Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 mokslo metais mokysis 2186 mokiniai, iš jų 146 ukrainiečiai

"Palangos tilto" informacija, 2022-09-01
Peržiūrėta
1600
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Aldo Kazlausko nuotraukoje: Gimnazistų nuotaikos geros!
Aldo Kazlausko nuotraukoje: Gimnazistų nuotaikos geros!

Skirtingai nei daug kitų savivaldybių, Palanga lieka ištikima sau – mokinių skaičius didžiausiame šalies kurorte naujais mokslo metais vėl padidės. Kaip sakė Savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Varpiotienė, planuojama, kad Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 metais mokysis 2186 mokiniai, iš jų 146 ukrainiečiai.

Anot jos, Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais mokėsi 1905 mokiniai, 2021-2022 mokslo metais – 1962 mokiniai.

Ji teigė, kad Palangos mokyklos yra pasiruošusios naujam mokslo metų startui. 

 Šventosios pagrindinė mokykla atsinaujino

 Palangos Šventosios pagrindinė mokykla 2022–2023 mokslo metus pasitinka atlikusi įvairius mokyklos remonto darbus: visiškai atnaujinti informatikos, istorijos, matematikos, lietuvių kalbos kabinetai, mokyklos biblioteka, pakeistas apšvietimas, baldai. Siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų ir stiprinti mokytojų skaitmenines kompetencijas bei stengiantis neatsilikti nuo pažangiausių technologinių sprendimų, mokykloje plečiamas skaitmeninės įrangos diegimas: įsigyti 3 interaktyvieji ekranai „SMART GX“, 4 nešiojami kompiuteriai, spausdintuvas, skaitmeninių mokymosi aplinkų „EDUKA“, „EMA“ ir kt. licencijos, taip pat kita smulkesnė IT įranga. Nupirktos naujos mokymo priemonės muzikos, biologijos, chemijos ir kt. kabinetams. Įgyvendinus mokinių iniciatyvų skatinimo atranką laimėjusį projektą, mokyklos aktų salėje atnaujinta garso aparatūra – įsigytas garso pultas ir mikrofonai bei laidai. 

 Naujuosius mokslo metus Šventosios pagrindinėje mokykloje pasitiks apie 160 mokinių.

 Palangos pradinėje mokykloje naujus mokslo metus pradės 95 mokiniai ir 14 pedagogų. Mokinių emocinei savijautai gerinti, ugdyti tinkamą jausmų bei emocijų raišką, įrengtas sensorinis kambarys, įsigytos sensorinės priemonės. Įsigyta naujų IT priemonių.

Atliktas remontas pirmokų klasėje, virtuvės maisto ruošimo patalpose, pakeista grindų danga muzikos kabinete, bibliotekoje, administracijos patalpoje. Atnaujinta elektros instaliacija choreografijos salėje. Atlikti smulkūs remonto darbai aktų salėje, kabinetuose.

Kurorto pedagogų gretas papildys nauji mokytojai

Anot Švietimo skyriaus vyr. specialistės V. Varpiotienėskurorto pedagogų gretas papildys nauji mokytojai: Vlado Jurgučio progimnazijoje – socialinė pedagogė, anglų kalbos mokytoja, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja, Senojoje gimnazijoje – matematikos ir technologijų mokytojai, laikinam darbui ieškomi lietuvių kalbos ir literatūros bei prancūzų kalbos mokytojai, Šventosios pagrindinėje mokykloje darbą pradeda geografijos mokytojas ir socialinis pedagogas.  Pradinės mokyklos kolektyvas sulauks naujos kolegės – anglų kalbos mokytojos.

Paklausta, kokias ugdymo proceso naujoves išskirtų naujais mokslo metais?, – Švietimo skyriaus vyr. specialistė atsakė:

„Naujais mokslo metais visose mokyklose pradedama įgyvendinti  profesinio orientavimo programa. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose pradedama įgyvendinti atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Palangos miesto savivaldybės administracija dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, jau yra parengtas Pažangos planas, rengiami kiti dokumentai.“ 

II-IV klasių ukrainiečiai gimnazistai mokysis su palangiškiais lietuvių kalba dėstomose klasėse

Anot V. Varpiotienės, Palangos senojoje gimnazijoje naujais mokslo metais bus formuojamos 6 pirmos gimnazijos klasės, iš viso numatyta sukomplektuoti 21 klasių komplektą. Planuojant metų veiklas daug dėmesio skiriama  patyriminei veiklai, planuojamas ugdymas ne mokyklos erdvėse, bus vykdomi integraciniai pamokų ciklai.

 Senosios gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas džiaugiasi, kad kiekvienais metais gimnazijoje mokosi vis daugiau ir daugiau mokinių. 

 „Nuo šio rugsėjo mokysis apie 550 gimnazistų. Praėjusiais metais mokėsi 495 mokiniai, užpernai – 463 mokiniai,“ – sakė direktorius.

Gimnazijoje mokysis 8 pirmų gimnazijos klasių mokiniai iš Ukrainos, 19 ukrainiečių mokinių yra pateikę prašymus mokytis 2–-4 gimnazijos klasėse. Iš viso gimnazijoje mokysis per 25 mokinius iš Ukrainos. 

 „Reikia suprasti, kad dėl karo mokinių iš Ukrainos skaičius keičiasi bemaž kasdien ir gali keistis po rugsėjo 1-osios. Pirmųjų gimnazijos klasių mokiniai ukrainiečiai sudarys išlyginamąją klasę, kurioje metus mokysis lietuvių kalbos, dalyvaus fizinio ugdymo užsiėmimuose, mokysis anglų kalbos, dalyvaus neformaliojo ugdymo veiklose, kai kurių dalykų galės mokytis nuotoliniu būdu ir Ukrainos mokykloje,“ – sakė L. Šidlauskas.

  Anot jo, II–-IV gimnazijos klasių mokiniai iš Ukrainos mokysis su palangiškiais mokiniais lietuvių kalba dėstomose klasėse. Jiems bus užtikrintas ir lietuvių kalbos mokymasis,  žodyno turtinimas, bendraamžių socialinė pagalba ugdantis ir kita pagalba. 

 „Tai labai nelengvas iššūkis, bet pernai turėjome nuostabių asmenybių iš Ukrainos ir matėme, kiek daug  šie jauni žmonės  gali pasiekti – išlaikė brandos egzaminus pagal lietuvių kalbos programas, įstojo į Lietuvos aukštąsias mokyklas,“ – sakė L. Šidlauskas.

 Kaip mokykla materialiai pasirengė naujiems mokslo metams? Kas buvo atnaujinta? Kokių naujų mokymo priemonių įsigijo?

„Nuo praėjusių metų rudens gimnazija pasikeitė neatpažįstamai. Kuomet vyko rekonstrukcija, dėjome didžiules pastangas, kad Senoji gimnazija būtų jauki ne tik savo atnaujinta išore, bet ir jos vidus, bendravimo kultūra  keltų čia veikiančių žmonių dvasią ir pažangos siekį. Šiandien ir mokytojai, ir mokiniai bei jų tėvai mato ir labai vertina, kad gimnazija tapo prasmingą ateitį  kuriančia  mokykla,“ – sakė L. Šidlauskas.

 Prieš keletą dienų gimnazijoje buvo pastatyti nauji suolai gimnazijos koridoriuose,  paskutinėmis dienomis prieš rugsėjį atkurta ugdymosi aplinka kabinetuose, atnaujintos mokytojų darbo vietos. Įrengta patalpa pirmai išlyginamajai gimnazijos klasei mokiniams iš Ukrainos.   

 Atsižvelgiant į praėjusių mokslo metų rezultatus, mokinio pažangos stebėsena, pagalba mokiniui siekiant maksimalios pažangos bus tarp šių mokslo metų prioritetinių siekinių. 

 Šiais mokslo metais gimnazija tęs pasidalintos lyderystės, bendradarbiavimo kultūros  puoselėjimą, mokytojo motyvavimą per galimybių jo prasmingam darbui kūrimą.

 „Pastebėčiau, kad jau dabar Palangos senoji gimnazija turi gerą mokymosi kultūros puoselėjimo palaikymo patirtį. Todėl ir Palangos senosios gimnazijos mokinių ir mokytojų pasiekimai yra išskirtiniai ir garsina visos Palangos miesto savivaldybės mokyklų vardą,“ – sakė gimnazijos direktorius.

  Kokias ugdymo proceso naujoves direktorius išskirtų naujais mokslo metais?

 „Labai kažko atradinėti jau nereikia: pamokos-studijos metodas, dalykų integraciniai ciklai, kuriais siekiama mokinio gilesnio dalyko pažinimo, sudominimo, asmeninės mokinio pažangos, kūrybinių kompetencijų ugdymo. Šias gimnazijos praktikas Savivaldybė įtraukė į „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos planą. Biotechnologijų laboratorijoje mokiniai gali atlikti žmogaus DNR indentifikavimo testus (tokių laboratorinių tyrimų medžiagas parsisiunčiame iš JAV),“ – pasakojo L. Šidlauskas. 

 Progimnazijoje – 660 mokinių, iš jų –  35 ukrainiečiai

  Laimutė Benetienė, Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos direktorė, sakė, kad planuojama, jog 2022–-2023 mokslo metais mokysis 660 mokinių, iš jų –  35 ukrainiečiai.

 Kaip mokykla materialiai pasirengė naujiems mokslo metams? 

 „Buvo atnaujintos progimnazijos edukacinės erdvės, informacinių technologijų kabinetas. Suremontuoti koridoriai, lietuvių kalbos, pradinio ugdymo kabinetai, sutvarkyti lietaus kanalizacijos vamzdynai. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros progimnazijos stadione.   Įsigytos  „EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymo(si) aplinkos licencijos 1–-4 klasių mokiniams ir mokytojams ir „EMA“ skaitmeninės  mokymosi aplinkos licencijos lietuvių kalbos mokymui 7  klasių mokiniams,“ – sakė L. Benetienė.

 Šių specialybių mokytojai papildė progimnazijos gretas šiais mokslo metais: Viktorija Deimontaitė-Tham, anglų kalbos mokytoja; Vilma Tupčiauskienė, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja; Jolanta Grikštienė, socialinė pedagogė.

 Ir naujaisiais mokslo metais progimnazijoje bus tęsiamas STEAM ugdymo įgyvendinimas. Mokiniai turi galimybę rinktis pasirenkamuosius dalykus: „Informacinių technologijų pradmenys“ – 1–-4 klasėse, 5–-6 klasėse „Oratorinis menas“ ir „Programavimo pagrindai“ , 7 klasėse –- „3D projektavimas“,  8 klasėse –- „Eksperimentinė chemija“.  

Bus tęsiamas projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ įgyvendinimas. Aukštesnių gebėjimų mokiniai turi galimybę gilintis į lietuvių kalbos, gamtos mokslų, matematikos modulius. 

Progimnazija dalyvauja Savivaldybės „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, tai leis sudaryti palankias sąlygas mokinių ugdymuisi ir tobulėjimui.

 Palangos pradinėje mokykloje – 95 mokiniai

Palangos pradinės mokyklos direktorė Nijolė Sabaliauskienė sakė, kad naujaisiais mokslo metais mokykloje mokysis 95 mokiniai. Pernai – 93, užpernai – 92 mokiniai. Mokyklos duris Rugsėjo 1-ąją pravers ir 7 ukrainiečiai.

„Įsigijome įvairių sensorinių priemonių, IT priemonių. Buvo atliktas remontas pirmokų klasėje, virtuvės maisto ruošimo patalpose, pakeista grindų danga muzikos kabinete, bibliotekoje, administracijos patalpoje. Atnaujinta elektros instaliacija choreografijos salėje. Atlikti smulkūs remonto darbai aktų salėje, kabinetuose. Rengiama nauja poilsio erdvė,“ – pasakojo N. Sabaliauskienė. Naujais mokslo metais mokykloje pradės dirbti dar viena anglų kalbos mokytoja.

Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla įgyvendina „Kokybės krepšelio“ projektą

 Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktorius Alvydas Kniukšta sakė, kad naujaisiais mokslo metais mokykloje bus apie 670 moksleivių. Pernai jų buvo 647, o užpernai – 628 mokiniai. Į mokyklos suolus šiemet susės ir 45 ukrainiečiai.

„Mokykla pasiruošusi naujiems mokslo metams. Įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą buvo atnaujinta mokyklos materialinė bazė, nupirktos interaktyvios lentos, kompiuteriai, 25 robotikos rinkiniai pradinukams ir 30 vyresniųjų klasių mokiniams, įrengta robotikos klasė. Nupirktos naujos ugdymo priemonės: 3D spausdintuvai, papildyta tyrimų laboratorija įvairiais prietaisais ir regentais. „Kokybės krepšelio“ projektas sudaro puikias sąlygas mokiniams tobulėti, mokytis konstravimo, praktiškai taikyti matematikos, fizikos ir kitų tiksliųjų mokslų žinias. Plėtojamos mokinių veiklos naujai įrengtoje biotechnologijų laboratorijoje, kur jau ir pradinukai, prižiūrimi mokytojo, gali atlikti nesudėtingus laboratorinius bandymus. Mokykloje ypač daug dėmesio skiriama gamtamoksliniam ugdymui bei matematinių žinių gilinimui. Įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą norėtume sutvarkyti mokyklos stadioną, kad įvairių poreikių vaikai galėtų turiningai leisti pamokas ir laisvalaikį, tad šiemet nupirktas mokyklos stadiono atnaujinimo projektas,“ – sakė A. Kniukšta.

Anot direktoriaus A. Kniukštos, baigiama  atlikti mokyklinio kompiuterinio tinklo ir interneto modernizavimo plėtra. 5–-6 klasėse per matematikos pamokas  dirbs po du mokytojus, sustiprintas gamtamokslių disciplinų mokymas pradinėse ir penktose klasėse, veiklą pradės nemokamas mokyklos robotikos būrelis, taip pat mokykla pasiūlys šachmatų užsiėmimus.

 Švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Varpiotienė taip pat akcentavo, kad Savivaldybėje ir toliau bus vykdomos dvi plaukimo programos: 2 ir 4 klasių mokiniams – mokinių mokymo plaukti programa, kurios trukmė 32 pamokos per mokslo metus ir 5–-10 klasėms bei I–-IV gimnazijos klasėms plaukimo tobulinimo programa, kurios trukmė 8 pamokos per mokslo metus.

 

Palangos miesto sav. info

 

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Dviejų pirmųjų šių mokslo metų mėnesių duomenys rodo, kad mokinių pamokų lankomumas gerėja. Spalį mokyklos lankomumas pagerėjo 19 proc., palyginti su pernai metų tuo pačiu mėnesiu. 


Šie mokslo metai į ugdymo procesą atnešė nemažai naujienų ir pokyčių. Nuo rugsėjo 1 d. 1, 3, 5 ir 7, 9 (I gimnazijos) ir III gimnazijos klasėse bus pradedama dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas, 8 klasėse – atnaujintas fizikos ir chemijos bendrąsias programas.


Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius kviečia kreiptis dėl socialinės paramoms mokiniams 2023-2024 mokslo metams.


2023 metais didėja visoms 60 Lietuvos savivaldybių iš valstybės biudžeto skiriamos gyventojų pajamų mokesčio sumos.


Per 100 metų Palangos senajai gimnazijai vadovavo 18 direktorių, iš kurių vienas, pats pirmasis, šias pareigas ėjo laikinai. 


Skirtingai nei daug kitų savivaldybių, Palanga lieka ištikima sau – mokinių skaičius didžiausiame šalies kurorte naujais mokslo metais vėl padidės. Kaip sakė Savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Vilma Varpiotienė, planuojama, kad Palangos bendrojo ugdymo mokyklose 2022-2023 metais mokysis 2186 mokiniai, iš jų 146 ukrainiečiai. Anot jos, Palangos bendrojo ugdymo mokyklose...


Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis” jau daugelį metų įsijungia į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos organizuojamą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės”. 


Šiandien – Rugsėjo 1-oji, kuri atveria vartus į visiškai naują jaudinantį žinių pasaulį, žada naujovių mokymosi programoje ir egzaminų tvarkoje. Kaip kurorto mokyklos pasirengė naujiems mokslo metams? Su kokiomis viltimis ir rūpesčiais pasitinka juos? Kaip vertina naujoves? Palangos senosios gimnazijos direktoriaus Leono Šidlausko, Vlado Jurgučio pagrindinės...


Miesto ugdymo įstaigos naujiesiems mokslo metams pasirengusios

Palangos m. savivaldybės informacija, 2016 08 25 | Rubrika: Miestas

Naujieji mokslo metai – jau visai čia pat. Jiems rengiasi ne tik mokiniai, žengsiantys naujų išbandymų keliu, bet ir mokyklų administracija. Kasmet siekiama kiek įmanoma atnaujinti ugdymo įstaigų patalpas, pabaigti pradėtus darbus ir sutikti mokinius gražioje bei jaukioje mokykloje. Tad ką pavyko nuveikti besirengiant netrukus prasidėsiantiems naujiesiems mokslo metams? O darbų...


Šiais mokslo metais mokinių mažiau

„Palangos tilto“ informacija, 2009 09 01 | Rubrika: Miestas

Prasidėjus mokslo metams ir nuvilnijus per miestą Rugsėjo 1-osios šventės akordams, tenka mokiniams krautis kuprines ir užsirašyti pamokų tvarkaraščius. Vasara užleidusi rudeniui vietą, atnešė kartu ir naujų darbų sąrašą, vienas iš jų ir pats svarbiausias mokiniams – kasryt keltis ir lėkti į mokyklas. Šviečiantys mokytojų veidai laukia sugrįžtančių ar naujai atėjusių mažųjų ir be abejo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius