Jau sprendžiama, kokiems ES projektams bus teikiama pirmenybė

Ugnė RAUDYTĖ, 2010-09-29
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin

Palangos miesto savivaldybė pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų projektą, pagal kurį bus atnaujinamas Palangos miesto plėtros strateginis planas. Kaip teigė Palangos miesto savivaldybės ekonominės plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja Odeta Maldarienė, šis planas reikalingas tam, kad būtų nustatoma dabartinė miesto vieta ir reikšmė šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime. „Projekto reikia tam, kad galėtumėme įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir suformuluoti alternatyvias plėtros perspektyvas bei rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėšų išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą Palangos miestui“, - kalbėjo O.Maldarienė.

 

Palangos miesto plėtros strateginio plano atnaujinimas susidės iš 4-ių etapų. Pirmajame etape bus įvertinamas esamos situacijos, ekonominės, ekologinės ir socialinės būklės analizės atnaujinimas. Pirmojo etapo metu darbinių sesijų, konsultacijų, susitikimų metu (kuriuose dalyvaus administracijos darbuotojai, Tarybos nariai, verslo bei gyventojų atstovai), dokumentų studijų, analizės būdu bus surinkta informacija apie esamą situaciją Palangos miesto savivaldybėje. Turės būti atnaujinta ekonominės, ekologinės, socialinės aplinkos analizė. „Esame sudarę anketas iš devynių klausimų, kurias pateikėme Palangos Tarybos nariams. Jie turi atsakyti iki spalio pirmos dienos. Spalio dvyliktą dieną bus susitinkama su miesto Taryba ir aptarsime miesto viziją, prioritetus bei tikslus“, - pasakojo apie vykdomus darbus Palangos miesto ekonominės plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja O.Maldarienė.

Pirmojo etapo rezultatas – parengta ataskaita, kurioje turi būti įvertinta esama aplinka, galiojantis strateginis plėtros planas, SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių, galimybių) analizė ir kt.. Analizės paskirtis – visapusiškai įvertinti valdymo srities plėtrai svarbius išorės ir vidaus veiksnius.

Šio etapo galutinio produkto fizinė išraiška – esamos situacijos, ekonominės, ekologinės ir socialinės būklės analizės ataskaitos dokumentas.

Antrajame – pajūrio geoterminių vandenų naudojimo sveikatingumo (reabilitacijos, gydymo), SPA ir poilsio paslaugoms plėtoti kurorte studijos parengimas. Toliau bus vykdomas  Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano projekto parengimas.

„Antrojo etapo metu bus rengiama Pajūrio geoterminių vandenų naudojimo sveikatingumo (reabilitacijos, gydymo), SPA ir poilsio paslaugoms plėtoti kurorte studija, kuri yra būtina, norint atnaujinti ilgalaikį plėtros planą bei numatyti jame tikslingus ateities veiklos orientyrus. Studijos tikslas – didinti kurorto sveikatinimo (reabilitacijos, gydymo), SPA ir poilsio paslaugų įvairovę bei konkurencingumą, panaudojant geoterminio vandens išteklius“, - kalbėjo O.Maldarienė.

Palangos miesto ekonominės plėtros skyriaus duomenimis, studijos uždaviniai yra keli. Vienas iš jų - įvertinti Palangos sveikatinimo, SPA ir poilsio paslaugų situaciją ir geoterminio vandens išteklius:  įvertinti ir pateikti bendrą kurorto sveikatinimo ir SPA paslaugų sektoriaus ir gamtinių išteklių naudojimo situaciją; pateikti geoterminio vandens išteklių panaudojimo kurorte analizę (potencialą, geologines ir technines sąlygas, taikymo sritis) ir galimą pritaikymo poveikį turizmo plėtrai. Kitas iš uždavinių yra išanalizuoti geoterminių vandenų naudojimo galimybes sveikatingumo, SPA ir poilsio paslaugose, pateikiant užsienio šalių patirtį. Kitas uždavinys - identifikuoti geoterminių vandenų panaudojimo SPA ir poilsio paslaugose galimybes ir poveikį: identifikuoti prioritetus ir pagrindines kryptis, nustatyti palankiausią vietą kompleksui, naudojančiam geoterminius vandenis, atsirasti, atlikti finansinį, ekonominį komplekso pastatymo projekto įvertinimą, parengti jautrumo ir rizikos analizę, ir panašiai. Taip pat planuojama įvertinti geoterminio vandens panaudojimą kurorto atvykstamojo turizmo skatinimui bei turizmo paslaugų potencialo ir konkurencingumo didinimui.

„Studijos rengimo metu, vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimas nėra reikalingas. Ar šis vertinimas reikalingas, bus nustatyta studijos parengimo laikotarpiu“,- svarstė O.Maldarienė.

Atlikus studiją, į strateginį plėtros planą bus įtraukti  tikslai, uždaviniai ir priemonės, susijusios su kurorto plėtra turizmo, sveikatingumo, SPA, poilsio ir kitų paslaugų sektoriuje paslaugų įvairovei didinti, sezoniškumui mažinti ir pan., atsižvelgiant į studijos metu gautus rezultatus.

„Antrojo etapo galutinio produkto fizinė išraiška –  parengta pajūrio geoterminių vandenų naudojimo sveikatingumo (reabilitacijos, gydymo), SPA ir poilsio paslaugoms plėtoti kurorte studija“, - sakė O.Maldarienė.

Trečiojo etapo metu bus parengtas Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano projektas. Kaip teigė O.Maldarienė, darbinių sesijų, konsultacijų metu, dokumentų analizės būdu bus patikslinama savivaldybės plėtros vizija, nustatomi prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės planuojamam laikotarpiui, jų įgyvendinimas išdėstomas laike, nustatomas lėšų poreikis, matavimo, vertinimo rodikliai, atsakomybės, ir panašiai.

Šio etapo galutinio produkto fizinė išraiška – parengtas Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano projektas.

Ketvirtojo etapo metu bus parengta Palangos miesto strateginio plėtros plano rengimo, koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika.

„Sukurta metodika leis efektyviai naudoti atnaujintą strateginį plėtros planą savivaldybės kasdieninėje veikloje, metodika veiks kaip „instrukcija“ darbuotojams – kaip naudoti, atnaujinti, koreguoti, stebėti strateginį plėtros planą jau be išorinių konsultantų pagalbos (savarankiškai). Metodika sudarys sąlygas kontroliuoti Strateginio plano įgyvendinimą“, - apie planus pasakojo Palangos miesto savivaldybės ekonominės plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja O.Maldarienė.

Ketvirtojo etapo galutinio produkto fizinė išraiška – parengta Palangos miesto strateginio plėtros plano rengimo/koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika.

Penktojo etapo metu bus patvirtintas Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas Palangos miesto savivaldybės Taryboje.

„Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 metų gegužės 21 dieną, kurioje maksimali projekto vertė numatyta 295 tūkst. 283 litų, iš kurių 250 tūkst. 990 litų – ES lėšos ir 44 tūkst. 293 litų iš savivaldybės biudžeto lėšų, bet jau šiandien žinome, kad tiek finansavimo nereikės, nes vietoj planuoto 85 tūkst. 600 litų plėtros plano atnaujinimo paslaugą nupirkome už 54 tūkst. 450 litų“, - sakė O.Maldarienė.

Planuojama, kad gruodžio mėnesio pabaigoje bus pabaigtas Palangos miesto plėtros strateginis planas, o kitų metų vasario ar kovo mėnesį turėtų būti galutinai užbaigtas visas ES finansuojamas projektas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangoje įsikūrusios sanatorijos „Gradiali“ atstovai ketvirtadienį Savivaldybėje pristatė artimiausius plėtros planus. Įgyvendinus juos, atsiras galimybė palangiškiams ir kurorto svečiams pasiūlyti daugiau gydomųjų bei sveikatinimo procedūrų.


Jau kitą savaitę Pirties gatvėje prasidės infrastruktūros tvarkymo darbai – vairuotojų patogumui iki spalio bus nutiestas pravažiavimas iš Pirties g. į Taikos g., taip pat sutvarkyta šios miesto dalies aplinka.


Trečiadienį Palangoje į pirmąjį posėdį susirinkę Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai vienbalsiai išsirinko tarybos pirmininką ir pavaduotoją. Jais tapo ir praėjusią kadenciją šias pareigas ėję atitinkamai Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas bei Klaipėdos rajono vadovas Vaclovas Dačkauskas.


Palangos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) antrojo, baigiamojo, kurso senjorai trečiadienį rinkosi į paskutinę bendrą visų fakultetų studentų paskaitą, vykusią Kurhauze.


2007–2013 metais Palangos miesto savivaldybėje įgyvendinamiems viešojo ir privataus sektoriaus turizmo projektams skirta beveik 52 mln. litų ES struktūrinių fondų parama. Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtros projektus. Šiuo metu vykdo Birutės parko tvarkymo ir kempingo įrengimo darbus. Lietuvos dailės muziejui...


Palanga rengs kompleksinės plėtros galimybių studiją  1

„Palangos tilto“, Palangos sporto centro inf. , 2013 04 08 | Rubrika: Miestas

Klaipėdos regiono plėtros taryboje priimtas sprendimas – ES finansavimui gauti būtinas dokumentas pirmiausia turi būti rengiamas kurortui.


Palangos miesto savivaldybė pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų projektą, pagal kurį bus atnaujinamas Palangos miesto plėtros strateginis planas. Kaip teigė Palangos miesto savivaldybės ekonominės plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja Odeta Maldarienė, šis planas reikalingas tam, kad būtų nustatoma dabartinė miesto vieta ir reikšmė...


Palangos savivaldybė, norėdama pagerinti savivaldybės administracijos veiklą bei darbuotojų operatyvumą darbe, dar 2010 metų vasario 26 dieną pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ finansuojamą projektą „ Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“.


Šiemet kovo mėnesio pabaigoje Palangos miesto savivaldybė ėmė įgyvendinti veiklos valdymo sistemos diegimą ir procesų optimizavimą, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Šiuo projektu, kurį ketinama galutinai užbaigti po dviejų metų, siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą. Šiuo...


Programos LEADER mokymo metodikos centras tęsia mokymų ciklą Lietuvoje. Rugpjūčio 5-6 dienomis į seminarą buvo pakviesti specialistai, rengiantys žuvininkystės regionų plėtros strategijas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos Ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“. Programą remia Europos žuvininkystės fondas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas