Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir verslo subjektų dėmesiui

Palangos tiltas, 2023-07-18
Peržiūrėta
762
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir verslo subjektų dėmesiui

Palangos miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo finansavimą Palangos miesto VVG 2023–2029 m. vietos plėtros strategijai parengti. Strategija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis, kurios įgyvendinamos pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų investicijų programa). Kuriant vietos plėtros strategiją ypač svarbu atliepti 2021–2027 metų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/324d68a056fa11edba0ded10be2fa21c?jfwid=-eel4y861q ).

Siekdami užtikrinti bendradarbiavimą tarp miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir savivaldybės, veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, kviečiame Palangos miesto nevyriausybines organizacijas ir verslo atstovus aktyviai jungtis ir dalyvauti Palangos miesto VVG vietos plėtros strategijos rengimo procese.

Idėjas bei pasiūlymus dėl Palangos miesto VVG 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimo galite pateikti Palangos miesto vietos veiklos grupei iki liepos 31 dienos el. paštu [email protected].

Išsamesnę informaciją teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus specialistas (-ai) telefonu (8 460) 34 143 arba el. paštu [email protected].

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykiteVadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


„Kodėl už savivaldybių ir valstybių lėšas pastatyti objektai turi pereiti į privačias rankas ir kas nenorėtų turėti verslo, kur nereikia investuoti?“ – retorinį klausimą kėlė Palangos meras Šarūnas Vaitkus. 


Seime priimtas Politinių organizacijų įstatymas kartu su kitais politinių organizacijų veiklą reglamentuojančiais aspektais įtvirtino ir pakeistą politinių komitetų registravimo tvarką.


Palangos miesto savivaldybės bei kurorto Viešbučių ir restoranų asociacijos bendradarbiavimo dėka Ukrainos karo pabėgėlių, apsistojusių kurorte, mokyklinio amžiaus vaikai galės nemokamai maitintis ir Velykų atostogų metu. 


Siekiant įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų, Savivaldybės tarybos sprendimu trejų metų kadencijai sudaryta bendruomeninių organizacijų taryba.


Savaitgalį viešbutyje „Palangos Juzė“ Klaipėdos apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovai rinkosi į seminarą, kuriame kalbėta apie organizacijų bendradarbiavimą bei savanoriškos veiklos populiarinimą. Į seminarą atstovus iš Klaipėdos miesto bei rajono, Skuodo, Šilutės ir Kretingos rajonų ir Palangos sukvietė Kretingos moterų informacijos ir...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius