STT: Palangoje į kovą su korupcija žvelgiama pro pirštus

Linas JEGELEVIČIUS, 2014-07-21
Peržiūrėta
484
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

BFL nuotr.
BFL nuotr.

Antikorupcijos programa ir jos įgyvendinimo planas turėtų būti vienas svarbiausių kiekvienos savivaldybės dokumentų, tačiau Palangos miesto savivaldybės į tai žiūri pro pirštus-miesto savivaldybės kovos su korupcija programa nei karto nuo jos patvirtinimo 2008 metais nebuvo koreguojama ar atnaujinama. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvadoje dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano nurodoma ir daugiau ydų. „Jeigu viskas gerai STT, savivaldybės Antikorupcijos pirmininkui Sauliui Simei, tai viskas gerai su komisijos veikla ir man,“- sakė Antikorupcijos komisijos narys Edmundas Krasauskas.

Programa nė karto neatnaujinta

2013-2014 metais įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4 patvirtintas Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas.
„Programa ir planas yra paskelbti Palangos miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ tačiau atkreiptinas dėmesys, kad paskutinį kartą ši tinklalapio skiltis buvo atnaujinta tik 2013-ųjų pradžioje, todėl iš dalies informacija yra pasenusi ir neaktuali. Pavyzdžiui, pateikta komisijos kovai su korupcija 2007-ųjų metų ataskaita, Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2008 metams ir panašiai,“- nurodo laiške miesto vadovams STT Klaipėdos valdybos viršininkas Arvydas Juršėnas.
2012-iaisiais atlikusi daugumos savivaldybių kovos su korupcija programų ir programų įgyvendinimo priemonių planų kokybinę analizę, savivaldybėms pateikė išvadas apie dažniausiai pasitaikančius programų ir planų rengimo trūkumus, daromas klaidas bei pateikė siūlymus kaip jų išvengti, tačiau Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programa nei karto nuo jos patvirtinimo 2008 m. nebuvo koreguojamas ar atnaujinama.

Pateikė savivaldybei 18 rekomendacijų

„Priemonių planas nebuvo papildytas ir po 2014-aisiais Palangos miesto savivaldybės administracijoje atliktos korupcijos rizikos analizės, nors buvo pateikta 18 rekomendacijų Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus veiklai tobulinti,“-pastebėjo A. Juršėnas.
Anot STT Klaipėdos skyriaus, nors programos dalių struktūra yra aiški ir logiška, tačiau jos dalių turinys ne visada atitinka dalies pavadinimą.
„Tiek Bendrųjų nuostatų, tiek ir kitose programos dalyse-„Aplinkos analizė“, „Korupcijos pasekmės“- apsiribojama tik bendro pobūdžio, universaliais teoriniais ir deklaratyviais teiginiais, vienodai tinkančiais bet kuriai kitai valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai,“- nurodė STT Klaipėdos valdybos viršininkas.
Anot jo, programoje visiškai nevertintas ankstesnės programos ir įgyvendintų korupcijos prevencijos priemonių efektyvumas, neatlikta aplinkos bei antikorupcinės veiklos Palangos miesto savivaldybėje analizė, neatsižvelgiama į kiekvienais metais atliekamo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas.
„Todėl konstatuotina, kad Programa yra deklaratyvaus pobūdžio ir negali užtikrinti efektyvios korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimo. Pavyzdžiui, bendrosiose programos nuostatose tvirtinama, kad antikorupcijos programa reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos ir jos padalinių kovos su korupcija tikslus ir uždavinius, bendrąsias ir specialiąsias korupcijos prevencijos priemones, korupcinių pažeidimų tyrimą ir visuomenės dalyvavimą, įgyvendinant šią programą,“- dėstė A. Juršėnas.

Pavadinimas prasilenkia su turiniu

Programos dalies „Kovos su korupcija strategijos principai“ pavadinimas visiškai neatitinka jos turinio, nes principai, siekiant sukurti vientisą, darnią ir veiksmingą antikorupcinę sistemą turėtų išreikšti tam tikrus imperatyvius reikalavimus kovoje su korupcija dalyvaujantiems subjektams, tačiau šioje dalyje išdėstyti teiginiai labiau panašūs į uždavinius, todėl negali būti įvardinami kaip strategijos principai.
Savivaldybės plane yra numatyta 2013-ųjų ir 2014-ųjų paskutinįjį ketvirtį išanalizuoti kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus ir poreikį, atnaujinti programą ir priemonių planą.
„Tokia pati priemonė buvo numatyta ir Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane 2011-2012 metams, tačiau, mūsų turimomis žiniomis, analizė atliekama nebuvo, o programos ir plano įgyvendinimo priežiūra bei įgyvendintų antikorupcinių priemonių kokybinis vertinimas nevykdomas. Taip pat neturime duomenų, kad Palangos miesto savivaldybėje būtų atliekamas korupcijos rizikos valdymo vertinimas, nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. patvirtintais Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatais tokia prievolė yra nustatyta Centralizuotam Vidaus audito skyriui,“- nurodė A. Juršėnas.

Ką siūlo STT Palangos valdžiai?

STT savivaldybei rekomenduoja parengti naują antikorupcinę programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Suformuluoti strategines antikorupcinės veiklos Palangos miesto savivaldybėje nuostatas, atitinkančias ilgalaikės programos principus, konkrečiam tikslui numatyti uždavinius; panaudoti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu gautus duomenis, konkretiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti parinkti efektyvias korupcijos prevencijos priemone; plane priemones grupuoti pagal numatytus programos tikslus ir uždavinius; apsisprendžiant dėl priemonių tikslingumo, turinio ir paskirties, atsižvelgti į šiuos aspektus: ar numatyta priemonė sumažins korupcijos pasireiškimo tikimybę? Ar palengvės procedūrinių klausimų sprendimas interesantams gaunant paslaugas? Ar Savivaldybės teikiamos viešosios paslaugos taps skaidresnės?
STT Palangos savivaldybei siūlo konkretizuoti programos įgyvendinimo priemonių, susietų su tikslais ir uždaviniais, planą, įvardijant priemonės vykdytoją (konkrečią pareigybę) ir nurodant konkretų priemonės įvykdymo terminą, taip pat numatyti antikorupcinės programos įgyvendinimo kontrolės sistemą, nustatyti atsiskaitomybę ir atsakomybę už programos priemonių vykdymą.

Kreipėsi laišku į Palangos merą


Kreipdamasis atskiru laišku į Palangos merą Šarūną Vaitkų, STT Klaipėdos valdybos viršininkas A. Juršėnas, pasiuntęs merui vertinimo išvadą, prašo per 3 mėnesius nuo jos gavimo pateikti STT Klaipėdos valdybai informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.
„Tuo pačiu primename, kad iki šiol nesame gavę informacijos apie STT 2014-01-06 raštu Nr. 4-01-87 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą,“- priminė STT vadas.

„Visko klauskite pirmininko“

Savivaldybės Antikorupcijos komisijos narys Edmundas Krasauskas nenorėjo komentuoti komisijos veiklos.
„O ką aš galėčiau pasakyti gi tuo klausimu? Yra gi komisijos pirmininkas (vicemeras Saulius Simė-L.J.), jo ir klauskite, kad daroma, kad vyksta. Jis gi- vicemeras, ir valdančiojoje daugumoje,“- „Palangos tiltui“ sakė Tarybos narys, teigęs, kad „neprisimenąs“, kada paskutinį kartą dalyvavęs komisijos posėdyje.
Paklaustas, ar prastai vykdoma antikorupcinė programa nėra gera dirva išvešėti korupcijai savivaldybėje, E. Krasauskas sakė, jog tai geriausiai galėtų pasakyti Specialiųjų Tyrimų Tarnyba, o ne jis.
„Jeigu jiems viskas tvarkoje, tai ir man atrodo viskas gerai,“- buvo lakoniškas politikas.
Į pastabą, kad kitose savivaldybėse panašioms komisijoms vadovauja asmuo iš opozicijos, E. Krasauskas prašė „pasvajoti“, kad taip kada nors būtų ir kurorte.

„Man naujiena, kad programa –neatnaujinta“


Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas S. Simė nustebo išgirdęs STT priekaištus savivaldybei dėl programos neatnaujinimo.
„Tikrai jie neteisūs, kad kovos prieš korupciją programos nesame atnaujinę, kaip ta tarnyba  teigia, nuo 2014-ųjų. Kiek prisimenu, prieš du metus mes ją atnaujinome Tarybos sprendimu dviem metams. Šiais metais vėl reikės prie jos sėstis,“- sakė S. Simė.
Bet komisijos pirmininkas sutiko, kad jo vadovaujamai komisijai kartais sunku pastebėti visas korupcines apraiškas.
„Be dėl to, kad neturime tam pakankamos kompetencijos,“- teigė jis.
Anot jo, nėra jokio skirtumo, ar Antikorupcijos komisijai vadovauja jis, ar kas nors jai vadovautų kas nors iš Tarybos opozicijos.
„Komisijoje turime du stiprius teisininkus: Aleksandrą Jokubauską ir Edmundą Krasauską. Jie bet kada gali reikšti savo pastabas ir pasiūlymus. Niekada taip nebuvo, kad aš, pirmininkas, būčiau jų neišklausęs, o jų pasiūlymus atmetęs,“- sakė S. Simė.
Pasak jį, komisija paskutinį kartą posėdžiavo prieš maždaug pusmetį.
„Tikrai nėra reikalo rinktis, jeigu nėra apie ką kalbėti,“- sakė jis.
Komisijos pirmininkas negalėjo pasakyti, kiek komisija šias metais susilaukė skundų dėl galimos korupcijos savivaldybėje.

Jūsų komentaras:

Gėda... 2014-07-22 09:41 (IP: 86.100.63.40)
Pradedant "Antikorupcijos" komisija- aiškiau nebūna - "vieno daržo pupos"...deja, sugedusios...

Taip pat skaitykite

Palangos benamis Gintaras, praėjusią savaitę papasakojęs „Palangos tiltui“ apie „nusidžirintus“ (nusipjautus – aut.) nušalusius kojų pirštus vasarį, šią savaitę pats su savo neprisistačiusia „atstove“ paskambino „Palangos tiltui“. „Jūs esate vienintelis mane išklausęs per daug mano gyvenimo metų. Gal...


Ar gali būti, kad Lietuvai jau registruojant itin mažai naujų COVID atvejų, o daugumai ligonių jau pasveikus, vienas koronaviruso nešiotojas, kuriam liga buvo nustatyta kovą, iki šiol neišgirdo iš gydytojų, kad jis jau yra sveikas? Neįprasta istorija domėjosi "Palangos tiltas."


Populiari miesto interneto svetainė www.palangoje.info ieško pirkėjo - parduodama už 2 500 eurų.


Sodų bendrijos „Bočiai“ gyventojai sukilo, kai pamatė, kad vasarą neliko praėjimo iš Sedulų tako į Vėžių gatvę. Juo būdavo patogu pasiekti parduotuvę, o ir atsarginis išėjimas tuo pačiu buvo. Dabar, kaip nuogąstauja gyventojai, yra likęs tik vienas išėjimas iš sodų – į Kretingos gatvę, o jeigu kokia nelaimė, negi neturi būti atsarginio? „Negi...


Praėjusios savaitės pabaigoje medikai pratrūko. Jie pripažįsta, kad taip ir turėjo būti: tokia situacija, kokia buvo iki šiol, daugiau tikrai negali tęstis. Jie pareikalavo visų pirma didesnių atlyginimų, tačiau jie, anot medikų, nėra didžiausia bėda, esama daug niuansų, kuriuos būtina spręsti. Peticiją pasirašė ir daugelis Palangos medikų.


Palangos „BC Palanga“ ekipa kartu su krepšinio naujienų puslapiu „BasketDream.lt“ tęsia 2016/2017 metų sezono komandos pristatymą. Šį kartą mintimis apie jau penktadienį prasidėsiantį sezoną pasidalino naujasis komandos kapitonas ir vyriausiasis ekipos žaidėjas Mindaugas Reminas.


Žygimantas MITKUS Jaunimo Europos komandos narys Vasario 18 d., 16 val. Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 61), Palangoje, įvyks nacionalinio projekto „Eurodebatai: viešojo kalbėjimo iššūkis“ renginys, kuriame miesto mokiniai susirungs savo idėjomis ir kalbomis apie imigracijos politiką bei skaitmeninės rinkos galimybes...


Antikorupcijos programa ir jos įgyvendinimo planas turėtų būti vienas svarbiausių kiekvienos savivaldybės dokumentų, tačiau Palangos miesto savivaldybės į tai žiūri pro pirštus-miesto savivaldybės kovos su korupcija programa nei karto nuo jos patvirtinimo 2008 metais nebuvo koreguojama ar atnaujinama. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvadoje dėl Palangos miesto savivaldybės...


Palanga baigia atstatyti Kurhauzą. Naujaisiais iškels pabaigtuvių vainikus virš kitų modernių statinių. Bet kurorto gyventojai – stebėtinai provincialūs, kai išvysta kitokį žmogų. Ir kažin ar padėtį pataisytų ir tuzinas naujų skrydžių į Vakarus, kurių kurortas labai siekia. „Kai kurie žmonės čia atvirai baksnoja pirštais, net sustoję rodo į mane....


Penktadienį pajūryje viešėję Aplinkos ministerijos specialistai kartu su miesto savivaldybės atstovais aptarė pajūrio krantų tvarkymo programas bei numatė preliminarias, Palangos paplūdimio maitinimo smėliu, darbų datas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius