Palangoje mokinių padidėjo beveik visose mokyklose, mažiau – tik Pradinėje mokykloje

Palangos tiltas, 2020-09-04
Peržiūrėta
400
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

  Palangoje mokinių padidėjo beveik visose mokyklose, mažiau – tik Pradinėje mokykloje

Skirtingai nei kitose šalies savivaldybėse, mokinių skaičius Palangoje, kuri pernai buvo viena iš penkių šalies savivaldybių su teigiamu gyventojų prieaugiu, naujais mokslo metais yra stabilus, o, pavyzdžiui, Palangos senojoje gimnazijoje net ženkiai išaugo: šiemet joje mokysis 459 gimnazistai, pernai – 431, užpernai – 420. „Mokinių daugėja. Gimnazijos klasės yra didelės,“ – lakoniškai „Palangos tiltui“ sakė gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas.

Renovacija sukėlė laikinų nepatogumų
Anot jo, didžiausias pasikeitimas – jau prasidėjusi Gimnazijos renovacija.
„Mokytojai turės vaikščioti pas gimnazistus į pamoką į skirtingus pastatus, dalį pamokų ves nuotoliniu būdu. Kiek įmanoma, daugiau pamokų vesti lauke. Mokytojų ir mokinių darbo diena išsitęs, nes mokiniams reikės ir nueiti į skirtingus pastatus. Vidurinio ugdymo programos, tvarkaraščiai yra sudaromi ne pagal klases, o pagal individualų mokinio poreikį, todėl bus daug judėjimo,“ – sakė L. Šidlauskas.
„Su mokytojais kalbėjomės, kad nepatogumų bus daug, tačiau viską darysime su pozityvia nuotaika ir pozicija. Pagrindinė naujovė, kuri mūsų laukia – baigta gimnazijos pastato renovacija. Tikimės, kad kokybiška ir jauku,“ – sakė direktorius.
Mažiausiai vieną dieną per savaitę bet kurios Gimnazijos klasės mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu arba turės savarankiškus darbus. Dalies mokomųjų dalykų bus užduodami tik ilgalaikiai darbai (atsižvelgiant į nuotolinio mokymo patirtis ir tvarką).
„Mokiniai bus maitinami Vlado Jurgučio progimnazijoje, kūno kultūros pamokos vyks Sporto centro salėje. Esame numatę, kad muzikos,dailės pamokos vyks Vlado Jurgučio progimnazijos patalpose,“ – pasakojo L. Šidlauskas.
Jis džiaugėsi, kad praėjusiais mokslo metais Gimnazijos nuotolinio mokymo patirtis buvo pastebėta ir itin aukštai įvertinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistų, apie Gimnazijos nuotolinį darbą kaip pavyzdį visai Lietuvai rašė žurnalas „Reitingai.“
„Aš buvau pakviestas pasidalinti Gimnazijos patirtimis LTR radio programoje, pavaduotoja ugdymui Jolita Vaičiulienė vedė seminarą Lietuvos mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams ugdymui. Švietimo mokslo ir sporto ministras gimnaziją apdovanojo padėka už nuotolinio darbo patirties sklaidą. Tai sako, kad Gimnazijos nuotolinis mokymas yra labai solidus ir didelio pasirengimo, jei taip atsitiktų, nereikės,“ – sakė L. Šidlauskas.
Jis tačiau neslėpė, kad trūksta nešiojamų kompiuterių. Per kompiuterių dalybas pavasarį Gimnazija negavo nė vieno, rudenį tik keletas Gimnazijai numatyta.
„Planšetiniai kompiuteriai, kurių gavome 120, Gimnazijos mokiniui ar mokytojui yra nepakankama priemonė,“ – pabrėžė direktorius.
Nuo rugsėjo pirmosios Gimnazijoje pradėjo dirbti nauja anglų kalbos mokytoja.
„Linkime jai sėkmės ir mokinių pagarbos. Tačiau atsiradus vadinamajam klasės krepšeliui, mokytojo darbo vieta Gimnazijoje tapo nepatraukli. Darbo daug, sąsiuvinių gausybė, mokinių rašto darbo apimtys didelės, klasės didelės, atsakomybė didžiulė, o atlyginimas toks pat kaip dirbant su penktokų ir dar mažesne klase,“ – neslėpė direktorius. „Keletą kartų skelbėme lietuvių kalbos mokytojo paiešką ir neatsirado nė vieno norinčio. Dėl mokytojų trūkumo kuriasi grėsminga situacija,“ – įspėjo Leonas Šidlauskas.

Ženkliai daugiau mokinių – ir Šventojoje
Kaip informavo „Palangos tiltą“ Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė, šiais mokslo metais Šventosios pagrindinėje mokykloje pradėjo mokytis 136 mokiniai. Palyginimui, 2019-2020 mokslo metais – 129 mokiniai, 2018-2019 mokslo metais – 113 mokinių.
„Džiugu, kad mokinių skaičius mūsų mokykloje nuolat auga, gerėja jų mokymosi pasiekimai, motyvacija, saviraiškos galimybės, nuolat tobulinamos emocinės ir fizinės ugdymo (-si) aplinkos,“ – sakė V. Šarkienė.
Anot jos, didesnių pasikeitimų ugdymo procese nenumatoma. Visi iššūkiai susiję su koronaviruso COVID– 19 plitimo grėsme.
„Atsižvelgdami į galimus situacijos pasikeitimus šiuo metu pradėjome diegti vieningą skaitmeninių programų Mikrosoft Offise 365 paketą, kuris reikalingas ir kasdieniniam mokyklos darbui, ir efektyvesniam nuotoliniam mokymui (-si), jei tektų prie jo sugrįžti. Jau per pirmąsias informacinių technologijų pamokos šiuo paketu pradėsime mokyti naudotis mokinius,“ – sakė V. Šarkienė.
Mokiniai pamokas kol kas lanko mokykloje, tačiau koronavirusas įpareigoja: „Ribojame skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų metu, tiek po pamokų,“ – sakė direktorė.

Pradinukų sumažėjo

Nijolė Sabaliauskienė, Palangos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Palangos tiltui“ sakė, kad šiuos mokslo metus mokykloje pradėjo 92 mokiniai, pernai buvo 105 mokiniai.
„Didelių pokyčių mokykloje nėra. Mokyklos kieme įrengtos poilsio erdvės, kur mokiniai gali ilsėtis pertraukų metu, mokytojai gali vesti pamokas. Įrengtas pandusas neįgaliųjų asmenų patekimui į mokyklą. Visi mokiniai ir mokytojai gali nemokamai naudotis Eduka klase (lėšas skyrė savivaldybė). Mokytojai rengiasi nuotolinio mokymo(si) platformos Google for Education praktiniam taikymui ugdymo procese,“ – sakė ponia Nijolė.
Anot jos, ugdymo procesas vyksta įprastu kasdieniu mokymosi būdu klasėse.
„Mokiniai pasiilgę savo draugų ir mokytojų. Visos pamokos vyksta savo klasėse, o dalykų mokytojai (anglų k., dorinio ugdymo) ateina į klases. Reguliuojami mokinių srautai valgykloje, pertraukų metu (mokiniai turi savo erdves mokykloje ir kieme). Į mokyklą mokiniai ateina per 2 atskirus įėjimus,“ – sakė N. Sabaliauskienė.
Šiems mokslo metams priimta nauja tikybos mokytoja.
Trys nauji mokytojai meno mokykloje
Palangos Stasios Vainiūno meno mokyklos direktorė Virginija Marozaitė sakė „Palangos tiltui“, kad 2020-2021 mokslo metus mokykloje pradeda 393 mokiniai, pernai buvo 394 mokiniai, užpernai – 393.
„Ugdymo procese didelių pasikeitimų nenumatoma. Diegiamas elektroninis dienynas. Nuo rugsėjo 1-osios meno mokykloje ugdymas vyksta įprastu būdu – klasėse, laikantis rekomendacijų ir didesnių saugumo sąlygų,” – sakė V. Marozaitė.
Meno mokykloje nuo rugsėjo 1-osios pradėjo dirbti trys nauji mokytojai – du dailės dalykų ir vienas muzikos teorijos ir chorinio dainavimo mokytojas.
„Tradiciškai populiariausiais pasirenkamais mokytis muzikos instrumentais išlieka fortepijonas, saksofonas, gitara, fleita. Daugėja norinčių mokytis dailės klasėse. Džiugu, kad jau 15 metų vykdoma Meno mokyklos veikla Šventosios pagrindinėje mokykloje – Šventosios vaikai turi galimybę mokytis dailės, fortepijono, gitaros, akordeono dalykų,“ – sakė direktorė.


„Baltija“ gavo antrą geltoną autobusiuką

Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktorius Alvydas Kniukšta „Palangos tiltui“ sakė, kad naujus mokslo metus mokykloje pradeda 628 mokiniai, kiek ir pernai. Užpernai buvo 625 mokiniai mokykloje.
„Mokykla įsirengė naują gamtos mokslų laboratoriją, todėl 1-5 klasių mokiniai turės papildomą dalyką „Įdomioji gamta“, vėliau šis dalykas bus tęsiamas vyresnėse klasėse. Taip pat 1-4 klasių mokiniai nuo šių metų pradės mokytis informacinių technologijų. Visa mokyklos bendruomenė šiais mokslo metais pradės dirbti su Office 365, todėl, jei tektų grįžti prie nuotolinio mokymo, jis bus žymiai sklandesnis,“ – sakė A. Kniukšta.
Mokykla gavo antrą geltoną autobusą, kuris ne tik paveš toliau gyvenančius mokinius, bet ir veš į edukacines programas, ekskursijas. „Baltijoje“ atidaryta klasė vaikams, turintiems emocinių ir elgesio sutrikimų, kurioje gali mokytis iki 6 vaikų. „Baltija“ nuo šių mokslo metų įdarbino naujus anglų kalbos, fizinio ugdymo , biologijos, matematikos, pradinių klasių mokytojus.
Vedėja Laima Valužienė: 4 švietimo įstaigos dar neturi vadovų
Kaip teigė „Palangos tiltui“ Palangos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė, visos mokyklos, organizuodamos ugdymo procesą šiais mokslo metais, atsižvelgia į Sveikatos apsaugos ministerijos būtinas sąlygas ir reikalavimus dėl COVID-19.
Anot vedėjos, veido kaukės mokyklose nėra privalomos, tačiau klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse, renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.
Kaip teigė L. Valužienė, keturios Palangos švietimo įstaigos kol kas neturi nuolatinių vadovų.
„Pradinė mokykla, lopšelis-darželis „Sigutė“, lopšelis-darželis „Gintarėlis“ ir Sporto centras. Konkursai į šių įstaigų vadovų pareigas turi įvykti šių metų gruodžio pradžioje,“ – pabrėžė L. Valužienė.
Ji pasidžiaugė, kad nuo 2018-2019 mokslo metų stebimas mokinių skaičiaus augimas Palangos miesto mokyklose.
„Esame iš nedaugelio didžiųjų miestų savivaldybių, kur mokinių skaičius auga,“ – sakė vedėja.
Anot jos, didėja švietimo pagalbos (psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų ir kt.) poreikis ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikams. Daugėja didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, kuriems reikalinga specializuota pagalba, skaičius, o galinčių teikti šiems vaikams pagalbą specialistų Palangoje trūksta.

Auga neformaliojo švietimo populiarumas


„Palangos abiturientai kasmet rodo aukštus akademinius pasiekimus, brandos egzaminų rodikliai yra vieni iš geriausių šalyje ir jie puikiai dera su mokinių pasiekimais žemesnėse klasėse, t.y. 4, 6, 8,10 klasėse vykdomais testais bei pasiekimų patikrinimais. 2020 m. gavo 24 šimtukus, 2019 m. – 15, 2018 m. – 16, 2020 metų matematikos VBE rezultatai taip pat aukštesni nei šalies vidurkis. O padariusių pažangą 6 ir 8 klasėse mokinių dalis Palangos savivaldybėje yra ženkliai aukštesnė už šalies vidurkį,“ – sakė L. Valužienė.
Ji teigė, kad neformaliojo švietimo užsiėmimus (toliau – NVŠ) Palangoje lanko daugiau kaip 70 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. NVŠ lankančių mokinių skaičius kasmet didėja (2015 metais lankė 150 mokinių – 2020 metais –518). Auga mokinių skaičius ir neformaliojo švietimo mokyklose (Stasio Vainiūno meno mokykloje, Sporto centrae, Moksleivių klube), 2017-2018 mokslo metais juose buvo 974 mokiniai, 2019-2020 mokslo metais – 1338 mokiniai.
„Savivaldybė kasmet vis daugiau skiria lėšų NVŠ mokyklų išlaikymui, NVŠ teikėjų programų finansavimui, socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros poilsiui organizuoti,“ – pastebėjo Švietimo skyriaus vedėja.

TAU mokslo metus pradeda anksčiau

O dalis Palangos senjorų jau netrukus pravers Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) duris, nors kaip sakė „Palangos tiltui“ Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Inga Vaitkienė, Palangos TAU veiklą kovidas pakoregavo.
„Paprastai Palangos TAU mokslo metų šventės atidarymas prasideda spalio 1 dieną, iš karto po atidarymo prasideda paskaitos. Šių mokslo metų pradžia bus rugsėjo 8 d. 12 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Palangos TAU dalyvių skaičius kiekvienais metais yra didėjantis. Užpernai TAU lankė 436 dalyviai, pernai – 543 dalyviai, o šių mokslo metų tikslaus dalyvių skaičiaus tarnyba dar neturi, nes sutartys bus sudaromos spalio-lapkričio mėnesiais.

 

 

 

 

 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Skirtingai nei kitose šalies savivaldybėse, mokinių skaičius Palangoje, kuri pernai buvo viena iš penkių šalies savivaldybių su teigiamu gyventojų prieaugiu, naujais mokslo metais yra stabilus, o, pavyzdžiui, Palangos senojoje gimnazijoje net ženkiai išaugo: šiemet joje mokysis 459 gimnazistai, pernai – 431, užpernai – 420.


Ketvirtadienį, 15 val., Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje įvyko Savivaldybės Švietimo skyriaus Laimos Valužienės susitikimas su kurorto švietimo ir ugdymo įstaigų vadovais. Nuspręsta dviem savaitėms - nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d. - dėl koronaviruso grėsmės uždaryti Palangos lopšelius-darželius ir mokyklas. Tačiau jau po valandos jos kolegė iš...


Populiari miesto interneto svetainė www.palangoje.info ieško pirkėjo - parduodama už 2 500 eurų.


Smurtą ir patyčias mokyklose turėtume mažinti visi

Eglė PALUBINSKAITĖ, 2016 05 19 | Rubrika: Miestas

Praėjusią savaitę, gegužės 10 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė skyrė nemažai dėmesio smurto ir patyčių mokyklose prevencijai. Kartu su psichologais, vaiko teisių apsaugos specialistais, įvairių mokyklų vadovais siekė aptarti, kokiomis priemonėmis mažinti smurtą bei patyčias mokyklose ir kaip užtikrinti vaikų saugumą.


Spalio 9 d. rytą Palangos pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai pradėjo sveikais avižinės košės pusryčiais. Akcija skirta Pasaulinei košės dienai paminėti. Į ją įsijungė net 56 tūkstančiai Lietuvos pradinukų. Paskanavę kvapnios avižinės košės su persikais, obuoliais, miško uogomis, mokiniai susipažino su knygelės „Košės diena“ veikėjais...


Palangos pradinėje mokykloje – vėl nauji mokslo metai. Pailgintos dienos grupėse „Kleveliai“ ir „Banga“ susirinko būrys naujokų. Jau keletą metų gyvuoja tradicija pakrikštyti naujai atėjusius mokinius į pailgintos dienos grupės tikruosius narius.


Kovo mėnesį per Lietuvą nuvilnijo praktiškai kiekvienąkart prieš ir per rinkimus – tiek į Seimą, tiek į savivaldybių tarybas, tiek į Europarlamentą bei į LR Prezidentus – įkyriai pasikartojantys atvejai, kai už kandidatus rinkimuose neleistinai agituojama mokyklose. Į tai sureagavo Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS), išplatinusi pareiškimą „Balsų...


Kada daugelis diskutuoja, kaip turėtų atrodyti prestižiniai – pagrindiniai Lietuvos valstybės kurortinės vasaros sostinės Palangos miesto vartai, galima atsakyti: jie jau 20 metų yra, tai – Pradinės mokyklos rūmai, kuriuos projektavo neeilinio talento architektas, šviesaus atminimo vyras Gintautas Likšas. Yra ir observatorijos bokštas, apie kurio naują...


Palangos mokyklose vasarą nutilus mokinių šurmuliui, mokinius pakeitė vyresni, taip pat triukšmą keliantys žmonės – darbininkai. Kiekviena mokykla skirtingai ruošiasi naujajam mokslo metų sezonui. Vieni perdažo koridorius, kiti klases, treti – kaip „Baltijos“ pagrindinė mokykla – visą mokyklą, vykdydama renovacijos darbus.


Šiais mokslo metais mokinių mažiau

„Palangos tilto“ informacija, 2009 09 02 | Rubrika: Miestas

Prasidėjus mokslo metams ir nuvilnijus per miestą Rugsėjo 1-osios šventės akordams, tenka mokiniams krautis kuprines ir užsirašyti pamokų tvarkaraščius. Vasara užleidusi rudeniui vietą, atnešė kartu ir naujų darbų sąrašą, vienas iš jų ir pats svarbiausias mokiniams – kasryt keltis ir lėkti į mokyklas. Šviečiantys mokytojų veidai laukia sugrįžtančių ar naujai atėjusių mažųjų ir be abejo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius