Savivaldybė kviečia dalyvauti bendruomenių iniciatyvų konkurse

Palangos tiltas, 2022-12-29
Peržiūrėta
1808
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Savivaldybė kviečia dalyvauti bendruomenių iniciatyvų konkurse

Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia dalyvauti bendruomenes iniciatyvų konkurse – teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus dėl sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste.

Kas gal teikti iniciatyvas?

Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja,  atkreipė dėmesį, kad bendruomenės iniciatyvas gali teikti savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą ne trumpiau kaip vienerius metus deklaravę ir ne jaunesni nei 18 metų gyventojai. „Teikiamam projektui turi pritarti grupė, kurią sudaro ne mažiau nei 10 savivaldybės seniūnaitijos gyventojų, ne jaunesnių nei 18 metų“, – pabrėžė A. Kedienė.

Siūloma bendruomenės iniciatyva privalo atitikti būtinuosius reikalavimus: ji turi būti įgyvendinama Palangos mieste, savivaldybės ar jos įstaigų valdomoje žemėje ar patalpose; numatomos veiklos turi atitikti kvietime nurodytas sritis; mažos vertės pasiūlymas turi būti įvykdomas per vienerius biudžetinius metus; didelės vertės pasiūlymas turi būti įvykdomas ne ilgiau kaip per dvejus metus; bendruomenės iniciatyvoje negali būti numatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams.

Kiek lėšų skirta?

Bendruomenės iniciatyvų konkursui numatytas Savivaldybės biudžetas yra 150 tūkst. eurų.

Mažos vertės pasiūlymais laikomos bendruomenės iniciatyvos, kurioms įgyvendinti nereikia rengti techninio ir darbo projekto ir preliminari sąmata neviršija 50 tūkst. eurų. 

Didelės vertės pasiūlymas – bendruomenės iniciatyvoms, kurioms įgyvendinti reikia rengti techninį ir darbo projektą ir preliminari sąmata neviršija 100 tūkst. eurų.

Bendruomenės inciatyvų konkurso nugalėtojai paaiškės 2023 metų vasario mėnesį. Projektai 100 proc. bus finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Ką derėtų žinoti pildant paraišką?

Pasiūlymas turi būti pateiktas laikantis nustatytų reikalavimų. „Pareiškėjo ir kitų pasiūlyme nurodytų asmenų amžius bei deklaruota gyvenamoji vieta yra tikrinama pagal Gyventojų registro duomenis. Jei nustatoma neatitikimų, toks asmuo yra išbraukiamas iš pritariančiųjų asmenų sąrašo“, – atkreipė dėmesį A.Kedienė.

Pateiktų iniciatyvų vertinimo metu taip pat atsižvelgiama, ar bendruomenės iniciatyva yra realiai įgyvendinama, ar ji nedubliuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ar kontroliuojamų įmonių įgyvendinamomis ar planuojamomis atitinkamais biudžetiniais metais įgyvendinti veiklomis. 

„Svarbu ir tai, kad pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas būtų realus, skirtas veiklos rezultatams pasiekti. Jei bendruomenės idėjos įgyvendinimo priemonės pateiktos, tačiau jos nepakankamos, todėl numatytos veiklos neadekvačios galimam rezultatui pasiekti arba jos sudėtingai įgyvendinamos ir pareikalaus papildomų savivaldybės biudžeto lėšų, pasiūlymas atmetamas“, – teigė A. Kedienė.

Kur ir kaip teikti pasiūlymus?

Pareiškėjai turi pateikti užpildytą nustatytos formos Bendruomenės iniciatyvos pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta bendruomenės iniciatyvos pavadinimas, įgyvendinimo vieta, bendruomenės iniciatyvos aprašymas, preliminari sąmata, preliminarią sąmatą pagrindžiantys dokumentai (jei turite), vizualizacijos, brėžiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija.

Pasiūlymai gali būti teikiami iki 2023 metų sausio 16 d. trimis būdais: 1) Palangos miesto savivaldybės klientų aptarnavimo vietoje, 2) siunčiami paštu (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga) (šiuo atveju pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: Bendruomenės iniciatyvų konkursui, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris), 3) pasiūlymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu gali būti teikiamas ir elektroninėmis priemonėmis adresu [email protected]

Kas galės balsuoti

Balsuoti už labiausiai patikusią bendruomenės iniciatyvą galės tik savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 18 metų gyventojai. Kad bendruomenės iniciatyva būtų įgyvendinta, už ją turi balsuoti ne mažiau kaip 0,3 proc. savivaldybės gyventojų (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis). 2022 metais tai turėjo būti ne mažiau kaip 51 gyventojas.

Konsultaciją ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti pasiūlymus, teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius tel. 8 (460) 48 713.

 

Palangos miesto sav. inf.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus balsuoti už bendruomenių iniciatyvas: „Judėkime lauke“ ir „Sporto ir laisvalaikio aikštelės įrengimas ir pritaikymas Nemirsetos bendruomenės poreikiams“.


Vidaus reikalų ministerija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga rengia nuotraukų konkursą, kurio tema – pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms išvykimo krepšys.


Palangos miesto savivaldybė, siekdama įgyvendinti projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą, skelbia Projekto socialinių dirbtuvių partnerių atrankos konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia dalyvauti bendruomenes iniciatyvų konkurse – teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus dėl sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste.


Nuo rugpjūčio 1 dienos Palangos Caritas kviečia palangiškius ir Ukrainos karo pabėgėlius, kurie gyvena Palangoje, dalyvauti bendruomeniniame projekte "Kartu mes galime daugiau". 


Palangos miesto savivaldybės gyventojai kviečiami būti aktyvūs ir dalyvauti Bendruomenės iniciatyvų konkurse. Iniciatyvos, kaip panaudoti miesto biudžeto lėšas kurorto infrastruktūros plėtros srityje, kuriant patogesnę bei patrauklesnę gyvenamąją aplinką, laukiamos iki gruodžio 10 d.


Palangos miesto savivaldybė paskelbė bendruomenės iniciatyvų konkursą bei kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus bei idėjas kurorto infrastruktūros vystymo srityje.


Justinas Masalskas niekuomet nemėgo sėdėti namuose, tad karantinas gerokai sujaukė aktyvaus palangiškio gyvenimą. O iš savo poilsio namų „Pas Justiną“ dėl jo negauna jokių pajamų. Pasidomėjus, ar artėjant 80-ečiui, daugiau senjoras dėmesio skiria savo sveikatai ir ramybei, atsakė: „Iki 80-mečio dar reikia palaukti. Senas nesijaučiu, galėčiau dar dalyvauti...


Palangos miesto savivaldybė kviečia sveikus, rizikos grupei nepriklausančius pilnamečius asmenis tapti savanoriais ir padėti organizuojant izoliuotų ar turėjusių kontaktą su sergančiais koronaviruso liga asmenų maitinimą, transportavimą, apgyvendinimą ir pan.


Šventosios pagrindinė mokykla kviečia mokinius, jų tėvus ir mokytojus 2019 m. lapkričio 16 d. – 2020 m. sausio 16 d. dalyvauti konkurse-parodoje „Su gintarinėmis šv. Kalėdomis, Palanga“.  


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius