Palanga turi naują merą, administracijos direktorius neišrinktas – kandidatė Turkijoje

Linas JEGELEVIČIUS, 2011-04-17
Peržiūrėta
1928
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palanga turi naują merą, administracijos direktorius neišrinktas – kandidatė Turkijoje

Užvakar, ketvirtadienį, posėdžiavusi naujos kadencijos Palangos miesto savivaldybės Taryba išsirinko naująją valdžią. Jau anksčiau koalicinę sutartį pasirašę  konservatoriai, liberalcentristai, liberalsąjūdiečiai ir centristai sėkmingai įveikė pirmąjį bendro darbo egzaminą – vieningai balsavo už bendrą kandidatūrą į mero pareigas Šarūną Vaitkų. Jo užkopimas į miesto valdžios Olimpą – didelio, kruopštaus ir tikslingo darbo rezultatas. „Stengsiuos, kad Palanga klestėtų, kurorto gyventojai būtų laimingi, o Tarybos nariai dirbtų ranka rankon“, - sakė meru išrinktas Š. Vaitkus. Už jo kandidatūrą balsavo visi valdančios koalicijos nariai, šeši Tarybos nariai opozicijoje balsavo prieš.

 

Būsima administracijos direktorė – Stambule

Naujosios kadencijos Tarybos posėdis prasidėjo Tarybos nario ženkliukų ir pažymėjimų įteikimu naujiems Tarybos nariams. Tiesa, kaip ir numato įstatymas, prieš tai nauji ir ne visai nauji politikai sugiedojo valstybės himną – V. Kudirkos „Tautišką giesmę.“ Regis, lūpomis vapančių nebuvo – ją mokėjo visi.

Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkei N. Vargonienei įteikiant Tarybos nario ženkliukus ir pažymėjimus, politikai davė priesaiką – dirbti žmonių labui sąžiningai. Beveik visi priesaikos tekstą perskaitė, E. Kuznecova buvo ją išmokusi mintinai. E. Židanavičius, žvilgčiodamas į salę, ją perskaitė bene raiškiausiai. Š. Vaitkus –jausmingai ir, regis, šiek tiek jaudindamasis.

Pirmasis Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas numatė iki šiol administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo atleidimą iš užimamų pareigų. Taryba buvo numačiusi užvakar, jį atleidus, iškart paskirti ir naująją administracijos direktorių – bendru koalicijos sutarimu, Klaipėdos Universiteto docentę Akvilę Kilijonienę. Tačiau jos posėdžių salėje vakar nebuvo. Nors aktyviai naujosios Tarybos kadencijos pirmajame posėdyje dalyvavęs „tvarkietis“ teisininkas Aleksandras Jokūbauskas bandė iškvosti iš vicemeru išrinkto Sauliaus Simės, kur yra vienintelė kandidatė į direktoriaus postą, bet liberalcentristas šypsojosi: „Ar gi tai yra esmė?“. Paaiškėjo, kad A. Kilijonienė yra išvykusi į iš anksto suplanuotą mokslinę konferenciją Turkijoje, Stambule, kur ji turėjo skaityti pranešimą. Būsimai direktorei svarbiau mokslinė veikla, nei būsimas savivaldybės administravimas? Nesant kandidatei į direktoriaus postą, naujoji Taryba pratęsė V. Kuznecovo įgaliojimus iki kito Tarybos posėdžio, kuriame direktore turėtų būti paskirta A. Kilijonienė. Planuojama, kad kitas posėdis turėtų įvykti kitą savaitę, ketvirtadienį.

 

Pasiūlė vienintelę kandidatūrą

Svarstant svarbiausią užvakarykštės darbotvarkės klausimą – dėl mero išrinkimo – pirmiausia buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Į ją pateko socialliberalas E. Krasauskas, socdemas A. Sabaliauskas, konservatorius M. Skritulskas, centristas A. Stankus, tvarkietis A. Jokūbauskas ir liberalsąjūdietis E. Židanavičius ir liberalcentristas R. Kirstukas.

Konservatorius M. Skritulskas į mero postą pasiūlė bendrapartietį Š. Vaitkų. Daugiau kandidatūrų nebuvo pateikta.

Kurorto konservatorių lyderis, prisistatydamas naujajai Tarybai, sakė, kad per valstybės nepriklausomybės metus Palangoje buvo statomi nauji kvartalai, viešbučiai, bet buvę rekreaciniai objektai sunyko arba buvo nugriauti. „Palangoje nėra pramogų ir centro komplekso, labai daug apleistų pastatų“, - priminė kurorto skaudulius Š. Vaitkus. „Manęs laukia iššūkis: prikelti kurortą naujam gyvenimui“, - pridūrė jis.

Kaip galimą naujų objektų statybos finansavimo šaltinį jis minėjo Europos Sąjungos paramą, teigė, kad jai gauti yra palankus metas. „Pirmąkart savivaldybės valdančiosios koalicijos sudarančios partijos atitiks partijas, esančias šalies Vyriausybės koalicijoje“, - pastebėjo kandidatas. Jis įspėjo visus, kad Tarybos kadencija – 4 metai –labai trumpas laiko ruožas, todėl, anot Š. Vaitkaus, nebus laiko „įsibėgėti“. „Sutikimas užimti mero postą man reiškia ne tik garbę, bet ir didelę atsakomybę“, - prisipažino Š. Vaitkus, teigdamas, kad „jaunatviškas entuziazmas ir ryžtas pakeisti padėtį“ bus papildomi jo veiklos varikliai. „Mūsų koalicijos ambicingus planus galima laikyti grandioziniais“, - konservatorių lyderis nevengė skambaus žodžio. Kalbėdamas apie pagrindinius tikslus, jau patvirtintus koalicijos bendroje programoje, jis paminėjo būtinybę pastatyti sporto ir pramogų kompleksą, įrengti kempingą, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, atstatyti kurhauzą. „Iš viso tokių uždavinių yra 41”,-sakė kandidatas į merus. Jis pabrėžė, kad Taryboje negali būti jokios daugumos: „Prašau ir likusius Tarybos narius prisidėti prie jau esančios daugumos“, - sakė jis. Kalbėdamas apie darbo prioritetus, Š. Vaitkus teigė, kad jie bus Europos Sąjungos paraiškų rengimas ES finansinei pagalbai gauti ir detaliųjų planų spartus rengimas. „Nuo žemės, žemės nuomos ir turto mokesčio atleisime trims metams būsimą sporto ir pramogų centro statytoją. Pradžioje galbūt prarasime pajamų, bet jos tikrai sugrįš keleriopai po kelių metų. Įmonėms, kurios rūpinasi miestu, taip pat taikysime mokestines lengvatas, pavyzdžiui, atleisime nuo žemės mokesčio“, - sakė Š. Vaitkus. Jis neužmiršo ir miestelėnų kovos dėl mažesnių šilumos kainų: „Darysiu viską, kad šilumos kainos Palangoje sumažėtų“.

 

Stengsis, kad palangiškiai būtų laimingi

Tarybos nariai neturėjo daug klausimų kandidatui į merus. „Tvarkietis“ A. Jokūbauskas teiravosi Š. Vaitkaus, kada Tarybos posėdžiai bus transliuojami visuomenei internetu. Kandidatas teigė, kad yra nupirktos e-paslaugos, todėl, tapęs meru, „nagrinės“ klausimą. A. Jokūbauskas, prisiminęs, kad važiuodamas Užkanavės gatve, turėjęs dantis „pasaugoti“, klausė konservatoriaus, kaip jis, jei būsiąs išrinktas, ketina spręsti gatvių remonto klausimą. Š. Vaitkus konkrečiai neatsakė, teigdamas, kad „dėsiąs pastangas“ problemai spręsti.

Socialliberalė G. Krasauskienė klausė, kodėl konservatoriai, anksčiau buvę valdžioje, dešimt metų, „nieko nepadarė“. Š. Vaitkus šyptelėjo: „Padarė!”

Po slapto balsavimo, suskaičiavus balsavimo biuletenius, paaiškėjo, kad balsadėžėje buvo rasta 20 biuletenių, vienas buvo pripažintas negaliojančiu. Už Š. Vaitkaus kandidatūrą į mero postą balsavo 14 Tarybos narių, prieš – 6 –„tvarkiečiai“, socialdemokratai ir socialliberalų šeimyna.

Išrinktą merą sveikino ne tik Tėvynės Sąjungos-Krikščionių demokratų partijos Palangos skyriaus veteranai, bet ir į Tarybą patekę bendrapartiečiai. Žemaičių partija Š. Vaitkui įteikė žemaičių vėliavą. „Stengsiuos, kad Palanga klestėtų, vietos gyventojai būtų laimingi, o Tarybos nariai dirbtų ranka rankon“,  -sakė naujasis Palangos meras.

Mero pavaduotojas taip pat buvo išrinktas slaptu balsavimu. Į vicemero postą pasiūlytas vienintelis kandidatas liberalcentristas Saulius Simė buvo išrinktas vienbalsiai.

Pasibaigus posėdžiui, meras Š. Vaitkus visus Tarybos narius kvietė pietų į „Palangos Juzę“.

Kitas Tarybos posėdis turėtų įvykti kitą savaitę, ketvirtadienį.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Su Tarybos sprendimo projektu galite susipažinti Palangos miesto savivaldybės interneto tinklapyje www.palanga.lt . 


Palangos centre esančio obelisko su sovietine simbolika greitu laiku turėtų nelikti –  balandžio 28 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje neeiliniu klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas, kuriuo numatoma šį obeliską demontuoti. Už jį balsavo visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Lietuvos savivaldybių asociacija, vienijanti 60 šalies savivaldybių, palaiko Palangos miesto savivaldybės tarybos ir mero kreipimąsi į valstybės vadovus dėl ketinimų privatizuoti poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ Palangoje, kuriuo kategoriškai nesutinkama, kad būtų likviduojamas mūsų kurorte veikiantis poilsio ir reabilitacijos centras, naikinama kurorto sanatorinio gydymo...


Tarybos opozicijos nariai kviečia į susitikimą

"Palangos tilto" informacija, 2019 11 22 | Rubrika: Miestas

Palangos m. savivaldybės tarybos nariai Svetlana Grigorian, Renata Surblytė ir Eugenijus Simutis š.m. lapkričio 28 d., ketvirtadienį, nuo 17:00 val., Palangos viešosios bibliotekos salėje (3 aukšte), organizuoja gyventojų priėmimą. Jo metu Tarybos nariai išklausys gyventojų problemas ir keliamus lūkesčius savivaldai. Maloniai kviečiame dalyvauti.


Šiandien, antradienį, balandžio 16 d., į pirmąjį posėdį rinkosi 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės taryba. Iškilmingas posėdis vyko Kurhauzo salėje, posėdžio metu iš pareigų, pasibaigus kadencijai, atleistos Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė bei pavaduotoja Violeta Staskonienė, jai laikinai pavestos administracijos direktoriaus...


Užvakar, ketvirtadienį, posėdžiavusi naujos kadencijos Palangos miesto savivaldybės Taryba išsirinko naująją valdžią. Jau anksčiau koalicinę sutartį pasirašę  konservatoriai, liberalcentristai, liberalsąjūdiečiai ir centristai sėkmingai įveikė pirmąjį bendro darbo egzaminą – vieningai balsavo už bendrą kandidatūrą į mero pareigas Šarūną Vaitkų. Jo užkopimas į miesto valdžios Olimpą –...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius