Kvietimas dalyvauti konkurse

Palangos tiltas, 2023-07-28
Peržiūrėta
989
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Kvietimas dalyvauti konkurse

Palangos miesto savivaldybė, siekdama įgyvendinti projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą, skelbia Projekto socialinių dirbtuvių partnerių atrankos konkursą.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti Projekto socialinių dirbtuvių partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.), bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., su galimybe pratęsti Projektą Departamentui pratęsus Projekto įgyvendinimo laikotarpį, teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Palangos miesto savivaldybėje.

Numatomų atrinkti Socialinių dirbtuvių partnerių Projekte skaičius savivaldybėje – 1.

Paraiškas gali teikti:

nevyriausybinė organizacija, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;valstybės ir savivaldybių biudžetinė įstaiga;viešasis juridinis asmuo;privatus juridinis asmuo.

Tikslinė grupė ir teikiamos paslaugos

Socialinių dirbtuvių paslaugų tikslinė grupė: darbingo amžiaus asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią.

Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią (toliau – asmenys), socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinių darbuotojų, individualios priežiūros specialistų, užimtumo specialistų (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialistų komandos pagalbą, ugdomi, palaikomi ir (ar) atkuriami asmenų socialiniai ir darbiniai įgūdžiai. Personalo struktūra ir skaičius formuojami taip, kad bendras paslaugos gavėjų skaičius vienu metu būtų ne daugiau nei 12 asmenų ir dirbtų ne mažiau nei du darbuotojai, atsakingi už veiklos organizavimą ir asmenų saugumą. 6 asmenims numatomas ne mažiau kaip 1 darbuotojas.

Socialinių dirbtuvių veikla siekiama ugdyti asmenų savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai.

Socialinėse dirbtuvėse sukuriama produkcija realizuojama ar paslaugos teikiamos šalies ir/ar užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje. 

Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtintu Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašu.

Dirbtuvių veiklos trukmė organizuojama atsižvelgiant į asmens (jo globėjo, rūpintojo, aprūpintojo) poreikius ir galimybes nuo 6 iki 10 val. per dieną.

Pareiškėjas socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje,  asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).

Tinkamos finansuoti išlaidos iš Projekto lėšų:

prekių gamybos ir paslaugų teikimo meistro darbo užmokestis;rinkodaros specialisto darbo užmokestis (0,5 etato);kompensacija asmeniui, už patirtas dalyvavimo projekte sąnaudas (ne daugiau kaip 50 Eur per mėnesį asmeniui, bet ne daugiau kaip 12 asmenų).

Partnerių atrankos kriterijai:

pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos kryptis – teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės;pareiškėjo socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptys (elektroninės parduotuvės, fizinės parduotuvės, mugės ir pan.);pareiškėjo socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, paslaugų gamybos ar teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijos ir atsakomybės;pareiškėjo turimos (ar planuojamos įsigyti / nuomoti) patalpos ir jų pritaikymas socialinių dirbtuvių veiklai;pareiškėjo patirtis teikiant socialines ar socialinės įtraukties paslaugas asmenims;pareiškėjo 3 svarbiausi pasiekimai įgyvendinant psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą;rizikos su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą ir jų valdymo planas;pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos viešinimo planas;užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymas. Kokias funkcijas atliks asmenys, kaip dirbs komandoje, kaip bus ugdomi įgūdžiai, kaip bus atliekamas socialinių dirbtuvių paslaugos gavėjų individualių planų sudarymas ir įgyvendinimas, o taip pat aprašyti darbo principai ir metodai taikomi teikiant paslaugą asmeniui;Pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir /arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.Pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija.

Paraiškų teikimas, priėmimo pradžia ir pabaiga

Nustatytos formos paraiškos, Projekto įgyvendinimo sąmatos (Aprašo 2 priedas) (toliau – Paraiška) ir Pareiškėjo atitikties deklaracijos (Aprašo 3 priedas) su pridedamais dokumentais priimamos nuo 2023 m. liepos 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 21  d. 17 val. (imtinai).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu (nurodant vardą, pavardę bei pareigas) ir kartu su visais pridedamais dokumentais pateikta savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku adresu [email protected] (pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą). Laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – Projekto socialinių dirbtuvių partnerių atrankos konkursui.

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos Tel. Nr. 8 460 34 162, el. paštu: [email protected] Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 17.00 val.

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis:

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 25 įsakymu Nr. A1-1013 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos Palangos miesto savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos Palangos miesto savivaldybėje partnerių atrankos komisijos patvirtinimo“.

A1-1013 Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vi... (e-tar.lt)

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

V-58 Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vi... (e-tar.lt)

Paraiškos, Projekto įgyvendinimo sąmatos forma 

Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kviečiame savivaldybės gyventojus, po vieną ar šauniomis draugų kompanijomis, ar kartu su savo šeima, dalyvauti konkurse „Lietuvos narystė ES ir NATO: 20 sėkmės metų“ ir kūrybiškai parodyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia šis sėkmės dvidešimtmetis!


Lietuvos Respublikos Vyriausybė skelbia konkursą visiems kūrybingiems – šeimoms, jauniems, senjorams, bendruomenėms ir visiems, kurie nori kūrybiškai parodyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia „Lietuvos narystė ES ir NATO: 20 metų sėkmės“!Vidaus reikalų ministerija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga rengia nuotraukų konkursą, kurio tema – pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms išvykimo krepšys.


Palangos miesto savivaldybė, siekdama įgyvendinti projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą, skelbia Projekto socialinių dirbtuvių partnerių atrankos konkursą.


Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia dalyvauti bendruomenes iniciatyvų konkurse – teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus dėl sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste.


Gruodžio 27 d., 18.00 val., Palangos kultūros ir jaunimo centre, Kurhauzo teatro salėje (Grafų Tiškevičių al. 1) vyks Palangos jaunimo apdovanojimai „KOPA 2021“. 


Palangos miesto savivaldybė paskelbė bendruomenės iniciatyvų konkursą bei kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus bei idėjas kurorto infrastruktūros vystymo srityje.


Justinas Masalskas niekuomet nemėgo sėdėti namuose, tad karantinas gerokai sujaukė aktyvaus palangiškio gyvenimą. O iš savo poilsio namų „Pas Justiną“ dėl jo negauna jokių pajamų. Pasidomėjus, ar artėjant 80-ečiui, daugiau senjoras dėmesio skiria savo sveikatai ir ramybei, atsakė: „Iki 80-mečio dar reikia palaukti. Senas nesijaučiu, galėčiau dar dalyvauti...


Šventosios pagrindinė mokykla kviečia mokinius, jų tėvus ir mokytojus 2019 m. lapkričio 16 d. – 2020 m. sausio 16 d. dalyvauti konkurse-parodoje „Su gintarinėmis šv. Kalėdomis, Palanga“.  


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius