Ugdymas karjerai: gimnazistai planavo ateities žingsnius link būsimos profesijos

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-05-09
Senojoje gimnazijoje projekto „Ugdymas karjerai“ konsultacijų metu dalyvavo 41 gimnazistas.

Senojoje gimnazijoje projekto „Ugdymas karjerai“ konsultacijų metu dalyvavo 41 gimnazistas.

Kas yra karjera? Ar galima pradėti dėliotis jos planą dar mokykloje? Ar verta tai daryti ir kaip tai daryti, kad teisingai pasirinktum būsimąją profesiją ir pamažu siektum jos planuodamas ir ateities perspektyvas? Į visus šiuos klausimus balandžio pabaigoje projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ konsultantai atsakymų ieškoti padėjo Senosios gimnazijos dešimtokams, o kovo pabaigoje tokios konsultacijos vyko „Baltijos“ bei V. Jurgučio pagrindinėse mokyklose.

Ugdymas karjerai
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti klasių auklėtojai, mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, konsultantai, tėvai. Padedamas jų mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo veiklą darbo rinkoje.
Šiais mokslo metais daugelyje Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, – būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai žingsniai
Palangos senojoje gimnazijoje už projekto „Ugdymas karjerai“ vykdymą yra atsakingos psichologė Gabrielė Vilkaitė ir mokytoja Giedrė Arlauskienė. Jos priminė, jog nuo praėjusio rudens gimnazijoje, kaip ir kitose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, mokiniams yra teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.
Viena iš svarbesnių karjeros paslaugų – grupinės ir individualios konsultacijos, kuriose stengiamasi padėti išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai būtinus planavimo žingsnius, padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu bei mokymusi. Tai apima mokinio ugdymo plano suderinimą su mokinio karjeros planu, periodinį tų planų aptarimą, taip pat būsimosios mokymosi įstaigos, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų ir profesinės veiklos rinkimąsi.
Moksleiviai mokomi susidaryti karjeros planą. Jiems padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą bei pasirinkti profesiją – tam atliekami tinkamumo profesijai testai. Taip pat padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus, rasti tinkamą būdą juos įgyvendinti.
„Vyresniems moksleiviams teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas – tiek aukštojo, tiek profesinio mokslo, – supažindinama su studijų mokymo programomis, informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės bei supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų ir aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas taisyklėmis, taip pat informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę. Suteikiama informacija ir apie tai, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu, jie mokomi susirasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją“, – vardijo konsultacijose Senojoje gimnazijoje dalyvavusi Ulijana Petraitienė – karjeros konsultantė, paskirta kuruoti visas Palangos mokyklas.

Konsultavo dešimtokus
Kaip dėliojasi visi aukščiau išvardinti žingsniai, gimnazistai dešimtokai galėjo patys išbandyti vykusių konsultacijų metu. 41 moksleivį individualiai, skirdami kiekvienam po pusvalandį, konsultavo projekte dalyvaujantys konsultantai iš Klaipėdos, tarp kurių – ir verslininkai, ir psichologai: Janina Urbikienė, Eglė Bučienė, Jekaterina Kazlauskienė, Aušra Augaitienė, Jolanta Prialgauskienė ir Ulijana Petraitienė kartu su dešimtokais planavo jų ateities žingsnius.
Gimnazistus taip pat konsultavo karjeros koordinatoriai iš „Baltijos“ pagrindinės mokyklos – Asta Dobrovolskienė ir V. Jurgučio pagrindinės mokyklos – Jolanta Česnienė.
Iš pradžių dešimtokai – antrųjų gimnazijos klasių moksleiviai – buvo supažindinti su šešiomis pagrindinėmis studijų kryptimis – nuo humanitarinių bei tiksliųjų iki socialinių mokslų. Jiems paaiškinta, kas yra universitetinės ir neuniversitetinės aukštosios mokyklos, koks išsilavinimas suteikiamas profesinėse mokyklose. Vėliau moksleiviams buvo užduodami klausimai: kuo tu norėtum būti po dešimties metų? Kaip tu ketini to siekti? Kokie tavo pomėgiai ir ar galėtum juos susieti su tuo darbu, kurį norėtum dirbti?
Gimnazistai raštu trumpai atsakė į klausimus, kur aš einu? (norima specialybė, profesija, veikla ir kodėl ji patinka), kas aš esu? (stipriosios pusės, talentai ir išskirtinumai bei silpnosios pusės), kokie galimi keliai pasiekti to, kas norima bei su kuo galima tartis ir kas galėtų padėti.
Vėliau kartu su konsultantu kiekvienas moksleivis individualiai braižė galimos karjeros planą – nuo dalykų, kuriuos reikėtų pasirinkti perėjus į trečiąją gimnazijos klasę iki galimai reikalingų egzaminų į vieną ar kitą aukštąją mokyklą, kurioje norima studijuoti, siekiant įsigyti vieną ar kitą profesiją.

Naudos davė
Ką gi apie praėjusias konsultacijas mano patys jose dalyvavę gimnazistai? Ar davė jos naudos, ir jei taip – kokios?
Lukrecija: „Man šios konsultacijos išties davė naudos, nes padėjo apsispręsti, kokius dalykus pasirinkti perėjus į trečiąją gimnazijos klasę. Aš dvejojau: ar rinktis fiziką, ar chemiją. Po konsultacijų, kurių metu konsultantė man pasiūlė pagalvoti apie specialybę, kurią buvau, galima sakyti, „praleidusi“ – kalbu apie psichologiją, kuri surišta su medicina, – nusprendžiau, kad man reikalingiausias dalykas bus biologija“.
Tomas: „Konsultacijos buvo šiek tiek naudingos. Pokalbis su konsultante padėjo apsispręsti, kurią studijų kryptį man rinktis: tiksliųjų ar socialinių mokslų. Po konsultacijų nusprendžiau, kad ateitį siesiu su informacinėmis technologijomis“.
Gražvydas: „Sakyčiau, kad šių konsultacijų metu kažko išskirtinai naujo, ko nežinočiau, nesužinojau. Kadangi jau senokai ketinu rinktis teisę ir domiuosi viskuo, kas susiję su galima profesija bei studijomis, beveik viską, kas buvo kalbėta, jau žinojau. Man pritrūko konkrečių atsakymų į klausimus, į kuriuos gali atsakyti šioje sistemoje dirbantys žmonės. Tad manau, kad daugiau naudos duos apsilankymas teisme, kurio metu bus galima pabendrauti su jame dirbančiais teisininkais“.
Beatričė: „Negaliu sakyti, kad būčiau gavusi didelės naudos. Taip, pokalbis su konsultante nukreipė tam tikra linkme. Tačiau konkrečių atsakymų š konkrečius klausimus man kiek pritrūko. Konsultacijos metu buvo iškelta daugiau klausimų, nei duota atsakymų. Tačiau šie klausimai iš dalies padėjo nusibrėžti kryptis, kuriomis einant man pačiai reikės susirasti atsakymus“.

„Palangos tiltas” vykdo Spaudos, Radijo ir Televizijos rėmimo fondo projektą „Mes – Baltijos jūros vaikai”.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Karantinas mus uždarė namuose tarp keturių sienų ir, net jam laisvėjant, labiau žvalgomės į namų pusę. Priverstinė saviizoliacija veikia kiekvieną: nerimaujame, keiksnojamės, o nusiraminimo neretai ieškome sočiau valgydami ar...mylėdamiesi. Ko Palangoje tikėtis metų pabaigoje: kūdikių ar psichikos ligonių bangos? „Palangos tiltas“ ieškojo atsakymų pas seksologą...


Karantinas mus uždarė namuose tarp keturių sienų ir, net jam laisvėjant, labiau žvalgomės į namų pusę. Priverstinė saviizoliacija veikia kiekvieną: nerimaujame, keiksnojamės, o nusiraminimo neretai ieškome sočiau valgydami ar...mylėdamiesi. Ko Palangoje tikėtis metų pabaigoje: kūdikių ar psichikos ligonių bangos? „Palangos tiltas“ ieškojo atsakymų pas seksologą...


Kol Palangoje tikėtis metų pabaigoje: kūdikių bangos ar psichikos ligonių bangos? "Palangos tiltas" ieškojo atsakymų pas seksologus, psichinės sveikatos specialistus ir palangiškius.


Kokie gyvūnai vaikšto mūsų miškuose, kokie skraido paukščiai, kaip teisingai stovyklauti ir mėgautis gamta, jai nepakenkiant, tokius ir panašius klausimus ir atradimus sprendžia Palangos moksleivių klube besibūriuojantys Girinukų klubo nariai kartu su Palangos girininkijos girininko pavaduotoju Raimundu Ereminu. Jis su gamta supažindina ne tik mažuosius...


Liepos vidurys – metas, kuomet abiturientai gali šiek tiek atsikvėpti: brandos egzaminų sesija jau praeityje, rezultatai aiškūs, o netrukus rankose jie laikys ir brandos atestatą. Odontologiją arba mediciną planuojanti studijuoti Kotryna Jasinskaitė – Palangos senosios gimnazijos abiturientė, su kuria, pakėlusia sparnus skrydžiui iš Palangos, pasikalbėjome...


Palangos senosios gimnazijos gamtos mokslų mokytojos gimnazistams, besidomintiems gamtos mokslais, organizavo kelionę į Taliną ir Tartu mokslo centrą AHHAA. Kelionė prasidėjo anksti – pirmą valandą nakties. Nors ir trūko miego, visiems rūpėjo iki soties pasišnekėti su draugais, todėl per Latviją Estijos link tamsoje riedantis autobusas ūžė kaip avilys.


Kas yra karjera? Ar galima pradėti dėliotis jos planą dar mokykloje? Ar verta tai daryti ir kaip tai daryti, kad teisingai pasirinktum būsimąją profesiją ir pamažu siektum jos planuodamas ir ateities perspektyvas? Į visus šiuos klausimus balandžio pabaigoje projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“...


Kas yra karjera? Ar galima pradėti dėliotis jos planą dar mokykloje? Ar verta tai daryti ir kaip tai daryti, kad teisingai pasirinktum būsimąją profesiją ir pamažu siektum jos planuodamas ir ateities perspektyvas? Į visus šiuo klausimus praėjusį penktadienį projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas bei plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“...


Kada daugelis diskutuoja, kaip turėtų atrodyti prestižiniai – pagrindiniai Lietuvos valstybės kurortinės vasaros sostinės Palangos miesto vartai, galima atsakyti: jie jau 20 metų yra, tai – Pradinės mokyklos rūmai, kuriuos projektavo neeilinio talento architektas, šviesaus atminimo vyras Gintautas Likšas. Yra ir observatorijos bokštas, apie kurio naują...


Paskutiniajame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje aštuoni Tarybos nariai – Giedrius Šatkauskas, Šarūnas Vaitkus, Dainius Želvys, Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Salomėja Slaboševičienė, Marija Ulbienė, Edmundas Krasauskas – pareikalavo surengti gyventojų apklausą dėl Palangos šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties, sudarytos su UAB „Litesko“ 2000 metų...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius
spaudos-radio-remimo-fondas