Dalyvavo neeiliniame Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavime

Palangos tiltas, 2018-06-07
Peržiūrėta
1319
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Dalyvavo neeiliniame Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavime

Praėjusį šeštadienį Kaune, karininkų ramovėje, vykusiame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime dalyvavo 191 delegatas. LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, įkurtų visuose Lietuvos rajonuose. Ir Šaulių sąjungai priklauso per 10 tūkst. narių. Suvažiavime palangiškiai dalyvavo kartu su kitais delegatais, Klaipėdos apskrities, vakarų jūros šaulių 3-osios rinktinės atstovais.
Įnešus LŠS vėliavą, sugiedotas LR himnas, esant delegatų kvorumui, paskelbta suvažiavimo pradžia. Šaulių atstovai prie statulos „Laisvė“ nunešė gėlių žuvusiems kariams atminti.
LŠS praėjusių metų veiklos apžvalgą skelbė šaulių vadas, atsargos pulkininkas-leitenantas Gintaras Koryzna. Detaliai analizavo nuveiktus darbus, ypatingą dėmesį atkreipiant į jaunųjų šaulių veiklą, įgyjant teorinių ir praktinių žinių karybos mokymuose. Vertindamas LŠS veiklos teisinius pagrindus, atsižvelgiant į kintančius nacionalinio saugumo gynybos užtikrinimo poreikius su NATO ir Europos partneriais, matydamas veiklą, vykdomą LŠS, ją įvardijo kaip vieną iš būdų Lietuvos piliečiams pasirengti vykdyti savo konstitucinę teisę ir pareigą ginti tėvynę, įtvirtintą LR konstitucijos 139 str.
Svarbus buvo ir antrasis klausimas „Statutų pakeitimų svarstymas“. Savo pasisakymuose keliasdešimt delegatų teikė pasiūlymus ir pakeitimus. Pirmininkaujant LŠS vadui G. Koryznai, patvirtinta, jog LŠS atributika negali būti naudojama politinių partijų organizuojamuose susirinkimuose, rinkimų ir referendumų agitacijos kampanijose.
Šauliai privalo padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms rengti ir įgyvendinti pilietinio ir tautinio ugdymo bei kitas neformaliojo švietimo programas. Iškilus pavojui šaliai, netinkantys tikrajai karo tarnybai šauliai turi atlikti pagalbines gynybos užduotis, organizuoti ir vykdyti pilietinį pasipriešinimą, bendradarbiauti su valstybės sienos apsaugos, policijos ir priešgaisrinio gelbėjimo tarnybomis. Už kiekvieną pakeitimą buvo balsuojama.
Vienbalsiai patvirtinta, jog vieninteliai Klaipėdos apskrities jūros šauliai dėvės juodą uniformą ir ženklus. Priimta daug kitų statuto pakeitimų. Apie teises ir pareigas įgyvendinant statutą kalbėjo svečias, Seimo narys Audrius Ažubalis.
Pakeistus visus LŠS statuto punktus įsakymu turi patvirtinti krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
Šventiškai nusiteikę pabendravome ir papietavę visi išsiskirstėme namo.

Adolfas SENDRAUSKAS
Palangos jūros šaulių kuopos vadas

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Valstybinės žemės valdymas miestuose ir miesteliuose bei lankstesnės galimybės vykdyti investicinius projektus suteiktų šalies savivaldybėms daugiau galimybių mažinti regionų atskirtį ir gerinti viešųjų paslaugų kokybę. Tai akcentavo šalies vietos savivaldos atstovai balandžio 20 dieną Vilniuje vykusiame kasmetiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių suvažiavime.


Balandžio mėn. 9 d. Lietuvos šaulių sąjungos vakarų jūros šaulių rinktinė, vadovaujama atsargos majoro Rolando Lukšo, organizavo gausią šaulių priesaikos ceremoniją. 


Palangos jūros šauliai, tęsdami tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose, savo pageidavimą pareiškė 3-iosios jūros šaulių rinktinės vadui atsargos majorui Rolandui Lukšui. Jis pasirūpino transportu, ačiū jam už tai. Į kelionę vykome kartu su Klaipėdos šaulių delegacija.


Jūros šaulių vyrų choras susiformavo iš 1981 m. Arvydo Krisiukėno įkurto Palangos kultūros centro vyrų choro. Nuo 1985 m. chorui vadovavo Aloyzas Žilys, o nuo 2008 m. – Edmundas Jucevičius. Dabartinis choro vadovas Rimgaudas Juozapavičius chorą veda nuo 2014 m.


Vis dar tebesiautėjant COVID – 19 šmėklai, palangiškiai vis vien surado ir laiko, ir entuziazmo tinkamai pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31 - ąsias metines. Pirmiausia prie nepriklausomybės signataro Jono Basanavičiaus paminklo rinkosi Lietuvos šaulių sąjungos Palangos kuopos nariai, kurių pagrindą tądien sudarė miesto kultūros ir jaunimo centro vyrų...


Spalio 11-13 dienomis Čikagoje vyko JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimas, kuriame Antanas Vinkus, Palangai ir Kretingai Seime atstovaujantis gydytojas ir diplomatas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas, skaitė pranešimą ir pristatė Seimo komisijos atliktus darbus.


Intensyvus Palangos „Jūros šaulių“ choro savaitgalis

"Palangos tilto" informacija, 2019 04 20 | Rubrika: Jūros vaikai

Šauliai nuolat dalyvauja visuose miesto šventiniuose renginiuose. O Palangos kultūros ir jaunimo centro vyrų choras „Jūros šauliai“ (vadovas Rimgaudas Juozapavičius) šį savaitgalį dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos organizuotame meno kolektyvų apžiūroje, skirtoje pažymėti Šaulių sąjungos įkūrimo 100-metį bei Tauragėje organizuotame...


Praėjusį šeštadienį Kaune, karininkų ramovėje, vykusiame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime dalyvavo 191 delegatas. LŠS sudaro 10 rinktinių, veikiančių teritoriniu principu visose Lietuvos apskrityse. Šiandien rinktines sudaro daugiau nei 100 kuopų, įkurtų visuose Lietuvos rajonuose. Ir Šaulių sąjungai priklauso per 10 tūkst. narių....


Daug šviesios ir pozityvios energijos suvažiavime, toli siekiantys perrinkto partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio tikslai, numatantys visos partijos ir valstybės modernizavimą, ir garbingi apdovanojimai daug gero dėl partijos padariusiems palangiškiams – tokios buvo pagrindinės iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) suvažiavimo...


Praėjusį šeštadienį Kelmėje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 25-ečio minėjimas-sąskrydis, kuriame dalyvavo ir grupelė Palangos šaulių.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius