Biudžetas: padidėjusi minimali alga vers biudžetines įstaigas taupyti

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-02-04
Peržiūrėta
417
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

A. Kilijonienė.
A. Kilijonienė.

Praėjusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė pristatė šių metų kurorto biudžeto projektą. Nors, palyginti su praėjusiais metais, biudžeto pajamos bus puse milijono didesnės, padidėjus minimaliai algai bei kitoms ne vien su tuo susijusioms išlaidoms, asignavimai biudžetinių įstaigų išlaikymui bus 22 proc. didesni nei pernai. Be to, Būtingės terminalui sumažinus savo turto vertę, į miesto piniginę įkris 1 mln. 135 Lt mažiau nei praėjusiais metais nekilnojamojo turto mokesčių.

Surinks daugiau nei pernai
Palangos Savivaldybės 2013 metų biudžeto projekte numatoma, jog miesto pajamos sudarys 59 mln. 528,9 tūkst. Lt, o biudžeto asignavimai – 61 mln. 449,8 tūkst. Lt išlaidoms bei turtui įsigyti. Asignavimai viršija pajamas 1 mln. 920,9 tūkst. Lt, kuriuos sudaro praėjusiais metais gautų ilgalaikių paskolų nepanaudotas likutis. Palyginti su 2012-ųjų metų patvirtintu biudžetu, šių metų Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos didesnės 571,5 tūkst. Lt, arba 1 proc. (pernai – 58 mln. 957,4 tūkst. Lt) bei 1 mln. 990,9 tūkst. Lt, arba 3,5 proc., palyginti su patvirtintu 2011 metų biudžetu, siekusiu 57 mln. 538 tūkst. Lt.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius Palangos miesto savivaldybei šiems metams nustatytos biudžeto pajamos – 29 mln. 67 tūkst. Lt, kurias sudaro mokesčiai ir kitos pajamos. Šis rodiklis 1 mln. 135 tūkst. Lt mažesnis už nustatytąjį 2012 metams, sudariusį 30 mln.202 tūkst. Lt.
„Tam turėjo įtakos žymiai sumažintas nekilnojamojo turto mokestis, todėl Savivaldybės biudžeto pajamų sumažėjimo padengimui skirta 455 tūkst. Lt bendrosios dotacijos kompensacija“, – sakė A. Kilijonienė.

Mažiau pajamų iš turto mokesčio
Prognozuojamos mokesčių ir turto pajamos iš viso sudaro 28 mln. 669 tūkst. Lt, arba 48,2 proc. visų biudžeto pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio 2013 metams planas nustatytas 13 mln. 61 tūkst. Lt, arba 10,3 proc. didesnis palyginti su 2012 metais (2012 m. – 11 mln. 843 tūkst. Lt).
„Šio mokesčio planas padidintas, atsižvelgiant į didėjančias išlaidas dėl nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalios mėnesinės algos didinimo. Tačiau gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą nustatyta tik 57,34 proc., kuri yra mažesnė 3,98 proc. punkto nei buvo 2012 metais bei 4,26 proc. punkto nei buvo 2011 metais“, – aiškino direktorė.
Be to, 191 tūkst. Lt mažiau nei pernai bus skirta Finansų ministerijos pervedamo gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – šiemet 7 mln.858 tūkst. Lt, pernai – 8 mln. 49 tūkst. Lt. Bendros gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudaro 20 mln. 919 tūkst. Lt, arba 35,1 proc. visų biudžeto pajamų.
Turto pajamos sudaro 7 mln. 750 tūkst. Lt, iš jų: nekilnojamojo turto mokestis – 3 mln. 500 tūkst. Lt, žemės mokestis – 1 mln. 800 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2 mln. 400 tūkst. Lt, paveldimo turto mokestis – 50 tūkst. Lt.
„Šios pajamos sudaro 13 proc. visų biudžeto pajamų, kurios bus 2 mln. 200 tūkst. Lt, arba 22,1 proc. mažesnės, palyginti su pernai planuotais 9 mln. 950 tūkst. Lt. Tai sąlygojo planuojamos 41,7 proc. mažesnės  nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos, kurių 2012 metais buvo 6 mln. Lt dėl vieno mokesčio mokėtojo sumažinto mokėtino mokesčio, kai jis žymiai susimažino turto vertę“, – aiškino A. Kilijonienė.

Dotacijų – 16 proc. daugiau
Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei 2013 metams skirta 20 mln. 995,2 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, arba 16,1 proc. daugiau palyginti su 2012 metais (18 mln. 83,3 tūkst. Lt), iš kurių: mokinio krepšeliui finansuoti – 10 mln. 931 tūkst. Lt (2012 m. – 11 mln. 188 tūkst. Lt), valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms atlikti – 4 mln. 946,5 tūkst. Lt (2012 m. – 5 mln. 619,5 tūkst. Lt), Klaipėdos apskrities perduotai sanatorinei mokyklai išlaikyti – 319,1 tūkst. Lt (2012 m. – 275,8 tūkst. Lt),  „Baltijos“ pagrindinės mokyklos klasėms, kuriose mokomi specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai, finansuoti – 41,6 tūkst. Lt.
Valstybės investicijų programoje numatytoms investicijoms šiais metais numatoma 4 mln. 757 tūkst. Lt, iš jų: miesto universalios sporto salės statybai – 4 mln. Lt (2012 m. – 1 mln. Lt), Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstravimui – 500 tūkst. Lt, Palangos Kurhauzo pastato pritaikymui visuomenės poreikiams – 257 tūkst. Lt.
„Mokinio krepšelio dydis nustatytas 3 tūkst. 310 litų, t. y. tokio pat dydžio kaip ir 2012 metais, tačiau lėšos mokinio krepšeliui skiriamos mažesnės 257 tūkst. Lt, atsižvelgiant į sumažėjusį mokinių skaičių nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Kurorto mokyklose šiemet bus 78 mokiniais mažiau nei pernai, bet 56 vaikais daugiau nei praėjusiais metais lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, – pastebėjo A. Kilijonienė.                  
Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 14 straipsnyje nurodyta, kad savivaldybių 2012 m. nepanaudotos biudžeto lėšos, išskyrus tikslinės paskirties lėšas, gali būti naudojamos tik 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už paslaugas, darbus ir prekes padengti. Todėl miesto savivaldybės 2012 m. nepanaudotas biudžeto lėšų laisvas likutis – 3 mln. 593,4 tūkst. Lt – paskirstomas susidariusiems 2012 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimams dengti.

Didesni asignavimai
Miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai planuojami didesni 2 mln. 97,3 tūkst. Lt, palyginti su praėjusiais metais (59 mln. 352,5 tūkst. Lt), iš jų išlaidoms  – 53 mln. 210,1 tūkst. Lt. Darbo užmokesčiui bus skirta 21 mln. 1,4 tūkst. Lt, o turtui įsigyti – 8 mln. 239,7 tūkst. Lt. 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1000 Lt, kuri padidinta 150 Lt (2012 m. – 850 Lt). Atsižvelgiant į tai, buvo pakeisti socialinių ir kitų sferų darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai, kurie padidėjo apie 25 proc. Taip pat dėl padidėjusio ikimokyklinio amžiaus vaikų daugiau steigiama šio ugdymo vaikų grupių.  Todėl 2013 metams tik darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms papildomai reikalinga apie 1 mln. 500 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, palyginti su praėjusiais metais, o visi asignavimai įstaigų išlaikymui bus didesni 22 proc.“, – sakė direktorė.
Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus „Palangos tiltui“ yra minėjęs, jog biudžetinėms įstaigoms gali tekti sutilpti į maždaug 10 proc. mažesnį biudžetą nei praėjusiais metais.

Vieniems daugiau nei pernai, kitiems – mažiau
Palyginimui – keletas skaičių. Šiais metais miesto veiklos programoms planuojama: „Bendroji programa“ – 7 mln. 224,8 tūkst. Lt (2012 m. – 10 mln. 426,5 tūkst. Lt), „Ūkio ir turto programa“ – 10 mln. 231,1 tūkst. Lt (2012 m. – 10 mln. 646,8 tūkst. Lt), „Šventosios seniūnijos programa“ – 1 mln. 340,6 tūkst. Lt (2012 m. – 1 mln. 381,3  tūkst. Lt), „Ekonominės plėtros programa“ – 4 mln. 983 tūkst. Lt (2012 m. – 1 mln. 530,9 tūkst. Lt), „Statybos programa“ – 2 mln. 582 tūkst. Lt (2012 m. – 842,9 tūkst. Lt), „Kultūros programa“ – 3 mln. 420,4 tūkst. Lt (2012 m. – 2 mln. 971,7 tūkst. Lt), „Švietimo programa“ – 24 mln. 969,1 tūkst. Lt (2012 m. – 24 mln. 357,9 tūkst. Lt), „Socialinės apsaugos programa“ – 5 mln. 329,2 tūkst. Lt (2012 m. – 6 mln. 53,3 tūkst. Lt), „Architektūros ir teritorijų planavimo programa“ – 724 tūkst. Lt (2012 m. – 594 tūkst. Lt), „Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa“ – 54,2 tūkst. Lt (2012 m. – 49,2 tūkst. Lt).
Beje, miesto bendruomenė šią savaitę kviečiama teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės 2013 metų biudžeto projekto.

Jūsų komentaras:

2013-02-06 11:00 (IP: 194.176.60.225)
Užuojauta savivaldybės valdomų įmonių darbuotojams, kuriems reiks galvoti kaip čia sutaupyti... Konservatoriai sumažino vargšams pensijas, dabar gal mažins ir atlyginimus (aišku "saviems" NE)...

Janina 2013-02-05 22:30 (IP: 78.61.251.251)
Taip ir nesupratau kaip čia reiks gyventi. Valdžia paišlaidavo praeitais metais, o dabar visiems susimažinti išlaidas reikia. Tegul mažesnes algas ima !

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės taryba vakar, ketvirtadienį, patvirtino 2021 metų kurorto biudžetą. Numatoma, kad miesto biudžeto pajamos sieks 31 mln. 385 tūkst. eurų.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


Palangos kredito unija (PKU) su nerimu stebėjo beveik COVID-19 uždarytą Palangą kovą ir balandį – ne vienas smulkiojo verslo atstovas paprašė „kredito atostogų“, tačiau gegužė ir ypač birželis Sandrą Garjonytę, PKU valdybos narę ir pirmininkę, nuteikia optimistiškai. „Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma...


2020 m. vasario 27 d. patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetas.


Palangos miesto savivaldybės taryba antradienį, vasario 23 d., patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą, kurį sudaro 19 mln. 924 tūkst. eurų pajamų. Vienam Palangos miesto gyventojui teks apie 1148 eurų biudžeto asignavimų.


Trečiadienį vykusiame miesto tarybos posėdyje skambėjo politikų aplodismentai. Jie pasigirdo po to, kai buvo patvirtintas šių metų Palangos miesto savivaldybės biudžetas. Į jo katilą planuojama surinkti 60 mln. 529,4 tūkst. Lt pajamų, o išgriebti – 71 mln. 196,6 tūkst. Lt asignavimų. Pastarieji viršija pajamas skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti: tam prireiks 6 mln. 820,6...


Praėjusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas šių metų kurorto biudžetas. Nors, palyginti su praėjusiais metais, biudžeto pajamos bus puse milijono didesnės, padidėjus minimaliai algai bei kitoms ne vien su tuo susijusioms išlaidoms, asignavimai biudžetinių įstaigų išlaikymui bus 22 proc. didesni nei pernai. Be to, Būtingės terminalui susimažinus...


Praėjusiame Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė pristatė šių metų kurorto biudžeto projektą. Nors, palyginti su praėjusiais metais, biudžeto pajamos bus puse milijono didesnės, padidėjus minimaliai algai bei kitoms ne vien su tuo susijusioms išlaidoms, asignavimai biudžetinių įstaigų išlaikymui bus 22 proc. didesni nei...


Vakar įvyko Palangos savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 19 Tarybos narių. Mero Šarūno Vaitkaus siūlymu, darbotvarkė buvo papildyta dviem klausimais – dėl Kelių direkcijos skirto 1, 67 milijono litų miesto keliams ir gatvėms paskirstymo ir  administracinės komisijos prie miesto savivaldybės sudarymo.


2010 m. miesto biudžeto svarstymo peripetijos

Mindaugas Skritulskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, 2010 03 03 | Rubrika: Miestas

Vasario 19 d. Palangos miesto taryba patvirtino 2010 m. miesto biudžetą, kurį parengti  buvo kaip niekada sudėtinga. Lyginant su praėjusiais metais, savivaldybės biudžeto apimtis sumažėjo apie 14 mln. litų, o išlaidos, dėl kurių paprastai daugiausia diskutuojama - nuo 52 mln. iki 40 mln. litų, kitaip tariant - daugiau kaip 20 proc. Kas blogiausia, kad realiai išlaidos mūsų...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius