Autobusais į mokyklas vykstančių 183 moksleivių pavežimui – 272 tūkst. litų

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-10-28
Peržiūrėta
2134
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

„Geltonaisiais autobusiukais“ bei maršrutiniais autobusais į pamokas kasdien vyksta 183 Palangos moksleiviai. / Lrytas.lt nuotr.
„Geltonaisiais autobusiukais“ bei maršrutiniais autobusais į pamokas kasdien vyksta 183 Palangos moksleiviai. / Lrytas.lt nuotr.

Opa-pa į mokyklėlę!

Į mokyklėlę Palangoje besimokantys moksleiviai keliauja įvairiai: kas pėstute, kas dviračiais, o ką tėveliai iki durų automobiliu paveža. O štai 183 iš 1 tūkst. 823 kurorto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių į pamokas atvažiuoja maršrutiniais autobusais arba pavėžėjami vadinamaisiais geltonaisiais autobusiukais.

Organizuoja bei
kompensuoja

Šiais mokslo metais tebegalioja pernai rugsėjį Tarybos patvirtintas Palangos miesto savivaldybės mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, nustatantis kaimuose ir miesteliuose gyvenančių ir Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką.
Tiesa, kaip sakė Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė, pati tvarka nesikeičia nuo 2011-ųjų kovo, pernai priimtasis sprendimas buvo kiek pakoreguotas, papildytas dalimi, kurioje nustatyta mokinių vežiojimo tvarka geltonaisiais mokykliniais autobusiukais. Iki priimant sprendimą mokyklos, kurios turėjo tokius autobusiukus, vadovaudavosi švietimo įstaigos direktoriaus patvirtinta tvarka.
Kaip ir pernai, Palangos miesto savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams, šių mokyklų darbo dienomis važiavusiems į mokyklą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis.
Be to, mokykla mokykliniu autobusu ar Savivaldybės administracijos paskirtu transportu organizuoja specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia – negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje – patys atvykti į mokyklą, vežiojimą. Savivaldybės biudžete kasmet numatomi asignavimai kaimuose ir miesteliuose gyvenančių mokinių vežiojimui.

Perka paslaugą
Apraše nurodyta, jog mokiniai į mokyklą ir atgal į namus gali būti pavežami mokykliniais autobusais, privačių vežėjų ir tėvų arba globėjų bei rūpintojų transportu. Mokyklų vadovai kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 5 d. Švietimo skyriui pateikia pavežamų mokinių sąrašus, kuriuose nurodoma mokinio vardas, pavardė, klasė, važiavimo maršrutas. Švietimo skyrius iki spalio 1 d. Administracijos direktoriui pateikia vežiojamų mokinių sąrašus dėl mokinių vežiojimo paslaugos pirkimo ateinantiems kalendoriniams metams ir nurodo mokinių vežiojimo sąlygas.
Tada nuolatinė Palangos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija organizuoja paslaugos pirkimą iš privačių vežėjų. Atsiskaitymo su jais tvarka, vežiojimo sąlygos ir šalių įsipareigojimai nustatomi paslaugų pirkimo sutartyse, kurias rengia Savivaldybės administracija.
Mokinių, kurie gyvena kaime ir dėl gyvenamosios vietos negali naudotis privačių vežėjų, su kuriais sudarytos sutartys, paslaugomis, važiavimo išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai pateiktus kelionės bilietus per mokslo metus. Tokiais atvejais mokinys už savo lėšas perka važiavimo keleiviniu transportu bilietus ir, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 5 d. pateikia juos mokyklos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, kuris visus reikiamus dokumentus – ir būtinai bilietų originalus – pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijai iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, o ši perveda kompensavimo lėšas į mokyklos nurodytą sąskaitą iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

Du geltonieji
autobusiukai

Dvi Palangos mokyklos – „Baltijos“ ir Šventosios pagrindinės – turi patikėjimo teise valdomus bei valstybei nuosavybės teise priklausančius geltonuosius autobusiukus. Lėšos, reikalingos transporto priemonei išlaikyti, vairuotojo darbo užmokesčiui ir įnašams socialiniam draudimui, skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų kalendoriniams metams.
Mokyklinis autobusas vežioja jos pačios sudarytu autobuso važiavimo grafiku į mokyklą ir atgal į namus mokinius, gyvenančius kaimuose ir miesteliuose bei specialiųjų poreikių mokinius iki 21 metų, gyvenančius Savivaldybės teritorijoje.
Kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 10 dienos pagal tėvų prašymus mokykla sudaro autobusiuko važiavimo grafiką ir nurodo sustojimo vietas bei laiką, informuoja apie tai mokinius ir jų tėvus.
Beje, mokyklinis autobusas gali būti naudojamas kitoms mokyklos reikmėms – mokinių ir mokytojų vykimui į olimpiadas, konkursus, varžybas, pažintines ekskursijas, kvalifikacinius renginius, vadovėlių, mokymo priemonių bei ūkio prekių vežiojimui ir kt., tačiau tai leistina tik laisvu nuo mokinių vežiojimo specialiuoju reisu laiku.

183 moksleiviams –
272 tūkst. Lt

Kaip informavo Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė, šiais mokslo metais bus pavežami 183 mokiniai, kurie pasiskirsto po visas Palangos bendrojo ugdymo mokyklas. Geltonaisiais autobusiukais į Šventosios pagrindinę mokyklą keliauja 38 vaikai, jų skaičius lieka toks pat per paskutinius ketvertą metų. Į „Baltijos“ pagrindinę mokyklą atvyksta 7 specialiųjų poreikių mokiniai. Praėjusiais mokslo metais jų buvo 10, dar metus atgal – 14.
„Pavežami tie mokiniai, kurie gyvena kaimiškose vietovėse, pavyzdžiui, iš Girkalių, Graudužių, Nimersetos, Šaipių kaimo, Parąžės kaimo, Medvalakio sodų bendrijos, Būtingės ir kitų vietovių, – sakė L. Valužienė. – Mokiniai pavežami specialiaisiais reisais į ir iš Medvalakio sodų, Klaipėdos kryptimi iš Girkalių, taip pat vietinio susisiekimo autobusais Kretingos ir Klaipėdos kryptimis bei mokykliniais (geltonaisiais) autobusiukais. Per metus iš Savivaldybės biudžeto tam reikės skirti apie 272 tūkst. Lt“.
Švietimo skyriaus vedėja paminėjo, jog mokinių vežimo sutartys sudarytos su UAB „Vlasava“ ir UAB „Kretingos  autobusų parkas“. Iš Šaipių kaimo mokinius specialiuoju reisu pagal sudarytą sutartį veža „Baltijos“ pagrindinės mokyklos geltonuoju autobusiuku.
Beje, pernai moksleivių pavežimas kainavo brangiau – tam tikslui buvo numatyta 380 tūkst. Lt, nors keliaujančių mokinukų buvo pora mažiau – 181.

Šventojiškiai džiaugiasi
„Mums didžiulė pagalba ir didžiulis džiaugsmas, kad vaikus galime į mokyklą atvežti geltonuoju autobusiuku, – yra sakiusi Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė. – Seniau, kai moksleiviai važinėdavo maršrutiniais autobusais, visokių problemų būdavo. Sunkiai jie ir prie grafikų prisitaikydavo, ir ne visada galėdavo ilgiau po pamokų pasilikti, kad būrelius lankytų“.
Beje, savo laiku prie tų grafikų buvo taikytas ir mokyklos darbo laikas – ne taip kaip Palangoje, Šventojoje pamokos prasideda 8.30 val.
Kaip „Palangos tiltui“ sakė direktorės pavaduotoja Danutė Petkienė, geltonasis Šventosios autobusiukas dukart atveža moksleivius į mokyklą rytais ir dukart parveža namo. Pirmasis mokinukas į jį įlipa 7 val. 25 min., ir pirmasis reisas į mokyklą atvyksta lygiai aštuntą ryto. Po pamokų mažesnieji išvyksta 13.30 val., o vyresni ar tie, kurie lanko būrelius, iškeliauja 16.30 val.
„Du ratus sukame todėl, kad važiuoja 38 moksleiviai, o į autobusiuką telpa 19“, – paaiškino D. Petkienė, pridūrusi, jog kartais važiuojančiųjų būna mažiau: kas suserga, ką tėveliai ryte į pamokas atveža ar vakare po jų pasiima. Tolimiausias taškas, kurį pasiekia autobusiukas – 8 km nuo miestelio nutolusi Šventosios girininkija.

Šiemet – 8 mažiau
Į savo autobusiuko neturinčią V. Jurgučio pagrindinę mokyklą šiais mokslo metais kasdien važinėjasi 40 moksleivių. Kasmet besinaudojančių maršrutiniais autobusais vaikų skaičius keičiasi, pavyzdžiui, praėjusiais mokslo metais jų buvo daugiau – 48.
Kaip informavo šios mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Tatjana Suchanova, 20 moksleivių važiuoja Klaipėdos kryptimi (praėjusiais mokslo metais – 26), 14 – Kretingos (buvo 13), o iš „Medvalakio“ sodų šiais mokslo metais atvyksta 6, praėjusiais – 9 vaikai.
Kaip ir praėjusiais mokslo metais, ir šiemet direktorės pavaduotoja patikino, jog nusiskundimų dėl autobusų grafikų iš moksleivių girdėti neteko. Neturima šiems moksleiviams nei priekaištų dėl vėlavimo į pamokas, nei dėl jų praleidinėjimo.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

119 tūkst. 520 eurų per metus, arba 9 tūkst. 960 eurų per mėnesį – tiek pinigų už buvusios sovietmečio nomenklatūros vilos „Auska“ nuomą norėtų gauti pernai lapkritį iš Turto banko savo nuosavybėn ją nusprendusi perimti Palangos miesto savivaldybė. Vakar posėdžiavusi kurorto Savivaldybės taryba priėmė sprendimą išnuomoti šį turtą viešojo konkurso...


Iki kovo 1 d. imtinai Palangoje dviejų arba vienos vakcinos nuo COVID-19 ligos sulaukė 1 tūkst. 301 gyventojas. Dvi vakcinos dozes jau yra gavę 477 gyventojai, vieną kartą vakcina paskiepyti 824 palangiškiai, iš jų – 283 senjorai.


Nuo šiol kelionė į Vilnių ar Kauną bus daug patogesnė – miesto keleivių pervežimo įmonė „Vlasava“ į tolimus reisus jau palydėjo 7 apynaujus patogius, ekologijos standartus atitinkančius, su ypač greitu G4 internetu autobusus. Kai lankėmės įmonėje praėjusią savaitę, autobusai buvo ruošiami kelionei – jie pasipuoš ir Palangos simbolika....


Penktadienį Šventosios seniūnijos vietos bendruomenės tarybos posėdyje paskirstytos Vietos bendruomenių savivaldos programai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamos lėšos. Į beveik 17 tūkst. litų pretendavo penkios programos, kurioms įgyvendinti prašyta per 24 tūkst. Lt. Posėdžio metu nuspręsta visiškai patenkinti trijų programų poreikius...


Pernai Palangos miesto savivaldybė pagaliau pardavė buvusį lopšelį-darželį „Saulutė“. Kaip rašoma Tarybos posėdyje patvirtintoje Savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2013-ųjų metų veiklos ataskaitoje, už viešo aukciono būdu parduotą privatizuojamą objektą – pastatą su priklausiniais Gintaro g. 13 – gauta 1 mln. 296 tūkst. Lt, iš kurių už patį pastatą – 720 tūkst. Lt, o už objektui...


Už neteisėtą buvusio Valstybės tarnybos departamento (VTD) direktoriaus Osvaldo Šarmavičiaus atleidimą iš pareigų iš buvusio vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio siekiama valstybės naudai priteisti per 200 tūkst. litų.


Į mokyklėlę Palangoje besimokantys moksleiviai keliauja įvairiai: kas pėstute, kas dviračiais, o ką tėveliai iki durų automobiliu paveža. O štai 183 iš 1 tūkst. 823 kurorto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių į pamokas atvažiuoja maršrutiniais autobusais arba pavėžėjami vadinamaisiais geltonaisiais autobusiukais.


Opa-pa į mokyklėlę!

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012 10 04 | Rubrika: Jūros vaikai

Į mokyklėlę Palangoje besimokantys moksleiviai keliauja įvairiai: kas pėstute, kas dviračiais, o ką tėveliai iki durų automobiliu paveža. O štai, 181 iš 1 tūkst. 905 kurorto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių į pamokas atvažiuoja maršrutiniais autobusais arba pavėžėjami vadinamaisiais geltonaisiais autobusiukais.


Praėjusią savaitę miesto Taryba pritarė miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinko pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui. Progimnazija norėjusiai tapti Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai, vietos šiame plane neliko. „Nesijaučiame nei nusivylę, nei liūdni. Yra kaip yra. V. Jurgučio mokykla iki 2015 metų bus pagrindinė mokykla“, – laikraščiui sakė V....


Šiemet Savivaldybės biudžete miestelėnų sveikatinimo programai finansuoti numatyta skirti 857,8 tūkst. litų. Svarstant biudžeto projektą, programą pristačiusi Savivaldybės gydytoja Lina Riaubaitė teigė, kad numatomi finansavimo šaltiniai bus Savivaldybės biudžeto lėšos – 258 tūkst. litų,  Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios lėšos – 69,9 tūkst. litų, Visuomenės sveikatos rėmimo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius