Mokesčių inspekcija gyventojams parengė išsamesnes pajamų deklaracijas

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-03-21
Peržiūrėta
2186
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

E. Kuznecova, O Gaudutienė, S. Bagdonienė pristatė mokesčių deklaravimo sistemos naujoves.
E. Kuznecova, O Gaudutienė, S. Bagdonienė pristatė mokesčių deklaravimo sistemos naujoves.

Nuo antradienio Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) jau yra suformuota 1,5 mln. preliminarių gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijų. Pernai jų buvo 920 tūkst. Palangiškiams primenama, kad šiemet daugiau miestiečių įgijo prievolę deklaruoti pajamas, reikės patiekti pažymas apie sudarytus sandorius grynaisiais, esama ir daugiau naujovių.

Padaugėjo privalančių deklaruoti

Apie visas naujoves žurnalistams trečiadienį pasakojo Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokėtojų skyriaus Palangos poskyrio vedėja Elena Kuznecova bei skyriaus vyresniosios specialistės Ona Gaudutienė bei Stanislava Bagdonienė, minėjusios, jog jau antradienį aptarnauti pirmieji trisdešimt miestiečių, ir pakvietusios palangiškius neatidėti pajamų ir turto deklaravimo iki pat jo termino pabaigos – gegužės 2-osios.
E.Kuznecova priminė, kas turi deklaruoti pajamas ir turtą ir nurodė, jog šiemet dar daugiau žmonių įgijo prievolę deklaruoti pajamas ir turtą.
Iki šių metų gegužės 2 d. pajamas bei turtą privalo deklaruoti valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje, ir jų šeimos nariai.
„Metines pajamų deklaracijas privalo pateikti individualiai dirbantys gyventojai, tai yra tie, kurie VMI buvo įregistravę individualią veiklą pagal pažymą arba įsigiję verslo liudijimą – nesvarbu gavo jie pajamų, ar ne, - taip pat gautas pajamas deklaruoti privalo ūkininkai ir jų partneriai.“,- sakė E.Kuznecova.
Ji priminė, kad pernai ši prievolė atsirado kredito įstaigų vadovai ir jų šeimos nariams, žiniasklaidos priemonių vadovams, finansininkams ir jų šeimos nariams, ūkininkams, jeigu jų pajamos viršija dešimt tūkstančių litų, taip pat tiems gyventojams, kurie politinės kampanijos dalyviui ar dalyviams per praėjusius metus paaukojo daugiau kaip 40 Lt.
„Šiemet turtą privalančių deklaruoti gyventojų sąrašas papildytas. Deklaracijas pateikti privalo valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir jų pavaduotojai bei išvardintas pareigas einančių asmenų šeimų nariai“, sakė E.Kuznecova.

Daugiau informacijos ir elektroninių paslaugų

Šiemet EDS preliminarios deklaracijos bei pažymos forma nesikeičia, tačiau gyventojų patogumui VMI papildomai įkėlė kur kas daugiau informacijos: deklaruojantieji ras išsamesnę informaciją apie metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį, dėl kurio anksčiau kildavo daug neaiškumų, paprasčiau pajamas deklaruos ūkininkai, individualią veiklą vykdę gyventojai, mokėtojams pateikta informacija apie ankstesnių metų neatliktas prievoles.
E.Kuznecova pabrėžė, jog VMI, įvertinusi trečiųjų šaltinių duomenis, gyventojams suskaičiavo ir preliminariosiose deklaracijose pateikė informaciją apie metinį papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį (MPNPD) tėvams, kurių vaikai 2012 m. buvo vyresni nei 18 metų ir mokėsi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, taip pat išsiskyrusiems, nesusituokusiems ar vienišiems asmenims, auginantiems vaikus.
„Taip pat papildomai įkelti duomenys apie gyventojų gautas B klasės pajamas: individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios bendrijos gautos pajamos, priskiriamos susijusioms su darbo santykiais, pajamos iš žemės ūkio veiklos, tiesioginės išmokos bei kitos individualios veiklos pajamos“, - sakė E.Kuznecova.
EDS esančias pažymas VMI papildė informacija, aktualia smulkiesiems verslininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimą. Pažymoje gyventojai ras informaciją apie didesnes kaip 15 500 Lt pajamas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos, nuo 2012 m. gegužės 1 d. gautas iš juridinių asmenų, nurodant, kaip tokia informacija turi būti įrašyta deklaracijoje, taip pat visą susijusią informaciją dėl pridėtinės vertės mokesčio.
Siekiant atkreipti gyventojų dėmesį į jų praeityje neatliktus ar neužbaigtus veiksmus, pažymoje papildomai pateikiama informacija ir apie gyventojo ankstesniais metais nepateiktas ar nepatikslintas deklaracijas, nepateiktus duomenis pagrindžiančius dokumentus.
E.Kuznecova atkreipė dėmesį, kad yra atnaujinta VMI svetainė, kur numatoma teikti daugiau nei anksčiau elektroninių paslaugų – viso 46. Pasak vedėjos, gyventojai praktiškai neišeidami iš namų gali pasitikrinti duomenis, pateikti prašymus, deklaruoti ir sumokėti mokesčius, elektroniniu būdu palengvinta ir galimybė išsiimti verslo liudijimus ir kt.
Be to, atsirado speciali paskirtis VMI „Facebook“ profilyje norintiems pasitikrinti ar yra prievolė teikti deklaracijas.
Beje, pažymėtina, jog pernai apie 90 proc. palangiškių pateikė metines pajamų deklaracijas elektroniniu būdu. Poskyrio vedėja E.Kuznecova paragino palangiškius labiau naudotis VMI elektroninėmis paslaugomis ir teikti deklaracijas šiuo būdu.

Teks deklaruoti sandorius

Dar viena naujovė, kuri įvedama siekiant kontroliuoti, kad nebūtų neteisėtai įgyjamas turtas - iki gegužės 2 dienos gyventojai turi pranešti VMI apie sudarytus sandorius grynaisiais ir užpildyti ir pateikti atitinkamos formos pranešimą.
Gyventojams teks pateikti VMI informaciją apie jų sudarytus sandorius, kurie atitinka visas šias sąlygas: gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų - įskaitant pasiskolintas - iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų; asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų; sandoriai nėra notarinės formos ir gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

Gali susigrąžinti dalį mokesčio

Vyresniosios specialistės O.Gaudutienė ir S.Bagdonienė priminė, kad gyventojai, norintys susigrąžinti dalį 2012 m. patirtų išlaidų, taip pat turėtų pateikti metinę pajamų deklaraciją. Pasinaudoti GPM lengvata gali tie gyventojai, kurie 2012 m. mokėjo gyvybės draudimo, pensijų įmokas, taip pat už pirmas studijas ar pirmą profesinį mokymą, palūkanas už vieną iki 2008 m. gruodžio 31-osios paimtą būsto kreditą. Tokia galimybe taip pat gali pasinaudoti tie gyventojai, kurie praėjusiais metais mokėjo 15 proc. GPM ir tie, kurie pasinaudojo per mažu ar visai nesinaudojo neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (NPD).
Tačiau dera atkreipti dėmesį, jog tie gyventojai, kurie pasinaudojo per dideliu NPD, turėtų pateikti deklaraciją bei mokestį sumokėti.
Gyventojams, pateikusiems teisingas deklaracijas elektroniniu būdu, mokesčio permokos turi būti grąžintos iki liepos pabaigos. Permokos teisingai pateikusiems deklaracijas elektroniniu būdu bus pradėtos grąžinti jau balandžio pradžioje, o tiems gyventojams, kurie pildys popierines deklaracijas, įstatymo numatyta tvarka – iki liepos 31 d.
Paminėtina, jog už 2011-uosius palangiškiams buvo grąžinta 1 mln. 303 tūkst. GPM permokų.

Parama – ir partijoms, ir „Penkioms pėdutėms“

Pernai buvo įsigaliojusi naujovė – gyventojai galėjo paremti ne tik visuomenines organizacijas, fondus ir kt. paramos gavėjus, skirdami jiems iki 2 proc. pajamų mokesčio dalies, bet ir iki 1 proc. – politinėms partijoms. Beje, kaip ir pernai, žmogus, nusprendęs, kad tą patį paramos gavėją nori remti ilgesnį laikotarpį, iki gegužės 2 dienos galės pateikti tik vieną prašymą, o parama bus skiriama tiek metų, kiek bus nurodyta prašyme. Maksimalus terminas – 5 metai. Norėdami nutraukti paramą, tai galės padaryti pateikdami patikslintą prašymą iki rugpjūčio 20 dienos.
Paskaičiuota, kad per praėjusius metus palangiškiai parėmė 11 politinių partijų, kurioms buvo pervesta 25 tūkst. 141 Lt.
Pasak specialisčių, 2 proc. pajamų mokesčio dalies Palangos gyventojai skirdavo ne vien lopšeliams – darželiams bei kitoms švietimo įstaigoms bei parapijoms, bet ir „Bėdų turgui“, gyvūnų globos draugijai „Penkios pėdutės“, „Marijos radijui“.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) informuoja, kad Palangos m. gyventojai, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą, tačiau nepateikė pajamų deklaracijų, šiomis dienomis per  Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) sulauks priminimų. 


Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) informuoja, kad jau apskaičiuotas mokėtinas žemės mokestis už 2020 m. Palangos m. privačios žemės savininkams. Išsamias deklaracijas galima rasti VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje deklaravimas.vmi.lt. Mokesčio sumas gyventojai taip pat gali sužinoti ir prisijungę prie „Mano VMI“ sistemos...


Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad pajamas iki liepos 1 d. privalo deklaruoti gyventojai, pernai vykdę individualią veiklą – pagal pažymą ar su verslo liudijimu. Pasyviausiai deklaracijas teikia smulkieji verslininkai iš Palangos, Klaipėdos m. bei Klaipėdos raj. ir Rietavo raj. savivaldybių.


2016 m. kovo 15 d. visoje Lietuvoje startavo gyventojų pajamų ir turto deklaravimas (GMP). Apie deklaravimo naujoves pasakojo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (KAVMI) Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Palangos poskyrio vedėja Elena Kuznecova bei vyresnioji specialistė Stanislava Bagdonienė.


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) šiandien Elektroninio deklaravimo sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt) pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas 1,6 mln. šalies gyventojų. Deklaruoti pajamas iki gegužės 4 dienos privalo tie gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą ar gavo kitų...


Praėjusiais metais VMI sulaukė per 980 tūkst. pajamų deklaracijų (už 2013 metus), gyventojai deklaravo sumokėti 214 mln. litų GPM bei susigrąžinti 225 mln. litų, taip pat mokesčių mokėtojai nurodė turį sumokėti beveik 18 mln. litų bei paprašė susigrąžinti 2,6 mln. litų per daug sumokėtų privalomojo sveikatos draudimo įmokų.


Nuo trečiadienio Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) jau yra parengtos preliminarios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijos bei pajamoms deklaruoti skirtos pažymos. Dera pabrėžti, jog elektroninio deklaravimo sistema gyvuoja jau 10 metų, o per šį laiką ja pasinaudojančių asmenų procentas šalyje išaugo nuo 6,2 proc....


Palangos gyventojams jau grąžinamos pajamų mokesčio permokos  1

Laima DOMARKIENĖ Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, 2013 04 11 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) informuoja, kad gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis pasinaudojusiems gyventojams, teisingai elektroniniu būdu pateikusiems pajamų mokesčio deklaracijas, pradėtos grąžinti pajamų mokesčio permokos. Palangos m. apie 0,3 tūkst. gyventojų trečiadienį pervesta per 0,1 mln. litų.


Nuo antradienio Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) jau yra suformuota 1,5 mln. preliminarių gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijų. Pernai jų buvo 920 tūkst. Palangiškiams primenama, kad šiemet daugiau miestiečių įgijo prievolę deklaruoti pajamas, reikės patiekti pažymas apie sudarytus sandorius grynaisiais, esama ir daugiau...


Gyventojų pajamų ir turto deklaravimo naujovės

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 03 30 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija ir vietos mokesčių administratorius – Palangos skyrius spaudos atstovus supažindino su gyventojų pajamų, turto deklaravimo naujovėmis. Pristatyme dalyvavo Klaipėdos AVMI viršininko pavaduotoja Gražina Rimkienė, Palangos skyriaus vedėja Aldona Kaminskienė, Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Barkienė...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius