Dirbti su Antanu Vinkumi nėra lengva, bet labai įdomu

Linas JEGELEVIČIUS, 2018-01-12
Peržiūrėta
477
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Seimo nario Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje Antano Vinkaus padėjėja Palangoje Elena Kuznecova
Seimo nario Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje Antano Vinkaus padėjėja Palangoje Elena Kuznecova

Anksčiau Valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos filialui vadovavusi ir trumpai „Auskoje“ dirbusi Elena Kuznecova (ji taip pat – Savivaldybės tarybos narė) dabar yra Seimo nario Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje Antano Vinkaus padėjėja Palangoje. „Didžiausias atradimas man šiame darbe – pats Seimo narys Antanas Vinkus. Tai – nuolat dirbantis, nenuilstantis, viską atsimenantis ir ypatingai tvirto žodžio žmogus, stebinantis nesuvaidintu nuoširdumu. Todėl dirbant kartu, tokiu privalai būti ir pats“, – „Palangos tiltui“ sakė E. Kuznecova.

– Kokį darbą atliekate kaip Seimo nario A. Vinkaus padėjėja Palangoje?
– Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus įstatyminė pareiga padėti Seimo nariui organizuoti jo parlamentinę veiklą. Kadangi Seime A. Vinkus yra vienmandatininkas–tiesiogiai išrinktas žmonių Kretingos-Palangos apygardoje, tai viena iš pagrindiniųjo veiklos sričiųyra nuolatinis bendravimas su rinkėjais apygardoje. Iš čia atsiranda ir mano kaip Seimo nario padėjėjos pareigos.Savaitėje du kartus tiesiogiai biure priiminėju gyventojus. Vertinu jų prašymus, gilinuosi į problemos esmę, ieškau būdų, kaip būtų galima išspręsti kuo operatyviau, konsultuojuosi, jei to reikia, su savivaldybės ar kitų valstybinių įstaigų specialistais. Kai reikalinga papildoma informacija, suderinus su Seimo nariu,rengiu paklausimus į atitinkamas institucijas arba iš karto siunčiame pagal kompetenciją nagrinėti ir sprendimams priimti į ministerijas, Seimo komitetus ir kt.Vedu ir analizuoju gautų prašymų apskaitą, siekiu, kad būtų užtikrintas grįžtamasis ryšys, kad būtų gauti visi atsakymai ir pareiškėjas laiku gautų informaciją. Būna atvejų, kai vykstu ir į vietą, apsilankau pas pareiškėją.
Kadangi mūsų Seimo narys yra labai aktyvus ir siekia kuo daugiau būti su žmonėmis, organizuoju ir dalyvauju susitikimuose su gyventojais, įmonių ir įstaigų kolektyvais. Rengiu gautos informacijos per susitikimus apibendrinimus, kuriuos Seimo narys panaudoja savo parlamentinėje veikloje. Dalyvaujame miesto šventėse, teminiuose organizacijų renginiuose.Padedu organizuojant parodas, paminėtina Vilniaus dailininkų Juozo Pranckevičiaus ir Svajūno Armono paroda Kalėdinių švenčių laikotarpyje Kurorto muziejuje. Padedu Seimo nariui organizuotikolektyvų išvykas į Seimą: paminėtinos Mokytojų dienos proga lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kolektyvo išvyka, Sausio 13-osios laisvės gynėjų dienos paminėjimui vyrų choro „Jūros šauliai“ ir vokalinio moterų ansamblio „Guboja“ išvyka, aplankant Valdovų rūmus, Seimą ir jame koncertuojant.
Vykdau kitus Seimo nario pavedimus, reikalingus jo parlamentinei veiklai. Kiekvieną darbo dieną pradedame ir užbaigiame telefonu aptardami aktualius klausimus.
– Kokiais klausimais palangiškiai dažniausiai kreipiasi pagalbos į Seimo narį?
– Žmonėms aktualūs įvairūs klausimai.Jie kreipiasi įvairiais būdais: ir raštu, ir elektroniniu paštu, ir telefonu, ir tiesiogiai atvykę į priėmimus. Dažniausiai kreipiasi jau su konkrečiomis problemomis, kuriųjiems nepavyksta išspręsti. Kreiptasi dėl neaiškumų įgyvendinant kai kuriuos detaliuosius planus. Dar vis aktualūs žemės grąžinimo klausimai.Iškyla žmonėms klausimų ir dėl daugiabučių namų renovacijos, daugiabučių namų priežiūros darbų ir tarifų, komunalinių atliekų surinkimo tarifų, nors tai pagrinde yra savivaldos kompetencijos klausimai.Gauti nusiskundimai dėl teikiamų sveikatos paslaugų, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbo, vaistų kompensavimo, socialinių paslaugų teikimo negalią turintiems asmenims ir neįgaliųjų įdarbinimo galimybių, dėl atskirų vaistų gamintojų ir jų tiekiamų vaistų kainų, domisi ar nėra atsiradusių naujesnių vaistų vienos ar kitos ligos gydymui, ar teisingai nurašytos privalomojo sveikatos draudimo lėšos už jiems suteiktas medicinines paslaugasir eilę kitų. Žmonės kreipiasi dėl kai kurių valstybinių ar savivaldybių įstaigų abejingumo ir neveiklumo, operatyviai nereaguojant į jų prašymus ir laiku, per įstatymo nustatytus terminus, jiems nepateikiamų atsakymų.Žmonės kreipėsi sunerimę ir dėl vasaros sezono metu naujai pradėtos teikti elektrinių mopedų nuomos paslaugos,ir žmonių saugumo. Gyventojaikreipėsi ir prie Klaipėdos ligoninių esančios nepritaikytos ilgesniam laukimui maršrutinių autobusų stotelės,joje neiškabintų tvarkaraščiųį Palangą ir eilę kitų klausimų. Kreiptasiir dėl įvairių buitinių dalykų ir net dėl finansinės paramos, tikintis, kad Seimo narys turi kažkokius tam specialius fondus. Tačiau taip nėra.
Kai kurie palangiškiai atvyksta tik išsakyti savo pilietinę poziciją.Ateina žmonės, kuriems rūpi socialiniai dalykai, valstybės finansai, švietimo problemos, bedarbystės klausimai ir eilė kitų. Būna, kai žmonės atsineša savo surašytus pastebėjimus ar net siūlymus kaip Vyriausybė ar Seimas galėtų spręsti vieną ar kitą problemą. Išsakytas mintis būtinai perduodu Seimo nariui.
Ne visi prašymai išsprendžiami teigiamai, tačiau didžioji dalis išspręsti palankiai.
– Ar galite prisiminti kelis konkrečius paskutinius atvejus, kuomet Seimo narys A. Vinkus konkrečiai padėjo?
– Jų galėčiau išvardinti ir ne vieną. Ne vienas prašymas yra vykdymo eigoje. Paminėčiau teigiamai išspręstą atvejį, kai kreipėsi žmogus dėl galimai nepagrįstai pateiktos neįgalumo ir darbingumo tarnybos išvados.Šis prašymas buvo perduotas Sveikatos apsaugos ministerijai. Taip pat paminėčiau ir gyventojų prašymą dėl maršrutinių autobusų stotelėje prie Klaipėdos ligoninių Liepojos plente, nesančių tvarkaraščių į Palangą ir nepritaikytos ilgam laukimui stotelės. Parašėme raštus Klaipėdos merui, Klaipėdos miesto ir Jūrininkų ligoninių vadovams, kreipėmėsį UAB „Vlasava“, teikiančią vežėjo paslaugas. Jau gerokai prieš Kalėdas stotelėje atsirado autobusų tvarkaraštis į Palangą. Atsiliepė į prašymą ir ligoninių vadovai. Kad nereiktų ilgai laukti nepritaikytoje stotelėje, lankytojų patogumui dabar ir ligoninių patalpose skelbiami tvarkaraščiai ir į Palangą, ir į Kretingą, ir į Skuodą,nurodytas miesto autobuso, vykstančio į autobusų stotį, grafikas. Gal tai ir ne Seimo nario turėtų būti darbas, bet gavus prašymą, jis buvo įvykdytas.
– Galima manyti, kad daugeliu klausimų labiau padėtų Savivaldybė ar kitos valstybės institucijos, tiesa?
– Be jokios abejonės. Kaip jau ir minėjau, manau, kad žmonės kai kuriais atvejais kreipiasi į Seimo narį A. Vinkų, žinodami jo žmogiškąsias savybes, kaip į Vilties ambasadorių, kai jiems jau nepavyksta kažko išspręsti, arba būna nusivylę ar praradę tikėjimą.Todėl vertinant žmonių problemas, visų pirma, ir pradedama aiškintis į kokias institucijas buvo kreiptasi, siekiama išsiaiškinti su jomis ir rasti bendrą sprendimą ar pasitelkti kitas.
– Kokios Seimo nario A. Vinkaus priėmimo valandos? Kokia užsirašymo jį pamatyti tvarka?
– Seimo narys A. Vinkus asmeniškai gyventojus priima paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį nuo 10 iki 13 val. Informacija apie priėmimus skelbiama Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje, taip pat biuro patalpose Gintaro g. 33. Užsirašyti į priėmimą galima viešai nurodytu kontaktiniu telefonu 8 612 02492, skambinant bet kuriuo metu, ar atėjus į biurą.Kadangi Seimo narys A.Vinkus beveik kiekvieną penktadienį ir šeštadienį būna Palangoje, tai pamatyti jį tikrai nesunku, o pageidaujančius gyventojus susitikti dėl rūpimų ir jiems galimai skubių klausimų, suderinus laiką nurodytu telefonu, jispaprastai suranda galimybę priimti ir tomis dienomis. Nepavykus susitikti, bet esant būtinybei, Seimo narys priima ir savo darbo vietoje Seime.O kiekvieną pirmadienį ir penktadienį nuo 10 iki 13 val. gyventojus priiminėju aš, Seimo nario padėjėja.
– Kaip pasirenkate, kokias miesto įmones ir įstaigas aplankyti Seimo nariui?
– Lankantįmones ar įstaigasyra keli būdai: būna kai kolektyvai kviečiasi patys, kai tai pasiūlo bendruomenės atstovai, kai norima išdiskutuoti su atitinkamos srities specialistais aktualius klausimus, kurie numatomi svarstyti artimiausiuose įvairaus lygmens posėdžiuose Seime.
– Galiu spėti, kad nemažai palangiškių į Seimo narį A. Vinkų kreipiasi ir medicininiais klausimais. Ar taip?
– Nors mediku A. Vinkus ir nebedirba, tačiau duotos Hipokrato priesaikos principų ištikimai laikosi iki šiol. Ir visuomet džiaugiasi, kad iki šiol daug kas jį vertina ir į jį kreipiasivisų pirma kaip į gydytoją. Su sveikatos problemomis susijusiais klausimais palangiškių kreipiasi nemažai.

– Matyt, Seimo nariui A. Vinkui tenka išklausyti ne tik komplimentų, bet ir priekaištų balsavus už Darbo kodekso pakeitimus, Alkoholio įstatymo suvaržymus, už įstatymo pataisą, numatančią darbdaviui būtinybę mokėti už ne pilnu etatu dirbantį darbuotoją minimalų atlyginimą ir atitinkamus mokesčius?
– Bent man, būnant šalia, neteko girdėti, kad jam asmeniškai būtų dėl to priekaištaujama.Į tokį klausimą geriausiaiatsakytų pats Seimo narys.
– Ar miesto verslo bendruomenė kreipėsi į Seimo narį A. Vinkų prašydama inicijuoti vienas ar kitas įstatymines pataisas? Kokias? Ar tai bus padaryta?
– Per mano darbo laikotarpį šiose pareigose, tokio prašymo nebuvo registruota.
– Koks jums, kaip Seimo nario padėjėjai, didžiausias atradimas šiose pareigose?
– Manau, kad didžiausias atradimas tai yra pats Seimo narys A.Vinkus. Tai nuolat dirbantis, nenuilstantis, viską atsimenantis ir ypatingai tvirto žodžio žmogus, stebinantis nesuvaidintu nuoširdumu. Todėl dirbant kartu, tokiu privalai būti ir pats. Gal dėl to ir dirbti su juo nėra lengva, bet be galo įdomu. Darbo niekada netrūksta. Na, o mano darbinė ir gyvenimiška patirtis suteikia galimybę pareigas atlikti pakankamai kompetentingai. Kartais reikia tiek nedaug, paprasto nuoširdumo išklausyti ir neatidėliojant spręstižmogaus problemą, ir jis išeina nušvitusiu veidu. Tai atperka viską. Dėl to verta dirbti šį darbą.

 

Jūsų komentaras:

Patarimas 2018-02-04 14:31 (IP: 78.58.48.24)
Patarkite Seimo nariui, kad ne etiška fotografuotis su ligoniais ir jų nuotraukas platinti virtualioje erdvėje be žmogaus sutikimo. Beje, nuotraukoje Seimo narys žiūri ne į ligonį bet į fotoaparatą - šventvagiška reklama.

Lina 2018-01-17 21:16 (kina / IP: 78.57.230.163)
Išversta skūra

Taip pat skaitykite

Palangos kultūros ir jaunimo centro (Kurhauzo) palėpėje įsikūrusi kurorto jaunimo erdvė „Be stogo“ vėl veikia ir laukia „senų“ ir naujų bičiulių. O bene svarbiausia – ji susilaukė rimto pastiprinimo: erdvėje pradėjo dirbti iš Vilniaus į kurortą grįžusi Asta Tiškutė. „Palangos tiltas“ kalbėjosi su ja.


Anksčiau Valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos filialui vadovavusi ir trumpai „Auskoje“ dirbusi Elena Kuznecova (ji taip pat – Savivaldybės tarybos narė) dabar yra Seimo nario Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje Antano Vinkaus padėjėja Palangoje. „Didžiausias atradimas man šiame darbe – pats Seimo narys Antanas Vinkus. Tai – nuolat dirbantis...


Į redakciją užsukęs mūsų skaitytojas pasidalino savo patirtimi, kai su savo svečiais nuvykęs į Šventąją, pamatė, jog prispyrus reikalui nėra kur bėgti – jokio tualeto. „Man atrodo, kad tokį paprastą dalyką tikrai būtų nesunku įrengti, o žmonėms tai – didžiulis privalumas“, – svarstė palangiškis Vytautas. Tačiau specialistai tikina, jog...


Patinka jums konservatoriai ar ne, bet Vaidotas Bacevičius, Palangos miesto savivaldybės Tarybos narys ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Palangos-Kretingos rinkimų apygardoje, yra vertas pagarbos dėl savo tvirtumo. Įtemptoje kovoje su rinkimų veteranu Pranu Žeimiu jis tikėjo, kad laimės, nors ne vienam jau atrodė, kad labiau patyrusiam kolegai bus patikėta...


Laikraščiui „Palangos tiltas“ reikalinga(-as) maketuotoja(-as)-dizainerė(-is) dirbti redakcijoje pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Būtina mokėti dirbti Adobe


Kodėl jauni mokytojai neina dirbti į mokyklą?

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012 12 03 | Rubrika: Miestas

Toks klausimas kartais kyla rugsėjo pirmąją stebint mokytojus, kuriems mokiniai neša gėles. Su visa pagarba Palangos pedagogams – jaunų veidų jų tarpe nėra labai daug. Kodėl jauni mokytojai neina dirbti į mokyklą?


Vaidas Šimaitis – vienas didžiausių verslininkų ne tik Palangoje, bet ir visame pajūrio regione. Šventosios poilsio komplekso „Elija“ ir viešbučio „Kuršių kaimas“ sumanytojui, ko gero, vieninteliam kurorte tinka ir kitas žodis – vystytojas. Bet minint viešbučio „Kuršių kaimas“ ketverių metų jubiliejų...


Vizitinė kortelė: Vaidotas Pečiukas – Palangos komandos puolėjas. V.Pečiukas gimė 1982-aisiais balandžio 2-ąją. Ūgis – 199 cm, svoris – 95 kg.  – Sveikas Vaidotai, būtų smagu, jei šiek tiek plačiau prisistatytum „Palangos“ komandos gerbėjams. Visiems įdomu, kaip gi Jūs atsiradote krepšinio pasaulyje? Kaip Jūs pradėjote...


Daugeliui jaunimėlio atstovų vasara – „išsigelbėjimas“ nuo nemalonaus pinigų kaulijimo iš tėvų. Vieni moksleiviai renkasi ledų pardavėjo darbą, kiti – padavėjo. Tačiau neteko sutikti nė vieno, kuris, esant  galimybei, norėtų dirbti sanitaru ligoninėje. Palangos senosios gimnazijos moksleivis  Kasparas Aleknavičius, kuris kitų švelniai pravardžiuojamas „genijumi“, pasiryžo būtent...


Reklamos džiunglėse lengva pralobti

Alvydas ZIABKUS, „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas, 2011 01 24 | Rubrika: Miestas

Ką Palangos miestui reiškia 110 tūkstančių litų? Būtent tiek savivaldybė šiemet nesurinko planuotų lėšų už reklamą. Matyt, geriausiai į tą klausimą atsakytų savivaldybės išlaikomos įstaigos, kurios šiemet negalėjo įgyvendinti suplanuotų darbų, nes metų pabaigoje išgirdo, kad pinigų tam biudžete nėra.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius