Kandidatų į Seimą debatai – kupini aistrų, pažadų ir su juoko pliūpsniais

Linas JEGELEVIČIUS, 2016-09-19
Peržiūrėta
366
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Kandidatų į Seimą debatai – kupini aistrų, pažadų ir su juoko pliūpsniais

Vakar vakare Kretingoje, Šv. Antano rūmuose, įvyko kandidatų Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje debatai, kuriuos moderavo žinoma Lietuvos televizijos žurnalistė Rita Miliūtė, beje, gimusi Kretingos rajone. Debatuose dalyvavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kandidatas Vaidotas Bacevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Antanas Vinkus, Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatė Jolita Vaickienė, Centro partijos kandidatas Nerijus Stasiulis ir Lietuvos laisvės sąjungos (Liberalų) kandidatė Janė Narvilienė.
„Žinau, ką renku“ iniciatyvos koordinatorius Kretingos rajone-Palangoje Joris Mykolas Kavolis paaiškino, kaip gimė tokia iniciatyva.
„Labai maža jaunų žmonių dalis dalyvauja rinkimuose. Pavyzdžiui, 2015 metų savivaldos Tarybų rinkimų pirmajame ture dalyvavo tik 31 procentas turinčių rinkimų teisę 18-35 amžiaus žmonių“, – pabrėžė „Žinau, ką renku“ atstovas.
R. Miliūtė pradėjo debatus žemaitiškai ir pastebėjo, kad Kretingoje nesikeičia tik stiprios motobolo tradicijos. Jos kvietimu, debatų dalyviai užėmė vietas scenoje. Juos per pristatymą lydėjo plojimai.
Paklaustas apie du didžiausius prioritetus pakliuvus į Seimą, V. Bacevičius pastebėjo, kad jau yra dirbęs Seime.
„Esu nusiteikęs dirbti naujų darbo vietų kūrimo, socialinės politikos, kovos prieš korupciją srityse“, – sakė V. Bacevičius.
A.Vinkus sakė, kad didžiausią dėmesį Seime skirsiąs socialinei apsaugai – žmonių sveikatingumo skatinimui ir ligų prevencijai.
Jį R. Miliūtė nutraukė – kiekvienam kandidatui buvo suteikta pasisakyti po minutę, o ją socialdemokratas viršijo.
J. Vaickienė išskyrė teisingą valstybės lėšų panaudojimą ir siekį pakeisti savivaldybės kontrolierių pavaldumą. „Tam galėtų būti naujas darinys, toks, kaip Airijoje ar Lenkijoje“, – pabrėžė ji.
J. Narvilienė išskyrė kovą su korupcija ir pagarbos žmogui užtikrinimą. „Mano prioritetas būtų ir Seimo narių mažinimas“, – sakė ji.
N. Stasiulis pastebėjęs, kad Lietuva serga „ketvirtos stadijos vėžiu“, sakė, kad svarbiausia – valdymo organų kontrolė.
„Reikia įvesti elektroninį balsavimą, tarėjų institutą, padaryti, kad Seimo nariai būtų labiau atskaitingi visuomenei“, – sakė N. Stasiulis.
Paklausti, kaip reikia kovoti su korupcija, J. Vaickienė siūlė visus sprendimus skelbti viešai. J. Narvilienė apgailestavo, kad žurnalistams paviešinus bėdas, „toliau niekas nedaroma“.
„Reikia didinti valdininkų atsakomybės ribas“, – sakė ji, bet ji negalėjo atsakyti, kokio įstatymo tam reikia.
A.Vinkus kovai su korupcijai sieks pasitelkti priimamų žmonių į valstybės postus atestaciją. „Bet svarbiausia – žmonių padorumas“, – sakė jis, anot jo, tai galima pasiekti per žiniasklaidą.
V. Bacevičius atsakydamas priminė, kad didžiausia korupcija – politinė.
„Priimant biudžetą reikia skirti didesnes lėšas STT“, – siūlė konservatorius.
Paklaustas, iš kur paimti lėšų, sakė, kad jų atsirastų, jeigu būtų aktyviau kovojama su korupcija. „Šnekame apie šimtus milijonų eurų. Kovos prieš korupciją nereikia perkelti ant žiniasklaidos pečių“, – sakė V. Bacevičius.
N. Stasiulis sutiko, kad didžiausia bėda kyla iš politinės korupcijos. „Ji kyla iš mūsų sisteminių partijų. Visi absoliučiai pirkimai turi būti vieši, Seimo narių skaičius turi būti mažinamas, reikia įtraukti visuomenę į procesus ir viską viešinti“, – sakė N. Stasiulis.
R. Miliūtei paklausus, ar alkoholizmas yra problema Lietuvoje, dauguma sutiko. Jai paklausus, kaip ją sumažinti, J. Vaickienė sakė, kad ji būtų, kaip Skandinavijoje, už specializuotų alkoholio parduotuvių kūrimą.
J. Narvilienė išskyrė, kad alkoholiu dažniausiai piktnaudžiauja tie, kurie yra praradę darbus. „Turime skatinti darbo vietų kūrimą“, – sakė kandidatė.
N. Stasiulis teigė, kad mažinant alkoholizmą, Skandinavija yra geras pavyzdys. „Reikia uždrausti visą alkoholio ir tabako reklamą, o kainas padidinti dvigubai“, – sakė centristas.
Atsakydamas į klausimą, A. Vinkus sakė, kad vienas nepajėgsiąs kovoti su alkoholizmu. „Pirma, labai svarbi alkoholio vartojimo prevencija – nuo šeimos iki mokyklų ir Sveikatos bei Švietimo ministerijų, kurios turi būti tokios kampanijos dirigentės, – sakė jis. – Trečia, turi būti atitinkama valstybės politika“.
V. Bacevičius priminė, kad TS-LKD yra numačiusi priemones kovoti su alkoholizmu. „Mūsų kadencijos metu (2008–2012 metais) buvo uždrausta alkoholio prekyba masinių renginių metu, naktį, – priminė jis. – Reikia, kad socialiniai darbuotojai rizikos šeimas aplankytų du kartus per savaitę, o ne kartą per mėnesį“.
N. Stasiulis pabrėžė, kad svarbu yra didinti gyventojų perkamąją galią. „Pajamų neapmokestinama dalis turi būti arti 500 eurų. Tada perkamoji galia bus didesnė, tėvai galės vaikus aprūpinti vadovėliais“, – sakė N. Stasiulis.
R. Miliūtė „spaudė“ centristą pasakyti, kaip ir iš ko augs vartojimo rinka, N. Stasiulis sakė, kad yra tam „vidinių resursų“.
A. Vinkus pastebėjo, kad negali būti „idealios programos“ kovai su alkoholizmu, bet pabrėžė, kad svarbu „visuomenei mobilizuotis“, o kova negali būti priskirta vienai ministerijai ar žinybai.
J. Narvilienė pastebėjo regioninės plėtros didelius skirtumus. Kandidatė kvietė sudaryti sąlygas žmonėms dirbti. „Seime keisčiau įstatymus, kad jie taptų palankesni smulkiajam verslui. Kaip Švedijoje. Dabar verslininkas uždirba daug mažiau, nei valstybė nuo jo „nulupa“, – sakė ji.
J. Vaickienė siūlė pirmus metus naujas įmones atleisti nuo bet kokio mokesčio. „Siekčiau pertvarkyti Sodrą, kad atsirastų Sodros lubos“, – sakė liberalsąjūdietė.
R. Miliūtei pasiteiravus nuomonės dėl pašalpų, A. Vinkus sakė, kad pašalpos turėtų būti diferencijuojamos pagal socialinę padėtį, kad turi būti didinamas neapmokestinamų pajamų dydis. V. Bacevičius sakė, kad už pašalpas reikėtų jų gavėjams atidirbti. Atsakydamas į klausimus, konservatorių kandidatas dažnai pasiremdavo TS-LKD rinkimų programos siekiniais.
„Pašalpos du pirmus mėnesius turi būti susietos su gautomis pajamomis, ir turėtų būti didelis dėmesys skiriamas persikvalifikavimui, žmogus negali būti suinteresuotas būti bedarbiu“, – pabrėžė J. Vaickienė.
N. Stasiulis sakė, kad pašalpa yra tik „dalelytė visos mozaikos“.
Kandidatai atsakė į internetinės auditorijos ir debatų žiūrovų salėje klausimus.
Paklausti dėl kanapių legalizavimo Lietuvoje, A. Vinkus sakė, kad „nesuprato klausimo“. „Man nejuokingas toks klausimas, verkti norisi“, – sakė A. Vinkus. J. Vaickienė sakė, kad kanapių legalizavimas turėtų būti mokslininkų reikalas. J. Narvilienė sakė, kad draudimais nieko nepadarysi. „Kai kurios šeimininkės jas sėkmingai naudoja Kretingoje“, – sakė J. Narvilienė.
N. Stasiulis pasisakė esąs už tam tikrų kanapių rūšių legalizavimą.
„Kanapės yra priklausomybių pradžia. Po to einama į sunkesnius narkotikus“, – sakė V. Bacevičius.
Joriui uždavus klausimą angliškai apie Lietuvos viziją, V. Bacevičius demonstravo bene geriausias anglų kalbos žinias.
A.Vinkus į klausimą atsakė prancūziškai, sukeldamas ovacijas salėje. Vėliau jis R. Miliūtei angliškai pasakė, ją mylįs.
J. Vaickienė angliškai kalbėjo, kad Lietuva turi pernelyg daug aukštųjų mokyklų. „Manau, kad tų, kurios programos yra daugiausiai perkamos, turėtų būti uždarytos. Mūsų pedagoginis universitetas netenkina mūsų poreikių“, – sakė J. Vaickienė.
J. Narvilienė papasakojo, kad pabuvusi savaitę Vokietijoje, gali susikalbėti vokiškai. „Anksčiau buvo rusinimas, dabar visų anglinimas“, – pastebėjo kandidatė.
N. Stasiulis atsiprašė, kad atsakinėsiąs ne angliškai, nors kalbą gerai suprantąs, o žemaitiškai. „Niekada nepamirškite savo šaknų“, – sakė centristas.
Kandidatai atsakė į „blitz“ (greituosius) klausimus. V. Bacevičius įrodė geriausiai žinąs Konstituciją – jis atsakė pirmasis į daugumą greitųjų klausimų.
Debatų žiūrovė iš salės klausė V. Bacevičiaus, kaip jis įrodysiąs pasirengimą ginti kretingiškių interesus, balsavęs Palangos miesto Taryboje už įvažiavimo į Palangą apmokestinimą (sprendimas vėliau buvo atšauktas).
„Dabar šis klausimas neaktualus, o kiekviena savivaldybė turi teisę spręsti, ką jai daryti“, – sakė V. Bacevičius.
Žiūrovas iš salės klausė A. Vinkaus, ką reikėtų gerinti Palangoje.
„Reikėtų plėtoti reabilitacinių paslaugų teikimą, taip pat vystyti konferencinį turizmą. Taip pat spręsti kultūros paveldo dalykus“, – sakė A. Vinkus. Jis žadėjo „kartu su savivaldybe“ pabaigti bibliotekos Kretingoje statybas, o į Palangą atvežti „visus ambasadorius“.
N. Stasiulis sakė, kad sieks, jog „Kretinga nebūtų atskirta“ nuo sričių, kurios generuoja piniginius srautus, pavyzdžiui, kultūrinio paveldo.
UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorius Artūras Mažrimas klausė visų kandidatų, kokį konkrečiai prieš korupciją jau nukreiptą įstatymą keistų.
„Jeigu kuris nors valdininkas pakliuvo į spaudą, turi būti atleistas“, – sakė J. Narvilienė, sukeldama juoko protrūkį salėje.
J. Vaickienė sakė, kad nieko įstatymuose nekeistų, tik numatytų daugiau lėšų esančioms programoms kovoti su korupcija.
„Kiti žmonės yra apjuodinami spaudoje“, – pastebėjo A. Vinkus.
R. Miliūtei spaudžiant atsakyti į klausimą, o ne nukrypti nuo jos, V. Bacevičius sakė, jog išplėstų pareigybių sąrašą, kuriame esantys kandidatai į valstybės tarnybą turi praeiti atitinkamų tarnybų patikrą prieš gaudami darbą.
Paprašyti „įsijausti“ į jaunimo vaidmenį ilgais žiemos vakarais ir pasiūlyti, ką tokiais vakarais Kretingoje daryti, V. Bacevičius sakė, kad galima „važiuoti riedlentėmis ant ledo“ , o be to, yra dar labai daug kitų veiklų.
„Nenorėkite, jaunime, kad jums viską sugromuliuotų ir įdėtų į delniuką“, – sakė A. Vinkus. J. Vaickienė pabrėžė „iniciatyvos iš apačios“ svarbą.
J. Narvilienei pakvietė vietos jaunimą ilgais žiemos vakarais vaikščioti ir pasigrožėti vienuolynu, Botanikos parku Kretingoje, salėje nuvilnijo juoko banga.
N. Stasiulis pabrėžė vietos bendruomenių stiprinimo svarbą. „Tai – vienintelis vaistas sprendžiant, kas aktualu, jaunimui taip pat“, – sakė centristas.
Joris skeptiškai priėmė tokius kandidatų pasisakymus.
J. Vaickienei paklausus, ko reikėtų vietos jaunimui, pasigirdo iš salės: „Žolės!“ Repliką palydėjo kikenimų banga.
D. Jurevičiaus iš Šventosios klausimą apie bendruomenes V. Bacevičiui pavadino „surežisuotu“, A. Vinkus „įkando“ V. Bacevičiui, kad jis vaikštąs „vieno svarbaus žmogaus šešėlyje“.
N. Stasiulis paminėjo, kad bendruomenės gali „išgelbėti Lietuvą“. „Jos – pačios svarbiausios Lietuvos egzistavime, – sakė kandidatas. – Einu į Seimą, kad toks dėmesys bendruomenėms atsirastų“.
Jaunimo atstovė iš salės sakė, kad debatų dalyviai „jos balso nenupirko“.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Visi 12 kandidatų Mėguvos rinkimų apygardoje, kurioje beveik pusė rinkėjų yra palangiškiai, noriai siūlo įstatymines pataisas ar net naujus įstatymus, kaip padėti jaunoms šeimoms, tačiau trečdalis kandidatų yra išsiskyrę.


Iki Seimo rinkimų liko vos šiek tiek daugiau nei trys savaitės. Praėjusiame laikraščio „Palangos tiltas“ numeryje pristatę visus 12 kandidatų Mėguvos rinkimų apygardoje, kurioje beveik pusė rinkėjų yra palangiškiai, šįkart aiškinomės kandidatų požiūrį į šeimą, gyvybės apsaugą. Truputį „šliūkštelėjome“ ir alyvos į...


Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino galutinį kandidatų į Seimą vienmandatinėse apygardose sąrašą. Mėguvos vienmandatinėje rinkimų apygardoje - net 12 kandidatų. „Palangos tiltas“ supažindina palangiškius su jais.


Ketvirtadienį, rugsėjo 10 d., Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) tvirtino galutinį kandidatų į Seimą vienmandatinėse apygardose sąrašą. Visi 12 kandidatų Mėguvos rinkimų apygardoje gali jau būti ramūs - jiems leista dalyvauti rinkimuose. „Palangos tiltas“ supažindina palangiškius su jais.


Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) taryba šiandien, šeštadienį, patvirtino galutinį kandidatų Seimo rinkimuose sąrašą. Mėguvos apygardoje rinkimuose partijai atstovaus palangiškis, TS-LKD Palangos skyriaus veteranas Mindaugas Skritulskas.


Karantinas – ne priežastis iki šiol nepatvirtinti savo kandidatų į Seimo rinkimus spalį. Tokią žinią šios savaitės pradžioje gavo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Palangos skyrius. Anot „Palangos tilto“ šaltinių TS-LKD Palangos skyriaus Taryboje, jau šiandien po miesto Tarybos posėdžio miesto konservatorių...


Vakar vakare Kretingoje, Šv. Antano rūmuose, įvyko kandidatų Kretingos-Palangos rinkimų apygardoje debatai, kuriuos moderavo žinoma Lietuvos televizijos žurnalistė Rita Miliūtė, beje, gimusi Kretingos rajone. Debatuose dalyvavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kandidatas Vaidotas Bacevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Antanas Vinkus...


Čiuožinėjame ne ant pačiūžų, o ant pažadų

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2016 01 14 | Rubrika: PT redaktoriaus skiltis

Per pastarąjį dešimtmetį mėnesiu į priekį pasislinkus metų laikams, tikroji žiema į Lietuvą atėjo tiksliai pagal naująjį grafiką – visiškai besibaigiant gruodžiui. Pajūryje ilgai užtrukusios darganos prislėgtus žmones iš pradžių atgaivino gerokai virš 10 laipsnių šoktelėjęs šaltukas, o netrukus žiemiškos nuotaikos suteikė iš dangaus...


„Šiandien pasiekėme rekordą – šioje kadencijoje tokio ilgo posėdžio dar nebuvo. Tiesa, ir klausimų buvo daug – beveik pusšimtis“, – trečiadienį apie trečią valandą popiet kalbėjo Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai. Tiesa, patys politikai pripažino, jog ir diskusijų buvo kaip reta daug, ir net ne tiek dėl patvirtinto šių metų miesto biudžeto, kiek net pačiais, regis...


Iki rinkimų į savivaldybių Tarybas maratono – kitiems, matyt, sprinto ar bėgimo su kliūtimis – pabaigos liko visai nedaug. Vieni jau uždusę, kiti šelmiškai šypsodamiesi ar mintyse jau dėliojantys būsimos naujos valdžios kortas skaičiuoja paskutines dvi savaites iki rinkimų. Kandidatai, kaip numato įstatymas, turėjo visuomenei viešai atskleisti dalį duomenų apie savo gyvenimą. Bet tik...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius