Įstatymų prievaizdė Palangai taiko griežtesnius reikalavimus

Linas JEGELEVIČIUS, 2016-11-17
Peržiūrėta
318
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš.

Ką gali Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje, įsitikino ir eiliniai palangiškiai. Užteko, kad kai kurie daugiabučiai namai Medvalakio gatvėje būtų sužymėti ne taip, kaip yra nurodęs Vidaus reikalų ministras savo apraše, kad įsikištų Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš. Ji pareikalavo, kad Palangos miesto savivaldybė ištaisytų nurodytus trūkumus, o jų visų nepašalinus, Adresų registras dalį Medvalakio gatvėje esančių daugiabučių namų priskyrė Bangų ir Sodų gatvėms. Interviu „Palangos tiltui“ D. Kerekeš pabrėžė, kad dėl išskirtinio pajūrio kurorto statuso kai kuriais atvejais Palangos miesto savivaldybei ir jos priimamiems sprendimams yra taikomi griežtesni įstatymų reikalavimai.

– Kaip dažnai jums tenka kreiptis į teismą, kad Vyriausybės potvarkiai būtų vykdomi? Ar paminėtumėte konkrečius atvejus?
– Tokio atvejo, kad į teismą reikėtų kreiptis dėl to, jog Savivaldybė atsisakė vykdyti Vyriausybės atstovo teikimą ar reikalavimą, per mano penkerių metų praktiką nebuvo.
Tik porą kartų, suabejojus tam tikrų Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų teisėtumu, tiesiogiai kreipėmės į Klaipėdos apygardos administracinį su prašymu ištirti norminio akto teisėtumą.
Pirmąjį kartą, 2014 metų pabaigoje, teismo buvo prašoma ištirti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nuostatų teisėtumą, kadangi nuostatuose nebuvo numatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį (deklaruojamą) atliekų kiekį. Kadangi Palangos miesto savivaldybės taryba dar nesulaukusi teismo sprendimo nuostatuose tokią galimybę įtvirtino, tai pirmos instancijos teismas pradėtą bylą nutraukė.
Antrąjį kartą į teismą kreipėmės praėjusiais metais, prašydami ištirti Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtinto asmenų, kuriems išduodami leidimai dėl išorinės reklamos ant persirengimo kabinų Palangos paplūdimyje įrengimo, atrankos aprašo teisėtumą. Abejonių sukėlė šiame apraše numatytas atrankos kriterijus – investicinių lėšų, skirtų Palangos miesto viešųjų vietų verslo aplinkai ir infrastruktūrai gerinti, dydis. Vadovaujantis Rinkliavų įstatymo nuostatomis, už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą yra mokama savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinė rinkliava ir iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti už leidimo išdavimą kitaip negu sumokant vietinę rinkliavą. Nagrinėjamu atveju iš atrankos nugalėtojo reikalaujama sumokėti tiek vietinę rinkliavą, tiek ir investicines lėšas. Klaipėdos apygardos administracinis teismas pasisakė, jog investicinės lėšos infrastruktūrai gerinti savo turiniu yra draudžiamas atlygis už vietinės rinkliavos objektą – leidimą įrengti išorinę reklamą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas lapkričio 9 d. išnagrinėjo Palangos miesto savivaldybės apeliacinį skundą ir galutinį verdiktą šiuo klausimus turėtų paskelbti lapkričio 24 d.
– Kai atvykau dirbti į Palangą 2010 metais, beveik kiekviename miesto ankstesnės liberalų valdžios Tarybos posėdyje aktyviai dalyvaudavo ir Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje, jūsų pirmtakė Kristina Vintilaitė. Atėjus į valdžią konservatoriams, Vyriausybės atstovės vizitai į Tarybos posėdžius tapo labai reti. Kokią mintį jums tai perša?
– Labai sudėtinga kalbėti už kitą asmenį, o įvertinus tai, jog K. Vintilaitė – mano buvusi ilgametė tiesioginė vadovė, tai būtų nekorektiška. Aš ją prisimenu kaip labai kompetentingą, kvalifikuotą ir patyrusią savo srities žinovę, todėl vizitų Tarybos posėdžiuose retėjimą sieti su valdžių pasikeitimu tikrai nenorėčiau. Beje, aš pati nepriklausau jokiai politinei partijai. Pirmąją kadenciją, laimėjus konkursą, mane į pareigas priėmė konservatorių Vyriausybė, antrąją – socialdemokratų.
– Kai kam galbūt kils toks klausimas: kam reikalinga Vyriausybės atstovo apskrityse institucija, jeigu jau seniai nėra apskričių šalyje. Ką atsakytumėte?
– Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog panaikintos buvo tik apskričių administracijos, o pati apskritis – kaip valstybės teritorijos administracinis vienetas, yra išlikusi. Be to, Vyriausybės atstovo apskrityje institucija yra numatyta ir pagrindiniame mūsų valstybės įstatyme – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
– Jūs jau minite Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje darbo penktąsias metines, bet ir jūs nesate dažnas svečias Palangos miesto Tarybos posėdžiuose. Kodėl?
– Įprastai visos Klaipėdos apskrities savivaldybių tarybos, išskyrus Neringos, savo posėdžius organizuoja paskutinį mėnesio ketvirtadienį. Vien fiziškai iš karto dalyvauti šešių savivaldybių tarybų posėdžiuose neįmanoma. Todėl vykstama į tos savivaldybės tarybos posėdį, kuriame gali kilti klausimų dėl numatomų svarstyti sprendimų projektų teisėtumo, gali būti neatsižvelgta į Vyriausybės atstovo teiktas pastabas ir panašiai. Jeigu posėdyje numatomi svarstyti sprendimų projektai įstatymų reikalavimų nepažeidžia arba savivaldybė geranoriškai sutinka ištaisyti nustatytus neatitikimus, tai į tokį posėdį Vyriausybės atstovui ne visada tikslinga ir vykti.
– Kokių savivaldybių ir jų Tarybų veiklos monitoringą vykdote? Kaip jį vykdote?
– Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskrityje vykdo Klaipėdos apskrities savivaldybių administracinę priežiūrą. Klaipėdos apskričiai priklauso Klaipėdos miesto, Palangos miesto, Neringos, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybės.
Vykdydamas savivaldybių administracinę priežiūrą Vyriausybės atstovas prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, vykdo Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir kitus teisės aktus, tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų (savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus) priimti teisės aktai atitinka įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimus.
Prieš kiekvieną savivaldybės tarybos posėdį yra vykdoma išankstinė savivaldybės tarybos sprendimų projektų kontrolė: vertinamas sprendimų projektų teisėtumas, teikiamos pastabos dėl nustatytų neatitikimų įstatymams.
Pasibaigus kiekvienam mėnesiui, Vyriausybės atstovo tarnybai savivaldybės pateikia praėjusio mėnesio savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus. Tarnybos specialistai įvertina jų teisėtumą. Nustačius pažeidimus, atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui surašomas motyvuotas teikimas dėl įstatymų nuostatų neatitinkančio teisės akto pakeitimo ar panaikinimo. Jeigu savivaldybė atsisako vykdyti Vyriausybės atstovo teikimą, tada dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo kreipiamasi į teismą.
Taip pat Tarnybos specialistai nuolat seka įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir atitinkamai kontroliuoja, kaip savivaldybės juos įgyvendina. Jeigu savivaldybė delsia laiku priimti teisės aktus, reikalingus naujoms įstatymų, Vyriausybės nutarimų nuostatoms įgyvendinti, ar atlikti kitus įstatyme nurodytus veiksmus, savivaldybei yra pateikiamas reikalavimas neatidėliojant įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės nutarimą. Savivaldybei atsisakius vykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą, klausimas toliau sprendžiamas teismine tvarka.
– Kas būdinga Palangos miesto savivaldybei? Kokiais kitais būdais be įprasto monitoringo ir informacijos žiniasklaidoje gaunate informaciją apie tai, kas vyksta čia?
– Palangos miesto savivaldybė vykdo tokias pačias Vietos savivaldos ir kitais įstatymais savivaldybėms priskirtas funkcijas, kaip ir visos kitos savivaldybės. Tik atsižvelgiant į tai, jog Palangos miestas yra Lietuvos kurortas, ir norintys pailsėti prie jūros vasarą čia atvyksta iš visos Lietuvos, o ir verslo atstovai šioje teritorijoje turi daugiau interesų, tai kai kurie Palangos valdžios sprendimai sulaukia gerokai didesnio visos Lietuvos visuomenės, žiniasklaidos ar valstybės institucijų dėmesio negu panašūs kitų savivaldybių sprendimai. Dėl išskirtinio pajūrio kurorto statuso kai kuriais atvejais Palangos miesto savivaldybei ir jos priimamiems sprendimams (ypač teritorijų planavimo ar statybų srityje) yra taikomi griežtesni įstatymų reikalavimai. Be to, priiminėjant sprendimus, reikia išmintingai derinti vietos gyventojų, atvykstančių poilsiautojų bei norinčių vystyti verslą interesus.
Pagrindinę medžiagą – savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus, savivaldybių administracinei priežiūrai vykdyti, pateikia pačios savivaldybės. Žiniasklaidos priemonėse ar asmenų skunduose pateikta informacija padeda susidėlioti prioritetus: kuriuos tarybos sprendimus ar administracijos direktoriaus įsakymus patikrinti pirmiausia, į kokius aspektus labiau atkreipti dėmesį ir t.t.
– Kokios yra, kaip vadinu, Palangos savivaldybės veiklos „padidintos rizikos“ sritys? 
– Galėčiau įvardinti sritis, kuriose vyksta daugiausia diskusijų ir kurios dažniausiai yra minimos Vyriausybės atstovo tarnyboje gaunamuose skunduose ar prašymuose. Tai būtų – teritorijų planavimas, statybos, prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose, vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, naudojimąsi viešąja kurorto infrastruktūra nustatymas.
– Kiek esate per penkerius metus teikusi apskrities savivaldybėms, ir Palangai, reikalavimų pakeisti ar inicijuoti įstatyminių potvarkių keitimą?
– Per šį laikotarpį Klaipėdos apskrities savivaldybėms iš viso buvo pateiktas 591 teikimas ir reikalavimas, iš jų Palangos miesto savivaldybei – 95. Jeigu vienai savivaldybei vidutiniškai teko 84-85 teikimai, reikalavimai, tai Palangos mieto savivaldybė šį vidurkį truputį „lenkia“.
– Ar visada Palangos miesto savivaldybė geranoriškai ir laiku reagavo į jūsų teikimus?
– Galiu sakyti, kad Palangos mieto savivaldybė tikrai geranoriškai reaguoja tiek į Vyriausybės atstovo tarnybos teikiamas pastabas dėl rengiamų tarybos sprendimų projektų, tiek į Vyriausybės atstovo pateiktus teikimus ar reikalavimus. Tik kartais teikimai ar reikalavimai galėtų būti įvykdomi operatyviau.
– Kokia apskrities savivaldybė yra problematiškiausia?
– Nė vienos savivaldybės negalėčiau įvardinti „problematiška“ ar „konfliktiška“. Su visomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis vyksta dalykiškas, konstruktyvus bendradarbiavimas. Diskusijų žinoma yra, nuomonės taip pat kartais išsiskiria, bet Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas aiškiai reglamentuoja, kaip tokiais atvejais kilę klausimai turi būti sprendžiami.
– Kas turi teisę jums skųsti savivaldybės potvarkius? Kaip dažnai skundų sulaukiate iš Palangos miesto Tarybos opozicijos? Piliečių? Kokie jie?
– Skųsti Vyriausybės atstovui savivaldybės tarybos, mero ar administracijos direktoriaus priimtus sprendimus gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys iš visos Lietuvos, tik ne visais atvejais Vyriausybės atstovas turi įgaliojimus spręsti skunduose keliamus klausimus. Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nuostatomis, Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai. Tai reiškia, jog Vyriausybės atstovas neturi įgaliojimų nagrinėti ir imtis kokių tai veiksmų dėl tų skundų, kuriuose fizinis ar juridinis asmuo prašo apginti konkrečiai jo galimai pažeistas teises ar teisėtus interesus. Pavyzdžiui, asmuo mano, kad savivaldybės taryba nepagrįstai jam nesuteikė vietinės rinkliavos ar kokio tai mokesčio lengvatos, neskyrė socialinės pašalpos ir panašiai.
Taip pat Vyriausybės atstovas neturi įgaliojamų veikti ir tais atvejais, kai yra nurodomi pažeidimai įstatymų, už kurių įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą yra atsakinga speciali valstybės institucija. Pavyzdžiui, Teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo kontrolę vykdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Konkurencijos įstatymo – Konkurencijos taryba, Viešųjų pirkimų įstatymo – Viešųjų pirkimų tarnyba ir t.t. Tokiais atvejais asmens skundą perduodam nagrinėti pagal kompetenciją atitinkamai valstybės institucijai.
Vyriausybės atstovo tarnyboje nagrinėjami tokie skundai, prašymai, kuriuose keliami norminių administracinių aktų (įvairių taisyklių, tvarkos aprašų, nuostatų) teisėtumo arba viešojo intereso pažeidimo klausimai.
Per šiuos ir praėjusius metus dėl Palangos miesto savivaldybės veiksmų ar priimtų sprendimų Vyriausybės atstovo tarnyboje buvo gauta apie 15 asmenų skundų ir prašymų. Su skundais, prašymais kreipėsi tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Pastarųjų gal net daugiau. Klausimai labai įvairūs: detaliųjų planų rengimas ir tvirtinimas, gatvių tiesimas ir remontas, privažiavimo prie pastatų užtikrinimas, kaupiamųjų lėšų iš daugiabučių namų butų savininkų rinkimas, leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas, prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymas. Kai kurie asmenų pranešimai tikrai pasitvirtino ir jų pagrindu buvo imtasi konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Palangos miesto savivaldybės tarybai buvo pateiktas motyvuotas teikimas dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių pakeitimo (papildymo). Vienos įmonės kreipimesi išdėstyti argumentai paskatino teisme išsiaiškinti Asmenų, kuriems išduodami leidimai dėl išorinės reklamos ant persirengimo kabinų Palangos paplūdimyje įrengimo, atrankos aprašo teisėtumą.
– Po tiesioginių mero rinkimų, merai gavo pakankamai dideles galias. Ar esate sulaukusi skundų dėl apskrities merų, ir konkrečiai, Šarūno Vaitkaus, Palangos miesto mero, sprendimų? Kokie jie buvo?
– Per pastaruosius dvejus metus dėl Palangos miesto savivaldybės mero Š.Vaitkaus veiksmų ar priimamų sprendimų nesu gavusi nė vieno skundo.
– Įprastai dauguma pažeidimų savivaldybėse padaroma, kai yra skirstomos piniginės lėšos. Ar jūs bendradarbiaujate su savivaldybių kontrolieriais?
– Su savivaldybių kontrolieriais bendradarbiavimas tikrai vyksta. Ypač jis intensyvus, kai savivaldybėse sprendžiami paskolų ėmimo, garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas, koncesijų suteikimo klausimai.
– Ką rekomenduotumėte Palangos miesto savivaldybei ir jos Tarybai?
– Kaip ir visoms savivaldybėms, linkėčiau glaudaus, dalykiško savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir savivaldybės gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų bendradarbiavimo, svarstant ir priimant sprendimus visai savivaldybės bendruomenei aktualiais klausimais.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Situacija Lietuvoje blogėja, o artėjančios šventės neramina ne tik epidemiologus. Kad situacija bloga, pripažįsta ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus, kuris tikina, kad reikėtų griežtesnių priemonių, o šventiniu laikotarpiu Vyriausybei siūlo įvesti ribojimus dėl patekimo į kurortus, neturint rimtų priežasčių. Jau dabar dalis lietuvių aktyviai rezervuoja viešbučius...


Įstatymų spragos: rusai perka prabangų turtą Palangoje

"Palangos tilto" informacija, 2019 09 08 | Rubrika: Miestas

Nekilnojamojo turto agentūros džiūgauja, jog pajūrio kurortuose brangiausią parduodamą turtą šluoja rusai ir baltarusiai. Tačiau kokiu būdu jie perka prabangius namus ir sklypus, jei Lietuvoje draudžiama pardavinėti žemę ne ES piliečiams? Panašu, jog gali būti apeinama ir kita Konstitucijos nuostata, kuri draudžia apskritai užsieniečiams įsigyti žemę kurortuose.  


Praėjusį ketvirtadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), rinkimų šalyje prievaizdė, išbraukė Palangos visuomeninį rinkimų komitetą „Palangiškiai“ iš rinkimų į miesto savivaldybės Tarybą. Sąrašo neregistravimo rinkimams priežastis – nepakankamas jame likusių narių skaičius. Dėl nuslėpto teistumo iš jo išbraukus Mindaugą...


Ką gali Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje, įsitikino ir eiliniai palangiškiai. Užteko, kad kai kurie daugiabučiai namai Medvalakio gatvėje būtų sužymėti ne taip, kaip yra nurodęs Vidaus reikalų ministras savo apraše, kad įsikištų Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš. Ji pareikalavo, kad Palangos miesto savivaldybė ištaisytų...


Kurorto šventės „Myliu Palangą“ metu Palangai įteikta Mėlynoji vėliava, patvirtinanti, kad paplūdimys atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus. Ji Birutės parko paplūdimyje suplevėsuos birželio 1 d. Mėlynosios vėliavos programa yra skirta savivaldybėms, plėtojančioms turizmo paslaugas. Šiuo aukščiausią kokybę liudijančiu simboliu vasaros sezonui...


Palangos Birutės parko paplūdimyje vasarą ir vėl suplevėsuos Mėlynoji vėliava. Šio įvertinimo, patvirtinančio, kad paplūdimys atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus, Palanga sulaukia jau vienuoliktus metus iš eilės.


NAUJIENŲ PABIROS

2015 02 05 | Rubrika: Miestas

Parūkė: iš Oslo į Palangą skridęs neblaivus Šilalės rajono gyventojas lėktuvo salone pradėjo rūkyti ir pažeidinėti skrydžio saugos reikalavimus, todėl buvo sulaikytas pasieniečių. Šeštadienį Palangos oro uoste budėję Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai iš aptarnavimo tarnybų gavo informacijos, kad iš Oslo į Palangą skrendančiame...


Kauno klinikos sąnarių keitimo operacijoms pradėta taikyti spartaus sveikimo programa. Taip ligoniai greičiau sveiksta po operacijų. Tikimasi, kad naujas metodas padės gerokai sumažinti kelio ar klubo sąnario endoprotezavimo laukiančiųjų eiles.


Ne tik klaipėdiečiai, tačiau ir aplinkinių miestų bei kaimų gyventojai galės lengviau pasitikėti VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine, nes čia vyksta itin didelės permainos ES struktūrinių fondų lėšomis. Ypatingai atsinaujins Respublikinės Klaipėdos ligoninės psichiatrijos filialas. „Šiuo metu yra vykdomi penki ES lėšomis vykdomi projektai, susiję su psichiatrijos filialu. Viskas bus...


Vargu ar kas šiandien galėtų apkaltinti palangiškius labai teršiant Baltijos jūrą – neseniai pradėjo veikti šiuolaikiški, Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus atitinkantys rekonstruoti Palangos miesto buitinių nuotėkų biologinio valymo įrenginiai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius