielai vaikščiotų atbulomis – vakar teismo salėje, prieš posėdį, suko veidą į šoną, o prieš nosį išvydęs su kamera nusitaikiusį žurnalistą, puolė...


Praėjusiais metais baigęs Palangos senąją gimnaziją, palangiškis Evaldas Pumpulis nutarė išmėginti savo jėgas bei  protą studijuojant (ne studentaujant!) Danijoje. Vaikinas Kopenhagoje studijuoja marketingą ir verslo vadybą. Po keturių mėnesių mokslų, kuriuos lydėjo ilgesys gimtiems namams ir miestui, pirmakursis studentas grįžo trumpam kalėdinių atostogų į Palangą. Jis mielai sutiko...


Ketvirtadienį  į Vilnių Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) vykusi visa Palangos savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija su pirmininku Broniumi Martinkumi priešakyje namo grįžo niūrūs – 5 iš 7 komisijos nariai buvo nubausti baudomis po 800 litų.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius