Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą

***, 2024-05-24
Peržiūrėta
913
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 13-ąjį posėdį, kuris vyks 2024 m. gegužės 30 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

1.Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

2.Dėl vaikų iš Bučos stovyklos organizavimo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

3.Dėl Nerijaus Stasiulio komandiruotės. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

4.Dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.

5.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Palangos miesto kultūros bei meno projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė. 

6.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T2-254 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė. 

7.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus. 

8.Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja – Aušra Šikšnienė. 

9.Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė Urbonienė. 

10.Dėl pritarimo poilsio namų „Auska“ komplekso koncesijos konkurso ir sutarties sąlygoms. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė Urbonienė. 

11.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl Palangos sporto centro darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė. 

12.Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Palangos miesto savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė. 

13.Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėja – Laima Nedzveckienė. 

14.Dėl Lietuvos Respublikos valstybės nekilnojamojo turto, esančio Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

15.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

16.Dėl sutikimo priimti paminklą su postamentu „Rotary“ organizacijos įkūrėjui Paul Percy Harris Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

17.Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

18.Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto socialinių paslaugų centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

19.Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Palangos jaunimo ir savanorystės centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

20.Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

21.Dėl sutikimo įregistruoti Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos buveinės adresą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Prieplaukos g. 26, Palangoje. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

22.Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis. 

23.Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijai. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

24.Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas – Dangyras Žukauskas. 

25.Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl 2022 m. birželio 6 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 16SŽN-88-(14.16.55) pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

26.Dėl 2024 m. gegužės 2 d. susitarimo Nr. S18-ŽN-8 „Dėl 2022 m. birželio 6 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 16SŽN-88-(14.16.55) pakeitimo“, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-116 2 punktu,  pripažinimo netekusio galios. Pranešėja – Reda Kairienė.

27.Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendime Nr. T2-147 „Dėl valstybinės žemės sklypo Gintaro g. 36, Palangos mieste, nuomos teisės perleidimo“. Pranešėja – Reda Kairienė.

28.Dėl valstybinės žemės sklypo Pirties g. 3, Palangos mieste, dalių nustatymo. Pranešėja – Reda Kairienė. 

29.Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 61, Palangos mieste, (kadastro Nr. 2501/0010:68) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

30.Dėl valstybinės žemės sklypo Mokyklos g. 61, Palangos mieste, dalių nustatymo (prie negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. 2598-2000-7011:0004). Pranešėja – Reda Kairienė.

31.Dėl valstybinės žemės sklypo Mėguvos g. 11A (kadastro Nr. 2501/0010:166) dalies nuomos teisės perleidimo. Pranešėja – Reda Kairienė. 

32.Dėl valstybinės žemės sklypo Mėguvos g. 11A, Palangos mieste, (kadastro Nr. 2501/0010:166) dalies nuomos teisės perleidimo (UAB „Rostal“). Pranešėja – Reda Kairienė.

33.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Jūros g. 2H ir Jūros g. 2G, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

34.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Bangų g. 11E K13-13, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

35.Dėl sutikimo perleisti statinius, esančius adresu Bangų g. 11E K14-23, Palangos mieste. Pranešėja – Reda Kairienė.

36.Dėl sutikimo įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (jo dalies), esančio Bangų g. 13, Palangoje, nuomos teisę. Pranešėja – Reda Kairienė.

37.Dėl 2000 m. spalio 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 25/2000-130 pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

38.Dėl 2007 m. rugsėjo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. (4.12.)Ž1-117 pakeitimo. Pranešėja – Reda Kairienė. 

39.Dėl 2021 m. balandžio 22 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 16SŽN-119-(14.16.55.) nutraukimo. Pranešėja – Reda Kairienė.

40.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0021:131, unikalus Nr. 4400-0552-0224, esančio Vanagupės g. 45, Palangos mieste, dalies nuomos (prie patalpos Nr. 4400-5910-0757:1671). Pranešėja – Reda Kairienė. 

41.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0024:114, unikalus Nr. 2501-0024-0114, esančio Žvejų g. 1, Palangos mieste, panaudos. Pranešėja – Reda Kairienė.

42.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0028:203, esančio Pirties g. 3, Palangos mieste, dalies nuomos (prie 1737/12821 dalių prekybos pastato, unikalus Nr. 2596-8002-7013). Pranešėja – Reda Kairienė.

43.Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 2501/0033:90, unikalus Nr. 2501-0033-0090, esančio Kretingos g. 56, Palangos mieste, dalies nuomos. Pranešėja – Reda Kairienė.

 

Meras Šarūnas Vaitkus

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis vyks gegužės 30 dieną, 9 valandą.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-asis posėdis įvyks lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje., Gintaro g. 33A, Palangoje. Į darbotvarkę įtraukti šie sprendimų projektai.


2023 m. rugsėjo 20 d. vyko pirmasis Palangos miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-185, posėdis. 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Trečiadienį, balandžio 26 d., šaukiamas pakartotinis pirmasis dešimtojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Jame visiems 21 Tarybos nariams ir merui teks prisiekti iš naujo. Kaip jau skelbta, praėjusį pirmadienį, balandžio 17 d., Palangos miesto dešimtojo šaukimo savivaldybės taryba jau rinkosi į pirmąjį savo posėdį, jame prisiekė ir naujosios kadencijos vietos politikai, ir...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius