Nekurianti ateities mokykla gyvena praeitimi

2018-03-15
Nekurianti ateities mokykla gyvena praeitimi

Mokiniui labai svarbu yra ne tik galutiniai pasiekimai, bet ir įtraukiantis, skatinantis asmeninį augimą mokymosi procesas. Manau, jog per trumpą laiką nemažai padarėme, kad mokytis gimnazijoje būtų įdomu, kad mokiniai mokytųsi tyrinėdami, eksperimentuodami ir atrasdami. Per galimybių įvairovę gimsta ne tik pažanga, pasiekimai, bet ir įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys.

Aplinka aktyviam mokymuisi
Palangos senojoje gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas paties mokinio aktyviai veiklai, jau yra pasikeitęs mokytojo vaidmuo: mokytojas kreipia mokinį į aktyvų mokymąsi, parodo kuo daugiau savarankiško mokymosi kelių. Dėl to turi kisti ir mokymosi aplinka mokykloje, reikia sudaryti kuo geresnes sąlygas aktyviam mokymuisi.Šiais mokslo metais pasikeitimų ir naujovių pritaikant ugdymo aplinką įtraukliajam mokymuisi mūsų gimnazijoje yra labai daug. Jau baigėme prieš porą metų su Savivaldybės vadovų pagalba pradėtą biotechnologijų laboratorijos kūrimą: aukštesnio lygmens tyrinėjimams atlikti, steriliai tyrinėjimų aplinkai užtikrinti praėjusių metų pabaigoje įsigijome laminarinę traukos spintą, augalų auginimo sistemą su LED apšvietimu. Kadangi biotechnologijas renkasi vis daugiau mokinių, įsigijome dar vieną 10 vietų laboratorinį stalą. Naujausias pirkinys laboratorijai - binokuliarinis mikroskopas biotechnologijų procesams stebėti. Galime sakyti, kad turime tikrą laboratoriją, kurioje baltais chalataisatradimo džiaugsmo ir azarto pagauti, dirba būsimieji biologai ir biotechnologijų specialistai. Džiaugiamės, kad biotechnologijomis susidomėjo ir tie mokiniai, kurie, rodės, pernelyg nebuvo linkę mokytis. Per biotechnologijų užsiėmimus atsiradusi jų mokymosi motyvacija mums patiems buvo malonus netikėtumas. Biotechnologijų laboratorijos kūrimas ir veikla yra ir mokytojo lyderystės pavyzdys. Be biologijos mokytojų Daivos Urbštienės ir Danguolės Baranauskienėsžinių, kompetencijos ir nuolatinio domėjimosi naujovėmis, vargu ar būtų įmanomas toks spartus laboratorijos sukūrimas ir aktyvi mokinių veikla. Mokytoja Daiva, laimėjusi atrankos konkursą, kovo pabaigoje išvyksta į kursus Vokietijoje „ELLS LearningLAB “The molecule of life: decoding themessageof DNA“.
Siekiant sukurti šiuolaikinę geografijos dalyko mokymosi erdvę, geografijos kabinetui buvo nupirkta interaktyvi lenta, nauji kabineto baldai, spintos mokymo priemonėms. Tad turime dar vieną šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintą kabinetą. Geografijos mokytojas Nerijus Vaišvilas domisišiuolaikinėmis technologijomis, todėl skirdami gan dideles lėšas kabinetui modernizuoti, žinojome, kad visa tai pateks į aukštos kompetencijos mokytojo rankas, ir mokymosi aplinka taps dar palankesnė.
Kad mokiniai turėtų puikias galimybes dirbti savarankiškai ir leisti laisvalaikį, gimnazijos kompiuterinė skaitykla prieš Kalėdas buvo papildyta naujais 4 kompiuteriais - šiuo metu skaitykloje yra 16 kompiuterizuotų darbo vietų.

Ugdymosi aplinka - reikšminga
Siekdami padėti mokytojui kurti šiuolaikinę ugdymo(si) aplinką, formuoti pozityvias mokytojo nuostatas darbui mokykloje, nupirkome naujų baldų mokytojų A. Janušienės, V. Kirilovo, Ž. Vaičiūnienės, E. Karnauskaitės, A. Domarkienės kabinetams. Įsigijome 140 cm įstrižainės televizorius vokiečių kalbos mokytojos G. Arlauskienės, anglų kalbos mokytojo Justo Žulkaus kabinetams ir gimnazijos mokinių parlamentui. 2017 m. per vasaros atostogas buvo suremontuoti antro aukšto kabinetai. Juose įrengtos naujos stumdomų durų sieninės spintos. Mokytojai labai palankiai vertina sutvarkytus, aprūpintus naujais baldas bei priemonėmis kabinetus ir tai supranta kaip gimnazijos dėmesį ir mokytojo darbui.

Šiandien ir tėvai, ir mokytojai mato didelės dalies mokinių nepakankamą fizinį aktyvumą ir tai taponerimą keliančiu ženklu. Siekiant užtikrinti tinkamą mokinių kūno kultūros ugdymą, gimnastikos bei aerobikos užsiėmimams įsigyta nedidelio svorio svarelių, elastinių pasipriešinimo kilpų, balansinių pagalvėlių, rankų treniruoklių, gimnastikos kamuolių, gimnastikos lazdų, kilimėlių, šokdynių, aukštos kokybės krepšinio ir futbolo kamuolių ir kt. Aktyviosios pertraukos reikmėms įsigytas stalo futbolo žaidimas, įrengtas skersinis trumpalaikiam pasimankštinimui. Manome, kad aprūpindami mokinius nauju sporto inventoriumi ir priemonėmis kartu skatiname norą būti fiziškai aktyvesniems ir suvokti kūno kultūrą ne tik kaip pamoką, bet ir kaip žmogaus kultūros sudėtinę dalį apskritai. Be to, taip stengiamės ne tik žodžiu palaikyti kūno kultūros mokytojų Dalios Rakauskienės, Ingridos Želnienės iniciatyvas mokyklos, miesto, respublikiniuose fizinio aktyvumo ir sveikatingumo projektuose. Visada palikome tokias iniciatyvas, nes matome mokinių susidomėjimą ir ugdymui teikiamą naudą.
2017 m. buvo pradėtas tvarkyti technologijų kabinetas. Tvarkant jį buvo perdažytos ir koridoriaus prie šio kabineto sienos. Kabinetui nupirkti 4 nauji darbastaliai.
Šiek tiek atnaujinome ir fizikos kabineto aplinką - įsigyti didelio formato stendai, nes senuosiuose dalykinė informacija jau buvo nebeaktuali, pasenusi. Taip pat įsigytos stumdomų durų sieninės spintos kitam technologijų kabinetui.Spausdintuvais ir kopijavimo aparatais aprūpinti dailės, lietuvių kalbos, anglų kalbos kabinetai.

Gilios mokinių kūrybinės tradicijos
Gimnazija turi gilias mokinių muzikavimo tradicijas. Čia mokosi daug išskirtinio talento dainininkų, muzikantų. Mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai puoselėti nupirkome dar vieną klavišinį instrumentą ir pajėgias žemų dažnių kolonėles muzikos kabinetui bei mažajai aktų salei. Gimnazijoje vyksta daug projektinių darbų pristatymų, konferencijų, integruotų veiklų. Šioms veikloms kokybiškai vystyti ir deramai pristatyti prieš Kalėdas buvo įsigytas ir mažojoje aktų salėje sumontuotas 12 kvadratinių metrų ploto ekranas su projektoriumi. Tai labai svarbi ir reikalinga naujovė. Gimnazijos didžiojoje aktų salėje apsilankę žiūrovai pastebėdavo, kad scena - beveik be apšvietimo. Buvo kažkoks keistas derinys – salėje šviesu, puikus apšvietimas, o scenoje tamsu kaip kokioje duobėje. Bandydami spręsti įsisenėjusią problemą nupirkome 6 prožektorius didžiosios salės scenos apšvietimui. Tuos pačius prožektorius panaudojome ir gimnazijos naktiniam šventiniam apšvietimui Vasario 16-osios proga. Palangiškiai, eidami Jūratės gatve, galėjo grožėtis geltona, žalia ir raudona šviesomismūsų įstaigos languose.
Valstybės atkūrimo proga dailės mokytoja Daiva Stonkuvienė su mokiniais įspūdingais rankų darbo karpiniais papuošė gimnazijos langus ir vidaus erdves. Gimnazijos kultūrai buvo svarbios Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinių tapybos ir grafikos darbų parodos. Estetinė aplinka puoselėja mokinio ir mokytojo kūrybiškumą.
Gimnazijoje puoselėjamos gražios lietuvių kalbos, humanitarinių mokslų tradicijos.Pasitarę su mokytojais vietoje pageltusių nuotraukų įsigijome iškilių lietuvių rašytojų Vytauto Mačernio, Antano Škėmos, Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Biliūno portretus, kuriuos gimnazijos užsakymu sukūrė Nacionalinės premijos laureatas profesorius Rimvydas Kepežinskas. Šie portretai puošia lietuvių kalbos mokytojos Nijolės Šakinienės kabinetą. Keletas šio autoriaus kaligrafijos darbų ir Vytauto Mačernio portretas puošia lietuvių kalbos mokytojos Jūratės Galinauskienės kabinetą. Gimnazistai ir mokytojai turi galimybę dirbti estetiškai ir kūrybiškai palankiose erdvėse.
Švietimo ir mokslo ministro patvirtintoje Geros mokyklos koncepcijoje teigiama, kad kiekvienai mokyklai suteikiama galimybė pačiai pasirinkti, kokius mokyklos veiklos aspektus ji nori tobulinti pirmiausia, t. y. susidėlioti mokyklos tobulinimo kelią, paremtą įsivertinimu, mokyklos bendruomenės poreikiais ir susitarimu. Visi Senosios gimnazijos pastarųjų metų pokyčiai, prieš pradedant juos įgyvendinti, buvo aptarti gimnazijoje. Nors Lietuvos mokyklos būklė tiek užsienio specialistų, tiek visuomenės vertinama itin kritiškai, Lietuvoje yrasėkmingų, nuosekliai pažangos siekiančių mokyklų, lyderystės besiimančių mokytojų ir mokyklų vadovų. Manome, kad ir mes einame geru keliu.

Leonas Šidlauskas

Palangos senosios gimnazijos direktorius

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Šiuo metu, pirmadienį, kovo 30 d., Palangos miesto savivaldybės numatytose izoliavimosi patalpose gyvena 25 asmenys.


Mokiniui labai svarbu yra ne tik galutiniai pasiekimai, bet ir įtraukiantis, skatinantis asmeninį augimą mokymosi procesas. Manau, jog per trumpą laiką nemažai padarėme, kad mokytis gimnazijoje būtų įdomu, kad mokiniai mokytųsi tyrinėdami, eksperimentuodami ir atrasdami. Per galimybių įvairovę gimsta ne tik pažanga, pasiekimai, bet ir įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje...


Palangiškiai sutuoktiniai Elena ir Romanas Songailos kartu gyvena jau 60 metų. Penkis dešimtmečius abu atidavė dirbdami pedagoginį darbą. Anot senjorų, praeityje pasilikusi virtinė metų mena ir vargus, ir džiaugsmus, ir tik dabartis,kurioje visko užtenka, – laimė gyventi.


Jau seniai mieste sklando gandas, jog vėliau ar anksčiau bus uždaryta Palangos pradinė mokykla. Tai labai trikdo šios mokymo įstaigos darbą, mat kai kurie tėvai, prisiklausę tokių kalbų, bijo leisti vaiką į šią mokyklą, manydami, jog netrukus gali tekti ieškoti kitos mokyklos. Tačiau, kaip pastebėjo Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė, tokius gandus ji jau...


Balandžiai paprastai sukelia daug įvairių minčių. Tai – ir taikos, ir meilės, ir pašto simbolis, o per šventes į dangų kylantys šie gražūs sparnuočiai tikriausiai nepalieka abejingų. Palangos balandininkų klubo pirmininkas Reinoldas Liaudanskas teigė su šiais gražuoliais paukščiais draugaujantis jau ne vienerius metus. „Tai labai gražus ir...


Kas yra karjera? Ar galima pradėti dėliotis jos planą dar mokykloje? Ar verta tai daryti ir kaip tai daryti, kad teisingai pasirinktum būsimąją profesiją ir pamažu siektum jos planuodamas ir ateities perspektyvas? Į visus šiuos klausimus balandžio pabaigoje projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“...


Kas yra karjera? Ar galima pradėti dėliotis jos planą dar mokykloje? Ar verta tai daryti ir kaip tai daryti, kad teisingai pasirinktum būsimąją profesiją ir pamažu siektum jos planuodamas ir ateities perspektyvas? Į visus šiuo klausimus praėjusį penktadienį projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas bei plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“...


Trečiadienį, Nemirsetoje, buvo paskelbta europinius standartus atitinkančio kempingo statybų pradžia. Būsimųjų pastatų pamatų vietoje Palangos miesto meras Š. Vaitkus bei UAB „Klaipėdos apdaila“ direktorius M. Šlyžius įkasė kapsulę su laišku ateities kartoms.


Ką daryti, kad mokykla taptų įdomesnė?

Alfredas PUMPULIS, 2012 05 07 | Rubrika: Miestas

Tikriausiai kiekvienam yra tekę sėdint mokyklos suole skaičiuoti lėtai slenkančias minutes iki pertraukos. Tačiau ar tai normalu? Ar tokia turi būti pamoka? Palangos jaunimas, paklaustas, kokių priemonių būtų galima imtis, jog mokykla nebūtų tik „kankinimo namai“, idėjų nestokojo.


Muzikos mokykla už šilumą mokėjo nuompinigiais

Dalia JURGAITYTĖ, 2010 04 04 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos specialistės, atlikusios S.Vainiūno muzikos mokyklos finansinės atskaitomybės patikrinimą, įstaigos veikloje esminių pažeidimų nenustatė. Tačiau kontrolieriai konstatavo, kad mokykla už muzikos instrumentų nuomą surinktus per 8,6 tūkst. litų panaudojo ne pagal paskirtį, o sumokėjo už pastato šildymą. 


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas