Pabaigtuvių nuotaikomis kleganti Taryba paskutinį kartą susitiks kitą savaitę

Linas JEGELEVIČIUS, 2011-04-03
Peržiūrėta
1642
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Pabaigtuvių nuotaikomis kleganti Taryba paskutinį kartą susitiks kitą savaitę

Dar nesulaukę Tarybos kadencijos pabaigtuvių fanfarų ar nors rikiuotės bendrai nuotraukai, priešpaskutiniame darbą baigiančios Tarybos posėdyje užvakar politikai elgėsi kaip nedrausmingi mokinukai – visi klegėjo, ypač  šurmuliavo konservatoriai, o net penki Tarybos nariai visai nesiteikė ateiti į posėdį.

 

Ims paskolą renovacijoms vykdyti

R. Kirstuko pasiūlymu, iš 44 klausimų susidedančios posėdžio darbotvarkės Taryba išbraukė du klausimus: dėl nekilnojamo turto mokesčių tarifų nustatymo kitiems metams ir dėl seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Tarybos nariai nuo pat posėdžio pradžios noriai kilnojo rankas – net kilo –apgaulingas?-įspūdis, kad labiau mechaniškai nei įsigilinus į klausimo esmę. Taip Taryba balsavo už ilgalaikės paskolos paėmimą penkeriems metams – nuspręsta ją imti eurais, iš viso 355 944 eurus, tai yra šiek tiek virš milijono. Už paskolą bus finansuojami investiciniai projektai: „Baltijos“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijai bus skirta 410 tūkstančių litų, lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ rekonstruoti – 310 tūkstančių litų, Meilės alėjai rekonstruoti -100 tūkstančių litų, dviračių ir pėsčiųjų tiltams rekonstruoti ir remontuoti – 269 tūkstančiai litų, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklams plėtoti  - 67,4 tūkstančio litų bei nestacionarinių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai – 72,6 tūkstančius litų.

„Kas kontroliuos švietimo įstaigų renovaciją, nes žinome, kiek daug broko ją atlikus paliekama įstaigose?“ – klausė Salomėja Slaboševičienė. „Techninės priežiūros komisija“, - ji išgirdo iš administracijos direktoriaus V. Kuznecovo, bet neatlyžo, primygtinai klausdama, kokia atsakomybė tenka pačiam direktoriui. V. Kuznecovas teigė, kad atsakomybė pirmiausia tenka švietimo įstaigų vadovams, kurie, deja, direktorius pripažino, ne visada labai domisi renovacijomis jų vadovaujamose švietimo įstaigose.

 

Kaip kurorte komplektuoti klases?

Kol dauguma Tarybos narių tauškė tarpusavy ar snūduriavo, S. Slaboševičienė neapsikentusi žvalgėsi: „Šiandien aš viena kalbu kaip užsakyta“. Kultūros skyriaus vedėjui Vygantui Rekašiui pristačius klausimą dėl kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo, ji bandė kibti jam į atlapus: „Ar jūs susipažinote su Tarybos reglamentu?“ Prelegentas prisipažino, kad, ruošdamasis posėdžiui, susipažino su Kultūros ministro įsakymu, reglamentuojančiu tokių tarybų nuostatas, o ne su Tarybos įsakymais. Tarybos veteranas D. Puodžius klausė V. Rekašiaus, ar savivaldybės Taryba sudarys tokią meno ir kultūros tarybą, ar tik tvirtins ją. S. Slaboševičienė sakė, kad Taryba „daro negerai“ tvirtindama nuostatas nesudarius Tarybos ir siūlė klausimo svarstymą atidėti. Taryba balsavo už nuostatų patvirtinimą.

Didžiausių ne itin darbingai nusiteikusios Tarybos diskusijų sulaukė 17-asis posėdžio klausimas „Dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo bendrojo lavinimo mokykloms 2011-2012-iems metams“. Aktyvumu trykštanti Salomėja teiravosi Švietimo skyriaus vedėjos L. Valužienės, kiek kartų komplektų skaičius gali keistis, kodėl nesilaikoma Tarybos patvirtinto klasių komplektavimo pagal teritorinį principą nuostatos, taip pat klausė, ar Švietimo skyrius yra peržiūrėjęs mokytojų darbo krūvius. L. Valužienė sakė, kad stengiamasi, pirmiausia, mažinti darbo krūvį Senojoje gimnazijoje dirbantiems mokytojams. „Stengiamės kalbėtis su švietimo įstaigų vadovais, kad vieni mokytojai neturėtų tik 8 valandų darbo krūvio, o kiti net 36 valandas”,-sakė L. Valužienė, pastebėjusi, kad blogiausia padėtis formuojant pirmokų klases, nes daug tėvų pateikia prašymus priimti vaikus net kelioms mokykloms. Anot jos, iki spalio 1-os dienos klasių komplektai gali būti tikslinami. „Gali būti, kad vienu klasės komplektu sumažės“, - teigė ji. Jos informacija atskleidė, kad šiai dienai V. Jurgučio pagrindinė mokykla yra gavusi 50 būsimų pirmaklasių tėvų prašymų, Pradinė mokykla – 51, o  „Baltijos“ pagrindinė mokykla – 38 prašymus. „40 vaikų dar neapsisprendę – „dubliuojasi“ jų prašymai kelioms mokykloms“, - sakė vedėja.

 

„Mokyklų direktoriai su tėvais daro negražiai“

Meras V. Stalmokas prisipažino sulaukęs 26 pirmaklasių tėvų pareiškimo leisti vaikams eiti į V. Jurgučio pagrindinę mokyklą. „Gal turėtume šį reikalą spręsti centralizuotai, nes dabar tėvai su mokyklų direktoriais daro daug negražių dalykų“, - sakė meras. Vicemerė M. Vačerskienė pastebėjo mokyklose blogą tendenciją – sudaromi nepilni klasių komplektai, po 11 ar 18 mokinių. „Švietimo skyrius turėtų reguliuoti mokinių srautus“, - sakė ji. „Jeigu yra tiek norinčiųjų pakliūti į V. Jurgučio mokyklą, gal reikia ten steigti antrą klasės komplektą?“ – siūlė Tarybos narė, bet jos kolegos Taryboje tokio siūlymo neparėmė.

Ilgam Tarybos tribūnoje atsidūrusi L. Valužienė negalėjo pasakyti, kiek mieste yra nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių. „Daug mokinių yra išvykę su tėvais į užsienį, o tėvai nėra išsiregistravę, todėl tikslios situacijos nematome“, - pripažino Švietimo skyriaus vedėja. Anot jos, duomenys rodo, kad kurorte yra 147 mokyklų nelankantys vaikai, bet dėl minėtos priežasties toks skaičius neatitinka tikrovės.

Taryba patvirtino miesto savivaldybės mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, taip mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo aprašą, pritarė projektui „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ pratęsimui ir aktyvaus poilsio zonų įrengimui. Taryba nusprendė, kad miesto mokyklose turi būti teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. E. Simutis pastebėjo, kad savivaldybės lėšos bus skiriamos viešai įstaigai už tokių paslaugų įvykdymą.  Pranešėja Lina Riaubaitė sakė, kad reikia vykdyti ankstesnį Tarybos sprendimą.

 

Taryba dėkojo – plojo ir teikė puokštes

Tarybos sprendimu, nuo šiol Socialinės rūpybos skyrius socialinės rizikos šeimai socialinę pašalpą galės pervesti ir tiesiai į socialinės pašalpos gavėjo asmeninę sąskaitą, jeigu bus tam duotas Vaiko teisių apsaugos tarnybos sutikimas.

Ketvirčiui valandos Taryboje pliauškėjo delnai, sklido prašmatnių gėlių puokščių pavasariški kvapai, o politikai, dėkodami savivaldybės įstaigas paliekantiems darbuotojams – Botanikos parko direktoriui A. Sebeckui, Kontrolės ir audito skyriaus vedėjai E. Kuznecovai ir administracijos direktoriaus pavaduotojui B. Martinkui – kėlėsi iš savo darbo vietų. Visi, išskyrus B. Martinkų, kaip numato įstatymas, pasirinkdami darbą naujos kadencijos Taryboje, atsisakė darbo savivaldybės įstaigose.

Iškilmingą valandėlę netrūko jausmingų palinkėjimų ir padėkų.

S. Slaboševičienė teiravosi kontrolierės E. Kuznecovos, ar „negaila įdėtų pastangų ir tiek daug praleistų metų savivaldybėje“. E. Kuznecova teigė: „Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad negaila, bet rotacija valstybės pareigūnams, visiems reikalinga. Savo žinias pritaikysiu Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“, - sakė E. Kuznecova. Nuo šiol jos darbo vieta – Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamentas, ten ji užims direktoriaus pavaduotojos pareigas. Nuo šiol į E. Kuznecovos vietą laikinai eiti pareigas paskirta Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Aušra Kedienė.

Konservatorių lyderis Š. Vaitkus dėkojo savo bendrapartiečiui A. Sebeckui už didelį rūpinimąsi Botanikos parku. „Jūsų dėka parkas pretenduoja būti pripažintas vienu iš tūkstančio gražiausių parkų pasaulyje“, - sakė Š. Vaitkus.

B. Martinkus, sutarus su savivaldybe, prašė būti atleistas nuo balandžio 13-osios.

Baigiantis Tarybos kadencijai, neliko beveik ir tradicinių kalbėtojų. Tradicijai ištikima liko miesto aktyvistė Albina Rakauskienė. Ji pliekė merą, kad jis per paskutinius du metus taip ir nerado noro už savo veiklą atsiskaityti kurorto visuomenei, priminė dideles šilumos kainas, piktinosi, kad Palangos teismas, kitaip nei Šilalės teismas, nustatė, kad „Litesko“ nepažeidžia įstatymų apmokestindama gyventojus už šilumos punktuose sunaudojamą elektrą cirkuliaciniams siurbliams.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kai Palangos savivaldybė ir palangiškiai pradėjo savo kovą priešindamiesi Konkurencijos tarybos reikalavimui perduoti valdyti Palangos baseiną privatininkams,  kurorto meras Šarūnas Vaitkus sakė, kad Palangos situacija yra ledkalnio viršūnė, ir Konkurencijos tarybos sprendimas vėliau ar anksčiau palies visas savivaldybes, kurios statosi baseinus, sporto kompleksus ir kitą viešąją...


Balandžio 28 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje neeiliniu klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas dėl Palangos centre esančio obelisko su sovietine simbolika demontavimo. Už jį balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, tęsdami tradiciją artėjant Vėlinėms pagerbti į Amžinybę iškeliavusius kolegas, ketvirtadienį, spalio 31 d., aplankė Palangos kapinėse amžinojo poilsio atgulusių Savivaldybės tarybos narių kapus.  


Senosios gimnazijos direktoriui Algirdui Karačionkai, apsisprendusiam pasitraukti iš direktoriaus pareigų, Tarybos posėdyje praėjusį ketvirtadienį už ilgą ir nuoširdų pedagoginį darbą dėkojo visi į posėdį susirinkę


Vakar į paskutinį 54-ąjį 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdį rinkosi šventiškai apsirėdę 2011 metais išrinkti miesto politikai. Prieš vidudienį, išklausę mero Šarūno Vaitkaus kalbos, padėkos raštais bei Malgorzatos Omilanovskos knygomis „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tiškevičių laikais“ apdovanoti...


Nors iki rinkimų į savivaldybių tarybas dar daugiau nei pusmetis, ketvirtadienį Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje klausantis kai kurių tarybos narių pasisakymų galėjo susidaryti įspūdis, jog jie jau rengiasi būsimoms rinkiminėms batalijoms. Pasisakymų, replikų ir šiaip pasikandžiojimų buvo tiek, kad net pasėdy dalyvavę visuomenės atstovai pastebėjo, jog sulig...


Miestui pradėta kenkti stabdant tarybos darbą

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2014 03 20 | Rubrika: PT redaktoriaus skiltis

Ar palangiškių išrinkti politikai dar benori būti miesto tarybos nariais? Ar tarybos posėdžiai jiems nevirto nepakeliama našta? Tokie klausimai iškilo praėjusį ketvirtadienį, kai į iš anksto paskelbtą tarybos posėdį iš 21 tarybos nario tesusirinko vos 10 politikų.


Paskutiniąją lapkričio dieną vykęs Palangos miesto savivaldybės tarybos 36-asis posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 27 klausimai, ko gero, būtų pasibaigęs dar iki pirmosios kavos pertraukėlės ryte, jei ne arši diskusija, įsiplieskusi svarstant dešimtąjį  klausimą – dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties. Diskutuota aistringai, bet...


Dar nesulaukę Tarybos kadencijos pabaigtuvių fanfarų ar nors rikiuotės bendrai nuotraukai, priešpaskutiniame darbą baigiančios Tarybos posėdyje užvakar politikai elgėsi kaip nedrausmingi mokinukai – visi klegėjo, ypač  šurmuliavo konservatoriai, o net penki Tarybos nariai visai nesiteikė ateiti į posėdį.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius