Laužų – aukurų šviesa ant piliakalnių primins žemaičių krikšto istoriją

„Palangos tilto” informacija, 2013-01-28
Peržiūrėta
90
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Sambūrio „Būkime vieningi“ nariai O. Titorenko, V. Želvys ir V. Lekstutis kviečia ne švęsti, o paminėti žemaičių krikšto jubiliejų.

Sambūrio „Būkime vieningi“ nariai O. Titorenko, V. Želvys ir V. Lekstutis kviečia ne švęsti, o paminėti žemaičių krikšto jubiliejų.

Ar žemaičiai turi švęsti šešių šimtų metų Žemaitijos krikšto jubiliejų? „Ne“, – atsako žemaičius vienijančio sambūrio „Būkime vieningi“ nariai Vaidas Želvys, Vaidas Lekstutis ir Olegas Titorenko. Paminėti jį reikia – tai istorinis faktas. Tačiau tikrai nesą ko švęsti bei džiūgauti.

Religiją riteriai kalaviju nešė
„Įsivaizduokite: jūs turite šeimą, turite vaikų, gyvenate pagal savo nusistovėjusias tradicijas, – pradėjo pokalbį Vaidas Lekstutis. – Tarkim, vieną kurią dieną jūs kepate pyragus ar kugelį, švenčiate savo šventę, kad ir gimtadienį. Ir staiga kažkas sugalvoja, kad jūsų tradicijos yra nevykusios, kad per tą patį gimtadienį jūs turite gerti samogoną ir ne šiaip sau kokį, o atitinkamai išvirtą. Jūs turite rengtis ne taip, kaip įpratę, ir dainuoti visai ne tas dainas, kurias metų metais dainuojate. Ir apskritai: jūs privalote elgtis visai ne taip, kaip elgdavotės šimtmečiais, sekdami savo tėvų ir senelių mokymu“.
Ir štai, ateina tokie naujų papročių diktuotojai ir pradeda aiškinti: rengtis jūs turite taip ir taip, dainuoti štai tokias, o ne kitokias dainas. Jūs, žinoma, paklausite: o kodėl? Aš to nenoriu. Aš noriu gyventi taip, kaip įpratęs: gyventi gamtoje ir santarvėje su ja. O jums atsako: ak taip? Jei nenorite, šekite – ir nupjauna jūsų vaikams galvas. Skamba žiauriai? Tačiau pažvelkime į istoriją: per kryžiaus žygius buvo nužudyta virš 12 milijonų žmonių.
„Mes neturime pamiršti šių skaičių. Ir to, kad taip barbariškai elgėsi – kalaviju krikštijo – Švenčiausios Mergelės vardu besidengiantis ordinas, pavaldus tuometiniams popiežiams. Tokiu būdu buvo nešama jų kultūra, jų tradicijos ir religija“, – prisijungė prie pokalbio kiti du pašnekovai.
Paminėti, bet ne švęsti
Pasak jų, jėga žemaičių kryžiuočiai nepaėmė. Kovojo kovojo, siuntė riterių armijas, ir vis tiek žemaičių neįveikė. Tada juos apgavo, liaudiškai tariant, „pakišo“.
„Paskutinis žemaičių raštas kunigaikščiui Vytautui buvo toks: „Mes esame laisvi dievo vaikai, ir tu neturi teisės su mumis taip elgtis“. Ką jie turėjo omeny? Laisvi dievo vaikai – nes žemaičiai buvo gamtatikiai. Jie gyveno darnoje su gamta. Jie jautėsi esą gamtos dalimi. Nebuvo jokių aukštesnių luomų ar kastų: visi buvo lygūs, bet ne vienodi – juk prieš gamtą lygūs visi“, – toliau dėstė V. Lekstutis.
Žemaičiai anuo metu gyvenę bendruomenėse. O dabartiniai piliakalniai buvę tam, kad jie galėtų apsiginti nuo priešų: bėdai esant, čia subėgdavo aplinkiniai gyventojai, susivarydavo gyvulius, susiburdavo ir gindavosi nuo užpuolikų. Kas gi buvo tie priešai? Ogi tie, kurie juos per prievartą krikštijo.
„Taip, yra ta diena. Čia mes jau nieko nepakeisime. Tačiau tądien, minėdami vadinamąjį žemaičių krikšto jubiliejų, mes jokiu būdu negalime švęsti, šokti ar dainuoti, nes juk nedarytume to per savo vaikų išžudymo metines. Taip, jūs minėtumėte šią datą: uždegtumėte žvakelę, pagerbtumėte žuvusiuosius. Bet manęs, jei žinotumėte, kad aš jūsų vaikus nužudžiau, tikrai nepasikviestumėte“, – tęsė V. Lekstutis.
Dabar gi, pašnekovų žodžiais situacija esanti tokia: į Žemaitiją atvažiuos tie, kurių paliepimu buvo nešama krikščionybė, krikštas. Žinoma, dabartinis popiežius ir prieš jį buvusieji katalikų bažnyčios hierarchai to nepakartotų.
Pasak kalbėjusiųjų, jiems labai patikęs Benedikto XVI-ojo išaiškinimas apie šeimas, kuris – lyg atsakymas norintiesiems įteisinti gėjų bei lesbiečių santuokas. Perfrazuojant popiežiaus žodžius, gamta surėdė taip, kad vyras ir moteris, du naujos gyvybės kūrėjai, sukuria ir šeimą. Tačiau tai esą dabar, o prieš šešis šimtus – ir dar daugiau metų, popiežių nurodymu paskutiniųjų Europos pagonių atžvilgiu buvo elgiamasi tiesiog nežmoniškai. Taip buvo.

Lėšos – iš kur?
O šiandien žemaičių kalbą, kultūrą ir tradicijas puoselėjantys „Būkime vieningi“ sambūrio nariai ne vien protestuoja prieš krikšto jubiliejaus šventimą. Jie pernai buvo surengę pasaulio žemaičių sueigą, jie kreipėsi į UNESCO dėl žemaičių kalbos išsaugojimo, bendrauja su Kultūros ministerija, su jos pagalba rengia įvairius renginius. Be to, pasak V. Želvio, bandoma Žemaitiją saugoti ir politiniu lygmeniu. Bendraujama ir su Seimo nariais žemaičiais, kurių, pasak pašnekovų, yra beveik pusė iš išrinktųjų.
Grįžtant prie Žemaitijos krikšto – šiai dienai Lietuvos institucijos jubiliejinių metų renginiams yra skyrusios aibę pinigų – apie 400 tūkst. Lt. O, anot V. Želvio, dar Gediminui Kirkilui tebesant premjeru, 2009-2017 metų programoje bažnyčių, koplyčių ir kitų religinių objektų atstatymui numatyta skirti iki 40 mln. Lt.
„Prie ko mes prieinam? Vatikanas, turintis milijardines sumas, prašo iš valstybės ir Savivaldybių pinigų savo – katalikų bažnyčios – turtui atstatyti. Iš kur tie pinigai – jie nuimami nuo kelių priežiūros, nuo kitų reikalingų objektų, net nuo kultūros ar sveikatos programų“, – teigė V. Želvys ir O. Titorenko.
Pasak kalbėjusiųjų, esą skaudu, kad religinėms bendruomenėms žemaičiai, lietuviai, dzūkai ir suvalkai per valstybės biudžetą turi aukoti pinigus. Pavyzdys: praėjusią savaitę 2013-ųjų biudžetą tvirtinusi Klaipėdos rajono savivaldybės Taryba apie 120 tūkst. Lt nuėmė nuo kelių tvarkymo programos ir apie 100 tūkst. Lt pridėjo religinėms bendruomenėms – ir žemaičių krikšto jubiliejaus renginiams finansuoti, ir bažnyčių suolams remontuoti. „Vatikanas pinigų tikrai turi, bet jis jau įprato būti išlaikomas. Ir mes kišame savo pinigus tiems, kurie mus per jėgą pakrikštijo“, – replikavo pašnekovai.
Kvies uždegti laužus - aukurus
„Mes jaučiamės esantys okupuoti. Esame okupuoti per ideologiją, pasaulėžiūrą, kultūrą ir religiją. Juk net mūsų istoriją galime vadinti iškreipta. Juk kas ją rašė? Tie, kurie mus nukariavo, tie, kurie laimėjo. Ir ką gi ordino kronikieriai rašo? „Jie – žemaičiai – buvo barbarai, jie priešinosi, jie ėjo prieš Dievą“. Būtent šios kronikos išliko, būtent jomis naudojosi istorijos vadovėlių rašytojai, ir būtent tokios istorijos mokyklose mokomi mūsų vaikai“, – kalbėjo sambūrio „Būkime vieningi“ atstovai.
Jie sakė suprantą, jog išsakytoji pozicija esanti griežta. Supranta pašnekovai ir tai, kad daug žmonių turi kitokią nuomonę – sambūris pasirengęs diskusijai. Tačiau jie labai nori, kad vis dėlto būtų atkreiptas dėmesys į tai, kokiu būdu iki Žemaitijos krikštas buvo atneštas, ir kad šie faktai nebūtų pamiršti.
„Mes rengiame savotišką atsaką visiems pompastiškiems krikšto jubiliejaus paminėjimo renginiams. Beje, benagrinėdami senąsias žemaičių žinyčias, aptikome tokį faktą – Vytautas su Jogaila atjojo į Žemaitiją, užgesino šventą amžinąją ugnį prie Betygalos ir toje vietoje pradėjo krikštyti žemaičius. Išeitų, kryžiuočiai žemaičius pjovė, o krikštijo lietuviai. Bet dabar nebenagrinėsime žemaičių ir lietuvių santykių, o paminėsime tai, jog vidurnaktį iš birželio 23-osios į 24-ąją rengiame akciją. Visoje Žemaitijoje, ant kiekvieno piliakalnio kviesime uždegti atminties laužus – ir tai bus lyg savotiškas protestas. Gal ne visi laužai bus įžiebti vienu metu, bet svarbu tai, kad simbolinė jų, lyg senovės aukurų, šviesa sukviestų visus prisiminti: kaip iš tikrųjų mes, žemaičiai, buvome pakrikštyti“, – sakė V. Lekstutis, V. Želvys ir O. Titorenko.

 

Jūsų komentaras:

TTVR 2017-10-29 18:52 (IP: 212.117.27.191)
Titorenko tai jau pats tikriausias žemaitis :D

dzukas 2014-01-02 00:21 ([email protected] / IP: 212.117.20.8)
Zaviuosiu Zemaiciu kova uz laisve senoveje , jie atlaike didziuli is dvieju pusiu vokieciu ordinu spaudima , faktiskai tuometines Europos sajungos siekusiu ja pavergti .dabar vel kyla zemaiciai uz savo laisve , bet tikrumoje ir uz musu laisve , tad bukime vienigi , juk rase S.Stanevicius savo pasakecioje " Arklys irLokys"-"ir dabar vienokia mus laime nutiko man grandine ant kaklo , tau panciai paliko"

Turiu klausimą 2013-08-21 18:54 (IP: 78.58.199.46)
Kada pradėsit bažnyčias degint? Čia visi tokie smarkūs susirinko... kol teisėsauga nemato.

Algimantas Končius 2013-02-09 02:22 ([email protected] / IP: 78.58.44.140)
Lietuviai katalikai, protėvių išdavikai. Laikas sugryžti į protėvių tikėjimą. Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia. Reikėtu suorganizuoti žemaičių dydijį žemaičių susirinkimą ir jame nuspresti ką darom toliau.

prijaucianti 2013-02-07 18:51 (IP: 78.61.31.32)
saunuoliai zemaiciai, busiu su jumis visuose jusu zygiuose ir savo vaikus atsivesiu, tik reiktu daugiau info. Gal yra internetine svetaine?

Onai Voverienei 2013-02-01 16:27 (IP: 78.61.225.163)
Gerbiama Ona,jus kaip naudotoja Onos vardo,kaip ne lietuvisko ir net ne zemaitisko,turetumeti patyleti ir nerodyti savo kvailumo bei nezinojimo laipsnio.Jei jums npatinka Lietuva ar Zemaitija,galite gyventi VA TIK ANO isvertus i musu kalba VA TIK SUBINEJ . Nes ANUSAS ANAS is lotinu kalbos yra subine! Zemaicia niekados neskalde Lietuvos tik lietuviai pardavinejo Zemaitija, kaip kokia prostitute katalikams kryziuociams! Ir pakrikstyjus kokius 100 ar 500 zemaicius iskrypelius nereiskia,kad Zemitija buvo pakrikstyta!!

Janina 2013-01-30 22:04 ([email protected] / IP: 88.119.49.82)
Dėsningas reiškinys.Puiku, kad prisimenate iš kur kilote ir kas esate....Viskam savas laikas, ilgas, bet žemaičiai kantrūs, su tarme, su šventėmis neleidžia eiti užmarštin. Esate šaunuoliai.

Liepos 6-ąją - Juodas kaspinas 2013-01-30 16:40 (IP: 46.36.75.194)
LIEPOS 6 d. per Valstybės (Lietuvos "karaliaus Mindaugo" karūnavimo) dieną visi prie iki pusės stiebo nuleistos vėliavos pririškime JUODĄ KASPINĄ. Tai - ŽEMAITIJOS OKUPACIJOS DIENA.

Karys 2013-01-30 12:30 (IP: 78.61.225.163)
Truopne vaike pavare,tekri Zemaite.Krikcionys okupanta,rek anus vesos ginte lauk is Zemaitejes.

Zemaite ir vesi Lietove 2013-01-29 11:20 ([email protected] / IP: 78.61.225.163)
Šventosios Amžinosios Ugnies Uždegimo Šventė, grįžimo Saulelės Motulės globon ir Žemaičių papročių atgaivinimo Šventė Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Švėntuosės Omžėnuosės Ogneis oždegėms pri Dobīsas šalėp Betīgalas, kor anon Juogaila ė Vītauts so lėnkū kareivēs ožgesėna. Praejus 600 metū, daug varga ė skausma patīrė, ėšgrīnėnė sielas ė prikaupė patėrtėis grīžtam i Muotinēlės Saulēlės gluoba. Kou pasėbaigė, tou ė prasėded – žemaitē – paskotėnėjē ėš Sauloviū (baltū) so sava Gīva Pasaulieveiza panėrė ė nabūti – pėrmėje ėš anuos ėr ėšner. Padarīkem ton,- viel oždekem tuo patiuo vėituo švėnta Omžėnojė Ogni mūsa Dėivams ė Deiviems! Tēp pagerbdamė vėsus mūsa Pruotievius, oždegam Švėntas Ognis unt pėliakalniū ė Švėntvėitiū vėsuo Žemaitėjuo, vo paskou ė vėsuo Saulovuo! Pasėdžiaukem, ka priš 600 metu žemaitiū ėšmmintiū rokoutė žuodē praded pėldītėis: kol nuors vėina žemaitė šėrdie degs Omžėnuoji meilės Saulē, Mienuliou, Žvaigždiems, kėtuoms Gamtuos dvasiems ė dėivībiems lėipsna, tol Žemaitėjė gīva. Ė atēs tuokės dėinas, ka ta lėipsna ėš ėštėkėmū sūnū šerdiū viel atgims mūsa pėliakalniūs, švėntvėities, nomūs. Ė parēs Žemaitėjės Dvasė, ė viel klesties, bus laiminga, garsi ė garbinga Žemaitiu Žemės Tauta ė mīlies Žemaitiu Tauta vėsus pasaulis ož anuos ėšminti, taurė šėrdi, ož dovanuota Dvasės laisvė. Žemaitiū Gīvuoji Dvasė parēn atjauniejosi, atkotosi, svēka, blaivi, skaisti, stėpri, drōsi, garbinga, duosni, atlaidi, ožjautonti, gerbonti kėkvėina skėrtinga savasti. Sosėsėik so rėngiejēs: Vaids Ž. 860137496 Palonga Vaids L. 867026896 Klaipieda Daugvards 865959595 Vėlnius

Teisingą 2013-01-29 10:38 (IP: 78.61.26.41)
Prisiskaita knygieliu ir sapaliuo... GAMTUO rek daugiau būtė, vo ne maldaknyges skaitytė.

Dievas 2013-01-29 10:25 (IP: 78.61.26.41)
„ Visi jie skirti jums, kad galėtumėte suprasti, ką skelbia ir ko trokšta Gyvybės Dievas. Deja, jūs užmerkėte akis, kad nieko nematytumėte ir užsikimšote ausis, kad nieko negirdėtumėt. Iš tiesų sakau jums: rašymas- žmogaus rankų darbas, o tuo tarpu gyvybė ir visi jos pavidalai –Dievo kūrinys. Kodėl neklausote Dievo žodžio, Jo kūriniuose įkūnyto, ir gilinatės į raštus, kurių mintys sustingusios, nes jas rašė žmonių rankos?“.

Linkėjimai 2013-01-29 10:15 (IP: 78.61.26.41)
Žemaitijai, nepasiduokite!!!

Tiesa 2013-01-29 10:08 (IP: 78.61.26.41)
Šaunuoliai vyrai, išdėjot visą teisybę. Melagiai iš skausmo raitysis kaip unguriai, bet savo kaltės neprisipažins. Manu, kad atpildas artėja ir jau greitu laiku sugrius visa melagystės imperija su visais melagiais ir žmonės bus išlaisvinti iš melagystės ir apgaulės pančių.

Zemaitis 2013-01-29 09:08 ([email protected] / IP: 78.61.225.163)
Mes esam laisvi Deiva vaka ir juoke kriksta nepripazistam!! Kriksciuonys tor atsakyte uz vesos Zemaitejes naikinima!! Protieve prakalba,musa Deiva pakela,musa serdis sosela,isminti igavuom,atpilds paren baznycia!!

Sūduvė 2013-01-28 23:51 (IP: 77.219.151.83)
Šaunuoliai Žemaičiai. Mūsų protėvių vardan visoje Lietuvoje ir už jos ribų, uždekime laužus (atminimo aukurus). Protėvių dvasia išlikus mumyse, tik ją reikia prikelti naujam gyvenimui.

Ona Voveriene 2013-01-28 23:35 (ona. [email protected] / IP: 88.118.253.157)
Begėdžiai esate ir Tautos skaldytojai. Tarsi Jums dar negana, kad beveik visa Žemaitija jau laižo naujojo Lietuvos mitkino kojas. Suprantu, kai buvęs okupantas tokiam pačiam okupantui antrina, bet Jūs lietuviškomis pavardėmis, kaip Jums ne gėda? Negalvokite, kad doroji tautos dalis Jus nepasmerks. Jūs jau ne kolaborantai, bet tikri Lietuvos valstybės išdavikai, satanistai. Pagarbiai

Arimantas 2013-01-28 22:05 ([email protected] / IP: 46.36.75.81)
Jegu tik LT būsu ont Gondingas piliakalnė degs laužus.

Samogitė 2013-01-28 21:12 ([email protected] / IP: 46.36.75.99)
:) ))) pabėgo mano komentaras... :)

2013-01-28 21:11 (IP: 46.36.75.99)
truopne tai truopne... daug norėčiau pasakyti, daug parašyti, bet Širdis ir Protas nori išrėkti - žemaičiai, kada suvoksit, kad esat Tauta, o ne kažkieno potautė? kada pradėsit garbinti savus Dievus, o ne svetimus "kryžiatikių" stabus? manau, kad atėjo laikas nusikratyti religinių okupantų jungo, pareikalauti Bažnyčios prisiplėšto Žemaitijos turto sugrąžinimo... po šiuo straipsniu labai tiktų Epitafija Žemaitijai iš C.L.T. PICHEL knygos "Žemaitija": Ilgai truke nežmoniški Žemaitijos niokojimai, 700 metu kent/tos kancios pasibais/tinai atsiliep/ nekaltu vaiku likimui Ju gyvenimas niekada negal/jo išsiskleisti taip laisvai ir turtingai, kaip daugelio tu laiminguju, kuriuos palaimino musu Kur/jas. Istorikai dažnai aplaidžiai atlieka savo pareigas – rašydami sumenkina vaikyst/s sasajas su tauta. Vaikyst/s klausimas pats svarbiausias tautos gyvenime. Tauta nužudoma, nuleidžiant krauja jos vaikams. Mes galime tik sp/lioti, kokia epitafija butu galima parašyti Žemaitijai. Jai netur/tu buti rašoma jokia epitafija, neatsižvelgiant i daugeli, galbut šimtus tukstanciu jos vaiku, kuriu gyvenima pirma laiko nutrauk/ pragaištingiausia žmogaus aistra ir instinktas – kruvinos žudyn/s. Budami šios nuomon/s, mes privalome skolintis labai gražia ir jausminga citata iš Katangos premjero Moiz/s Ciombio. 1962 metais Afrikoje apie savo šalies vaikus jis taip kalb/jo.,, Jus taip pat buvote laimingi vaikai, jus b/giojote saul/je. Bet at/jo žmon/s iš kito žem/s krašto ir jusu jau neb/ra. Kiti, kalb/je apie Dieva, taika, brolybe, jums isakin/jo, o jusu juokas ir akiu spindesys tada paskendo dulk/se“.

Julius 2013-01-28 21:01 ([email protected] / IP: 78.61.151.37)
tik "būkime vieningi" imasi rimtų veiksmų stiprinti ir vienyti žemaityja. Lyginant su valdžia jie nevogia ir nesiekia materialių vertybių, bet patys kažką įdeda, o padėka jų didžiausias atlygis.

Juozas 2013-01-28 20:31 (IP: 78.61.26.41)
Truopnę Žemaitę surokava.

Taip pat skaitykite

Palangos miesto Taryba mini pirmąsias savo veiklos metines, tačiau ir valdančiosios konservatorių daugumos ir opozijos nariai pastebi, kad ši Taryba – mažiau aktyvi, joje – mažiau diskusijų ir ryškių asmenybių.


Palangos miesto Taryba mini pirmąsias savo veiklos metines, tačiau ir valdančiosios konservatorių daugumos ir opozijos nariai pastebi, kad ši Taryba – mažiau aktyvi, joje – mažiau diskusijų ir ryškių asmenybių. Miesto Tarybos veteranas, konservatorius Dainius Želvys „Palangos tiltui“ sakė, kad jam šios kadencijos Taryba nėra kuo nors ypatinga. 


„Palanga šimtmečiui“ – taip pavadinta šiemetinė „Palangos dienų“ savaitė, skirta Palangos krašto prijungimui prie Lietuvos ir Palangos miesto gimtadieniui paminėti. Tad artimiausiu metu kurortas bus kaip niekad turtingas renginių – Palanga ne tik pakvies švęsti šv. Velykas, bet ir dalyvauti „Palangos dienų“...


Šį savaitgalį į Palangą visi plūsta pasitikti vasaros – prasideda Kurorto šventė. Jos metu dėmesys bus skiriamas kurorto kūrimosi pradžiai ir jo pirmajam kūrėjui grafui Juozapui Tiškevičiui II. Šventės ašimi taps penktadienį 12 val. vyksiantis Grafų Tiškevičių alėjos atidarymas, o po šio renginio seks daug kitų renginių, skirtų visų...


Visą vasarą Palangos Birutės parke miesto gyventojai ir svečiai bus nukeliami į XIX a. pabaigą ir galės pasigrožėti „grafų Tiškevičių šeimos nariais“ ar jų svečiais, pamatyti „tikruosius“ dvaro šeimininkus su mažąja dukrele, grafų senelius – „vyresniuosius grafus“, besigrožinčius rožynų įstabumu ir daug kitų.


Kitą savaitę švęsime Jonines – jau tapo tradicija, kad į šios šventės sūkurį įsisukti vėl kviečia Šventoji. Nuobodžiauti tikrai neteks – minint trumpiausią metų naktį bus siūloma daug įvairių pramogų, netgi siekiama rekordo atliekant jogos saulės pasveikinimus. O štai Palangos paplūdimyje ilgąjį savaitgalį vyks jau ketvirtasis pirties-SPA...


Šeštadienį Palangoje prisiminta mūsų šalies istorija bei pagerbti kovojusieji už Laisvę: tylos minute ir trijų šūvių salve pagerbti žuvusieji prie tądien iškilmingai atidengto skulptoriaus Jono Jagėlos sukurto paminklo Žemaitijos kariams-savanoriams.


Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus proga nukeliauti į Romą ir susitikti su popiežiumi Benediktu XVI planavo daugiau kaip 600 žemaičių, tarp kurių – per 30 palangiškių. Tačiau tam nelemta išsipildyti: krikščioniškasis pasaulis tuo metu gyvens be popiežiaus, nes netikėtai apie savo atsistatydinimą pranešęs pontifikas vasario 27 dieną...


Ar žemaičiai turi švęsti šešių šimtų metų Žemaitijos krikšto jubiliejų? „Ne“, – atsako žemaičius vienijančio sambūrio „Būkime vieningi“ nariai Vaidas Želvys, Vaidas Lekstutis ir Olegas Titorenko. Paminėti jį reikia – tai istorinis faktas. Tačiau tikrai nesą ko švęsti bei džiūgauti.


„Žemaičių žemės krikščionys šiais 2013 metais mini mūsų protėvių krikštijimo pradžios – 1413-aisiais – 600 metų sukaktį“, – savo ganytojiškame žodyje skelbia Telšių vyskupas Jonas Boruta. Mini jubiliejų ir Palangos krikščionys – paantrina vyskupui Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Marius...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas