Šaulių sąjungos šeštoji kuopa Palangoje paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną

"Palangos tilto" informacija, 2012-11-27
Peržiūrėta
2078
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Šauliai padėjo gėlių prie generolo J.Žemaičio paminklo, uždegė žvakes, tylos minute pagerbė mirusiuosius.
Šauliai padėjo gėlių prie generolo J.Žemaičio paminklo, uždegė žvakes, tylos minute pagerbė mirusiuosius.

Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. Šią dieną prieš 94 metus tuometis Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo pradėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos. Oficiali Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena penktadienį paminėta ir Palangoje.
Prieš vakaro šventąsias Mišias Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos nariai bei į iškilmes besirenkantys palangiškiai būriavosi prie rezistencijos ir laisvės simboliu tapusio generolo J.Žemaičio paminklo. Atėjusieji kartu su šauliais paminėti Lietuvos kariuomenės dienos padėjo gėlių bei uždegė žvakes prie paminklo ir tylos minute pagerbė tuos, kurie žuvo gindami Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
„Kariuomenė – didesnė ar mažesnė ji būtų, – yra tautos ramstis“, – sakė LŠS Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos vadas Adolfas Sendrauskas, priminęs susirinkusiesiems Lietuvos kariuomenės istoriją nuo jos įkūrimo iki šių dienų.
„Mes, gyvieji, šiandien nulenkiame galvas ir dėkojame visiems, kovojusiems už laisvę bei šiandien stovintiems jos sargyboje“, – perskaičiusi jaudinantį sveikinimą kariuomenės dienos proga, kuris buvo išspausdintas laikraštyje „Tremtinys“ bei padeklamavusi eiles, sakė Palangos tremtinių vardu kalbėjusi jų vadovė Irena Galdikaitė.
„Didžiuojuosi visais tais, kurie kovojo už Lietuvą, didžiuojuosi ir tais, kurie ir dabar savyje turi nepriklausomybės dvasią“, – sakė būrio vadas Petras Neverauskas, pridūręs, jog itin didžiuojasi savo tėvu, kuris dalyvavo kovose dėl Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos.
Po kalbų bei sveikinimų Palangos Šaulių 6-osios kuopos vadas A.Sendrauskas įteikė padėkos raštus Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu apdovanotiems kuopos vado pavaduotojui Vaclovui Radavičiui, būrio vadui Petrui Neverauskui, šauliams Algirdui Montvidui, Jonui Lukauskui, Adolfui Kubiliui.
Pirmąkart LŠS Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Palangos Šaulių 6-osios kuopos vado įsakymu padėkos raštai už aktyvią šaulišką veiklą buvo įteikti šauliams Pranciškui Samauskui, Petrui Mikalauskui, Justinui Valentai, Rimui Pupeliui bei Tomui Petrui Jakevičiui.
Ceremonijai pasibaigus buvo sugiedotas Lietuvos himnas ir, sekdami savo vėliava, šauliai bei dalyvavusieji Lietuvos kariuomenės dienos paminėjime nuėjo į Palangos Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo bažnyčią, kur dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose.
Beje, eidami bažnyčios link susirinkusieji dalijosi nelabai maloniais pastebėjimais: į ceremoniją neatėjo nė vienas miesto valdžios atstovas, nebuvo nei Tarybos narių. „Rinkimai baigėsi“, – replikavo minėjimo dalyviai.   

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Šiandienos svarbių aktualijų kontekste Lietuvos kariuomenės reikšmė juntama kaip niekad aiškiai. Lietuvos kariuomenė saugo ir gina Lietuvos valstybę, jos teritorinį vientisumą ir šalies interesus, prisideda prie regioninio ir tarptautinio saugumo bei stabilumo užtikrinimo.


Praėjusį sekmadienį, gegužės 16 d., Palangoje buvo paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Ta proga Palangos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. mišias aukojo Klaipėdos įgulos kapelionato kapelionas kmdr. mgr. Remigijus Monstvilas.


Palanga paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną

"Palangos tilto" redakcija, 2019 11 26 | Rubrika: Miestas

Lapkričio 23-ąją Tauta švenčia Lietuvos kariuomenės dieną. Tądien, prieš 101 metus, t.y. 1918 metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritariant, tuometinis Ministras pirmininkas Aleksandras Voldemaras pasirašė įsakymą Nr.1, kuriuo buvo įkurta Apsaugos taryba, o jai įsakyta formuoti pirmąjį kariuomenės pulką. Nuo tos dienos ir pradėta oficialiai kurti Lietuvos kariuomenė...


Paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną

Rasa GEDVILAITĖ, 2017 11 23 | Rubrika: Kultūra

Trečiadienio vakare palangiškiai minėjo Lietuvos kariuomenės dieną. Prisiminti kovotojai, gynę savo šalį tuomet, kai to labiausiai reikėjo, padėkota ginantiems ir šiandien. O šia proga priesaiką davė ir keletas naujų jaunųjų šaulių.


Gegužės 14 dieną Klaipėdoje buvo minima partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, kurioje dalyvavo ir Palangos Šaulių sąjungos nariai.


Palangoje paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Palangos m. savivaldybės informacija, 2014 11 27 | Rubrika: Miestas

Sekmadienį palangiškiai šventiškai minėjo Lietuvos kariuomenės dieną – šv. Mišios, gėlių padėjimas prie generolo Jono Žemaičio paminklo, šaulių koncertas Kurhauze ir kareiviška košė subūrė nemažą dalį miestiečių.


Šeštadienį gausus būrys palangiškių dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Palangos jūros šaulių kuopos organizuotuose šventiniuose renginiuose, skirtuose Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Tačiau vietos žiniasklaidoje pasirodė tik užsakomoji politinė reklama – žinutė su nuotrauka apie tai, kaip šią visai šaliai svarbią dieną minėjo...


Palangoje paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Viktorija ŠIMKUTĖ, 2013 11 25 | Rubrika: Miestas

Sekmadienį prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo paminėtos 95-osios atkurtos Lietuvos kariuomenės metinės. Šaulių organizacijos vardu uždegtos žvakės ir padėtos gėlės kentėjusiems ir žuvusiems kariams už Lietuvos laisvę.


Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. Šią dieną prieš 94 metus tuometis Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo pradėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos. Oficiali Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena penktadienį paminėta ir Palangoje.


Paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Alfredas PUMPULIS, 2011 11 24 | Rubrika: Miestas

Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. Ji minima nuo 1918 metų, kai buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas ir pradėta kurti Lietuvos kariuomenė. Šia proga Palangos šaulių senjorai pagerbė Jono Žemaičio-Vytauto atminimą prie jo paminklo Palangoje.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius