Pigiausių verslo liudijimų kainos kris nuo 1440 iki 120 litų metams

Ugnė RAUDYTĖ, 2010-11-09
Peržiūrėta
2033
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Verslo liudijimai Palangoje yra populiarūs, ypatingai vasaros sezono metu. Kaip teigė Palangos biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė, šiais metais minimalus verslo liudijimo mokestis už metus buvo 1440 litų. „Kaina priklauso nuo to, kokią veiklą nori vykdyti žmogus. Jei tai nuoma, tuomet žmogaus pajamos yra didesnės, todėl automatiškai ir verslo liudijimas kainuoja brangiau, jei tai yra mažiau populiari verslo sritis, tuomet verslo liudijimas kainuos mažiau“, - pasakojo R. Garadauskienė. Jei savivaldybės Taryba patvirtins, kitais metais verslo liudijimų kainos rekordiškai sumažės – kai kurie kainuos vos 120 litų metams.

 

Gali įsigyti kelis verslo liudijimus

 

Klaipėdos  apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) duomenimis, 2010 metų sausio-spalio mėnesiais įvairioms veikloms Klaipėdos apskrityje gyventojai yra įsigiję per 15,2 tūkstančių verslo liudijimų. „Iš jų Palangos mieste buvo įsigyta per 2 tūkstančius verslo liudijimų, o Klaipėdos mieste – apie 7 tūkstančius verslo liudijimų. Palyginimui, 2009 metų sausio-spalio mėnesiais Klaipėdos apskrityje gyventojai įsigijo virš 14,8 tūkstančių verslo liudijimų. Iš jų Palangos mieste – virš 1,9 tūkstančių verslo liudijimų, Klaipėdos mieste – per 6,9 tūkstančių verslo liudijimų“, - informavo Klaipėdos AVMI viršininko pavaduotojas Andrej Cukanov.

Anot jo, gyventojas gali įsigyti kelis ar keliolika skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų. Jei gyventojas nori verstis į sąrašą nepatenkančia veikla, tai jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą (pvz.: steigti įmonę ar registruoti individualią veiklą).

Tuo atveju, jei gyventojas vykdo kitokią, nei verslo liudijime nurodyta, veiklą, jam pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas atsiranda prievolė sumokėti pajamų mokestį nuo verslo liudijime nenurodytos veiklos rūšies gautų pajamų.

„Už verslo liudijimus sumokėta gyventojų pajamų mokesčio suma Klaipėdos apskrityje – apie 2,2 milijonų litų. Palangos mieste – per 360 tūkstančių litų, o Klaipėdos mieste – per 1,1 milijonų litų. Už verslo liudijimus sumokėta gyventojų pajamų mokesčio suma 2009 metų sausio-spalio mėnesiais Klaipėdos apskrityje – per 3,2 milijonų litų. Palangos mieste – per 309 tūkstančių litų, Klaipėdos mieste – apie 1,7milijonų litų“,  - pasakojo A. Cukanov.

 

Taryba priims sprendimą dėl įkainių

 

Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo vykdomoje individualioje veikloje turi teisę dalyvauti: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas. Šie asmenys gali dalyvauti veikloje tik tada, jeigu jie yra įrašyti gyventojui išduotame verslo liudijime.

„Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena“, - aiškino A. Cukanov.

Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustato kiekviena savivaldybės taryba atskirai kiekvienai veiklos rūšiai ar jos porūšiui, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis. Savivaldybės tarybos nustatytas fiksuotas pajamų mokesčio dydis 2010, 2012 ir vėlesniais metais negali būti mažesnis nei 1440 litų, 2011 metais – nei 120 litų.

„Lapkričio mėnesį bus posėdis, kuriame spręsime, kokie bus įkainiai 2011 metais. Viena aišku, kad minimalus verslo liudijimo mokestis bus 120 litų visiems metams“, - komentavo Palangos biudžeto skyriaus vedėja R. Garadauskienė.

 

Numatytos ir lengvatos

 

Verslo liudijimams įsigyti yra taikomos lengvatos. 50 procentų pigiau verslo liudijimus gali įsigyti pensininkai, neįgalūs asmenys, tėvai, auginantys tris ir daugiau vaikų, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena), bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams, taip pat bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose

„2010 metų sausio-spalio mėnesiais pritaikyta lengvatų suma – per 1,2 milijonų litų. Palangos mieste – apie 200 tūkstančių litų, Klaipėdos mieste – apie 670 tūkstančių litų. Praėjusiais metais pritaikyta lengvatų suma buvo apie 1,8 milijonų litų. Palangoje – per 640 tūkstančių litų, Klaipėdos mieste – per 770 tūkstančių litų“, - informavo Klaipėdos AVMI viršininko pavaduotojas A. Cukanov.

 

Galima užsisakyti ir internetu

 

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nesilaikantiems Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų taikoma atsakomybė, numatyta administraciniame teisės kodekse. Už komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus bauda – nuo 500 litų iki 2000 litų, už deklaracijos pateikimo tvarkos pažeidimą, mokesčių vengimą – įspėjimas arba bauda nuo 200 litų iki 4000 litų, už apskaitos taisyklių pažeidimus – bauda nuo 100 litų iki 40000 litų.

„Šiais metais sausio-spalio mėnesiais administracinės nuobaudos už ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimus bei mokesčių vengimą skirtos 256 asmenims Klaipėdos apskrityje, už apskaitos taisyklių pažeidimus – 62 asmenims, už komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus – 55 asmenims“, - dėstė Klaipėdos AVMI viršininko pavaduotojas A. Cukanov.

Klaipėdos AVMI atkreipia dėmesį į naujovę: „Siekiant, jog teikiamos paslaugos būtų kuo patogesnės mokesčių mokėtojams, o administracinė našta verslininkams mažėtų, gyventojui, pageidaujančiam įsigyti verslo liudijimą, užtenka atvykti užpildyti prašymą – verslo liudijimą VMI išsiųs elektroniniu paštu. Taip pat gyventojui pageidaujant, VMI galės pakartotinai atsiųsti elektroniniu paštu jo verslo liudijimo nuorašą. Verslo liudijimus VMI taip pat, kaip ir anksčiau, įprasta tvarka išduos ir teritoriniuose padaliniuose“, - informavo apie naujovę A. Cukanov.

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Verslo vykdymas visada yra daugiau ar mažiau rizikingas, sako buhalterinės apskaitos, mokymų ir konsultacijų bendrovės „Žinius“ steigėja ir direktorė Rūta Ūsaitė-Duonielienė.  Tam, kad geriau suprastumėte rizikas ir pasirinktumėte tinkamą verslo formą, ji siūlo įsigyti video seminarą „Pradedu savo verslą: kurią verslo formą pasirinkti?“  www.zinius.lt – galėsite patys atlikti verslo...


„Kodėl už savivaldybių ir valstybių lėšas pastatyti objektai turi pereiti į privačias rankas ir kas nenorėtų turėti verslo, kur nereikia investuoti?“ – retorinį klausimą kėlė Palangos meras Šarūnas Vaitkus. 


Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Palangos kurorto verslo skyrius šiemet švenčia savo 20-metį. „Profesinis mokymas Lietuvoje išgyvena tikrą atgimimą. Tą liudija kasmet vykstančio bendrojo priėmimo rezultatai bei augantis stojančiųjų skaičius. Didžiausias ir populiariausias Lietuvoje – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, kuris turi ir...


Finansų ministerija pokyčius planuoja ir tiems, kurie nuomoja butus. Finansų ministerija pateikė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma, kad su verslo liudijimu būtų nuomojamas tik vienas butas. Jd


Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) pastebi augančią verslo liudijimų apgyvendinimo paslaugoms paklausą: verslo liudijimų patalpų nuomos ir apgyvendinimo paslaugoms teikti pajūrio kurortuose šiemet įsigyta 10 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Verslo liudijimus „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų“...


Nuo sausio pirmosios dirbantiesiems su verslo liudijimais vėl kyla mokesčiai, nes įsigaliojo lapkričio 29 d. Palangos miesto tarybos priimtas sprendimas, kuriuo nustatyti nauji fiksuoti gyventojų pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2013 metams vykdomai veiklai. Tiesa, tokio šoko, kurį vadinamiesiems patentininkams teko patirti pernai, kai Vyriausybės...


VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Kurorto verslo skyrius surengė konkursą-parodą „Su gintarinėm Šv. Kalėdom, Palanga!“


Verslo liudijimai Palangoje yra populiarūs, ypatingai vasaros sezono metu. Kaip teigė Palangos biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė, šiais metais minimalus verslo liudijimo mokestis už metus buvo 1440 litų. „Kaina priklauso nuo to, kokią veiklą nori vykdyti žmogus. Jei tai nuoma, tuomet žmogaus pajamos yra didesnės, todėl automatiškai ir verslo liudijimas kainuoja brangiau, jei...


„Palangos line“ įdiegtas E-verslo sprendinys

Rasa GEDVILAITĖ, 2010 08 24 | Rubrika: Miestas

Reabilitacijos centras „Palangos linas“ šiemet rugpjūčio mėnesį baigė įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą Ekonomikos augimo veiksmų programą, kuria buvo siekta padidinti produktyvumą, įdiegiant įmonės poreikiams pritaikytą E-verslo sprendinį. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicija į šią programą siekia iki 50 procentų lėšų ir sudaro 94 tūkst. 915 litų.


Kitąmet mokesčiai dar labiau patuštins smulkiųjų verslininkų kišenes, nes minimalus fiksuoto pajamų mokesčio dydis verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams Palangos miesto savivaldybės teritorijoje negali būti mažesnis kaip 1440 litų. Šis mokestis bus tvirtinamas artimiausiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius