Dalyvavo neeiliniame Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavime

Palangos tiltas, 2018-06-07
Peržiūrėta
139
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Dalyvavo neeiliniame Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavime

Praėjusį šeštadienį Kaune, karininkų ramovėje, vykusiame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime dalyvavo 191 delegatas. LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, įkurtų visuose Lietuvos rajonuose. Ir Šaulių sąjungai priklauso per 10 tūkst. narių. Suvažiavime palangiškiai dalyvavo kartu su kitais delegatais, Klaipėdos apskrities, vakarų jūros šaulių 3-osios rinktinės atstovais.
Įnešus LŠS vėliavą, sugiedotas LR himnas, esant delegatų kvorumui, paskelbta suvažiavimo pradžia. Šaulių atstovai prie statulos „Laisvė“ nunešė gėlių žuvusiems kariams atminti.
LŠS praėjusių metų veiklos apžvalgą skelbė šaulių vadas, atsargos pulkininkas-leitenantas Gintaras Koryzna. Detaliai analizavo nuveiktus darbus, ypatingą dėmesį atkreipiant į jaunųjų šaulių veiklą, įgyjant teorinių ir praktinių žinių karybos mokymuose. Vertindamas LŠS veiklos teisinius pagrindus, atsižvelgiant į kintančius nacionalinio saugumo gynybos užtikrinimo poreikius su NATO ir Europos partneriais, matydamas veiklą, vykdomą LŠS, ją įvardijo kaip vieną iš būdų Lietuvos piliečiams pasirengti vykdyti savo konstitucinę teisę ir pareigą ginti tėvynę, įtvirtintą LR konstitucijos 139 str.
Svarbus buvo ir antrasis klausimas „Statutų pakeitimų svarstymas“. Savo pasisakymuose keliasdešimt delegatų teikė pasiūlymus ir pakeitimus. Pirmininkaujant LŠS vadui G. Koryznai, patvirtinta, jog LŠS atributika negali būti naudojama politinių partijų organizuojamuose susirinkimuose, rinkimų ir referendumų agitacijos kampanijose.
Šauliai privalo padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms rengti ir įgyvendinti pilietinio ir tautinio ugdymo bei kitas neformaliojo švietimo programas. Iškilus pavojui šaliai, netinkantys tikrajai karo tarnybai šauliai turi atlikti pagalbines gynybos užduotis, organizuoti ir vykdyti pilietinį pasipriešinimą, bendradarbiauti su valstybės sienos apsaugos, policijos ir priešgaisrinio gelbėjimo tarnybomis. Už kiekvieną pakeitimą buvo balsuojama.
Vienbalsiai patvirtinta, jog vieninteliai Klaipėdos apskrities jūros šauliai dėvės juodą uniformą ir ženklus. Priimta daug kitų statuto pakeitimų. Apie teises ir pareigas įgyvendinant statutą kalbėjo svečias, Seimo narys Audrius Ažubalis.
Pakeistus visus LŠS statuto punktus įsakymu turi patvirtinti krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
Šventiškai nusiteikę pabendravome ir papietavę visi išsiskirstėme namo.

Adolfas SENDRAUSKAS
Palangos jūros šaulių kuopos vadas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangoje startavo naujas šaulių paramos policijai projektas

"Palangos tilto" redakcija, 2020 06 30 | Rubrika: Miestas

Įsibėgėjus vasaros sezonui, Lietuvos pajūrį užplūsta vis daugiau poilsiautojų, tad ir pajėgų, palaikant viešąją tvarką ir užtikrinant piliečių saugumą, reikia daugiau. Kiekvieną savaitgalį liepos ir rugpjūčio mėnesiais kartu su policijos pareigūnais patruliuos ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai (LŠS). Už atskirus savaitgalius bus atsakingos skirtingos LŠS rinktinės...


Spalio 11-13 dienomis Čikagoje vyko JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimas, kuriame Antanas Vinkus, Palangai ir Kretingai Seime atstovaujantis gydytojas ir diplomatas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas, skaitė pranešimą ir pristatė Seimo komisijos atliktus darbus.


Intensyvus Palangos „Jūros šaulių“ choro savaitgalis

"Palangos tilto" informacija, 2019 04 20 | Rubrika: Jūros vaikai

Šauliai nuolat dalyvauja visuose miesto šventiniuose renginiuose. O Palangos kultūros ir jaunimo centro vyrų choras „Jūros šauliai“ (vadovas Rimgaudas Juozapavičius) šį savaitgalį dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos organizuotame meno kolektyvų apžiūroje, skirtoje pažymėti Šaulių sąjungos įkūrimo 100-metį bei Tauragėje organizuotame...


Palangos senojoje gimnazijoje rugsėjo 18 ir 20 dienomis vyko Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šauliųPalangos 306 kuopos jaunųjų šaulių pristatymas su sportinėmis estafetėmis. Jį organizavo III klasės gimnazistai – būrio vadas Marius Gruzdys ir būrio vado pavaduotojas Dominykas Nuraševas. Jiems talkino kuopos jaunieji šauliai.


Praėjusį šeštadienį Kaune, karininkų ramovėje, vykusiame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime dalyvavo 191 delegatas. LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, įkurtų visuose Lietuvos rajonuose. Ir Šaulių sąjungai priklauso per 10 tūkst. narių....


Daug šviesios ir pozityvios energijos suvažiavime, toli siekiantys perrinkto partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio tikslai, numatantys visos partijos ir valstybės modernizavimą, ir garbingi apdovanojimai daug gero dėl partijos padariusiems palangiškiams – tokios buvo pagrindinės iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) suvažiavimo...


Praėjusį šeštadienį Kelmėje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 25-ečio minėjimas-sąskrydis, kuriame dalyvavo ir grupelė Palangos šaulių.


Prieš Kalėdas Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos mokyklų savivaldų informavimo centras surengė keletą renginių moksleiviams.


Spalio 12 d. Kauno sporto halėje iškilmingai paminėtas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) 25 metų jubiliejus.


Kovo 23 dieną Klaipėdos apskrities jūros šaulių sąjunga savo būstinėje Klaipėdoje šventė neeilinę sukaktį – šiemet sukako 90 metų nuo sąjungos įkūrimo. Iškilmėse dalyvavo ir Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės Palangos šaulių 6-osios kuopos šauliai.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius