Informacija apie Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto vykdymą

Palangos tiltas, 2024-02-22
Peržiūrėta
1129
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Informacija apie Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto vykdymą

Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetas Savivaldybės tarybos buvo partvirtintas 2023 m. vasario 3 d. sprendimu. Biudžete buvo numatyta 47 mln. 169,2 tūkst. eurų. Metų eigoje, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų valdytojų ir veiklos programų, Savivaldybės 2023 metų biudžetas buvo tikslintas 8 kartus – biudžeto pajamos ir asignavimai padidinti 6 437,8 tūkst. eurų.

2023 metų biudžeto pajamos

Savivaldybė 2023 metais faktiškai gavo 56 mln. 60,5 tūkst. eurų pajamų, patikslintas pajamų planas įvykdytas 104,6 proc. arba suplanuotų pajamų gauta 2 mln. 453,5 tūkst. eurų daugiau nei buvo numatyta. Pagal pajamų surinkimą, palyginti su kitomis savivaldybėmis, Palanga užėmė pirmąją vietą.

Skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2023 metais buvo nustatyta, kad Savivaldybė gaus 25 mln. 787,0 tūkst. eurų pajamų. Šie rodikliai metų eigoje Savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinami iki 27 mln. 402,4 tūkst. eurų. Faktiškai per biudžetinius metus buvo gauta 29 mln. 775,6 tūkst. eurų pajamų arba 2 mln. 373,2 tūkst. eurų daugiau nei numatyta. 

Gyventojų pajamų mokesčio gauta 24 mln. 371,5 tūkst. eurų (107,8 proc., palyginti su patikslintomis pajamomis), žemės mokesčio surinkta 1 mln. 493,1 tūkst. eurų (114,85 proc.), paveldimo turto mokesčio – 38 tūkst. eurų (126,7 proc.), nekilnojamojo turto mokesčio – 2 mln. 249,5 tūkst. eurų (100,4 proc.), nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 837,7 tūkst. eurų (111,7 proc.).

Palūkanų gauta 71,7 tūkst. eurų (730 proc.), dividendų – 20,8 tūkst. eurų. Valstybės rinkliavų 2023 m. surinkta mažiau nei planuota – 71,7 tūkst. eurų (29,2 proc., palyginti su patikslintomis pajamomis), pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto siekė 193,4 tūkst. eurų (214,9 proc.), kitos neišvardintos pajamos – 463,4 tūkst. eurų (339,2 proc.).

2023 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 15 mln. 55,9 tūkst. eurų valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų. Metų eigoje šis planas buvo patikslintas iki 18 mln. 156,2 tūkst. eurų, o faktiškai gauta – 17 mln. 474,2 tūkst. eurų, t. y. gauta 96,2 proc. arba 682,0 tūkst. eurų mažiau nei planuota patikslinus pajamas.

Speciali tikslinė dotacija siekė 9 mln. 522,5 tūkst. eurų (99 proc. patikslintų pajamų), dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 3 mln. 67,5 tūkst. eurų (48,3 proc.), kitos dotacijos – 4 mln. 884,2 tūkst. eurų (93,8 proc.).

Kitų Savivaldybė biudžeto pajamų gauta 8 810,7 tūkst. eurų arba šių pajamų planas įvykdytas 109,5 proc. Iš jų vietinės rinkliavos surinkta 4 mln. 219,1 mln. eurų (113 proc. planuotų patikslintų pajamų), pajamos už prekes ir paslaugas siekė 4 mln. 281,1 tūkst. eurų (106 proc.), Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos – 130,9 tūkst. eurų (167,8 proc.), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 179,6 tūkst. eurų (89,8 proc.).

Skoliniai įsipareigojimai

Palangos miesto savivaldybė 2023 m. iš viso prisiėmė skolinių įsipareigojimų 1 mln. 652,9 tūkst. eurų, įvykdyta įsipareigojimų už 1 mln. 37,9 tūkst. eurų. Skolinimosi limitas nebuvo viršytas. Šios lėšos skirtos atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti (7 saulės elektrinių įrengimo ant savivaldybei priklausančių pastatų arba nuotolinių saulės elektrinių įrengimo darbams. Saulės elektrinės bus įrengtos ant V. Jurgučio progimnazijos, l. d. „Žilvinas“Globos namų pastatų stogų, nuotolinės saulės elektrinės bus įrengtos Savivaldybės (Vytauto g. 112), Palangos miesto baseino, Sporto centro arenos bei Botanikos parko administracinio pastatams), dalis pasiskolintų lėšų skirta miesto gatvių apšvietimui atnaujinti (į energiją taupančius pakeisti gatvių šviestuvus, taip pat – pakeisti atramas bei kabelines linijas) ir kitiems miesto infrastruktūros objektams. 

Savivaldybės įsiskolinimų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 mln. 542,2 tūkst. eurų. Miesto savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 mln. 193,3 tūkst. eurų. 

Biudžeto asignavimai

2023 m. biudžeto asignavimai (kartu su panaudotomis 2022 m. biudžeto lėšų likučio ir ilgalaikės paskolos lėšomis) sudarė 56 mln. 612,9 tūkst. eurų, kurie skirti dešimčiai veiklos programų finansuoti. Iš jų švietimui skirta 20 mln. 140,7 tūkst. eurų (35,6 proc. visų asignavimų), komunaliniam ūkiui ir aplinkos apsaugai – 10 mln. 364,8 tūkst. eurų (18,3 proc.), ekonomikai – 9 mln. 251,9 tūkst. eurų (16,3 proc.), kultūrai – 4 mln. 997,6 tūkst. eurų (8,8 proc.), valstybės paslaugoms ir viešajai tvarkai – 5 mln. 461,7 tūkst. eurų (9,7 proc.), sveikatos ir socialinei apsaugai – 6 mln. 396,2 tūkst. eurų (11,3 proc.).

Daugiausiai biudžeto asignavimų buvo panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 24 mln. 256,1 tūkst. eurų (42,8 proc.), prekėms ir paslaugoms – 14 mln. 87,9 tūkst. eurų (24,9 proc.), materialiajam turtui įsigyti ir sukurti – 10 mln. 990,5 tūkst. eurų (19,4 proc.), socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3 mln. 552,9 tūkst. eurų (6,3 proc.). 

Miesto savivaldybės 2023 m. finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų grąžinimas) vykdymo išlaidos sudarė 1 mln. 12,8 tūkst. eurų. 

Biudžeto asignavimai (be 2022 m. biudžeto likučio ir gautos ilgalaikės paskolos lėšų) sudarė 50 mln. 125,7 tūkst. eurų. 

 

Palangos miesto savivaldybės inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės taryba patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinį.


Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetas Savivaldybės tarybos buvo partvirtintas 2023 m. vasario 3 d. sprendimu.



9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 46-asis posėdįis įvyks 2023 m. kovo 29 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A. Jam pateikta 70 klausimų.


Palangos miesto savivaldybės taryba 2023-2027 metais

"Palangos tilto" informacija, 2023 03 23 | Rubrika: Miestas

Skelbiame naujosios, 2023-2027 metų, Palangos miesto savivaldybės Tarybos sudėtį. Ji dar gali keistis, nes neaišku, ar į Tarybą išrinkti politikai neužims vicemerų postų.


Pradedamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas.


Išnagrinėję Palangos miesto Strateginį veiklos 2021-2023 m. planą bei jo pagrindu sudarytą biudžeto projektą Palangos socialdemokratai įžvelgė esminių jų spragų, todėl nusprendė biudžeto projektui nepritarti.


Kodėl, anot Tarybos politinei daugumai oponuojančios Elenos Kuznecovos, savivaldybėje jau dirba net trys viešųjų ryšių specialistai? Diskusija apie tai ir kvietimas visiems palangiškiams teikti pasiūlymus dėl savivaldybės 2018-ųjų metų biudžeto buvo bene pagrindiniai vakar įvykusio Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdžio akcentai.


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Palangos miesto savivaldybės biudžeto planas 2014 m. buvo įvykdytas 102 procentais – viršplaninių pajamų praėjusiais metais gauta 1,6 mln. litų. Šios lėšos pateko į 2015 m. miesto biudžetą bei bus panaudotos Savivaldybės paimtų paskolų investiciniams projektams finansuoti grąžinimui.    


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius