Mokytoja iš Palangos Maskvoje sulaukė įvertinimo

Nerijus Petrauskas, UAB „Integrity PR“ projektų vadovas, 2011-03-29
Peržiūrėta
1383
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Mokytoja iš Palangos Maskvoje sulaukė įvertinimo

Daugiau nei 300 švietimo specialistų iš 40 Europos valstybių praėjusią savaitę susibūrė aštuntajame kasmetiniame „Microsoft“ pasaulinės iniciatyvos „Partneriai mokyme“ forume. Tris dienas pirmą kartą Maskvoje vykusiame renginyje mokytojai, mokyklų vadovai ir švietimo ekspertai  dalinosi novatoriško mokymo patirtimis, aptarė šių dienų mokymo turinį ir virtualybės grėsmes, kylančias mokiniams.

 

Maskvoje vykusiame forume taip pat buvo pristatyti daugiau nei 80 novatoriško švietimo projektų, tarp kurių pasirodė ir fizikos mokytojos-ekspertės Liucijos Mončienės iš Palangos senosios gimnazijos projektas „Fizika kūryboje ir kūryba fizikoje“. Šį projektą Lietuvoje vykusiame konkurse „Virtuali kelionė klasėje“ geriausiu pripažino ir ekspertai, ir Lietuvos novatoriški mokytojai.

„Kūrybiškumas ir inovacijos glaudžiai susijusios, o ypač kai kalbama apie informacinių technologijų pritaikymą ugdyme. Visos informacinės technologijos yra tinkamos kūrybiškumui ugdyti, tik reikia jas tikslingai atsirinkti. Todėl mokytojai turi domėtis ir turėti žinių apie informacinių technologijų programų taikymo galimybes“, - sakė Liucija Mončienė.

Projekte „Fizika kūryboje ir kūryba fizikoje“ mokytoja iš Palangos pristatė informacinių technologijų pritaikymą ilgalaikiame mokinių kūrybinės galios ugdyme. Projektas susideda iš mokytojo plano, kuriame pedagogai gali įterpti informaciją apie savo pamokas, aplinkos, kur mokiniai talpina savo kūrybinius darbus ir patrauklaus vertinimo pristatymo.

 

Nyksta pamokos ir mokyklos ribos

Iniciatyvos „Partneriai mokyme“ Europos forumo metu švietimo specialistai iš įvairių šalių demonstravo kaip jie naudoja skaitmenines technologijos ir „Microsoft“ programinę įrangą didindami mokinių įsitraukimą ir susidomėjimą dėstomais dalykais. „Forume pastebėta, kad pasikeitė mokytojo, kaip lyderio samprata – dabar dažnai vartojamas terminas lyderis sumenkina lyderystės prasmę. Mokytojus novatorius, efektyviai pritaikančius informacines technologijas pamokose, tiksliau vadinti ne lyderiais, o „progresoriais“, - sakė L.Mončienė.

Pasak mokytojos novatorės iš Palangos, tarptautiniame forume buvo nemažai kalbėta ir apie dabartinius mokinius užgriuvusią problemą - per didelį vaikų įsitraukimą į virtualųjį pasaulį. „Šią problemą mokytojai gali padėti spręsti patys aktyviai domėdamiesi naujausiomis technologijomis ir programomis. Tik taip jie galės padėti mokiniams nepasiklysti, o virtualybę panaudoti naudingiems pokyčiams realybėje. Nuolatinis tobulėjimas informacinių technologijų srityje yra naujas iššūkis mokytojams“, - sakė L. Mončienė.

Forume dalyvavusi mokytoja iš Lietuvos susipažino ir su naujausia „Microsoft“ programine įranga, kurią galima pritaikyti pamokoje ir už jos ribų, kūrybai bei įvairiems projektams. „Ribos tarp pamokų, mokyklos, laisvalaikio, kūrybos ar žaidimo nyksta. Šis savalaikis supratimas mokytojams padėtų greičiau įgusti naudotis informacinėmis technologijomis ir geriau sudominti mokinius“, - pastebėjo mokytoja iš Palangos.

 

„Partneriai mokyme“ novatoriškoms švietimo sistemoms skiria beveik 500 mln. dolerių

Dešimt metų vykdoma iniciatyva „Partneriai mokyme“ skiria daugiau nei 500 mln. JAV dolerių, kurie padeda „Microsoft“ bendrovei keisti švietimo sistemas visame pasaulyje. Ši programa startavo 2003 metais ir daugelyje pasaulio šalių pristato novatoriško švietimo priemones, vykdo lyderystės ir vadybos mokymus mokyklų vadovams, skatina mokytojus ir mokinius efektyviai ir dažniau naudotis informacinėmis technologijomis pamokose.

„Mūsų tikslas – sutelkti mokinius, jų tėvus, mokytojus, mokyklų vadovus ir švietimo politikų formuotojus, kurie galėtų kurti ir įgyvendinti novatoriško švietimo programas. Labai svarbi kryptis Lietuvoje – mokinių e-įgūdžių tobulinimas, kad šie geriau pasiruoštų ateities karjerai“, - sakė „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas.

„Partneriai mokyme“ programos metu jau daugiau nei 8,4 mln. mokytojų dalyvavo apmokymuose, o 191 mln. mokinių iš 114 pasaulio šalių gavo paramas. Lietuvoje programa „Partneriai mokyme“ įgyvendinama drauge su Švietimo ir mokslo ministerija.

Praėjusiais metais Lietuvai Europos „Partneriai mokyme“ forume atstovavo du novatoriški švietimo projektai:  Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos pedagogų parengtas kalbos ir dailės projektas „Adomo Mickevičiaus „Gražina“ ekrane“ ir Kauno Jėzuitų gimnazijos fizikos mokytojos Rigondos Skorulskienės darbas „Dangaus kūnų atspindžiai“.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 


Lietuvos investicijos į skaitmenines mokymo priemones ir visą švietimo skaitmenizaciją skaičiuojamos dešimtimis milijonų eurų.


Penktadienį, lapkričio 19 d., Palangoje lankėsi bei aktualius švietimo klausimus su Savivaldybės atstovais bei miesto ugdymo įstaigų vadovais aptarė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. 


Rugpjūčio 6 d. Palangos koncertų salėje įvyko išskirtinis vakaras-paroda, skirta socialinei iniciatyvai, projektui – „Aš Esu Tu“ – pristatyti. Tai pirmą kartą Lietuvoje inicijuotas projektas, kviečiantis kiekvieną iš mūsų atkreipti dėmėsį į vis dar egzistuojančius barjerus moterims darbo aplinkoje: pasirenkant profesiją, derinant šeimą ir darbą, visuomenės nuostatas ir struktūrinius bei...


Pirmadienį, lapkričio 9 d., posėdžiavusi Ekstremalių situacijų komisija vienbalsiai apsisprendė rekomenduoti mokyklų vadovams įvertinti situaciją ir priimti sprendimą dėl pradinių klasių mokinių mokymo nuotoliniu būdu iki lapkričio 29 d.


Mokytoja iš Palangos Maskvoje sulaukė įvertinimo

Nerijus Petrauskas, UAB „Integrity PR“ projektų vadovas, 2011 03 29 | Rubrika: Miestas

Daugiau nei 300 švietimo specialistų iš 40 Europos valstybių praėjusią savaitę susibūrė aštuntajame kasmetiniame „Microsoft“ pasaulinės iniciatyvos „Partneriai mokyme“ forume. Tris dienas pirmą kartą Maskvoje vykusiame renginyje mokytojai, mokyklų vadovai ir švietimo ekspertai  dalinosi novatoriško mokymo patirtimis, aptarė šių dienų mokymo turinį ir virtualybės grėsmes, kylančias...


Nors mokslo metai prasidėjo rugsėjį, tačiau miesto savivaldybės taryba buvo priversta tikslinti  klasių komplektų skaičių miesto švietimo įstaigose. Nepaisant to, jog rugpjūtį valdžia patvirtino mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarką, tačiau pastarąją tiek Švietimo skyriaus tarnautojai, tiek bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ignoruoja.


Praėjusių metų spalio mėnesį Palangos reabilitacijos ligoninė ėmė vykdyti Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrą pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“. Kaip pasakojo Žmogiškųjų išteklių valdymo vyriausioji specialistė Rūta Lukauskaitė, po pertvarkos...


Palangoje paminėtas tikybos mokymo 20-metis

„Palangos tilto“ informacija, 2010 03 05 | Rubrika: Miestas

Praėjusį trečiadienį kurorte buvo minimas tikybos mokymo 20-metis, kuriame dalyvavo ne tik Palangos miesto, bet ir Kretingos rajono buvę ir esami tikybos mokytojai bei parapijų kunigai. Gausus būrys susirinkusių kviestinių svečių drauge pasidžiaugė šia gražia sukaktimi, prisiminė nueitą kelią bei pagerbė Telšių vyskupo Jono Borutos SJ apsilankymą. Tikybos mokytojų metodinio ratelio, kurio...


Artimiausiame miesto Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas dėl miesto mokyklų pedagoginių pareigybių, dėl bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijos, mokyklos-darželio, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų darbuotojų etatų normatyvų.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius