Parengtas Palangos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

Palangos tiltas, 2023-12-13
Peržiūrėta
1022
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Parengtas Palangos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

Siekiant užtikrinti socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimą, skatinti Palangos miesto gyventojus aktyviai įsitraukti į bendruomenės gyvenimą bei didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir įsidarbinimo galimybes, parengta Palangos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategija. Gavusi finansavimą, strategiją parengė Palangos miesto vietos veiklos grupė (VVG).

Palangos miesto vietos plėtros strategija parengta pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ bei atsižvelgiant į 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planą. Dokumente suformuoti uždaviniai yra nukreipti į tikslinių grupių socializaciją, įtrauktį, judumą ir aktyvumą bei socialinio verslo plėtrą.

Strategija parengta atsižvelgiant į vietos valdžios, verslo, nevyriausybinio sektoriaus įstaigų bei organizacijų atstovų poreikius ir lūkesčius, kurie buvo išgryninti viešų konsultacijų, fokus grupių diskusijų metu, jas dar labiau sustiprinant Palangos miesto gyventojų, bendruomenių, nevyriausybinių įstaigų bei organizacijų, atstovaujančių tikslines grupes poreikių apklausos rezultatais.

Susitikimų bei konsultacijų metu nustatyta, kad Palangos miesto gyventojų poreikius ir lūkesčius lemia keletas priežasčių. Kaip pagrindines galima įvardinti gyventojų sezoninį nedarbą, integracijos į darbo rinką bei užimtumo (profesinės ir socialinės) veiklų trūkumą, taip pat – papildomo užimtumo įvairioms amžiaus (ypač jaunimo ir vaikų) ir socialinės padėties grupėms stygių. Tai lemia gyventojų socialinę atskirtį, nedarbą ir kitas problemas.

Parengta vietos plėtros strategija yra orientuota į tikslines Palangos miesto savivaldybės gyventojų grupes: jaunimą (ypač – nedirbantį, nestudijuojantį, nesimokantį, nedalyvaujantį mokymuose, turintį mažiau galimybių); socialiai pažeidžiamas bendruomenes; neįgaliuosius; bedarbius, ilgalaikius bedarbius ir kitus ekonomiškai neaktyvius asmenis, darbingus asmenis; migrantus, pabėgėlius, kitus socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir pan.; verslo, socialinio verslo ir savarankiško verslo atstovus; senyvo amžiaus asmenis.

Įgyvendinant parengtą strategiją, numatoma vykdyti 8 bendruomenės inicijuotus vietos plėtros projektus, kuriuose galės dalyvauti apie 240 dalyvių. Tikimasi, kad po dalyvavimo bendruomenės inicijuotose vietos plėtros projektų veiklose ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių toliau dalyvaus socialinei integracijai skirtose veiklose ir įsitrauks į darbo rinką.

Papildomą informaciją teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyrius telefonu (8 460) 51 225 arba el. paštu [email protected]

 

Palangos miesto sav. info 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės Taryba patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2023 metų veiklos ataskaitą.


Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Žiogelių“ grupės vaikai su jų mokytoja Jūrate Mikalajūnaite dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte „Sveikata visus metus 2023“. Palangos miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo finansavimą Palangos miesto VVG 2023- 2029 m. vietos plėtros strategijai (toliu – VPS) parengti. 
Nauji metai atneša naujus iššūkius, tikslus ir svajones. Tam, kad didžiausi norai išsipildytų, nepakenks krislelis magijos – štai kelios vietos Lietuvos pajūryje, padedančios troškimus paversti realybe.


Palangoje baigtas įgyvendinti kapinių plėtros projektas – esama kapinių teritorija buvo sutvarkyta ir pritaikyta laidojimo vietoms tarp Laidojimo namų, senųjų kapinių bei kapinių šiaurinėje pusėje.  


Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia depolitizuoti vietos veiklos grupių (VVG) veiklą. „Vietos veiklos grupės neturėtų priklausyti nuo politinių vėjų. Siekiame, kad vietinės valdžios interesams VVG nebeatstovautų savivaldybių merai ir kiti politikai“,  –  sako žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas.


Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siekia depolitizuoti vietos veiklos grupių (VVG) veiklą. „Vietos veiklos grupės neturėtų priklausyti nuo politinių vėjų. Siekiame, kad vietinės valdžios interesams VVG nebeatstovautų savivaldybių merai ir kiti politikai“, – sako žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius