Svarbiausias klausimas: kaip išgyventi?

Dalia JURGAITYTĖ, 2010-01-26
Peržiūrėta
1411
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto  komitetai pradėjo svarstyti šiųmečio biudžeto programas. Šįsyk su švietimo ir kultūros programų asignavimų valdytojais po kaulelį narstytas kiekvienas mokesčių mokėtojų litas, skirtas biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei įvairioms programoms įgyvendinti.

 

Viskam pinigų neužteks

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko Mindaugo Skritulsko teigimu, Palangos miesto savivaldybės taryba tvirtins šiųmetį kurorto biudžetą, atsižvelgusi į komitetų išvadas. Anot jo, šiemet siūlomas tvirtinti sudėtingas ir, lyginant su praėjusiais metais, mažesnis 15 mln. 700 tūkst. litų biudžetas. Posėdyje dalyvavusi Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė akcentavo, jog švietimui asignavimai vidutiniškai sumažėjo apie 20 proc. Pasak jos, įgyvendinat biudžete numatytas priemones teks taupyti.

Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė, kalbėdama apie švietimo programos, kurios apimtis – 23 mln. 783,6 tūkst. litų, asignavimus, sakė, kad mokyklų tinklo pertvarkai yra numatyta skirti 12 tūkst. litų. Jos žodžiais, šios lėšos bus skirtos darbuotojų išeitinėms kompensacijoms. Mokinių saviraiškai, dalyvauti olimpiadose bei varžybose skirta 36,8 tūkst. litų. Vedėjos teigimu, šiemet įstaigų vadovų atestacijai bei pedagogų kvalifikacijai kelti bei ugdymo įstaigų programinei įrangai įsigyti pinigų neskirta. L.Valužienė atkreipė dėmesį, kad padidėjo lėšų poreikis mokiniams pavėžėti.

Švietimo, sveikatos ir turizmo komiteto narė Salomėja Slaboševičienė domėjosi dėl Sporto centrui skirtų asignavimų. Ji paprašė paaiškinti, ką reiškia skirti šiai įstaigai 60 tūkst. litų sportui remti ir 100 tūkst. litų aukšto meistriškumo varžyboms vykdyti. Posėdyje dalyvavęs Sporto centro direktorius Romaldas Kazlauskas sakė, kad 60 tūkst. litų numatyta varžyboms organizuoti, o 100 tūkst. litų – krepšinio klubui „Naglis“ paremti. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys Giedrius Šatkauskas stebėjosi dėl krepšinio klubui skiriamų pinigų, nes, anot jo, ne Savivaldybės funkcija remti krepšininkus. Sporto centro vadovas tikino, kad klubas „Naglis“ garsina Palangą, o jam pinigai bus skiriami pagal pateiktą konkrečią programą ir sąmatą.

Svarstant miesto švietimo įstaigoms skiriamus asignavimus, susirinkę kurorto švietimo įstaigų vadovai be išimties konstatavo, kad trūks pinigų ir darbuotojų atlygiams, ir aplinkai, t.y. komunaliniams patarnavimams, ryšio paslaugoms bei kitoms ūkinėms reikmėms finansuoti. „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Alvydo Kniukštos teigimu, pinigų neužteks darbui su neįgaliaisiais, todėl, jo manymu, gal vertėtų tuos dešimt vaikų perkelti į Socialinių paslaugų centrą. Lopšeliui-darželiui „Pasaka“ nepakaks lėšų, o ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Gintarėlis“, siekdama sutaupyti, numačiusi darbuotojus išleisti nemokamų atostogų. Be to, pagarsinta informacija, jog pastaroji įstaiga turi problemų dėl kanalizacijos vamzdynų. Nors vykdoma įstaigos renovacija, tačiau šiltinamos tik sienos. Kitų ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai pripažino, kad siekiant išgyventi vasaros sezono metu vieną mėnesį, numato užsidaryti. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vedėja Regina Lukaitienė konstatavo, kad pinigų yra tiek, kiek yra, ir teks kaip nors išsiversti.

Palangos S.Vainiūno muzikos mokyklos direktorės Virginijos Marozaitės teigimu, su darbo užmokesčio fondu pavyks išsiversti, tačiau iš aplinkai skirtų lėšų pakaks susimokėti tik už šildymą, o kitoms reikmėms neliks. Anot jos, pradėjo kamuoti ir kitos bėdos. Pastato stogas kiauras ir drėksta sienos. Įstaigos vadovė prašė numatyti lėšų bent mokyklos renovavimo techniniam projektui parengti.

Moksleivių klubo direktorė Rūta Gecienė informavo, kad, trūkstant lėšų, planuojama šiemet mokslo metus pradėti nuo spalio 1 dienos. Jos aiškinimu, per rugsėjį mokiniai apsisprendžia, kokį būrelį lankyti, tad tokiu būdu bus sutaupyta šiek tiek pinigų. Pradinės mokyklos direktorė Angelina Komarova pripažino, kad aplinkai pinigų pakaks, tačiau mokinio krepšeliui trūks. Direktorės teigimu, nuspręsta birželį pedagogams mokėti už kontaktines valandas. Pasak jos, viena iš svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria mokykla, tai –  kelio į šią įstaigą iš Kretingos gatvės pusės apšvietimas.

 

Kultūrai finansai „susitraukė“

Palangos miesto kultūros įstaigoms finansuoti šiemet numatyta 2 mln. 396,3 tūkst. litų. Miesto savivaldybės biudžete Palangos kultūros centrui numatyta – 926,3 tūkst. litų, iš jų projektams – 423,9 tūkst. litų Viešajai bibliotekai – 817,6 tūkst. litų, Administracijos kultūros skyriui – 428,4 tūkst. litų, o Šventosios kultūros centrui – 149,0 tūkst. litų, iš kurių 30 tūkst. litų – projektams. Viešajai bibliotekai skirtas finansavimas – 793,6 tūkst. litų, iš kurių vien darbo užmokesčiui apie pusę milijono.

Komitetų nariai, išklausę Kultūros skyriaus vedėjo Vyganto Rekašiaus informaciją apie sumažintus asignavimus tokioms priemonėms, kaip Palangos ir Šventosios renginiams organizuoti, klausė, kokioms veiklos rūšims buvo skiriamas prioritetas ir ar yra numatyta pinigų pučiamųjų orkestrui išlaikyti. Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas M.Skritulskas domėjosi, kas slypi už biudžeto eilutėje numatytų 188 tūkst. litų. Pasak skyriaus vedėjo, pinigai numatyti Palangos bažnyčios stogui suremontuoti bei Kurhauzui užkonservuoti. Savivaldybė turi savo lėšomis prisidėti prie šių paveldosauginių objektų išsaugojimo, nes to reikalauja Kultūros paveldo departamentas.

Pradėjus nagrinėti skirtas lėšas Palangos kultūros centrui finansuoti, laikinai einantis direktoriaus pareigas Nerijus Stasiulis konstatavo, kad renginiams organizuoti lėšų, lyginant su praėjusių metų finansavimu, sumažėjo apie 20 proc., o ūkinei veiklai – apie 10 proc. Centras, pasak vadovo, išlaiko pučiamųjų orkestrą, kuriam šiemet numatyta per 300 tūkst. litų. N.Stasiulis tikino, kad padidėjus mokesčiams žymiai padidėjo ir lėšų poreikis orkestrui. Taip pat, anot asignavimų valdytojo, taupymo režimas „įjungtas“ darbo užmokesčio fondui, turtui įsigyti, miesto šventėms organizuoti bei įvairiems projektams finansuoti.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Pradedamas svarstyti Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto projektas.


Praėjusį penktadienį Palangos senojoje gimnazijoje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Ministrė ir ją lydintys asmenys lankėsi „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje, Vlado Jurgučio progimnazijoje, Palangos baseine, susitiko su mokyklų vadovais. Švietimo ir mokslo ministrė lankėsi ir Palangos senojoje gimnazijoje. Apie vizitą ir aktualius švietimo...


Penktadienį, lapkričio 19 d., Palangoje lankėsi bei aktualius švietimo klausimus su Savivaldybės atstovais bei miesto ugdymo įstaigų vadovais aptarė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. 


Savivaldybė antradienį, spalio 26 d., pranešė, kad mirė buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Vincas Nesteckis. „Savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Sunkią netekties valandą telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė,"  sako Palangos miesto savivaldybė.


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.  


Palangos miesto savivaldybės taryba nepažeidė jokių įstatymų, kai pernai gegužės 30 d. priėmė sprendimą, kuriuo 2014 metams padidino turto mokesčio tarifą nuo 0,5 proc. iki 3 proc. didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai priskiriamiems mokesčių mokėtojams. Tokią išvadą spalio 20 d. padarė Klaipėdos apygardos administracinis teismas, paskelbęs sprendimą administracinėje byloje pagal...


„Palanga – miestas kurortas, išsiskiriantis iš kitų miestų savo sezoniškumu. Tai turi įtakos ir mokesčių mokėtojų veiklai, ir biudžeto pajamų surinkimui“, – teigia Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus Palangos poskyrio vedėja Elena Kuznecova.


Pinigai – tik socialinėms įstaigoms išlaikyti

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 01 26 | Rubrika: Miestas

Šiųmečiame kurorto savivaldybės biudžeto projekte Socialinės apsaugos programai įgyvendinti iš viso numatyta skirti 702 tūkst. litų. Kaip sakė programą pristačiusi Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Genutė Kavarzienė, iš esmės lėšos skirtos įstaigoms išlaikyti. Globos namams - 380,2 tūkst. litų, Socialinių paslaugų tarnybai – 260,7 tūkst. litų bei L.ir J.Siručių šeimynai ir socialinėms...


Svarbiausias klausimas: kaip išgyventi?

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 01 26 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto  komitetai pradėjo svarstyti šiųmečio biudžeto programas. Šįsyk su švietimo ir kultūros programų asignavimų valdytojais po kaulelį narstytas kiekvienas mokesčių mokėtojų litas, skirtas biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei įvairioms programoms įgyvendinti.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas