NAUJIENŲ PABIROS

2014-03-20
NAUJIENŲ PABIROS

Prevencija: ankstyvą kovo 19 d. rytą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato prevencijos padalinio pareigūnai vykdė prevencinę priemonę mieste, kurios metu aplankytos ir apžiūrėtos apleistos vietos, kur lankosi ir gyvena nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asocialūs asmenys.

Priemonės metu su asocialiais asmenimis pasikalbėta, trys žmonės buvo pristatyti į policijos komisariatą: vienas iš jų – administraciniam areštui atlikti, du – asmenybėms nustatyti.

Policijos pareigūnai nuolat lanko Palangos mieste gyvenančius asocialius asmenis, teikia jiems socialinę pagalbą, nes dauguma jų pareigūnams yra žinomi. Siekiama nustatyti ir „naujakurius“.

Žiemos, pavasario metu be nuolatinės gyvenamosios vietos esančių asocialių asmenų skaičius būna gana stabilus, tačiau, prasidedant vasaros sezonui, stebimas jo padidėjimas.

 

Šiaurietiškas ėjimas: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia visus, turinčius šiaurietiško ėjimo lazdas, mokintis šiaurietiško ėjimo Palangoje. Mokymų, vyksiančių kovo 29 d., 9.30 val. Jūratės ir Kastyčio skvere, metu bus suteikta informacija apie šiaurietiško ėjimo teigiamą poveikį sveikatai, tinkamą šiaurietiško ėjimo inventoriaus pasirinkimą bei bus mokoma šiaurietiško ėjimo bazinių žingsnių.

Šiaurietiškas ėjimas patrauklus tuo, kad žmogus, eidamas su specialiomis lazdomis, gali pasiekti maksimalų fizinio aktyvumo rezultatą. Šis ėjimas dvigubai efektyvesnis nei paprastasis, nes stiprinami ne tik kojų, bet ir nugaros, rankų, kaklo, ir pečių lanko raumenys. Tokia fizinio aktyvumo forma priverčia išsitiesti ir atpalaiduoja tuos raumenis, kuriems paprastai tenka krūvis ilgai sėdint, be to, nevargina kelio sąnarių.

Daugiau informacijos tel. (8 46) 234 796, mob. 8 612 30 176, el. paštas [email protected].

 

Uždarytas Pilies tiltas: klai­pė­die­čių ir mies­to sve­čių lau­kia eks­tre­ma­lių iš­ban­dy­mų me­tas: net de­vy­niems mė­ne­siams už­da­rius Pi­lies til­tą, Bir­žos til­tu da­bar lei­džia­ma va­žiuo­ti tik vie­ša­jam, spe­cia­lia­jam trans­por­tui, ne­įga­lie­siems ir tak­sis­tams. Vi­siems ki­tiems ten­ka su­kti ap­link­ke­liu ir dar­bo­vie­tes, se­na­mies­tį pa­siek­ti per Mo­kyk­los til­tą.

11,5 mln. li­tų at­siei­sian­tis Pi­lies til­to re­mon­tas truks iki ki­tų me­tų sau­sio. Nuo ge­gu­žės šiuo til­tu ne­be­ga­lės nau­do­tis ir pės­tie­ji bei dvi­ra­ti­nin­kai. Tie­sa, pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti lai­ki­ną til­tą per Da­nę prie už­da­ry­to Pi­lies til­to. Ka­da tai bus pa­da­ry­ta, vi­siš­kai ne­aiš­ku. Mies­to val­di­nin­kai ti­ki­no, kad lai­ki­no til­to sta­ty­bos truks apie ke­tu­ris mė­ne­sius, ta­čiau jau ko­vo vi­du­rys, o dar­bų pra­džios – nė ženk­lo.

Se­na­mies­čio vers­li­nin­kai ki­tą sa­vai­tę pra­šys uos­ta­mies­čio val­džios pa­di­din­ti ma­ši­nų pra­lai­du­mą Bir­žos til­tu. Jei į pra­šy­mą ne­bus at­siž­velg­ta, gra­si­na­ma pi­ke­tais.

 

„Palangos tilto“, Palangos PK, ve.lt inf.

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Plėšikai: sekmadienį Palangoje du plėšikai per langą pateko į Žemdirbių gatvėje esantį namą, kuriame gyvena 1937 m. gimusi moteris G. R. Nepažįstami vyrai moterį mušė ir reikalavo pinigų, vėliau iš nusikaltimo vietos pabėgo. Garbaus amžiaus palangiškė po šio įvykio gydoma reanimacijos skyriuje.  


Naujienų pabiros

„Palangos tilto“, Palangos m. sav. inf., 2013 10 14 | Rubrika: Miestas

Vizitas: penktadienį Palangoje lankėsi bei su miesto vadovais susitiko Jaltos (Ukraina) meras Sergej Ilaš bei Jaltos savivaldybės administracijos specialistai. Šios viešnagės tikslas – užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Palanga.


Sėkmingas palangiškės startas Korėjoje

Romualdas RIMA, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Senosios gimnazijos dešimtokė Emilija Rukšėnaitė vis dar gyvena įspūdžių, kuriuos parsivežė iš Pietų Korėjos, nuotaikomis. Praėjusių metų gruodžio pradžioje mergina dalyvavo  Pietų Korėjoje  Changwon mieste vykusioje 5 – ojoje tarptautinėje jaunimo mokslo olimpiadoje. Palangiškė buvo viena iš šešių šalies moksleivių, atstovavusių Lietuvą.


Kainų spyris keliaujantiems

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Iš po Naujametinių kaukių į dienos šviesą išlindo mūsų naujos valdžios sprendimai. Abejotini ar ne, po sausio pirmosios jie tapo realūs. Kainos kandžiojasi, šokinėja ir gąsdina.


Valdžia pamalonino didžiausias kurorto įmonės

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Paskutiniosiomis praėjusių metų dienomis posėdžiavusi kurorto valdžia, nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos, nusprendė suteikti mokesčių lengvatas, kurių prašė savivaldybės teritorijoje registruotos įmonės.


Kasmet  Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovai skatinami personaliniais priedais prie atlyginimų. 50 proc. dydžio priedai buvo skiriami Palangos ir Šventosios kultūros, Socialinių paslaugų centrų, Sporto mokyklos, Viešosios bibliotekos, Botanikos parko, Globos namų direktoriams, kurių nustatytas tarnybinis atlyginimo koeficientas skirtingas.


Palangiškiai – už santuoką ir lietuviškumą

Monika ŠIUGŽDAITĖ, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Pirmosios Naujų metų dienos – ne tik žvilgsniui į ateitį, bet ir senųjų metų apžvalgai. Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje „Palangos tiltas“ kalbėjosi su skyriaus vedėja Vida Buivydiene apie praėjusius metus – vedėja jau kone tris dešimtmečius yra palangiškių gyvenimo pokyčių liudininkė.


Paskutiniajame praėjusių metų miesto Tarybos posėdyje patvirtintas kurorto Savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Tai detalus institucijos darbo planavimo dokumentas, kuriame, išanalizavus situaciją, suformuluoti Savivaldybės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės bei numatyti vykdomų programų finansavimo šaltiniai.


Kas saugos mirusiųjų palaikus?

„Palangos tilto“ informacija, 2009 01 07 | Rubrika: Miestas

Šiandien 11 val. Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas organizuoja pasitarimą dėl mirusiųjų saugojimo ir mirties priežasties nustatymo, kai ikiteisminio tyrimo institucijos tyrimo nepradeda, o mirties priežastis šeimos gydytojui neaiški ir todėl jis negali išduoti mirties liudijimo, problemų.


Būtų tikslinga, kad Kuršių nerijos bendrąjį planą įvertintų UNESCO ekspertai. Apie tai antradienį kalbėta aplinkos ministro Gedimino Kazlausko susitikime su atstovybės prie UNESCO ambasadore Ina Marčiulionyte.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas