Skolininkams „Palangos vandenys“ – dėmesingi, bet teismai – negailestingi

Linas JEGELEVIČIUS, 2015-11-05
Peržiūrėta
2122
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Skolininkams „Palangos vandenys“ – dėmesingi, bet teismai – negailestingi

Vandens Palangoje – daug ir labai geros kokybės, bet šis natūralus gamtos turtas – anaiptol ne dovana kiekvienam vandens vartotojui. UAB „Palangos vandenys“ galvos skausmas – nesąžiningi ar neišgalintys už vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą susimokėti klientai. Nors bendrovė turi įstatymo galias atjungti vandenį ar kanalizaciją nesąžiningiausiems, tokia teise pasinaudojama itin retai. „Esame humaniški, bet tai neatleidžia vandens vartotojų nuo prievolių – laiku sumokėti už paslaugą“, – sako UAB „Palangos vandenys“ klientų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja skolų prevencijai Kristina Kvietkuvienė. Ji atsakė į „Palangos tilto“ klausimus.
– Kiek šiai dienai UAB „Palangos vandenys“ turi skolininkų? Juridinių ir fizinių asmenų?
– UAB „Palangos vandenys“ savo skolininkus segmentuoja pagal įsiskolinimo sumos dydį, mokumą ir skolos terminą.
Skolų išieškojimo prevencinės priemonės taikomos, kai skola didesnė nei 70 eurų. Jei vartotojo (abonento) įsiskolinimas yra 5 eurai, skola tikrai nebus išieškoma teisme. Žinoma, viskas priklauso ir nuo termino – vartotojas (abonentas), kurio įsiskolinimas mažas, tačiau trunka ilgiau kaip 6 mėnesius, atkreips dėmesį kaip galimai būtinas išieškoti.
Šiuo metu tiek fizinių tiek juridinių asmenų, kurie skolingi už suvartotą geriamąjį vandenį ir buitinių nuotekų šalinimą yra nepilnai 1,5 procento visų esamų vartotojų (abonentų).
– Kas yra laikoma skola?
– Skola yra piniginė prievolė, kuri atsiranda už UAB „Palangos vandenys“ suteiktas paslaugas, t.y., geriamojo vandens tiekimą ir buitinių nuotekų šalinimą. Įstatymų numatyta tvarka vartotojas (abonentas) privalo atsiskaityti su UAB „Palangos vandenys“ iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, paskutinės dienos. Praleidus atsiskaitymui skirtą terminą, skaičiuojami 0,02 procentų dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
– Kokia yra „Palangos vandenys“ skolų išieškojimo procedūra?
– Jei vartotojas (abonentas) vėluoja atsiskaityti su UAB „Palangos vandenys“ ilgiau kaip 45 dienas, skaičiuojant nuo paskutinės atsiskaitymui skirtos dienos, vartotojui (abonentui) siunčiamas įspėjimas apie susidariusį įsiskolinimą, o esant galimybei stengiamasi susisiekti telefonu ir išsiaiškinti priežastis, kodėl yra vėluojama atsiskaityti.
Jei vartotojas (abonentas) neatsako į įspėjimą telefonu ar raštu, registruotu paštu siunčiama pretenzija apie susidariusį įsiskolinimą. Nesulaukus jokių veiksmų iš vartotojo (abonento) skolai apmokėti ar sumažinti, kreipiamasi į teismą ir skola išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka.
– Nuo ko skolų išieškojimo procedūra priklauso?
– Skolų išieškojimo procedūra priklauso nuo paties vartotojo (abonento). UAB „Palangos vandenys“ visada taiko lankstų skolų išieškojimo modelį, todėl kiekvienam, laikinai susidūrusiam su finansinėmis problemomis, yra siūloma sudaryti skolų išmokėjimo grafiką ar skolą padengti dalimis.
Pati sudėtingiausia ir ilgiausiai trunkanti procedūra yra tuomet, kai nežinoma skolininko gyvenamoji vieta ir nėra nurodyto pasikeitusio kontakto. Tuomet, net teismui priteisus įsiskolinimą, sprendimas skelbiamas viešai, nes nėra galimybės įteikti procesinių dokumentų asmeniškai skolininkui. Pasitaiko atvejų, kad skolininkas sužino apie savo skolą tik tuomet, kai UAB „Palangos vandenys“ jau kreipiasi į antstolius ir skola išieškoma antstolių pagalba.
Todėl primygtinai rekomenduojame vartotojams (abonentams) nurodyti tikslius savo gyvenamosios vietos duomenis, pasikeitusį telefono numerį bei elektroninį paštą, kad UAB „Palangos vandenys“ darbuotojams nekiltų problemų norint Jus informuoti ar įspėti.
– Kokios skolos už vandenį išieškojimo priemonės Palangoje yra veiksmingiausios?
– Visuomet veiksmingiausias yra susitarimas tarp UAB „Palangos vandenys“ ir vartotojo (abonento). Kartais tenka kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo teismo keliu. Dažniausiai teismui patenkinus ieškinį dėl skolos išieškojimo, vartotojas (abonentas) greitai padengia savo skolą ir tolesnių veiksmų UAB „Palangos vandenys“ nesiima. Į antstolių kontorą tenka kreiptis tik labai retais atvejais.
– Ar skolininkas, pateikęs svarias priežasties, gali būti laikinai atleidžiamas nuo mokesčio už vandenį? Už delspinigių mokėjimą?
– UAB „Palangos vandenys“ visada vadovaujasi humaniškais principais ir esant problemai (įvykus vandentiekio avarijai, esant sunkiai finansinei būklei ir pan.) siūlo tartis. Skolų išmokėjimo grafiką galima sudaryti net iki 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau nepamirštant mokėti už einamuosius mėnesius. Taip pat žodiniu susitarimu galima skolą mokėti dalimis per du kartus.
Delspinigiai – vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, jų taikymas skatina skolininką laiku įvykdyti prievolę. Netesybos taip pat padeda kompensuoti nuostolius, UAB „Palangos vandenys“ patiriamus dėl to, kad skolininkas, praleidęs atsiskaitymų terminą, naudojasi UAB „Palangos vandenys“ priklausančiomis lėšomis.
Todėl delspinigių skaičiavimo politika yra griežta. Nuo jų neatleidžiamas niekas, nepaisant to, kad yra sudarytas skolų išmokėjimo grafikas, delspinigiai ir toliau skaičiuojami nuo likusios skolos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną.
– Susikaupė skola. Ką patartumėte daryti?
– Susidarius skolai visuomet būtina susisiekti su UAB „Palangos vandenys“ klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja skolų prevencijai Kristina Kvietkuviene, tel. 8 (460) 30 548, arba su klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Aldona Martinkute, tel. 8 (460) 30 547.
Kiekvienu atveju individualiai aptariamos atsiskaitymo galimybės ir sąlygos.
– Ar „Palangos vandenys“ taiko kaip prevencinę priemonę skolininkams paslaugos nutraukimą? Kiek ji buvo taikyta 2014 metais? 2015 metais? Ar ji taikoma ir fiziniams asmenims?
– 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 990 patvirtintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų 32.2 punktas suteikia vandens tiekėjui galimybę nutraukti geriamojo vandens tiekimą vartotojui (abonentui), kuris neatsiskaito už suvartotą geriamąjį vandenį bei buitinių nuotekų tvarkymą.
Tai yra drastiška priemonė ir UAB „Palangos vandenys“ tik ypač retais atvejais naudojasi šia įstatymų suteikta galimybe. Kartais pakanka įspėti vartotoją (abonentą) apie planuojamą vandens tiekimo sustabdymą ir skola būna sumokėta. Per metus galima įvardyti ne daugiau kaip 5 vandens atjungimo atvejus tiek vartotojams, tiek abonentams kartu sudėjus, dėl susidariusios skolos.
– Kiek šiai dienai „Palangos vandenys“ turi beviltiškų skolų? Kiek jų buvo nurašyta 2014 metais?
– Beviltiškas skolas apibrėžia 2014 m. gruodžio 5 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-434 patvirtinta beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarka. Didžiąją dalį beviltiškų skolų sudaro bankrutavusių ir teismo sprendimu likviduotų įmonių skolos.
Du kartus metuose UAB „Palangos vandenys“ peržiūri skolininkų sąrašą ir klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja skolų prevencijai teikia prašymą įmonės direktoriui dėl beviltiškų skolų nurašymo vadovaujantis įstatymais nustatyta tvarka.
– Kokia procentinė dalis skolų už vandenį Palangoje išieškoma ikiteismine ir teismine tvarka?
– Ikiteismine tvarka išieškoma didžioji dalis skolų. Dažnai vartotojams (abonentams) pakanka priminti telefonu ar išsiuntus įspėjimą apie susidariusią skolą ir maždaug 70-75 procentai vartotojų (abonentų) įsiskolinimą padengia 2 mėnesių laikotarpiu.
Nesulaukus teigiamų veiksmų po įspėjimo, registruotu paštu siunčiama pretenzija. Po gautos pretenzijos maždaug 20-25 procentai vartotojų (abonentų) sumoka įsiskolinimą.
Ir tik tada kreipiamasi į teismą dėl skolos išieškojimo, kas sudaro ne daugiau 10 procentų visų skolų. Į antstolius kreipiamasi dar rečiau – iki 3 procentų visų skolų.
Teisminiai ginčai su juridiniais asmenimis (abonentais) yra gana reti. Dažniausiai į teismą kreipiamasi dėl fizinių asmenų skolos išieškojimo. Kaip jau minėta teismai sudaro tik iki 10 procentų skolų išieškojimo. Teismo bylų skaičius tiek 2014 metais, tiek 2015 metais liko nepakitęs.
UAB „Palangos vandenis“ teisminiame procese atstovauja klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja skolų prevencijai Kristina Kvietkuvienė.
Teismas visada priima teigiamą sprendimą vandens tiekėjo naudai (dėl skolos išieškojimo), nes vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu už suteiktas paslaugas vartotojas (abonentas) privalo atsiskaityti.
– Kas būdinga vandens skolininkams Palangoje?
– Palangoje didelė problema yra su vartotojais (abonentais), kurie nekilnojamuoju turtu disponuoja tik vasaros sezonu, išvažiuodami jie dažnai deklaruoja vandens apskaitos prietaiso rodmenis, tačiau nesulaukia kitą mėnesį siunčiamos sąskaitos ir išvažiuoja galvodami, kad viską yra atsiskaitę.
Todėl norime paprašyti: išvažiuodami ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, susisiekite su UAB „Palangos vandenys“, praneškite apskaitos prietaiso rodmenis, paprašykite, kad paskaičiuotų visą sumą, kurią turite apmokėti ir nepalikite įsiskolinimo kitam sezonui, nes galite būti nemaloniai nustebinti gavę teismo šaukimą
– Ar „Palangos vandenys“ turi galimybių atlikti juridinių asmenų ekonominės veiklos monitoringą, įvertinant jų mokumą? Ar vandens įmonės tokią praktiką taiko?
– UAB „Palangos vandenys“ dar nė karto nedarė juridinių asmenų ekonominės veiklos monitoringo, tam nebuvo poreikio. Geriamąjį vandenį ir buitines nuotekas turi teisę gauti visi, jei tam yra techninės sąlygos, vandens tiekimas neprieštarauja LR įstatymams ir jei nėra įsiskolinimo už jau suteiktas UAB „Palangos vandenys“ paslaugas.
Todėl net nustačius, kad juridinis asmuo yra nemokus, UAB „Palangos vandenys“ neturėtų jokio teisinio pagrindo atsisakyti tiekti geriamąjį vandenį.
– Kas būdinga skolų išieškojimui iš fizinių asmenų Palangoje?
– Palanga yra kurortas, kuriame didelė dalis vartotojų (abonentų) gyvena ir vykdo veiklą tik vasaros sezono metu. Tai labai apsunkina efektyvų bendradarbiavimą, nes dažnai vartotojai (abonentai) neinformuoja apie pasikeitusį patalpų savininką, nuomininką, nepraneša pasikeitusių kontaktinių duomenų. Iškilus problemai ar susidarius skolai sunku ar net neįmanoma susisiekti su atsakingu asmeniu, todėl tenka kreiptis į teismą.
Dažnai nutinka taip, kad asmuo, gavęs teismo šaukimą, skambina UAB „Palangos vandenys“ darbuotojams ir piktinasi, kad jis nebuvo informuotas telefonu apie susidariusią skolą. Primename, kad UAB „Palangos vandenys“ neturi priėjimo prie asmens duomenų, įmonės darbuotojai turi tik tuos kontaktus, kuriuos nurodo pats asmuo, todėl Jūsų pačių labui, pasirūpinkite, kad sutartyje nurodytais kontaktais būtų galima su Jumis susisiekti.
– Ar „Palangos vandenys“ turi viešą skolininkų registrą? Ar informacija apie skolininką dalijasi su kitais suinteresuotais asmenimis (lizingo bendrovėmis, bankais, darbovietėmis)?
– UAB „Palangos vandenys“ skolininkų registras nėra viešai skelbiama informacija.
– Kaip gauti ir kur kreiptis dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį?
– Dėl kompensacijos už suvartotą geriamąjį vandenį reikia kreiptis į Palangos miesto savivaldybės socialinės rūpybos skyrių.
– Ką patartumėte visiems Palangos vandens vartotojams?
– Norime visų paprašyti tinkamai elgtis su savo valdomu turtu. Jei išvykstate ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui, paskambinkite UAB „Palangos vandenys“ ir informuokite darbuotojus, išsiaiškinkite ar nėra susidariusi skola.
Sugedus geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisui, pastebėjus pažeistą plombą, būtina nedelsiant apie tai pranešti UAB „Palangos vandenys“.
Taip pat vartotojas (abonentas) privalo įleisti UAB „Palangos vandenys“ darbuotoją, pateikusį darbo pažymėjimą į patalpas patikrinti (pakeisti) vandens apskaitos prietaiso (plombos).
Vandens apskaitos prietaiso rodmenų nedeklaruojant ilgiau nei 12 mėnesių, jau nuo kito mėnesio 1 d. pradedamos taikyti Palangos miesto savivaldybės patvirtintos šalto vandens suvartojimo norma (150 l/d 1 registruotam asmeniui).
Kilus klausimams ar neaiškumams, visada prašome susisiekti su UAB „Palangos vandenys“ darbuotojais. Kontaktus rasite interneto svetainėje www.palangosvandenys.lt
Įmonėje dirba kompetentingi asmenys, kurie būtinai pasistengs Jums padėti ir išspręsti problemas kartu seksis daug greičiau ir efektyviau.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto vandens įmonė, UAB „Palangos vandenys“, sparčią kurorto plėtrą itin gerai jaučia. „Pavyzdžiui, palyginus su 2020-ųjų metų lapkričiu, per 2021-ųjų lapkritį vandens suvartojimas mieste išaugo 5.5 procento. Tai – daug. Paradoksalu, bet žmonės, kurie paprastai atostogų važiuodavo ne į Palangą, o į užsienį, per koronaviruso pandemiją atostogavo mūsų kurorte ir, žinoma, vartojo...


„Ar jūs galite įsivaizduoti, kad šiais laikais žmogus gali miesto centre gyventi be vandens“, – į redakciją užsukusi retoriškai klausė palangiškė Laimutė, gyvenanti Vytauto g. 98 name. Moteris, gyvenanti socialiniame būste, patikino, kad sąlygos ir taip ten ne kokios, o trečiadienio ryte dar atjungė ir vandenį, tad visai rankos nusviro. Nesulaukusi...


Rekordiškai ilgas šildymo sezonas sujaukė skaičius gyventojų sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį, tačiau, vidutiniškai, palangiškiai ir už šildymą, ir už karštą vandenį 2016–2017 metų šildymo sezoną mokėjo mažiau už 1 kWh. Metų pradžioje prie miesto įmonės „Palangos šilumos tinklai“ vairo stojusi Giedrė...


Vandens Palangoje – daug ir labai geros kokybės, bet šis natūralus gamtos turtas – anaiptol ne dovana kiekvienam vandens vartotojui. UAB „Palangos vandenys“ galvos skausmas – nesąžiningi ar neišgalintys už vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą susimokėti klientai. Nors bendrovė turi įstatymo galias atjungti vandenį ar kanalizaciją...


Apie 30 proc. Lietuvos gyventojų kasdien vartoja šachtinių šulinių vandenį. Kaip rodo tyrimai, dalies jų vanduo yra užterštas ir maistui jo nereikėtų vartoti. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) specialistai primena, kad pavasarį būtina ypatingą dėmesį skirti šulinių priežiūrai, apsaugai nuo taršos ir bent vieną kartą...


„Šiandien pagaliau galiu pasakyti: visi Savivaldybės teismai dėl Kurhauzo su jo bendrasavininkais – Jackų šeima – baigti. Teismų sprendimu, atstatytas teisingumas, ir mums nebereikės būti atsakovais daugiau nei dešimtį metų užsitęsusiose bylose dėl sklypų, priklausinių ar nuosavybės perdalijimo“, – neslėpė džiaugsmo Palangos meras...


UAB „Palangos vandenys“ direktorius Pranas Madzajus, vadovaujantis įmonei jau 11 metų, liūdnai skėsčioja rankomis: dienraščio žurnalistei neteisingai supratus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) tinklalapyje UAB „Palangos vandenys“ išvadas dėl faktinių sąnaudų ir paskelbus straipsnį, kad neva palangiškiai gerokai permokėjo...


Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad palangiškiai permokėjo už vandenį, kurorto meras Šarūnas Vaitkus iškart kreipėsi į bendrovės „Palangos vandenys“ vadovą Praną Madzajų. „Sureagavęs į viešai pateiktą informaciją, kad palangiškiai už vandenį permokėjo 450 tūkstančių litų, paprašiau, kad iki rytojaus man ant...


Palangos miesto savivaldybė bei UAB „Palangos vandenys“ įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių, Monciškės gyvenamuosiuose kvartaluose)“. Ją įgyvendinus gyventojams nebereikės sukti galvos dėl geriamo vandens kokybės bei buitinių...


Kiekvienais metais vandens, šilumos, komunalinių patarnavimų paslaugas teikiančios įmonės vargsta su skolininkais. UAB „Palangos vandenys“-ne išimtis. „Skolininkų turime daug ir įvairių. Jų padaugėja, kai bankrutuoja įmonės, kai pablogėja jų ir gyventojų mokumas dėl pablogėjusios ekonominės padėties. Dažnai butai parduodami kartu su skola, ne visada naujas buto šeiminkas moka senas skolas....


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius